Acuvin pääomamarkkinapäivä – vahvaa kasvua yhtiön 2027 skenaariossa

Acuvin pääomamarkkinapäivässä yhtiön johto tarkasteli Acuvin kasvunäkymiä eri liiketoimintayksiköiden osalta. Yhtiön liikevaihto tuplaantuu neljässä vuodessa kasvuskenaarioiden toteutuessa.

Sijoittaja.fi
Sijoittaja.fi

Acuvin pääomamarkkinapäivässä yhtiön johto tarkasteli Acuvin kasvunäkymiä eri liiketoimintayksiköiden osalta. Yhtiön liikevaihto tuplaantuu neljässä vuodessa kasvuskenaarioiden toteutuessa.

Katsaus tuleviin kasvunäkymiin

Acuvi piti 12.10.2023 pääomamarkkinapäivänsä Tukholmassa, jossa yhtiön johto kävi läpi muun muassa Acuvin kasvunäkymiä, investointeja sekä yhtiön strategisia kumppanuuksia.

Tästä artikkelista voit tutustua tarkemmin Acuviin ja yhtiön analyysiin.

Acuvin liiketoimintojen kokoluokat ja kasvuvauhdit

Lähde: Acuvin pääomamarkkinapäivä 2023

Aluksi yhtiön toimitusjohtaja Olof Stranding kävi läpi Acuvin tämänhetkisiä liikevaihdon lähteitä ja niiden kehitystä. Tällä hetkellä suurin osa yhtiön liikevaihdosta tulee kustomoitujen tuotteiden (customized) kategoriasta, joka pääosin kattaa Acuvin tytäryhtiö TPA:n liiketoimintaa. Tämä liiketoiminta on Acuville erittäin kannattavaa, mutta kasvu on toistaiseksi ollut maltillisempaa.

Vastaavasti suurin kasvu tulee PiezoMotorin vakiotuotteiden (off-the-shelf) kehityksestä. Vakiotuotteiden liikevaihto kasvaa tällä hetkellä noin +36 % vuositasolla. Kasvua tässä tuoteryhmässä ajaa vahva momentti uusien asiakkaiden hankinnassa sekä yksittäisten tilausten arvon kasvu. Acuvi myös julkaisee uusia tuotteita tässä tuoteryhmässä ja kasvattaa läsnäoloaan Yhdysvalloissa, mikä tukee PiezoMotorin vakiotuotteiden kovaa kasvua jatkossakin.

Acuvin Lifescience instrumentation -liiketoiminta-alueen (instruments) liikevaihto on toistaiseksi pienin liikevaihdon lähde. Yhtiö kuitenkin odottaa LSI:n palaavan tulevina vuosina historialliselle vahvan kasvun trendille tutkimusasiakkaiden segmentissä, ja tämän lisäksi yhtiö näkee tällä alueella myös suurta kasvupotentiaalia etenkin koeputkihedelmöityksen markkinoilla.

PiezoMotorin vakiotuotteet suurimmaksi liikevaihdon lähteeksi 2026

Tällä hetkellä kaikkein nopeimmin kasvavat vakiotuotteet kattavat piezo-teknologiaan perustuvat moottorit, paikka-anturit sekä ohjausjärjestelmät ohjelmistoineen. Piezo-teknologia viittaa piezosähköisten materiaalien kykyyn tuottaa liikettä muuttuvan sähköisen varauksen perusteella. Teknologian merkittäviä etuja perinteisempiin sähkömoottoreihin verrattuna on korkeampi tarkkuus, pienempi koko ja stabiili paikan säilyttäminen ilman virransyöttöä. Piezo-moottoreita voidaan käyttää esimerkiksi lääketieteen tekniikan alueilla, kuten tarkkuusroboteissa ja magneettikuvantamisen sovelluksissa.

Brändättyjen vakiotuotteiden nopean kasvun myötä Acuvi ennakoi niiden kasvavan suurimmaksi liikevaihdon lähteeksi vuonna 2026.

Lifescience instrumentation

Acuvin Lifescience instrumentation -liiketoimintayksikön (LSI) johtaja Mikko Vähäsöyrinki puhui LSI:n kasvunäkymistä ja -pilareista. Yhtiön mukaan korona-aika osui voimakkaasti LSI:n (silloiseen Sensapexin) toimintaan, mutta tulevina vuosina yhtiö odottaa LSI:n palaavan historialliseen +26 % kasvutahtiin tutkimusasiakkaiden segmentissä. Tulevina vuosina Acuvi pyrkii myös laajentamaan LSI:n toimintaa uusille asiakassegmenteille, jotta yhtiö saavuttaisi lisäkasvua historiallisen kasvutahdin päälle.

Yhtenä mielenkiintoisimpana potentiaalisena LSI:n asiakassegmenttinä yhtiö näkee ihmisten koeputkihedelmöityksen (IVF) markkinan. Acuvi näkee tämän markkinan olevan yhtiölle kaikkein potentiaalisin pitkällä aikavälillä, mutta kyseisellä markkinalla markkinoille tulo kestää yhtiön mukaan kauiten. Tätä silmällä pitäen yhtiö kertoo solmineensa strategisia kumppanuuksia yritysten kanssa, jotka toimivat aktiivisesti IVF-markkinoilla. Näiden kumppanuuksien kautta yhtiö odottaa pääsevänsä tämän asiakassegmentin markkinoille tavanomaista nopeammin.

IVF-kumppaniyhtiöiden (IVF2.0 ja Conceivable) edustajat oli myös kutsuttu pääomamarkkinapäivään puhumaan toiminnastaan IVF-markkinoilla sekä yhteistyöstä Acuvin kanssa. IVF2.0:n edustajan mukaan Acuvin yhteistyön tarkoituksena on tuoda AI-avusteisia ja tehostettuja mikrohedelmöityshoitojen (ICSI) ratkaisuja ihmisen koeputkihedelmöityksen (IVF) markkinoille. IVF-automaatioon keskittyvä Conceivablen edustaja keskittyi puhumaan IVF-markkinoiden koosta ja sen valtavasta potentiaalista. Conceivable arvioi IVF-markkinoiden olevan tällä hetkellä noin 22 miljardin dollarin arvoiset, mutta yhtiön arvioiden mukaan IVF-prosessin hintaa laskemalla automaation kautta sen globaalia kysyntää saataisiin kasvatettua niin, että IFV-markkinan potentiaalinen markkina voisi tulevaisuudessa olla jopa yli 500 miljardin dollarin arvoinen.

Liikevaihdon tuplaaminen Acuvin 2027 skenaario

Yhtiön johto puhui esityksen lopuksi niin sanotusta ”2027 skenaariosta”, missä Acuvi arvioi yhtiön liikevaihdon yltävän välille 350–500 milj. kruunua vuonna 2027, mikäli yhtiön liiketoiminnat jatkavat tämänhetkisten trendien mukaisesti. Lisäksi EBITDA-%:n arvioidaan yltävän yli 25 prosenttiin liikevaihdosta pitkällä aikavälillä. Q/A -osiossa yhtiön johto tarkensi, ettei tämä ole varsinainen ohjaus, vaan hahmotus siitä miten yhtiön kasvu on tulevina vuosina kehittymässä nykyisten trendien mukaan.

Lähde: Acuvin pääomamarkkinapäivä 2023

Acuvin liiketoiminnalla hyvä momentti päällä

Tällä hetkellä Acuvin 12 kuukauden rullaava liikevaihto on noin 200 miljoonaa kruunua ja käyttökateprosentti on noin 20. Pääomamarkkinapäivien tiivistyksenä yhtiön johto näkee Acuvilla olevan erittäin hyvät mahdollisuudet sekä kasvaa nykyisillä tuotteilla nykyisissä markkinasegmenteissä että käynnissä olevien tuotekehitys- ja asiakasprojektien avulla laajentua uusille liiketoiminta-alueille. Yhtiön mukaan sillä on käytössään uniikit teknologiset ratkaisut, jotka vastaavat alati kasvavaan kysyntään erittäin tarkkojen liikkeenohjausratkaisujen sovelluksissa.

Acuvi on listattu Tukholmassa Nasdaq First North Growth Market -listalle. Kaupankäyntitunnus, jolla osake löytyy osakevälittäjien sivuilta on ACUVI.

Tutustu Acuvin sijoittajasivuihin

Tehty kaupallisessa yhteistyössä Acuvin kanssa.

Sinua voisi kiinnostaa
säästäminen, osinko, sijoittaminen
Eniten kokonaispisteitä nostaneet Osaketyökalun osakkeet
Markkinakatsaus: Osakemarkkinoiden arvostukset koholla
CMD-analyysi: Atria avasi yritysostoja ja vastuullisuutta Nurmossa
United Bankers Oyj
Sijoittajan valinnat