Acuvin vahvistunut kannattavuus tukemassa tulevaa kasvua

Vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä Acuvin kannattavuus ja liiketoiminnan rahavirta kohenivat selvästi edellisvuodesta. Tuloksen jälkeen osake oli tuntuvassa nousussa.

Sijoittaja.fi
Sijoittaja.fi

Vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä Acuvin kannattavuus ja liiketoiminnan rahavirta kohenivat selvästi edellisvuodesta. Tuloksen jälkeen osake oli tuntuvassa nousussa.

Kannen kuva: dreamstime.com, kuvankäsittely: Sijoittaja.fi

Q4/2023 – EBITDA-marginaali koheni 19 prosenttiin

Acuvin neljännen neljänneksen liikevaihto oli 55 miljoonaa Ruotsin kruunua (MSEK), laskien hieman edellisvuodesta (56 MSEK). Yhtiön käyttökate (EBITDA) kasvoi merkittävästi 11 MSEK:iin (6 MSEK) ja EBITDA-marginaali parani 19 prosenttiin (10 %). Liiketoiminnan rahavirta oli positiivinen, 12 MSEK, kun se edellisenä vuonna oli -7 MSEK.

Kokonaisuudessaan vuoden 2023 liikevaihto kasvoi 201 MSEK:iin (185 MSEK), ja EBITDA parani huomattavasti 37 MSEK:iin (-19 MSEK) EBITDA-marginaalin ollessa 18 prosenttia (-10 %). Operatiivinen rahavirta oli vuoden aikana 16 MSEK (-18 MSEK).

Rahoitustilanne parantunut

Neljännen neljänneksen aikana Acuvi ilmoitti yhtiön tuloksen esitystavan muutoksesta toimintopohjaisesta kustannustyyppiin perustuvaan, mikä yhtiön mukaan parantaa Acuvin toiminnan ja kannattavuuden analysointia. Lisäksi yhtiö neuvotteli uudelleen aiempien yritysostojen ehtoja ja paransi pääomarakennettaan uudella luottolaitokselta saadulla luottolimiitillä, mikä vähentää korkokustannuksia.

Toimitusjohtaja Olof Stranding korosti vahvistunutta rahavirtaa, kasvanutta kannattavuutta ja ryhmän osien välisiä synergioita vuoden 2023 painopisteinä. Stranding mainitsi myös Acuvin keskittyvän kannattavuuteen tulevaisuudessa kestävän kasvun tukemiseksi. Yhtiö on laajentanut tarjontaansa ja parantanut tuottavuuttaan, mikä näkyy tuotteiden ja järjestelmien monipuolisessa kysynnässä. Acuvi raportoi myös kasvaneesta liikevaihdosta eri asiakassegmenteissään. Jatkossa erityisesti PiezoMotorin ja Sensapexin odotetaan kasvattavan tulevaisuudessa myyntiä ja kannattavuutta.

Tuleville vuosille odotettavissa hyvää kasvua

Acuvi jatkoi vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä kannattavuuden kohentamista, mikä on ollut vuoden 2023 teema. Kasvun vahvistaminen ei ole vuonna 2023 ollut yhtiön pääfokus, mutta silti koko vuonna 2023 yhtiö kasvatti liikevaihtoaan 9 % edellisvuodesta.

Acuvi ei antanut tulosraportin yhteydessä tarkempaa ohjeistusta vuodelle 2024, mutta yhtiön johto on viestinyt odottavansa tuleville vuosille vahvempaa kasvua. Esimerkiksi vuoden 2023 pääomamarkkinapäivässä yhtiön johto puhui niin sanotusta ”2027 skenaariosta” missä Acuvin liikevaihdon odotetaan yltävän välille 350–500 MSEK vuonna 2027. Tämä tarkoittaisi liikevaihdon vuosittaisen kasvun olevan välillä 15–26 % tulevina vuosina. Samalla yhtiö aikoo pitää kiinni hyvästä kannattavuudesta, johon se on panostanut vuoden 2023 aikana.

Neljännen neljänneksen tulosjulkistuksen jälkeen Acuvin osake oli noin 10 % nousussa pörssissä. Mikäli Acuvi yltää tulevina vuosina tavoittelemiinsa kasvu- ja kannattavuuslukemiin, myös osakkeen voi odottaa pääsevän takaisin vahvempaan nousutrendiin.

Acuvi on listattu Tukholmassa Nasdaq First North Growth Market -listalle. Kaupankäyntitunnus, jolla osake löytyy osakevälittäjien sivuilta on ACUVI.

Tutustu Acuvin sijoittajasivuihin

Tehty kaupallisessa yhteistyössä Acuvin kanssa.

Sinua voisi kiinnostaa
UPM-Kymmene osake: Q2-tulos ei yltänyt odotuksiin – loppuvuoden näkymät ovat hyvät
Kesko osake: Viimeisin tulos odotusten mukainen – merkit rakentamisen piristymisestä ovat lupaavia
Atrian vahva kehitys jatkui keväällä – analyysi
Sijoittajan valinnat