Investors House kasvaa uuteen kokoluokkaan – Henri Elon tulosanalyysi

Kiinteistösijoittaja ja -palveluyhtiö Investors House paransi tulostaan alkuvuonna. Tase kasvoi 56 miljoonasta 96 miljoonaan euroon. Lue Henri Elon raportti tulosjulkistuksesta.

Henri Elo
Henri Elo

Kiinteistösijoittaja ja -palveluyhtiö Investors House paransi tulostaan alkuvuonna. Tase kasvoi 56 miljoonasta 96 miljoonaan euroon. Lue Henri Elon raportti tulosjulkistuksesta.

analyysi tulosjulkistuksesta

Q1-tulosjulkistustapahtuma Jyväskyläläisessä perinnekohteessa

Kiinteistöalan moniottelija, pörssiyhtiö Investors House esitteli tammi-maaliskuun 2024 tuloksen Jyväskylän keskustassa. Tapahtuma järjestettiin perinnekohteena säilytetyllä Toivolan vanhalla pihalla, jossa toimii ravintola Paja, joitain pienyrityksiä sekä osa Keski-Suomen museota. Tulosjulkistuksen yhteydessä Investors House järjesti myös seminaarin alueen kuntapäättäjille ja liike-elämän vaikuttajille, esiintyjinä europarlamentaarikko Mauri Pekkarinen sekä investointipankkiiri Sami Miettinen.

Investors Housen toimitusjohtaja Petri Roininen muistutti seminaarin aluksi siitä, kuinka yhtiö sijoitti jo vuonna 2019 useisiin keskeisiin toimitilakohteisiin Jyväskylässä. Vuosikertomuksesta selviää, että näitä olivat Kävelykatu 37, Vapaudenkatu 48-50 ja Kävelykatu 18. Kohteet on sittemmin myyty.

Investors House on kasvattanut osakekohtaista osinkoaan yhdeksän vuotta peräkkäin. Roininen kertoi, että maailman ja Suomen pörssiyhtiöistä noin prosentti on sellaisia, jotka ovat kasvattaneet osinkoa 10 vuotta putkeen. Tämä on yhtiön tavoite. Kuva: Henri Elo

Investors House kasvatti osuuttaan Kukkulassa

Investors House on merkittävä kehittäjänä Kukkula-kaupunkikehityshankkeessa, joka liittyy Jyväskylän vanhan sairaala-alueen kehittämiseen, keskustasta pari kilometriä lounaaseen. Vieressä sijaitsee uusi Nova-sairaala.

Yhtiön osakkuusyhtiö Apitare Oy osti vuoden 2021 lopussa 17 600 neliön tilat, jotka on takaisinvuokrattu Keski-Suomen hyvinvointialueelle. Sopimus on niin sanottu triple net -tyyppinen, jossa vuokralainen vastaa kiinteistöjen ylläpidosta ja korjauksista, ja se vahvistettiin viime kesänä jatkuen vuoteen 2041 saakka.

Päättyneellä neljänneksellä Investors House kasvatti osuuttaan Apitare Oy:ssa 1/3 osuudesta 2/3:aan, ote tiedotteesta 28.3.2024: ”Kauppahinta on 6,3 M€, josta maksetaan puolet kauppaa tehdessä ja puolet vuoden 2024 loppuun menneessä. Ostettavan omaisuuden arvo perustuu AKA-auktorisoidun kiinteistövälittäjän arviokirjaan sekä Apitaren nettovelka-asemaan.

Kaupan myötä Apitaren asema muuttuu Investors Housen osakkuusyhtiöstä sen tytäryhtiöksi. Apitaren vuositason vuokratuottoon perustuva nettotuotto on 3,6 M€, mikä konsolidoituu vuonna 2025 kokonaisuudessaan Investors Housen nettotuottoon ja vuonna 2024 omistusajan osalta.”

Punaisella on ympyröity ostetut ja takaisin vuokratut kiinteistöt, n. 17 600 m2 (Vaihe I, Apitare), sinisellä suojeltavat, pääosin tyhjillään olevat kiinteistöt, n. 20 000 m2 (Vaihe II), joista tehtiin kauppa vuoden 2023 lopulla. Mustalla on laatikoitu purettavat kiinteistöt, n. 48 000 m2 (Vaihe III).

Investors Housen kokoluokka niin tuloslaskelmalla kuin taseella mitattuna kasvaa huomattavasti, kun Apitare yhdistetään maaliskuun lopusta lukien tytäryhtiönä tilinpäätökseen.

Taseessa tämä näkyy jo. Taseen loppusumma kasvoi vuoden takaisesta 56,0 miljoonasta 96,4 miljoonaan euroon maaliskuun lopussa. Sijoituskiinteistöt kasvoivat 28,9 miljoonasta 77,9 miljoonaan euroon, korolliset velat 17,4 miljoonasta 41,4 miljoonaan euroon.

Yhtiön oma pääoma kasvoi vuoden vaihteesta 0,8 miljoonalla eurolla johtuen osaltaan kaupan positiivisesta tulosvaikutuksesta, joka oli verojen jälkeen noin 0,5 miljoonaa euroa.

Investors Housen liiketulos parani

Investors Housen johto piti Kiinteistöt-segmentin tulosta hyvänä mutta palveluliiketoiminnan tulosta epätyydyttävänä alkuvuonna 2024. Kuva: Investors House, osavuosikatsaus 8.5.2024

Investors Housen liiketulos parani ensimmäisellä neljänneksellä -0,1 miljoonasta 1,0 miljoonaan euroon. Kohennusta selittävät arviolta 0,8 miljoonan euron positiivinen tulosvaikutus Apitare-kaupasta ennen veroja sekä kulusäästötoimet molemmissa segmenteissä Kiinteistöissä ja Palveluissa.

Petri Roininen muistutti Jyväskylässä, että talous- ja kiinteistöalan tilanne Suomessa on haastava, mutta toisaalta rakennuskelpoisten tonttien hinnat ovat laskeneet jopa 30-50 prosenttia huipputasoltaan. Myös rakennuskustannukset ovat laskeneet, joskin ne ovat ylempänä kuin ennen koronapandemiaa.

Roininen viittasi läheiseen rakennustyömaahan, jossa kiinteistöalan pörssiyhtiö Ovaro Kiinteistösijoitus rakennuttaa hotellia. Roininen on Ovaron hallituksen puheenjohtaja.

Tervetaseiset toimijat investoivat kiinteistöalalla. Pörssiyhtiö Ovaron rakennustyömaa Toivolan vanhan pihan ja Vanhan pappilan välisellä alueella Jyväskylässä, ensimmäinen kuva ravintola Vanhan pappilan ikkunasta, jälkimmäinen Toivolan vanhalta pihalta. Kuvat: Henri Elo

Investors Housen tilannetta helpottaa, että yhtiön kiinteistökohteet ovat lähes täyteen vuokrattu, mukaan lukien Apitare. Palveluliiketoimintaa rasittaa se, että yritysten muuttoliike on ollut vähäistä, mikä on vaikuttanut vuokrauspalkkioihin laskevasti.

Apitaren vaikutuksen Investors Housen vastaiseen kehitykseen voi päätellä siitä, että viime vuonna Investors Housen nettotuotto ylläpitokulujen jälkeen (ennen liiketoiminnan muita kuluja) oli 1,7 miljoonaa euroa. Liikevaihto 6,9 miljoonaa euroa jakautui melko tasaisesti vuokratuottoihin ja palveluliiketoimintaan.

Arvioitu Apitaren vuositason nettotuotto on tiedotteen mukaan 3,6 miljoonaa euroa. Toki IH-konsernin rahoituskulutkin kasvavat, koska korollinen velka on kasvanut vuodenvaihteesta noin 24 miljoonaa euroa Apitare-yhdistelyn ja -kaupan myötä.

Kauppa tarkoitti myös konsernin omavaraisuusasteen laskua 44 prosenttiin (Q1/2023: 58 prosenttia). Roininen luonnehti tasoa edelleen erinomaiseksi, mutta yhtiön kovenantti- eli lainojen erityisehtojen tavoitetaso on kuitenkin 45 prosenttia, joka yhtiön tulisi saavuttaa vuodenvaihteeseen mennessä.

”Konserni on täyttänyt rahoitusehdon jokaisella kvartaalilla omavaraisuuden keskiarvon ollessa 56 prosenttia viimeisen 37 kvartaalin ajan. Kovenanttitarkastelu tehdään seuraavan kerran tilinpäätöksestä 2024 ja yhtiö uskoo palaavansa yli 45 prosenttiin siihen mennessä”, yhtiö toteaa osavuosikatsauksessa.

Investointipankkiiri ja podcast-juontaja Sami Miettinen esitteli seminaarissa Keski-Suomen tähtiyrityksiä. Kuvat: Henri Elo

Aluekehitys tapahtuu Jyväskylän Kukkula Oy:n kautta

Investors House omistaa 1/3 Jyväskylän Kukkulan Kehitys Oy:stä, joka operoi Kukkula-hankkeen vaiheita 2-3 sisältäen kiinteistökehitystä. Muita omistajia ovat Ovaro ja Royal House. Jyväskylän kaupunki kaavoittaa parhaillaan kyseisiä alueita yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa.

Roininen totesi Jyväskylässä, että tavoitteena on lähivuosina noin 80 000-90 000 kerrosneliön rakentaminen tarkoittaen esimerkiksi 500 asuntoa 2 000 asukkaalle. Kukkulan Kehitys voi paitsi rakennuttaa myös myydä tontteja tai rakennusoikeuksia kaavoituksen edetessä.

Johdon mukaan vaiheeseen 2 eli suojeltaviin rakennuksiin näyttää olevan kysyntää sote-klusterin suunnalta. Tähän mennessä tiloista on vuokrattu luokkaa 1 000 – 2 000 neliötä kokonaisalan ollessa 20 000 neliötä.

Roinisen mukaan tiloja saatetaan pystyä kehittämään myös erilaisiin asumistarkoituksiin, kuten opiskelija-, hoiva- ja ara-asuntokohteiksi.

Investors House piti ohjeistuksensa ennallaan, jonka mukaan tilikauden tulos olisi tänä vuonna arviolta samalla tasolla kuin tilikaudella 2023, jolloin se oli 3,5 miljoonaa euroa.

Terveiset Euroopasta Keski-Suomen pöytiin

Jyväskyläläinen europarlamentaarikko Mauri Pekkarinen toi ytimekkään näkökulman seminaariin suoraan Euroopasta. Hän on erityisesti tehnyt työtä, jotta niin sanotuista EU:n elpymisvälineistä saataisiin tasapuolisempia, oikeudenmukaisempia ja toimivasti EU:n sisämarkkinoita palvelevia. Kuva: Henri Elo

Suomen kokeneimpiin parlamentaarikoihin kuuluva Mauri Pekkarinen kritisoi voimakkaasti EU:n 2020-luvun alun elpymisvälineitä. Hänen mukaansa kolmannet valtiontukisäännökset 2023 ovat parempia. Yhdysvallat vastaavasti toimeenpani nopeassa ajassa vastaavantyyppisen IRA-ohjelman (Inflation Reduction Act) vuoden 2023 alusta lukien.

Kuvaajan mukaan EU:n elpymistukivälineen, koheesiopolitiikan ja sosiaalisen ilmastorahaston rahoitus on ollut jopa yli 100 miljardia per maa niin Espanjalle, Italialle kuin Puolaan. Pekkarinen kertoi jatkavansa työtä mainittujen epäkohtien korjaamiseksi myös päättymässä olevan europarlamentaarikkokautensa jälkeen.

Pekkarinen piti seminaarissa Suomen vahvuuksina 1) osaamista, koulutusta, tiedettä, tutkimusta, 2) puuta, 3) kriittisiä uusia raaka-aineita (Critical Raw Material Act), sekä 4) panostamista energiaomavaraisuuteen ja päästöttömään sähköön.

IR-ikkuna on SalkunRakentajan ja Sijoittaja.fi:n yrityskumppaneiden kanava taustoittaville ja analyyttisille artikkeleille sekä muulle mielenkiintoiselle sijoittajatiedolle. Artikkeli on osa kaupallista yhteistyötä yhtiön kanssa. Artikkeli ei sisällä sijoitussuosituksia.

Kirjoittaja omistaa Investors Housen osakkeita.

Sinua voisi kiinnostaa
säästäminen, osinko, sijoittaminen
Eniten kokonaispisteitä nostaneet Osaketyökalun osakkeet
CMD-analyysi: Atria avasi yritysostoja ja vastuullisuutta Nurmossa
Sammolta ostotarjous Topdanmarkista
United Bankers Oyj
Sijoittajan valinnat