Onko Nordea houkuttelevin eurooppalainen pankkiosake?

Nordea on takonut kuluvana vuonna positiivisia kvartaalituloksia toisensa perään, mutta miten yhtiön osake vertautuu muihin eurooppalaisiin pankkiosakkeisiin? Teimme vertailun Osaketyökalulla selvittääksemme, onko Nordea houkuttelevin eurooppalainen pankkiosake.

Juho Toratti
Juho Toratti

Nordea on takonut kuluvana vuonna positiivisia kvartaalituloksia toisensa perään, mutta miten yhtiön osake vertautuu muihin eurooppalaisiin pankkiosakkeisiin? Teimme vertailun Osaketyökalulla selvittääksemme, onko Nordea houkuttelevin eurooppalainen pankkiosake.

Nordea

Yli 200 vuoden päähän juureutuva Nordea Bank Oyj on yksi Helsingin pörssin tunnetuimmista yhtiöistä ja varmasti yksi seuratuin pankkisektorin osake. Nordea siirsi pääkonttorinsa Ruotsista Suomeen vuonna 2018 samalla, kun ruotsalainen emoyhtiö sulautui suomalaiseen tytäryhtiöön. Sulautumisen myötä Nordea Bankin osake siirtyi Nasdaq Helsinki -pörssiin. Helsingin lisäksi Nordean osake on noteerattu myös Tukholman ja Kööpenhaminan pörsseissä. Vakavarainen Nordea on tänä päivänä Pohjoismaiden suurin finanssikonserni, ja sillä on arviolta yli 10 miljoonaa henkilöasiakasta ja 0,6 miljoonaa yritysasiakasta.

Nordean Q3-tulos oli odotuksia parempi

Nordean liiketoiminnan tuotot olivat 2 501 M€ (ennuste 2 421 M€) ja operatiivinen liikevoitto oli 1 297 M€ (ennuste 1 258 M€). Liiketoiminnan tuotot kasvoivat 7 prosenttia vuodentakaisesta. Luottovolyymien kasvu jatkui talouden laskusuhdanteesta huolimatta, asuntoluottojen kasvu oli 4 prosenttia ja yrityksille suunnatun luotonannon kasvu 12 prosenttia. Korkokate nousi 15 prosenttia kohentuneiden talletusmarginaalien ja suuryrityksille suunnatun luotonannon vahvan kasvun tukemana, ja oli 1 407 M€. Luottosalkun laatu pysyi vahvana ja nettomääräisiä luottotappioita oli vähän, luottotappioiden ja muiden vastaavien erien nettomäärä oli kolmannella neljänneksellä 58 M€.

Epävarma makrotaloustilanne ja korkojen nousu aiheuttivat voimakkaita liikkeitä sekä osake- että korkomarkkinoilla myös kolmannella neljänneksellä, mikä johti Asset & Wealth Managementin hoidossa olevan varallisuuden pienenemiseen 4 prosentilla edellisneljänneksestä ja oli 341 miljardia euroa. Nordea paransi vuotta 2022 koskevaa näkymäänsä kulu-tuottosuhteen osalta. Pankki arvioi sen oman pääoman tuoton olevan tänä vuonna yli 11 prosenttia ja kulu-tuotto-suhde 48–49 prosenttia. Aiempi näkymä ja kulu/tuotto-suhteelle oli 49-50 prosenttia.

Miten Nordea pärjää kansainvälisten kilpailijoiden rinnalla?

Nordean maine on ollut hyvä suomalaisten sijoittajien keskuudessa, ja osake onkin ollut yksi Helsingin pörssin vaihdetuimmista. Halusimme kuitenkin selvittää, miten Nordea pärjää eurooppalaisten kilpailijoidensa rinnalla.

Teimme vertailun Sijoittaja.fi:n Osaketyökalun avulla. Ensin rajasimme kansainvälisten osakkeiden työkalusta rahoitussektorin yhtiöt ja lisäsimme hakukriteereihin Euroopan valtioita. Tämän jälkeen suodatimme tulokset vakavaraisuuden perusteella ja valitsimme mielenkiintoisimmat osakkeet. Vertailtavien osakkeiden listalle valitsimme vain osakkeita, joiden vakavaraisuuspisteet ovat hyvät (8 tai parempi).

Vertailuun valitsimme seuraavat yhdeksän eurooppalaista pankkiosaketta:

Vertailun kymmenestä osakkeesta kaikki saavat Osaketyökalun kokonaispisteytyksessä keskimääräistä paremmat pisteet. Korkeimmat kokonaispisteet (80) saa italialainen FinecoBank, joka erikoistuu verkkovälitykseen. Toiseksi suurimmat kokonaispisteet (70) vertailussa kerää ruotsalainen Svenska Handelsbanken, joka juuri tänä vuonna vetäytyi Suomesta. Kolmannen sijan saa englantilainen OSB Group 69 kokonaispisteellään.

Nordea sijoittuu vertailussa kuudenneksi 61 kokonaispisteellä. Osa-aluepisteiden vertailussa Nordea pärjää hyvin momentissa, riskissä, laadussa ja arvossa. Kasvusta Nordea saa vain 1 pistettä ja osinkopisteet ovat vain keskinkertaiset. Näiden kahden faktorin vuoksi Nordean osake tippuu vertailun kärkisijoilta.

Vertailtavien yhtiöiden tuotot sekä ESG-pisteet

Vaikka päättyvä vuosi 2022 on ollut rankka osakemarkkinoilla, ovat pankkisektorin osakkeet pärjänneet hyvin, sillä ne hyötyvät korkojen noususta. Vertailumme osakkeista selvästi parhaiten tänä vuonna on pärjännyt irlantilainen Bank of Ireland Group (+ 54,3 %). Toiselle sijalle yltää tanskalainen Jyske Bank (+28,2 %), ja kolmannen sijan saa hieman yllättäen Suomessakin toimiva tanskalainen Danske Bank (+ 15,6 %). Nordea jää tässä vertailussa listan heikommalle puoliskolle 0,1 %:in tuotollaan. Osakkeen tuotto on jäänyt yllättävän huonoksi, sillä Nordea on ylittänyt analyytikoiden ennusteet kaikilla kolmella kvartaalilla tänä vuonna. Pitemmällä tarkasteluajalla Nordea pärjää selvästi paremmin. Kun tarkastellaan viimeisen kolmen vuoden tuottoa, on Nordean osake toisella sijalla osakkeen yli 86 prosentin tuotolla.

Vastuullinen sijoittaminen ja ESG ovat olleet yksi sijoittamisen megatrendeistä jo hyvän tovin. Rahoitussektorin yhtiöiden kohdalla ESG:tä toteutetaan esimerkiksi yhtiöiden arvoissa tai niiden rahastojen sijoituspäätöksillä. ESG-pisteiltään vertailumme parhaiten pärjännyt osake on Skandinaviska Enskilda Banken (80 pistettä). Heti sen perässä tulee Nordea 79 pisteellään ja FinecoBank 78 pisteellä.

Nordean ja kansainvälisten kilpailijoiden vertailu: kuluvan vuoden tuotto

Arvostusluvut

Vertailun edullisin yhtiö kuluvan vuoden tulosennusteella lasketun P/E-luvun perusteella on englantilainen OSB Group. Sen P/E-luku on 5,2, mikä on todella edullinen verrattuna muihin pankkiosakkeisiin. Seuraavaksi edullisin osake on Jyske Bank, jonka P/E-luku on 9,4. Kolmannen sijan nappaa ruotsalainen Svenska Enskilda Banken (9,7). Nordean P/E-luku on tämän vuoden tulosennusteella laskettuna 10,2, millä yhtiö saa vertailun seitsemännen sijan. Vaikka Nordean P/E-luku on tässä vertailussa heikommalla puoliskolla, on 10,2 indeksiin suhteutettuna hieman keskitasoa parempi. Vertailussa epäedukseen esille nousee Danske Bank, jonka kuluvan vuoden tulosennuste on negatiivinen, ja tämän takia yhtiön P/E-lukua ei Osaketyökalussa lasketa. Dansken negatiivinen tulosennuste johtuu pankin Viron konttoriin liittyvän rahanpesuskandaalin selvittämiseen varatusta 1,9 miljardin dollarin (14 miljrd. DKK) varauksesta.

Arvostuslukuja tarkastellessa Nordea erottuu joukosta korkean osinkotuottoprosenttinsa (6,9 %) avulla. Osinkotuoton näkökulmasta Nordea pärjää kansainvälisille kilpailijoilleen todella hyvin, sillä ainoastaan ruotsalaisen Handelsbankenin osinkotuotto (8,7 %) ohittaa Nordean.

Myös tuloskehityksen perusteella Nordea pärjää vertailussa hyvin. Analyytikot arvioivat pankin tuloksen parantuvan ensivuonna reippaasti, mikä näkyy yhtiön ensivuoden tulosennusteella lasketusta P/E-luvusta. Myös Nordean suuntaa-antava EPS:n kolmen vuoden kasvuennuste (% p.a.) on vertailun viidenneksi paras (9,5 %). Kolmen vuoden EPS:n kasvun perusteella Nordean ohittavat italialainen FinecoBank, tanskalainen Jyske Bank, englantilainen OSB Group sekä norjalainen DNB Bank.

Nordean ja kansainvälisten kilpailijoiden vertailu: arvostusluvut

Tutustu Osaketyökaluun

Sijoittajan näkökulma

Nordean liiketoiminta on pärjännyt tänä vuonna olosuhteisiin ja Eurooppalaisiin verrokkeihin nähden hyvin. Yhtiö on tehnyt hyvää tulosta ja sen osake on muihin rahoitussektorin yhtiöihin verrattuna arvostusluvuiltaan kohtuullisesti arvostettu. Vaikka Nordean vuosi on sujunut hyvin ja analyytikot odottavat pankin tuloskasvun jatkuvan ensi vuonna, on Nordean osakkeen tuotto ollut todella vaisu. Nordean lähitulevaisuuden näkymät ovat olleet koko vuoden melko konservatiivisia, mikä on voinut luoda sijoittajalle epävarman tunteen yhtiön tilanteesta. Luvut kuitenkin puhuvat toista.

Euroopassa on tällä hetkellä useita houkuttelevia osakkeita, ja on turvallista sanoa, että Nordea on yksi niistä. Yhtiö pärjää tunnus- ja arvostusluvuiltaan Euroopan tasolla, ja Nordean läpi vuoden jatkuneet omien osakkeiden takaisinostot sekä osakkeiden mitätöinnit kielivät hyvästä kassatilanteesta. Mikäli yhtiön vuoden viimeisen vuosineljänneksen tulos jatkaa muiden kvartaalien trendiä, on Nordean lähtöasetelmat tilikaudelle 2023 todella lupaavat. Sijoittajan kannattaa tutkia tarkemmin myös muita vertailumme eurooppalaisia pankkisektorin osakkeita, sillä moni niistä on vielä Nordeaakin edullisemmin arvostettu.

Riskinä koko pankkisektorille on taantuma, joissa pankkiosakkeet historiassa eivät ole pärjänneet hyvin. Tuleva taantuma tosin poikkeaa aiemmista siinä, että nyt korot ovat korkealla, mikä näkyy positiivisesti pankkien korkokatteessa.

eTorossa on mahdollista käydä kauppaa Nordean aidolla osakkeella nollakuluilla!

eToron sijoitusalustalla voit sijoittaa kansainvälisiin osakkeisiin erittäin alhaisilla kuluilla. Vaikka Helsingin pörssin osakkeita on eTorossa saatavana vain CFD:nä, löytyy alustalta kuitenkin yli 40 Tukholman pörssin osaketta aitoina osakkeina. Yksi näistä Tukholman pörssin osakkeista on Nordea. On kuitenkin hyvä huomioida, että Nordean kurssi on siis kruunuissa, joten mikäli käytät eToroa Suomeksi, eivät käännökset ole aina täydellisiä.

Katso Nordean osakkeen tiedot eTorosta*

Pääomasi on vaarassa. Muita kuluja sovelletaan. Lisätietoja  etoro.com/trading/fees.
Sinua voisi kiinnostaa
Suomalaiset laatuyhtiöt sijoituskohteena
Parhaat laatuosakkeet Suomesta
Wimaon osakeanti – uniikilla teknologialla ratkaisu muovin kierrätykseen
Tekoälyuutiset: Uusi askel ihmismäisempiin tekoälymalleihin
WIMAO
Sijoittajan valinnat