Acuvin merkintäetuoikeusanti on käynnissä- katso tärkeimmät tiedot annista

Acuvin tiedottama merkintäetuoikeusanti alkoi 5.6.2024. Merkintäoikeuksia jaettiin niille osakkeenomistajille, jotka ovat olleet listattuna osakeluettelossa täsmäytyspäivänä 3.6.2024. Lue pääkohdat osakeannista.

Sijoittaja.fi
Sijoittaja.fi

Acuvin tiedottama merkintäetuoikeusanti alkoi 5.6.2024. Merkintäoikeuksia jaettiin niille osakkeenomistajille, jotka ovat olleet listattuna osakeluettelossa täsmäytyspäivänä 3.6.2024. Lue pääkohdat osakeannista.

Hallitus päätti merkintäetuoikeusannista

Acuvin yhtiökokous myönsi 22.5.2024 yhtiön hallitukselle valtuuden päättää merkintäetuoikeusannista, jossa lasketaan liikkeeseen enintään 2 135 867 uutta osaketta. Hallitus tarttui heti valtuutukseen ja päätti yhtiön järjestävän yhteensä noin 27,8 miljoonan kruunun arvoisen merkintäetuoikeusannin sen osakkeenomistajille.

Merkintäetuoikeus koskee kaikkia osakkeita, jotka ovat olleet osakkeenomistajan hallussa ennen täsmäytyspäivää 3.6.2024. Anti toteutetaan siten, että osakkeenomistajat, jotka ovat täsmäytyspäivänä rekisteröityjä osakkeenomistajia, saavat merkintäoikeuksia.

Jokaisesta yhdestä (1) olemassa olevasta osakkeesta saa yhden (1) merkintäoikeuden. Kaksitoista (12) merkintäoikeutta oikeuttaa yhden (1) uuden osakkeen merkintään. Uusien osakkeiden merkintähinta on 13 kruunua per osake, mikä vastaa 4,25 prosentin preemiota suhteessa Acuvin osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettuun keskihintaan Nasdaq First North Growth Market -markkinapaikalla kymmenen kaupankäyntipäivän aikana 23. toukokuuta 2024 asti.

Annin onnistuminen varmistui heti kättelyssä

Jo etukäteen Acuvi sai yhtiön hallitukselta ja johdolta merkintäsitoumuksia, joiden arvo on noin 5,1 miljoonaa kruunua, eli noin 18,5 prosenttia merkintäetuoikeusannin tuotosta. Näiden sitoumusten lisäksi Acuvi on saanut aikomusilmoituksia muun muassa Handelsbanken Fonderilta noin 3,7 miljoonalla kruunulla, mikä vastaa noin 13,3 prosenttia koko merkintäetuoikeusannista. Saksalainen ShapeQ GmbH puolestaan solmi etupeltoon merkintätakuita noin 22,7 miljoonan kruunun edestä, mikä vastaa noin 81,5 prosenttia merkintäetuoikeusannista.

Näin ollen Acuvi sai siis heti kättelyssä merkintäsitoumuksia ja merkintätakuita koko merkintäetuoikeusantinsa osakkeista.

Ohessa järjestetään myös suunnattu osakeanti saksalaiselle sijoitusyhtiö ShapeQ:lle

Merkintäetuoikeusantia koskevan valtuutuksen ohella yhtiökokous myönsi Acuvin hallitukselle oikeuden päättää suunnatusta osakeannista saksalaiselle sijoitusyhtiö ShapeQ:lle. Hallitus tarttui myös tähän mahdollisuuteen, ja 24.5.2024 Acuvi ilmoitti yhteensä 1 715 385 osakeen tai 22 300 005 kruunun suuruisesta suunnatusta osakeannista.

Suunnatun annin merkintähinta vastaa aiemmin vahvistetun merkintäetuoikeusannin merkintähintaa. Acuvin mukaan hinta on määritelty sen ja ShapeQ GmbH välisissä neuvotteluissa, yhteistyössä rahoitusneuvonantajien kanssa ja analysoimalla useita markkinatekijöitä. Tiedotteen mukaan Acuvin hallitus päätyi tarkan harkinnan jälkeen hyväksymään suunnatun osakeannin, sillä se näkee annin olevan sekä yhtiölle että osakkeenomistajalle edullinen tapa hankkia lisäpääomaa. Suunnattu osakeanti vähentää Acuvin mukaan merkintäetuoikeusannin takausjärjestelyjen tarvetta ja siten myös mahdollisen takauskorvauksen tarvetta.

Suunnattu anti vahvistaa myös Acuvin omistuspohjaa uudella aktiivisella vähemmistöosakkeenomistajalla, jolla katsotaan olevan merkittävää kaupallista ja strategista arvoa yhtiölle.

Anneilla tuetaan Acuvin kasvusuunnitelmia

Merkintäetuoikeusannilla sekä suunnatulla osakeannilla pyritään vahvistamaan Acuvin tasetta sekä mahdollistamaan yhtiön saksalaisilla ja amerikkalaisilla markkinoilla vallitsevan momentumin hyödyntämisen. Acuvin ratkaisuiden kysyntä on kasvanut kyseisillä markkinoilla viime aikoina. Esimerkiksi tovi sitten yhtiö tiedotti solmineensa yhteistyö- ja rojaltisopimuksen saksalaisen Nanos Instruments:in kanssa.

Tulevan vuoden aikana Acuvi aikoo vahvistaa myynti- ja markkinointiponnistelujaan sekä Saksan että Yhdysvaltojen markkinoilla. Täyteen merkityssä merkintäetuoikeusannissa ja suunnatussa osakeannissa yhtiö saa noin 50,1 miljoonan kruunun varat ennen kuluja. Nämä varat on tarkoitus allokoida yhtiön jatkuvaan toimintaan (40 %), myynnin ja markkinoinnin laajentamiseen (40 %), tuotekehitykseen (10 %) sekä yleisesti taseen vahvistamiseen (10 %).

Antien laimennusvaikutukset

Huomioimatta merkintäetuoikeusantia, suunnatun osakeannin myötä Acuvin nykyisille osakkeenomistajalle aiheutuu noin 6,27 prosentin laimennusvaikutus. Tämän lisäksi osakkeenomistajalle, joka ei osallistu merkintäetuoikeusantiin, kohdistuu enintään 7,69 prosentin laimennusvaikutus.

Acuvi Ab:n merkintäetuoikeusanti

 • Merkintäetuoikeusannissa tarjottavat osakkeet: 2 135 867 osaketta (27,8 MSEK)
  • Jokaisella osakkeenomistajalla, joka on omistanut osakkeen ennen täsmäytyspäivää 3.6.2024, on oikeus osallistua merkintäetuoikeusantiin, vaikka Acuvi on saanut merkintäsitoumuksia ja takausjärjestelyjä koko annissa tarjottavan osakepotin osalta
  • Jokainen ennen täsmäytyspäivää omistettu Acuvi Ab:n osake oikeuttaa yhteen merkintäoikeuteen. Jokaista kahtatoista osaketta kohti osakkeenomistaja saa yhden uuden merkintäoikeuden
 • Merkintähinta: 13,0 SEK
 • Uusien osakkeiden alustava merkintäaika: 5.-20.6.2024
 • Kaupankäynti merkintäoikeuksilla on mahdollista 5.-17.6.2024
  • Merkintäoikeuden isin-koodi: SE0022240917
 • Kaupankäynti maksetuilla merkintäosakkeilla (BTA) on mahdollista 5.6.-3.7.2024
  • Maksetun merkintäosakkeen isin-koodi: SE0022240925
 • Merkintäetuoikeusannin tulos julkaistaan arviolta 26.6.2024
 • Lue Acuvin viimeisin tulosanalyysi tästä!

Kuinka osallistua Acuvin merkintäetuoikeusantiin?

Merkintäoikeusannin ajatuksena on se, että osakkeenomistaja voi itse päättää haluaako hän osallistua antiin vai ei. Omistajan sijoituksen arvo ei lähtökohtaisesti laske annissa. Acuvin kohdalla täsmäytyspäivänä 3.6.2024 omistettu osake oikeuttaa merkintäoikeuteen, joka ”lisätään” kyseiseen osakkeeseen. Jokaista kahtatoista omistettua merkintäoikeutta kohtaan sijoittaja saa mahdollisuuden merkitä yhden ylimääräisen osakkeen. Uuden osakkeen voi merkitä 13 kruunun hintaan.

Mikäli sijoittaja haluaa käyttää saamansa merkintäoikeudet, tulee hänen toteuttaa merkintä omassa verkkopankissa tai välittäjän sivuilla, jossa saadut oikeudet näkyvät. Ohjeet merkinnän tekemiseen löydät palveluntarjoajan nettisivuilta. Esimerkiksi Nordnetin ohjeet merkinnän tekemiseen löydät tästä.

Myy merkintäoikeus, mikäli et halua käyttää sitä

Täsmäytyspäivän jälkeen Acuvin osakkeen hinnan katsotaan muodostuvan itse osakkeen uudesta hinnasta sekä siihen liitetyn merkintäoikeuden hinnasta. Kun merkintäoikeus irtoaa, yhtiön osakekurssi laskee suurin piirtein merkintäoikeuden verran. Toki osakkeen uuteen hintaan vaikuttavat myös muut markkinatekijät. Tilanne muistuttaa pitkälti osingon irtoamista.

Jos omistaja ei halua käyttää saamansa merkintäoikeutta, voi sen myydä osakkeen tavoin pörssissä. Tällä hetkellä Acuvin merkintäoikeuksilla käydään kauppaa noin 0,05 kruunun hintaan.

Vastaavasti Acuvista kiinnostunut sijoittaja, joka ei vielä omista yhtiön osakkeita, voi ostaa merkintäoikeuksia tai merkintäoikeudellisia osakkeita. Acuvin merkintäoikeuksilla voi käydä kauppaa 17.6.2024 saakka. Merkintäoikeus irtoaa osakkeesta 21.6.2024.

Jos sijoittaja ei tee merkintäoikeuksilla mitään, ne erääntyvät arvottomina ja sijoituksen arvo romahtaa! Sijoittajan tulee siis muistaa hyödyntää saamansa merkintäoikeudet tai myydä ne markkinalle.

Sinua voisi kiinnostaa
CMD-analyysi: Atria avasi yritysostoja ja vastuullisuutta Nurmossa
Sammolta ostotarjous Topdanmarkista
Vastuullinen sijoittaminen on megatrendi, joka ei katoa – tarkastelussa UB Uusiutuva Energia
United Bankers Oyj
Sijoittajan valinnat