Analyysi: Atrian tulos parani Suomen ulkopuolella – Viroon satsataan

Atrian alkuvuoden tulos säilyi kohtuullisen hyvänä Suomessa. Viime kesänä uudistunut johto käänsi tuloksen plussan puolelle lähialueilla.

Henri Elo
Henri Elo

Atrian alkuvuoden tulos säilyi kohtuullisen hyvänä Suomessa. Viime kesänä uudistunut johto käänsi tuloksen plussan puolelle lähialueilla.

Elintarvikeyhtiö Atrian oikaistu liiketulos laski tammi-maaliskuussa 2024 konsernitasolla 10,9 miljoonasta 8,0 euroon. Tämä johtui Atria Suomen rehumyynnin hintojen laskusta viljan hinnan mukana sekä viennin ja Foodservicen volyymien heikkenemisestä Atria Suomessa. Viennin hidastumiseen vaikuttivat osaltaan lakot satamissa.

Isossa kuvassa kuluttaja valitsee viime kvartaalien tapaan edullisempia tuotteita, mikä näkyy punaisen lihan, erityisesti arvo-osien, hintatasoissa laskevasti. Inflaatio heikentää kuluttajan ostovoimaa ja vaikutti toisaalta Atrian omiin kustannuksiin yhä. Energiakulut olivat alkuvuonna vuoden takaista isompia kylmän alkutalven vuoksi.

Energiakuluja lisäsi myös kaksi käytössä ollutta siipikarjatehdasta, joista Sahalahden tehdas Pirkanmaalla poistuu suunnitellusti tuotannosta näinä päivinä.

Atria kykeni positiiviseen tulokseen tammi-maaliskuussa kaikilla liiketoiminta-alueilla, mihin johto oli tyytyväinen. Kuva: Atria, osavuosikatsaus 1-3/2024

Positiivista konsernitasolla oli se, että markkinat Atrian edustamissa tuoteryhmissä kasvoivat kaikilla liiketoiminta-alueilla. Lievintä kasvu oli Tanskassa (+0,4 %) ja Suomessa (+1,3 %), mutta Ruotsin markkina kasvoi jopa viiden ja Viron kahdeksan prosentin tahtia.

Atrian toimitusjohtaja Kai Gyllströmin mukaan yhtiön omien tuotemerkkien markkinaosuudet säilyivät vahvoina kaikissa päätoimintamaissa vaihdellen Ruotsin yhdeksästä prosentista Viron 22 prosenttiin. Tanskan markkinoilla Atrian omat merkit edustivat 14 ja Suomessa 19 prosenttia koko markkinakakusta.

”Suomessa olemme pitäneet markkinaosuuksia ensimmäisen kvartaalin aikana, Ruotsissa ja Virossa jonkin verran voitettu ja Tanskassa jonkin verran menetetty”, toimitusjohtaja totesi.

Ruotsissa selkeä tulosparannus

”Ruotsissa ja Tanskassa & Virossa sekä liikevoitto että liikevaihto paranivat, mikä oli todella hieno asia”, Gyllström jatkaa.

Johto nostaa strategisista hankkeista esiin Nurmon siipikarjatehtaan, jonka käyttöönotto on edennyt suunnitellusti ja jossa prosessien optimointia jatketaan. Tehdas on nyt kokonaisuudessaan käytössä.

Atria Ruotsin tehostamistoimet näkyivät tuloksessa parantavasti. Kolmantena strategisena askeleena johdon osavuosipapereissa oli Gooh-yrityskauppa, joka on saanut viranomaishyväksynnän ja toteutuu Gyllströmin mukaan toukokuun alussa. Kirjoitimme yritysostosta helmikuussa.

Ruotsin liiketulos parani kvartaalilla merkittävästi 3,4 miljoonaa euroa johtuen tuotannon keskittämisestä Sköllerstaan ja organisaatiorakenteen muutoksesta. Aiemmin tuotantoa oli myös Malmössa.

”Olemme pärjänneet aika hyvin Ruotsin vähittäiskauppamarkkinassa ja jonkin verran otettu osuuksia. Myynti kasvaa myös Foodservice- ja pikaruokakanavassa”, Gyllström tiivisti.

Atrian isoin tuotantolaitos Seinäjoen Nurmossa. Taustalla oikealla näkyvä uusi siipikarjatehdas mahdollistaa Atria Suomen siipikarjatuotannon kapasiteetin kasvun 40 prosentilla. Viime vuonna vastaava tuotanto oli 63 miljoonaa kiloa. Kuva: Atria Oyj

Viro kasvoi ja sinne satsataan

Virossa ja Tanskassa tulos kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä yhteensä kaksi miljoonaa euroa. Viron tuloskasvua pönkittivät liikevaihdon kasvu ja alhaisemmat raaka-ainehinnat, Tanskassa viennin kasvu ja viime vuonna tehdyt tehostamistoimet.

Atria Tanska & Viron liikevaihto kasvoi alkuvuonna 30,7 miljoonaan euroon edustaen yhtiön nopeimmin kasvavaa liiketoiminta-aluetta 8,9 prosentin kasvulla. Liikevoitto kohosi -0,5 miljoonasta 1,4 miljoonaan euroon.

Yhtiö on jo pidempään pärjännyt Virossa hyvin ja siihen ovat osaltaan vaikuttaneet kilpailijoiden haasteet. Atria on markkinakakkonen Viron markkinoilla. Tuoteryhmiä ovat liha, lihavalmisteet ja valmisruoat. Siipikarjassa Atria kasvatti myyntivolyymia Virossa viime vuonna 12 prosenttia.

Alkuvuonna 2024 Viron markkina jatkoi kasvussa niin volyymissa kuin arvossa ja Atria jatkoi markkinaosuutensa kasvattamista.

Sianlihan kysyntä Virossa on vakaata. Yhtiö vahvisti omaa kotimaista tuotantoa ja lihan saatavuutta ostamalla kaksi sikatilaa Etelä-Virosta helmikuussa 2024. Näin yhtiön sikatilojen määrä Virossa nousi kuuteen ja tuotanto viiteen miljoonaan kiloon.

Tanska on markkinana haastavampi. Gyllström toteaa Tanskan vähittäiskaupan markkinan olevan kampanjavetoinen:

”Menestys siellä riippuu, kuka saa kampanjapaikat ja millä hintatasolla.”

Atrialla on Tanskassa myös tärkeää vientitoimintaa ja se on vetänyt alkuvuonna ”suhteellisen hyvin”.

Merkittävä biokaasulaitos valmisteilla

Atria etenee ympäristötoimissa, kuten nautatilojen hiilijalanjäljen mittaamisessa. Yhtiö toi vuoden alussa yhdessä Valion kanssa rakentamansa Carbo® -ympäristölaskurin kaikkien sopimustuotantotilojen käyttöön.

”Laskurin avulla Atrian 1 200 naudanlihan tuotantoon erikoistunutta sopimustilaa voivat laskea oman tilansa ilmastovaikutukset ja selvittää tehokkaimmat toimet niiden pienentämiseksi”, osavuosikatsauksessa todetaan.

Atria on vähemmistöosakkaana yhtiössä, joka suunnittelee teollisen mittaluokan biokaasulaitoksen rakentamista Nurmoon. Kuva: Atria

Atrian vähemmistöosakkuusyhtiö Nurmon Bioenergia Oy valmistelee teollisen kokoluokan nesteytetyn biokaasun tuotantolaitoksen rakentamista Atrian Nurmon tuotantolaitoksen läheisyyteen. Yhtiö tiedotti hankkeen etenemisestä 26.2.2024, ote:

”Nurmoon valmisteilla oleva teollisen kokoluokan nesteytetyn biokaasun tuotantolaitos nopeuttaa Suomen Lantakaasu Oy:n tavoitetta rakentaa Suomeen 1 terawattitunnin nesteytetyn biokaasun tuotantoverkosto. Laitos on valmistuessaan yksi Suomen suurimpia nesteytetyn biokaasun tuotantolaitoksia.”

Hanke on merkittävä. Laitos on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2026 ja sen valmistuskapasiteetiksi on suunniteltu 117 gigawattituntia. Vertailun vuoksi, määrä vastaa noin 6 500 sähkölämmitteisen omakotitalon energiankulutusta vuodessa.

Tiedotteen mukaan määrä vähentää fossiilisen dieselin tarvetta 11,7 miljoonaa litraa, mikä vastaavasti laskee liikenteen hiilidioksidipäästöjä 40 tuhatta tonnia.

Teoriassa koko Suomen lantamäärästä voitaisiin tuottaa 3 000-5 000 gigawattituntia biometaania. Haarukan ylälaita riittäisi 8 000 raskaan liikenteen yhdistelmäajoneuvon vuotuiseen polttoainetarpeeseen.

Konsernijohtaja Kai Gyllström paalutti Atrian kasvustrategian ykkösprioriteetin olevan orgaaninen kasvu. Vasta tämän jälkeen tulevat yrityskaupat, jos ne sopivat yhtiön strategiaan ja päämarkkinoihin. Kuva: Henri Elo

Isossa kuvassa Atria etenee vakaasti

Sijoittajan kannalta Atrian kehitys vuonna 2024 on tarkentunut helmikuun tilanteesta. Ohjeistus säilyi ennallaan, eli oikaistu liikevoitto laskee tilikaudesta 2023, jolloin se oli 49,6 miljoonaa euroa.

Selvä voitollisuus kausiluonteisesti haastavalla ensimmäisellä kvartaalilla selkeytti nähdäkseni koko vuoden näkymää.

Ruotsissa sekä Tanskassa & Virossa on mahdollista viime vuotta parempi tuloskehitys, koska tehostustoimien vaikutukset ovat alkaneet näkyä. Atria Ruotsin toimitusjohtaja Jarmo Lindholm muistutti, että viime vuonna yhtiöllä oli Ruotsissa paljon kertaluonteisia kustannuksia uuden logistiikkakeskuksen avaamiseen ja vanhojen tuotantolinjojen siirtämiseen liittyen:

”Meillä on vahva tahtotila jatkaa tällä positiivisella linjalla. Tietenkin markkinassa on aina omat riskinsä, mutta suunta on oikea.”

Konsernin tasolla markkinatilanne jatkuu yleisesti ottaen haastavana. Yhtiö pyrkii saavuttamaan uuden siipikarjatehtaan tehokkuustavoitteet ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

”Markkina on ollut hyvin tukkoinen. Tällä hetkellä jos pystyisi jatkamaan näin, ettei olisi koko ajan hirvittävä ralli päällä, se voisi olla hyvä.”, Atria Suomen Mika Ala-Fossi totesi viitaten markkinavaihteluihin ja tuotannon kustannuksiin.

Vuoden ensimmäinen neljännes on alalla kausiluonteisesti tavallista heikompi. Tilikauden voitto ensimmäisellä neljänneksellä heikentyi 6,9 miljoonasta 3,8 miljoonaan euroon. Liikevoiton alapuolella rahoituskulut kasvoivat miljoonalla eurolla, mutta kasvu oli hallittua, kun huomioidaan nettovelan määrä, hieman yli 300 miljoonaa euroa.

Nurmon iso siipikarjainvestointi on lähes kokonaan maksettu.

Lainasalkun keskikorko nousi 0,8 prosenttiyksiköllä vuoden takaisesta nykyiseen 4,6 prosenttiin, mutta sen nousu vaikuttaa johdon mukaan pysähtyneen. Lainoista on kiinteäkorkoisia 35 prosenttia.

Lihatuotannon sivutuotteita käsittelevän osakkuusyhtiö Honkajoki Oy:n tulososuus Atrian tuloslaskelmassa laski noin miljoonalla eurolla johtuen rasvojen alentuneista hinnoista.

Konsernin omavaraisuusaste säilyi tavoitteen mukaisesti hieman yli 40 prosentissa maaliskuun lopussa.

IR-ikkuna on SalkunRakentajan ja Sijoittaja.fi:n yrityskumppaneiden kanava taustoittaville ja analyyttisille artikkeleille sekä muulle mielenkiintoiselle sijoittajatiedolle. Artikkeli on osa kaupallista yhteistyötä yhtiön kanssa. Artikkeli ei sisällä sijoitussuosituksia.

Artikkelin kirjoittaja omistaa yhtiön osakkeita.

Sinua voisi kiinnostaa
UPM-Kymmene osake: Q2-tulos ei yltänyt odotuksiin – loppuvuoden näkymät ovat hyvät
Kesko osake: Viimeisin tulos odotusten mukainen – merkit rakentamisen piristymisestä ovat lupaavia
Atrian vahva kehitys jatkui keväällä – analyysi
Sijoittajan valinnat