Autoala on suuren murroksen edessä – tarkista tärkeimmät kohdat Wetterin pääomamarkkinapäivästä

Wetteri Oyj järjesti pääomamarkkinapäivän yhtiön sijoittajille ja analyytikoille 5.6.2024. Virtuaalitapahtumassa käsiteltiin muun muassa autoalan markkinanäkymiä sekä Wetterin vastausta alan kohtaamaan murrokseen. Lue kiinnostavimmat kohdat pääomamarkkinapäivästä!

Sijoittaja.fi
Sijoittaja.fi

Wetteri Oyj järjesti pääomamarkkinapäivän yhtiön sijoittajille ja analyytikoille 5.6.2024. Virtuaalitapahtumassa käsiteltiin muun muassa autoalan markkinanäkymiä sekä Wetterin vastausta alan kohtaamaan murrokseen. Lue kiinnostavimmat kohdat pääomamarkkinapäivästä!

Markkinanäkymiä ja kiinalaisia sähköautoja

Wetteri järjesti virtuaalisen pääomamarkkinapäivän keskiviikkona 5.6.2024. Päivän agendaan kuuluivat Wetterin liiketoiminnan ja strategian esittelyn ohella paneelikeskustelua autoalan markkinanäkymistä ja erityisesti alan läpikäymästä murroksesta, sekä kiinalaisten sähköautojen saapumisesta Suomeen.

Tilaisuudessa toistettiin Wetterin ohjaus vuodelle 2024 ennallaan.

Autoalan murroksen keskiössä jakelumallien muutokset

Tilaisuuden aloitti Wetterin IR-johtaja Samuli Koskela, joka kertoi alkuun tiiviisti mikä Wetteri on ja miten liiketoiminta muodostuu. Tämän jälkeen Koskela siirtyi yhtiön markkinakehitykseen ja toi esille automarkkinan kohtaaman jakelumallien muutoksen. Lyhykäisyydessään autoalan murroksen keskeisenä tekijänä on perinteisestä jälleenmyyntimallista siirtyminen uuteen agenttimalliin.

Nykyisessä jälleenmyyntimallissa maahantuoja tuo ajoneuvon maahan ja myy sen jälleenmyyjälle, joka taas myy ajoneuvon eteenpäin loppuasiakkaalle. Jälleenmyyjä vastaa auton markkinoinnista ja omistaa autot, jotka myydään loppuasiakkaille. Uudessa agenttimallissa kauppa tapahtuu autotehtaan ja kuluttajan välillä, jolloin valmistaja laskuttaa ajoneuvon suoraan loppuasiakkaalta. Jälleenmyyjän, eli tulevaisuudessa agentin roolina on tehdä myyntiin liittyviä tehtäviä ja toimia valmistajan edustajana myyntitapahtumassa. Agentti siis vastaa asiakaspalvelusta, koeajojen järjestämisestä ja autojen luovutuksesta. Korvauksena roolistaan agentti saa komission myydystä autosta.

Koskelan mukaan ainakin eurooppalaisten autonvalmistajien uskotaan tulevaisuudessa siirtyvän hiljalleen jälleenmyyntimallista agenttimalliin. Jakelumallin muutoksella pyritään pienentämään jakelun kustannuksia, jolloin autonvalmistaja saa suuremman osan ajoneuvon myynnin arvoketjusta. Samalla valmistaja pystyy kontrolloimaan hinnoittelua ja brändin kehitystä.

Wetteri näkee muutoksen mahdollisuutena

Uusi agenttimalli on herättänyt keskustelua ja osa autoalan jälleenmyyjistä ei pidä sitä houkuttelevana. Wetteri puolestaan näkee muutoksen mahdollisuutena. Agenttimallissa varsinkin pääomakustannukset laskevat, sillä kalliit uudet ajoneuvot ovat valmistajan taseessa, ei jälleenmyyjän.

Jakelukustannusten kiristämisen myötä myös myyntipisteiden määrä väistämättä laskee. Jatkossa myyntipisteet tulevat keskittymään entistä enemmän suurien kaupunkien lähelle, ja pienille paikkakunnille ei välttämättä enää tule uusia autoja myyntiin. Tämä on osasyy sille, miksi Wetteri hakee valtakunnallista asemaa Suomessa ja pyrkii olemaan vahva toimija vähittäismyyntikentässä.

Autokannan sähköistyminen

Toinen autoalan markkinassa havaittu trendi on Koskelan mukaan autojen sähköistyminen. Täyssähköisten ajoneuvojen tarjonta on viime vuosina kasvanut merkittävästi. Vaikka sähköautojen osuus ostetuista uusista autoista on melko suuri, on niiden osuus autokannasta toistaiseksi vain alle kaksi prosenttia. Markkinat kuitenkin odottavat uusien edullisten täyssähköautojen lanseerausta, minkä uskotaan kiihdyttävän sähköautojen kysyntää.

Keskustelussa autokannan sähköistymisestä nousee usein esiin huoli trendin vaikutuksista autoalan huoltotoimintaan. Koskelan mukaan myös sähköautot vaativat huoltotoimenpiteitä, vaikkakin huoltotoimet ovat teknisesti vaativampia ja arvokkaampia kuin perinteisissä polttomoottoriautoissa.

Sähköistyminen on havaittu myös raskaan kaluston puolella, mutta trendin eteneminen on huomattavasti hitaampaa kuin henkilöautoissa.

Patoutunut uusien autojen kysyntä

Kolmas Koskelan mainitsema markkinatrendi, jota Wetteri seuraa tarkkaavaisesti, on Suomessa vallitseva uusien autojen patoutunut kysyntä. Viimeisimpien ennusteiden mukaan Suomen uusien autojen markkina on tänä vuonna jäämässä alle 80 000 ajoneuvon. Tämä on selvästi alle keskimääräisen markkinan (n. 100 000 ensirekisteröinti/vuosi) ja vain noin puolet huippuvuosina rekisteröidyistä autoista. Kysyntää on Wetterin arvioiden mukaan laskenut korkea korkotaso sekä laskenut ostovoima.

Koskelan mukaan Wetteri on kuitenkin nähnyt jo merkkejä kysyntätilanteen palautumisesta. Alkuvuoden perusteella uusien autojen tilaukset ovat lähteneet kasvuun, vaikka ensirekisteröinnit vielä sakkaavat. Uusia tilauksia on ensimmäisen viiden kuukauden aikana kertynyt jo kymmenen prosenttia enemmän, kuin viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla. Myös käytettyjen autojen kauppa on noussut vajaat kymmenen prosenttia viime vuodesta, mikä osaltaan kertoo suunnan olevan kohti parempaa.

Wetteri vastaa murrokseen alaa konsolidoimalla

Autoalan läpikäymä murros on asiantuntijoiden mukaan yksi alan historian suurimmista. Autoalankeskusliiton toimitusjohtaja Tero Lausalan mukaan alaan kohdistuu valtava liiketoiminnallinen murros sekä teknologinen murros, jotka luovat mahdollisuuksia sekä alan yhtiöille että loppuasiakkaille.

Wetteri pyrkii vastaamaan muutokseen alaa konsoldioimalla ja hakemalla vahvaa kasvua, erityisesti epäorgaanista kasvua yritysostoilla. Autokauppa on volyymibisnestä, joten kasvulla tavoitellaan skaalaetuja, kuten hallinnon tehostamista. Suuremmilla kokonaisuuksilla suhteellinen kannattavuus on paranee, ja suhteellisesti pienemmillä hallintokustannuksilla pystytään palvelemaan isompaa kokonaisuutta. Koskelan mukaan murros voi olla kohtalokas pienille toimijoille, kun taas suuret toimijat pärjäävät.

Wetteri toimii usealla paikkakunnalla ja pystyy tarjoamaan valtakunnallisesti palvelua, mikä on avannut yhtiölle mahdollisuuksia merkkiedustusten kannalta. Yhtiön tavoitteena on laajentaa kaikki merkkiedustukset kaikille toimipisteille, minkä avulla Wetteri pyrkii saavuttamaan korkeamman kannattavuuden ja pääoman tuoton.

Yrityskauppoja yhtiö pyrkii tekemään jatkossakin, mutta tasetta ja kannattavuutta silmällä pitäen. Mahdollisuuksien mukaan yrityskaupan välineenä käytetään Wetterin omaa osaketta. Yhtiö kertoi edelleen tutkivansa mahdollisuuksia taseen vahvistamiseksi, mutta toistaiseksi mitään konkreettista tietoa tästä Wetterillä ei ollut antaa.

Wetteri kuvaa strategiaansa "vauhtipyörällä"
Wetteri kuvaa strategiaansa ”vauhtipyörällä”. Lähde: Wetteri CMD

Wetteri mukautuu sulavasti sähköistyvän autokannan trendiin

Wetterin kannalta ei Koskelan mukaan ole juurikaan merkitystä, toimiiko myytävä auto sähkövoimalinjalla vai polttomoottorilla. Vahvan merkkiedustuksensa myötä yhtiö pystyy ketterästi mukauttamaan tarjoomaansa sen hetkisten kysyntätrendien mukaisesti.

Huoltoliiketoiminnassa Wetteri on puolestaan havainnut, että autojen tekniikan monimutkaistuessa asiakkaat ovat kääntyneet merkkihuollon piiriin suhteessa pitempään kuin aiemmin. Tästä syystä Wetteri näkee sähköistymisen mahdollisuutena huoltoliiketoiminnalle, eikä niinkään uhkana.

Kiinalaiset automerkit tulevat osaksi eurooppalaista autokantaa enenevissä määrin

Kiinalaiset automerkit ovat alkaneet hiljalleen näkyä myös Euroopan markkinoilla, ja useammalla valmistajalla onkin tavoitteena saavutta jopa viiden prosentin markkinaosuuus Euroopassa. Wetteri arvioi kiinalaisten merkkien olevan väistämättä tulevaisuudessa merkittävä tekijä Euroopan markkinoilla.

Näkemyksensä takia yhtiö onkin solminut jälleenmyyntisopimuksia useamman kiinalaisvalmistajan kanssa. Yksi näistä on DongFeng Motor Corporation, jonka kanssa Wetteri on solminut Suomen jälleenmyyntisopimuksen. Wetteri on siis kotimaan ainoa toimija, joka tulee myymään DongFengin 20-200 tuhannen euron hintahaarukkaan sijoittuvia polttomoottori- ja sähköautoja.

Kiinalaiset automerkit ja varsinkin täyssähköautot ovat raivanneet tilaa markkinoilla esimerkiksi Norjassa, joka on Tero Lausalan mukaan sähköautojen käytössä 7-8 vuotta Suomea edellä. Norjan autokannasta jopa neljäsosa on täyssähköautoja, ja tästä markkinakapasiteetista kiinalaiset sähköautot ovat saavuttaneet jopa kymmenen prosentin osuuden. Suomessa tilanne voi hyvinkin kulkea samaan suuntaa, minkä takia sopimukset kiinalaisten valmistajien kanssa antavat Wetterille merkittävän kilpailuedun kotimaassa.

Raskaan kaluston näkymät

Wetterin raskaan kaluston näkymiä pääomamarkkinapäivillä kommentoi Wetteri Powerin ja Wetteri Trucksin toimitusjohtaja Antti Ollikainen. Toukokuun jälkeen raskaiden ajoneuvojen ensirekisteröinnit ovat Ollikaisen mukaan edellisvuoden tasolla. Kuluvan vuoden nähdään kuitenkin olevan ensimmäinen ”normaali” rekisteröintivuosi kuorma-automarkkinoilla koronapandemian vaikutusten jälkeen.

Vaikka kuorma-autoja ja logistiikkaa tarvitaan Ollikaisen mukaan aina, pyrkivät myös Wetteri Power ja Trucks kehittämään liiketoimintaansa yritysostoin. Näistä esimerkkeinä Ollikainen nostaa maansiirtokoneliiketoimintaan palaamisen alan kiinalaisen valmistajan Sanyn kanssa solmitun jälleenmyyntisopimuksen myötä, sekä alkukeväästä toteutetun Suvanto Trucksin yrityskaupan.

Takaisin maansiirtokonebisnekseen

Aiemmin keväällä Wetteri tiedotti käynnistävänsä maansiirtokoneiden maahantuonnin, jälleenmyynnin ja huollon. Maansiirtokonekauppaan siirtymisellä Wetteri tavoittelee orgaanista kasvua. Yhtiön ei tarvitse tehdä merkittäviä investointeja uusiin tiloihin tai uuteen henkilöstöön, vaan Wetteri voi hyödyntää nykyistä organisaatiota maansiirtokoneidenkaupan läpiviemiseksi. Laajentumista tukee myös se, että monet Wetteri Powerin nykyiset asiakkaat käyttävät ja tarvitsevat kuorma-autojen lisäksi maansiirtokoneita, joten Wetteri voi hyödyntää olemassa olevaa laajaa asiakasverkostoaan. Wetterin huoltoliiketoiminnalla on aiempaa kokemusta maansiirtokoneista, mikä helpottaa maansiirtokoneiden integroimista yhtiön liiketoimintaan.

Wetteri pyrkii käynnistämään maansiirtokoneliiketoiminnan mahdollisimman nopeasti. Maa- ja vesirakentamisen ei nähdä kasvavan vielä kuluvana vuonna, mutta ensivuonna liiketoiminta-alueen uskotaan nousevan kasvu-urille.

Suvanto Trucks -yrityskauppa avasi osaltaan uusia ovia

Helmi-maaliskuun vaihteess Wetteri toteutti ensimmäisen varsinaisesti raskaan kaluston liiketoimintaa koskevan yrityskaupan, kun se osti Suvanto Trucks Oy:n sataprosenttisella osakevaihdolla. Yrityskaupalla vahvistettiin merkittävästi Wetteri Trucksin vaihtokuorma-autoliiketoimintaa.

Vaihtokuorma-autojen jälleenmyyntiverkoston ja huoltotoiminnan laajentamisen lisäksi yrityskauppa avasi Wetterille ovia päälirakentamisen markkinaan. Ollikaisen mukaan Suomeen saapuva kuorma-auto on usein puolivalmiste. Vasta Suomeen päästyä kuorma-auto personoidaan sen tilanneen asiakkaan tarpeiden mukaisesti, esimerkiksi puutavaran kuljetukseen. Suvanto Trucksin yrityskaupan myötä Wetteri aloitti päälirakenteiden myynnin ja asentamisen.

Toistaiseksi Wetteri pysyttelee Suomessa

Kysyttäessä mahdollisista kansainvälistymissuunnitelmista Wetterin IR-johtaja Samuli Koskela kertoi Suomen markkinassa olevan vielä tekemistä. Wetteri tavoittelee vielä laajempaa toimipisteiden verkostoa, ja yritysostojen kentälläkin on vielä mahdollisia kohteita. Koskelan mukaan kansainvälistymisen osalta ei kuitenkaan suljeta silmiä, ja aika näyttää lähteekö Wetteri laajentumaan Suomen rajojen ulkopuolelle. Toistaiseksi kansainvälistymisestä ei kuitenkaan ole julkisia suunnitelmia.

Wetterin toimipisteet kartalla. Lähde: Wetteri CMD

Pääomamarkkinapäivä kokonaisuudessaan nauhoitteena

Mikäli pääomamarkkinapäivän esitykset ja käyty paneelikeskustelu alkoi kiinnostaa, löydät tapahtuman nauhoitteen kokonaisuudessaan täältä!

Wetterin viimeisimmän neljänneksen tuloksesta tehdyn analyysin löydät puolestaan tästä.

IR-ikkuna on SalkunRakentajan ja Sijoittaja.fi:n yrityskumppaneiden kanava taustoittaville ja analyyttisille artikkeleille sekä muulle mielenkiintoiselle sijoittajatiedolle. Artikkeli on osa kaupallista yhteistyötä yhtiön kanssa. Artikkeli ei sisällä sijoitussuosituksia.

Sinua voisi kiinnostaa
CMD-analyysi: Atria avasi yritysostoja ja vastuullisuutta Nurmossa
Sammolta ostotarjous Topdanmarkista
Vastuullinen sijoittaminen on megatrendi, joka ei katoa – tarkastelussa UB Uusiutuva Energia
United Bankers Oyj
Sijoittajan valinnat