Kolme tunnettua osinkokuningasta, joiden osakkeet ovat kompuroineet

Osinkoaristokraatteja on pitkään pidetty turvallisina sijoituskohteina. Noin 50 vuoden kasvavasta osinkohistoriasta huolimatta osinkokuninkaiden, 3M Companyn, Stanley Black & Deckerin ja VF Corporationin, osakekurssit ovat laskeneet huomattavasti yleisindeksiä enemmän viime vuosina. Mistä kurssilaskussa on kyse ja joko osinkokuninkaat ovat ostohinnoissa?

Sijoittaja.fi
Sijoittaja.fi

Osinkoaristokraatteja on pitkään pidetty turvallisina sijoituskohteina. Noin 50 vuoden kasvavasta osinkohistoriasta huolimatta osinkokuninkaiden, 3M Companyn, Stanley Black & Deckerin ja VF Corporationin, osakekurssit ovat laskeneet huomattavasti yleisindeksiä enemmän viime vuosina. Mistä kurssilaskussa on kyse ja joko osinkokuninkaat ovat ostohinnoissa?

Kolme kompuroivaa osinkokuningasta

Sijoittamisessa suurten tappioiden välttäminen lienee vähintäänkin yhtä tärkeää kuin suurten voittojen tavoittelu. Amerikkalaisia osingon kasvattajia pidetään yleisesti hyvin turvallisina sijoituskohteina. Siitä huolimatta niin sanotun osinkoaristokraatin arvonimen saaneet yhtiöt kompuroivat yllättävän usein.

3M Companyllä, Stanley Black & Deckerillä ja VF Corporationilla on, taikka oli jokaisella vaikuttava yli 50 vuoden osingon korotusputki alla. Niiden osakekurssit ovat kuitenkin lasketelleet reilusti. Osinkosijoittajien vanhat suosikit ovat hävinneet suhteessa S&P 500 indeksiin useita kymmeniä prosentteja vuoden aikajaksolla. Kolmen vuoden aikajaksolla katsottuna indeksi on tuottanut yli 60 prosenttia, kun taas 3M:n, Stanley Black & Deckerin sekä VFC:n tuotot ovat miinusmerkkiset.

3M Companyn, Stanley Black & Deckerin sekä Vf Corporationin osakekurssit suhteessa S&P 500 indeksiin
Lähde: Koyfin

Mitä kurssilaskun takaa paljastuu?

3M Companya varjostavat oikeustaistelut

3M on tunnettu amerikkalainen monialayhtiö, joka on korottanut osinkoa 64 vuotta perätysten. Yhtiö valmistaa erilaisia tuotteita aina Post-it muistilapuista terveydenhuollon laitteisiin.

3M:n tulevaisuutta varjostaa kaksi oikeusprosessia Yhdysvalloissa, mistä toinen koskee yhtiön valmistamia kuulosuojaimia. Suojaimien on väitetty aiheuttaneen kuulovahinkoja amerikkalaisille sotilaille. Yhtiöllä sekä korvausvaateita esittäneillä on luonnollisesti vastakkaiset näkemykset sekä syistä että seurauksista. Hurjimmat ulkopuoliset arviot tapauksen mahdollisista korvaussummista liikkuvat niin korkealla, että yhtiön koko olemassaolo olisi vaakalaudalla.

Suojellakseen osakkeenomistajia 3M on jakautumassa kahteen osaan, joista toiseen jää yhtiön terveydenhuoltoliiketoiminta. Yhtiö on myös hakenut kuulosuojaimia valmistaneen tytäryhtiönsä Aearo Technologiesin konkurssiin. On vielä epäselvää, mikä näiden toimien merkitys on 3M:lle sekä sen omistajille.

Katso 3M kurssitiedot eTorosta*
Pääomasi on vaarassa. Muita kuluja voidaan soveltaa. Lisätietoja etoro.com/trading/fees

Stanley Black & Decker teki hyvän päätöksen ja heti perään huonon

Stanley Black & Decker on tunnettu usealla tavaramerkillä valmistetuista ja myydyistä käsityökaluista. Yhtiö on korottanut osinkoa katkeamattomasti jo 54 vuotta. Yhtiön osakekurssi ja taloudellinen suorituskyky ovat kuitenkin kehittyneet päinvastaiseen suuntaan kuin osinko.

Useimmiten yhtiöt tuhoavat omistaja-arvoa kalliiksi osoittautuneilla yritysostoilla. Stanley Black & Deckerin tapauksessa arvoa laski onnistunutta divestointia seurannut kehno pääoman allokaatio. Vuonna 2022 yhtiö myi turvallisuusalan liiketoimintonsa ruotsalaiselle Securitakselle hyvään hintaan. Tämän jälkeen yhtiö käytti myynnistä saaduista 3,2 miljardista dollarista 2,3 miljardia dollaria omien osakkeiden ostoihin yhden vuosineljänneksen aikana. Omien osakkeiden osto tapahtui huomattavasti nykykurssia korkeammalla tasolla. Tuolloin Stanley Black & Deckerin osakekurssi liikkui 170-200 dollarin välimaastossa, kun kurssi kirjoitushetkellä on alle 80 dollaria. Hävittyään miljardin pörssikaupoilla, yritysjohto otti hiljattain toisen miljardin velkaa noin 6 prosentin korolla.

Stanley Black & Deckerin toimintaa hiersi myös valtaisa koronakriisin myötä syntynyt inventaariohaaste. Koronan venyttämien toimitusketjujen aikataulujen vuoksi yhtiö hamstrasi valmiita tuotteita varastoon odottaen ylikysynnän jatkuvan. Iskuporakoneita ja pokasahoja ei kuitenkaan tarvitse uusia kovinkaan usein, ja tuotteet jäivät lojumaan varastoon.

Katso Stanley Black & Deckerin kurssitiedot eTorosta*
Pääomasi on vaarassa. Muita kuluja voidaan soveltaa. Lisätietoja etoro.com/trading/fees

VF Corporationista ei tullut osinkokuningasta

Paremmin suosituista brändeistään, kuten The North Facesta, Timberlandista ja Vansista, tunnettu VF Corporation kasvatti osinkoaan lähes 50 vuotta perätysten, mutta taipui leikkaamaan osinkoa 40 prosenttia viimeisen vuosineljänneksen yhteydessä. Osingon leikkaamisen taustalla on etenkin yhtiön heikko taloudellinen suorituskyky, mutta päätökseen vaikuttanee myös yhtiössä vastikään aloittanut uusi toimitusjohtaja. Joulukuussa 2022 toimitusjohtajaksi nimitetty Benno Dorer oletettavasti haluaa aloittaa yhtiön taloudellisen suunnan kääntämisen mahdollisimman vakaalta pohjalta, mitä osingon leikkaaminen tukee.

Jälkikäteen katsottuna yhtiön toimintaa on leimannut heikko pääoman allokointi. Viimeisen vuosikymmenen aikana VFC osti kalliiseen hintaan omia osakkeitaan takaisin 5,5 miljardilla dollarilla, mihin kului lähes kokonaan yhtiön vapaa kassavirta. Takaisinostoilla osakemäärä väheni kuitenkin vain 12 prosenttia. Samaan aikaan VF Corporation maksoi osinkoa, teki yritysostoja ja investoi liiketoimintaan. Tänä päivänä yhtiön markkina-arvo on 8,3 miljardia ja sillä on nettovelkaa 7 miljardia dollaria.

Myös VF Corporation on kärsinyt koronapandemian aiheuttamista toimitusketjuongelmista. Haasteet paisuttivat yhtiön vaatevarastot ylisuuriksi, mikä osaltaan rasitti VFC:n tulosta ja kassaa. Kurssilaskun ja osingon leikkauksen myötä yhtiöstä on tullut yksi alhaisimmin arvostetuista vaatevalmistajista.

Katso VF Corporationin kurssitiedot eTorosta*
Pääomasi on vaarassa. Muita kuluja voidaan soveltaa. Lisätietoja etoro.com/trading/fees

Pisteiden valossa ei vielä näytä hyvältä

Kaikkien kolmen yhtiön kokonaispisteet ovat valuneet verrattain alas. 3M:n pisteet ovat hieman keskiarvon alapuolella, mutta Stanley Black & Deckerin ja VF Corporationin pisteet ovat heikot. VF Corporationin tilanne on heikentynyt nopeimmin, eikä leikattu osinko näy vielä näy pisteytyksessä. Heikentynyt myynti laskee useita elementtejä yhtiöiden kokonaispisteiden taustalla. Pitkään laskeneet osakekurssit näkyvät erityisesti kolmikon momenttipisteissä.

3M Company, Stanley Black & Decker sekä VF Corporation Osaketyökalussa

Ovatko ongelmat tilapäisiä vai pysyviä?

Sijoittajan tärkeimmäksi arvioitavaksi kunkin kolmen yhtiön kohdalla jää se, kuinka tilapäisiä yhtiöiden haasteet ovat vai onko niiden suorituskyky heikentynyt pysyvästi. Analyytikot ovat yhtiöiden tuloskehityksen osalta optimistisia. Erityisesti Stanley Black & Deckerin tuloksen odotetaan kehittyvän voimakkaasti seuraavan vuoden aikana. Kuitenkin nykyisellä kurssilla ja vuoden 2024 tulosennusteella laskettuna yhtiön P/E-luvuksi tulee 15,9, joka ei ole erityisen matala.

Sekä Stanley Black & Decker että VF Corporation myyvät tuotteita, joiden kysyntä on verrattain harkinnanvaraista. 3M:n tulosta voi puolestaan rasittaa yllättävät korvausvaateet. Näin ollen ennusteisiin sisältyy huomattavaa epävarmuutta.

3M Company, Stanley Black & Decker sekä VF Corporation Osaketyökalussa

Arvostustasot ja osinko vaikuttavat houkuttelevilta

3M:n ja VF Corporationin arvostuskertoimet ovat painuneet houkuttelevalle tasolle taakse- ja eteenpäin katsovin tuloskertoimin. Kertoimien perusteella yksi mahdollinen päätelmä on se, että sijoittajat uskovat nopeimpaan käänteeseen Stanley Black & Deckerin kohdalla.

Kurssilaskun myötä kolmen yhtiön osinkotuotot ovat nousseet historiallisen korkealle tasolle. VFC:n korkea osinkotuotto ei huomioi osingonleikkausta. Ennustetulla osingolla osinkotuotto on 5,6 prosenttia. Osingonjakosuhteet ovat 60 % 3M:lle ja 80 % Stanleylle kuluvan vuoden tulosennusteilla. Ellei mitään yllättävää tapahdu, osingot lienevät turvassa.

3M Company, Stanley Black & Decker sekä VF Corporation Osaketyökalussa

Mitä tehdä kompuroiville osinkokuninkaille?

Näiden kolmen yhtiön tapauksessa sijoittajan tulee miettiä, onko kyseessä arvoansa, jossa historiallinen tulos on kirjaimellisesti historiaa tai analyytikoiden odotukset ovat ylioptimistisia. Arvoansa on sijoittajien yksi yleisimmistä virheistä. VF Corporationin tapauksessa tarvitaan näkemystä muodista ja sen brändien voimasta. Stanleyn tapauksessa työkalujen kysyntä todennäköisesti palautuu ennen pitkää ja korkean markkinaosuutensa turvin se hyötyy kysynnän elpymisestä.

Sijoittaminen 3M:n osakkeeseen sisältää riskin oikeudenkäynnin lopputuloksesta, jota sijoittajan on vaikea arvioida. Usein markkinat kuitenkin ylireagoivat, ja riskiä sietävälle sijoittajalle voi avautua ostopaikka. On kuitenkin huomattava, että 3M:n kilpailukyky sen tärkeimmillä tuotealueilla on useiden kommentaattoreiden mukaan heikentynyt. Lukuihin perustuvat laatupisteet ovat 3M:llä kuitenkin erinomaiset.

3M Company, Stanley Black & Decker sekä VF Corporation Osaketyökalussa

Yritysjohdon yksi tärkeimmistä tehtävistä on allokoida pääomaa tuottavasti. Stanley Black & Deckerin ja VF Corporationin yritysjohdot ovat epäonnistuneet tässä tehtävässä. Valitettavan usein omien osakkeiden ostot tapahtuvat liian korkealla arvostustasolla.

Tärkeä huomio osinkosijoittajalle on se, että sijoittajan tulee osingonmaksun sijasta tarkastella yhtiön pääoman allokaatiota kokonaisuutena. Riittääkö yhtiön kassavirta kattamaan takaisinostot, osingot ja investoinnit kilpailukyvyn kehittämiseen?

Ennen ostotoimeksiantoa on varmistettava, ettei yhtiön suorituskyky ei ole rapautunut.

Mahdolliseen liiketoiminnan käänteeseen voi kulua aikaa, jos vastaan taistelevat taloussuhdanne, suuri velkataakka ja kysynnän hiipuminen. Käänneyhtiöihin sijoittavan kannattaa varmistaa että käänne todella on tapahtunut. Tätä voi tutkia osavuosikatsauksista tai Osaketyökalun pisteiden avulla. Kun tilanteen parantuminen alaa näkyä kannattavuustrendi- ja tuloskasvupisteissä, ollaan jo voiton puolella. Myös osakkeen momenttipisteitä kannattaa seurata. Hyvät momenttipisteet varmistavat, ettei ole sijoittamassa putoavaan puukkoon.

Tutustu Osaketyökaluun!
Sinua voisi kiinnostaa
Wimaon osakeanti – uniikilla teknologialla ratkaisu muovin kierrätykseen
Tekoälyuutiset: Uusi askel ihmismäisempiin tekoälymalleihin
Helsingin pörssi on vihdoin kääntynyt – hakannut tuotossa jopa teknologiaosakkeet
WIMAO
Sijoittajan valinnat