Tekoälyuutiset: Tekoäly ihmistä parempi moraalisessa arvioinnissa?

Viikottainen tekoälyartikkeli summaa viikon tärkeimmät tekoälyuutiset maailmalta.

Antti Lähtevänoja
Antti Lähtevänoja

Viikottainen tekoälyartikkeli summaa viikon tärkeimmät tekoälyuutiset maailmalta.

Kuva luotu Dalle-3-tekoälytyökalulla ja jatkettu Photoshopin Generative AI Fill-työkalulla. Kuva: Dalle-3

Tekoäly ja moraalinen arviointi

Georgia State Universityn tutkimus osoitti, että tekoäly pärjää ihmisiä paremmin moraalisissa arvioissa. Tutkimuksessa vertailtiin ihmisten ja GPT-4-kielimallin antamia vastauksia eettisiin kysymyksiin.

Kun osallistujat arvioivat vastausten laatua tietämättä niiden lähdettä, he pitivät tekoälyn vastauksia parempina lähes kaikilla osa-alueilla, kuten hyveellisyydessä, älykkyydessä ja luotettavuudessa. Kun osallistujille kerrottiin, että yksi vastauksista oli tekoälyn tuottama, he pystyivät tunnistamaan tekoälyn vastaukset merkittävästi sattumaa paremmin.

Tutkijat huomauttavat, että tekoälyn moraaliset arviot voivat heijastaa sen koulutusaineiston vinoumia ja vaihdella sosiokulttuuristen kontekstien välillä. Tutkimus antaa kuitenkin ymmärtää, että tekoäly voisi läpäistä moraalisen Turingin testin ja että ihmiset saattavat luottaa siihen enemmän kuin toisiin ihmisiin.

Tämä herättää huolta siitä, että ihmiset saattavat kritiikittömästi hyväksyä tekoälyn antamia, mahdollisesti haitallisia moraalisia ohjeita. Tutkijat korostavat tarvetta ymmärtää tekoälyn rooli yhteiskunnassamme ja suojatoimien tärkeyttä generatiivisten kielimallien ympärillä moraalikysymyksissä.

Tekoälyn ohjaama hävittäjä ilmataistelussa

Yhdysvaltain ilmavoimaministeri Frank Kendall testasi tekoälyn ohjaamaa F-16-hävittäjää Kaliforniassa sijaitsevalla Edwards Air Force Basella. Tekoälyn ohjaama X-62A VISTA -hävittäjä osallistui ilmataisteluharjoitukseen ihmisen ohjaamaa F-16-hävittäjää vastaan.

Hävittäjät lensivät alle 300 metrin etäisyydellä toisistaan yli 880 km/h nopeudella suorittaen monimutkaisia liikkeitä ja yrittäen pakottaa vastustajan haavoittuvaan asemaan. Kendall koki tekoälyn ohjaaman hävittäjän toiminnan henkilökohtaisesti tunnin mittaisen lennon aikana ja totesi, että tekoälyaseet ovat väistämättömiä ja turvallisuusriski syntyy, jos niitä ei ole käytössä.

Tekoälyn autonomisesti ohjaamat aseet ilman ihmisen valvontaa ovat erittäin kiistanalaisia. Viime viikon tekoälyartikkelissakin mainitussa Wienissä pidetyssä kansainvälisessä konferenssissa 142 maan edustajat keskustelivat tekoälyn käytön sääntelystä autonomisissa asejärjestelmissä. Itävallan ulkoministeri Alexander Schallenberg varoitti, että maailma on ”Oppenheimerin hetkessä” viitaten ensimmäisen ydinpommin kehittämiseen.

Huolimatta näistä huolenaiheista Yhdysvaltain ilmavoimilla on kunnianhimoiset suunnitelmat tekoälyä hyödyntävästä yli tuhannen miehittämättömän hävittäjän laivastosta, joka olisi toiminnassa vuoteen 2028 mennessä. Yhdysvaltain ilmavoimat jatkaa tekoälykäyttöisen ilmailun rajojen kokeilua samalla, kun kansainvälinen yhteisö pohtii, mitä tämä voisi merkitä nykyaikaiselle sodankäynnille.

Lähde: DailyAI, lue lisää

Googlen AlphaFold3 ennustaa molekyylien rakennetta ja vuorovaikutusta

AlphaFold 3 on Google DeepMindin ja Isomorphic Labsin kehittämä uusi tekoälymalli, joka pystyy ennustamaan elämän eri molekyylien, kuten proteiinien, DNA:n, RNA:n ja ligandien, rakenteen ja vuorovaikutukset ennennäkemättömällä tarkkuudella.

Malli on merkittävä parannus aiempiin ennustemenetelmiin verrattuna, ja se voi mullistaa ymmärryksemme biologisesta maailmasta ja lääkekehityksestä. Tiedemiehet voivat käyttää sen ominaisuuksia ilmaiseksi AlphaFold Server -työkalun kautta.

Googlen arvion mukaan AlphaFold 3:n ennusteet molekyylien vuorovaikutuksista ovat tarkempia kuin millään aiemmalla järjestelmällä. Isomorphic Labs hyödyntää mallia lääkesuunnittelussa yhdessä lääkeyhtiökumppaneiden kanssa kehittääkseen uusia hoitoja potilaille.

Googlen mukaan DeepMind on sitoutunut jakamaan AlphaFold 3:n hyödyt vastuullisesti ja työskentelee tiedeyhteisön ja päättäjien kanssa kehittääkseen ja ottaakseen käyttöön tekoälyteknologioita vastuullisesti.

Lähde: Google, Lue lisää

Kiinnostuitko tekoäly-yhtiöistä?

Sijoittaja360:n Kansainvälisen osaketyökalun avulla löydät ja vertailet helposti yhtiöitä. Osaketyökalu kuuluu Sijoittaja.fi-jäsenyyteen ja löydät sen Sijoittaja360 -osion alta.

Sijoittaja360:n Sijoitusideat -osiosta löydät myös valmiin listan mielenkiintoisimmista tekoälyosakkeista.

Sinua voisi kiinnostaa
säästäminen, osinko, sijoittaminen
Eniten kokonaispisteitä nostaneet Osaketyökalun osakkeet
Vastaa kyselyyn: Tutkimus suomalaisten suhtautumisesta tekoälyn käyttöön sijoitusneuvonnassa ja omaisuudenhoidossa
CMD-analyysi: Atria avasi yritysostoja ja vastuullisuutta Nurmossa
United Bankers Oyj
Sijoittajan valinnat