Salkkukatsaus: listaamattomilla yrityslainoilla lähes 10% tuotto

Tuoreessa salkkukatsauksessa analysoidaan SijoittajaPRO Corporate Financen lainasalkkua. Paljonko salkku on tuottanut, mikä on sen riski ja miksi se sopii hyvin nykyiseen markkinatilanteeseen?

Sijoittaja.fi
Sijoittaja.fi

Tuoreessa salkkukatsauksessa analysoidaan SijoittajaPRO Corporate Financen lainasalkkua. Paljonko salkku on tuottanut, mikä on sen riski ja miksi se sopii hyvin nykyiseen markkinatilanteeseen?

Listaamattomiin yrityslainoihin sijoittava mallisalkku

Listaamattomien yrityslainojen mallisalkku on SijoittajaPRO Corporate Financen mallisalkku, joka sijoittaa suomalaisten pk-yritysten lainoihin. Salkun historiaa on seurattu vuoden 2017 alusta. SijoittajaPRO Corporate Finance on toteuttanut lainakierroksia yhteensä noin 39 Meur edestä ja sijoituksia on tehty 106 lainaan, mikä tarkoittaa keskimäärin noin 368 000 euron kierrosta. Historiasta on muodostettu simuloitu mallisalkku oletuksella, että jokaiseen lainaan olisi sijoitettu 10 000 €.

Lainoja myönnetään typpillisesti jatkuvaa kassavirtaa vastaan. Lainat maksetaan takaisin kuukausittaisella takaisinmaksulla. Poikkeuksia ovat projekti- ja sopimuslainat, missä laina myönnetään sopimuksen maksuerää vastaan ja laina maksetaan takaisin kertalyhenteisenä. Usein maksuposti on erityispantattu lainan vakuudeksi. Yrityksen on pystyttävä osoittamaan, että se pystyy kassavirrallaan maksamaan myönnetyn lainan korkomaksut ja lainanlyhennykset. Lisävakuutena lainoissa on yleensä yrittäjän henkilötakaus.

Lainasalkun sijoitukset

Lainakierroksia on tehty tähän mennessä 106 kappaletta. Tällä hetkellä salkussa on avoimia sijoituksia 41 kappaletta. Tämä on jonkin verran enemmän kuin historiassa, mikä tarkoittaa, että mallisalkun hajautus on parantunut. Tällä hetkellä yhden lainan paino on keskimäärin 2,4 % salkusta. .

Salkun tuotto ja riski

Vuoden 2017 alusta alkaen salkussa on ollut kaksi luottotappiota. Nämä alaskirjaukset huomioiden koko salkun efektiivinen korkotuotto (IRR) on 9,76 % koko ajalta.

Valtaosa myönnetyistä lainoista on kuukausilyhenteisiä, mikä laskee salkun riskiä. Kuukausilyhenteisissä lainoissa lainapääomat alkavat lyhentyä heti ja maksuongelmat tulevat tietoon nopeammin. Tällöin on myös mahdollista ryhtyä ajoissa tarvittaviin toimenpiteisiin ja pienentää luottotappion todennäköisyyttä. Esimerkiksi salkun toisessa toteutuneessa luottotappiossa lainaa oltiin jo lyhennetty 40 prosenttia ennen luottotappion toteutumista.

Laajemman hajautuksen ansiosta vuoden 2022 alaskirjauksella ei ollut kovin suurta vaikutusta koko salkun tuottoon. Salkku oli luottotappion toteutushetkellä hyvin hajautettu. Alaskirjattu laina vastasi noin 2 % salkusta, jolloin vaikutus koko salkun TWR- tuottoon oli noin 2%-yksikköä.

Kuva 1. Suorien listaamattomien yrityslainojen salkun tuottokehitys on tasaista poislukien kaksi alaskirjausta historiassa.

Samassa veneessä sijoittajien kanssa

Listaamattomien yrityslainojen luottoriskiä alentaa myös se, että SijoittajaPRO Corporate Finance sijoittaa itse tekemiinsä lainoihin samoilla ehdoilla kanssasijoittajien mukana. Sijoittajien kanssa ollaan samassa veneessä, sillä jokainen mahdollinen tappio on SijoittajaPRO Corporate Financen omasta pussista pois.

Lainakierrokset
Kierrokset 106 kpl*10 000 eur)1 060 000,00 €
Avointa pääomaa jäljellä242 302,78 €
Lainanlyhennykset801 697,22 €
Saadut korot76 864,86 €
Korkosaatavat14 099,85 €
Keskimääräinen IRR% (ml. alakirjaus)9,76 %
Maturiteetti (vuotta)1,322
Duraatio (vuotta)0,843

Kuva 2. Yhteenveto sijoituksista. Duraatio on laskettu lainoista lainaamishetkellä. Todellinen duraatio on siis ilmoitettua alhaisempi, kun lainoja maksetaan takaisin.

Salkun duraatio on taulukon 0,84 duraatiota merkittävästi alhaisempi, koska duraatio on laskettu lainoista lainaamishetkellä. Luku kuvastaa sitä, että keskimäärin koko salkun lainanlyhennykset ja korot maksetaan sijoittajalle 0,84 vuoden eli n. 10 kuukauden ja 4 päivän päästä.

Pääoma palautuu nopeasti takaisin sijoittajille

Alhainen duraatio tarkoittaa sitä, että sijoitetut pääomat palautuvat nopeasti takaisin sijoittajille. Katso kuva alla. Jos sijoittaja ei tekisi uusia sijoituksia 31.3.2023 jälkeen niin 242 000 euron pääomasta jäljellä on tammikuussa 2024 noin 66 tuhatta euroa ja tammikuussa 2025 vain tuhat euroa.

Vaikka suorat yrityslainat ovat luonteeltaan epälikvidejä sijoituksia, ei pääoma ole kiinni pitkään listaamattomien yrityslainojen mallisalkussa alhaisesta duraatiosta johtuen.

Kuva 3. Listaamattomien yrityslainojen mallisalkun sitoutunut pääoma per 31.3.2023.

Vuoden 2023 ensimmäinen kvartaali

Vuoden 2023 ensimmäisellä kvartaalilla uusia sijoituksia tehtiin 5 kappaletta.

Kvartaalin aikana 2 lainaa päättyi.

31.12.2022.-31.3.2023
Sijoitukset 1.1.2017 lähtien106
Avoimet sijoitukset 31.3.202341
Uudet sijoitukset Q1/20235
Päättyneet sijoitukset Q1/20232
Lainanlyhennykset47 772,3 €
Koronmaksut6 191,5 €

Kuva 4. Kvartaalin 1 sijoitukset.

Salkussa on tarkasteluhetkellä kolme lainaa myöhässä. Yksi lainanottaja on konkurssissa ja toinen laina eräännytetty.  Lainoissa on sekä henkilötakauksia, että yrityskiinnityksiä, joista on odotettavissa suorituksia. Lainojen osuus salkusta on yhteensä noin 3,73%

Alla olevasta kuvaajasta näkee salkun hajautuksen. Uusimpiin lainoihin kohdistuu eniten riskiä, koska pidempään salkussa olleita lainojen pääomia on maksettu jo takaisin. Kymmenen viimeisintä lainaa vastaavat noin 41,3 % salkun pääomasta. 

Kuva 5. Lainojen jakauma

Hyvä hajautus suorissa yrityslainoissa on ehdottoman tärkeää

Mahdollisten alaskirjausten takia suorissa listaamattomissa yrityslainoissa hajautus on erittäin tärkeää. Lainojen tuotto-odotus on enintään maksettavan koron verran, mutta suurin mahdollinen tappio on koko lainapääoma ja kertyneet korot.

Q1-kvartaalin aikana tehtiin enemmän uusia sijoituksia, kuin niitä maksettiin takaisin. Salkun hajautus parantui, sillä yhden lainan vaikutus koko salkun tuottoon aleni.

Olennaista suoriin yrityslainoihin sijoittaessa on löytää paljon laadukkaita lainoja ja hajauttaa varansa tasaisesti niihin.

Millaiselle sijoittajalle yrityslainat sopivat?

Suorat yrityslainat sopivat sijoittajalle, joka hakee korkeampaa tuottoa korkosijoituksista, kuin mitä listatulla markkinalla on saatavissa nykyisessä markkinatilanteessa.

Suorat yrityslainat hajauttavat sijoitussalkkua, koska niiden tuotot eivät korreloi täysin listattujen osake- ja korkomarkkinoiden tuottojen kanssa.

Valtakirjalla varmistat pääseväsi mukaan uusiin lainakierroksiin

Mikäli haluat varmistaa hyvän hajautuksen mallisalkun listaamattomiin yrityslainoihin, harkitse valtakirjamallia. Valtakirjassa sijoittaja valtuuttaa SijoittajaPRO Corporate Financen tekemään puolestaan sijoituksen jokaiseen lainakierrokseen.

Minimi kokonaissijoitussumma valtakirjoissa on 50 000€, mikä jakautuu vähintään 15 lainaan ajan myötä. Sijoitus yhtä lainaa kohti on 2500-5000€ ja sijoitukset tehdään 12-18 kuukauden aikana, joten koko summaa ei tarvitse sijoittaa kerralla, vaan rahaa kutsutaan sisään lisää aina tarvittaessa. Ole suoraan yhteydessä SijoittajaPRO Coporate Financen edustajiin, mikäli valtakirjamalli kiinnostaa.

Ja mikäli haluat uusista kierroksista tiedon sähköpostiisi, liity mukaan SijoittajaPRO Corporate Financen listalle alla!

Sinua voisi kiinnostaa
Suomalaiset laatuyhtiöt sijoituskohteena
Parhaat laatuosakkeet Suomesta
Wimaon osakeanti – uniikilla teknologialla ratkaisu muovin kierrätykseen
Analyysi: Nesteeltä tulosvaroitus – osakkeen laatustatus mennyttä
WIMAO
Sijoittajan valinnat