Vastuullinen sijoittaminen – yleisiä käsityksiä

Vastuullinen, vaikuttava ja kestävä sijoittaminen eivät ole uusia ilmiöitä vaikka ne ovat nousseet yhä keskeisempää osaan ja keskusteluun sijoitusmarkkinoilla viime vuosina. Vastuullisesta sijoittamisesta on useita harhaluuloja, jotka on syytä korjata.

Vieraileva kirjoittaja
Vieraileva kirjoittaja

Vastuullinen, vaikuttava ja kestävä sijoittaminen eivät ole uusia ilmiöitä vaikka ne ovat nousseet yhä keskeisempää osaan ja keskusteluun sijoitusmarkkinoilla viime vuosina. Vastuullisesta sijoittamisesta on useita harhaluuloja, jotka on syytä korjata.

Vastuullinen sijoittamisesta on useita harhakäsityksiä:

  • kysymys on niche-markkinasta
  • vain millenniaalit ovat kiinnostuneet
  • tuotoista pitää tinkiä
  • käytetään vain riskien minimointiin
  • sopii vain osakkeisiin sijoittamiseen
  • ympäristö ja sosiaaliset asiat eivät kuulu yrityksille eikä sijoittajille.

Markkina

Vastuullisen sijoittamisen markkinat olivat noin 30,7 biljoonaa Yhdysvaltain dollaria vuonna 2018 ja ne ovat kasvaneet merkittävästi 22.9 biljoonasta Yhdysvaltain dollarista vuodesta 2016 (GSIA, 2019).

Vastuullisen sijoittamisen markkinat ovat noin neljännes koko sijoittamisen markkinasta globaalisti sekä niiden arvioiden kasvavan merkittävästi tulevaisuudessa. Kysymys ei ole niche-markkinasta.

Yritysten ja sijoittajien vastuut – ympäristö (E), sosiaaliset (S) ja hallinto (G) -asiat

Viime aikoina olemme kuulleet terveydenhuollon johtamisen ongelmista, pankkien veronkierrosta ja rahanpesun skandaaleista, autoteollisuuden yhtiöiden päästöhuijauksista, elokuvien ja median henkilöstön ahdisteluista, tekstiilialan turvallisuuden rikkeistä ja huonoista työoloista, vesi- ja ympäristöongelmista kaivosteollisuudessa, hevosenlihaskandaalista elintarvikealalla.

Edellä mainitut asiat ovat vaikuttaneet negatiivisesti yhtiöiden liiketoimintaan, osakkeiden arvostuksiin ja tuottoihin. Yritysten omistajat ja johto sekä sijoittavat ovat konkreettisesti kohdanneet ja kokeneet vaikutuksia, jotka liittyvät ympäristöön (E), sosiaalisiin (S) ja hallinnon (G) asioihin, kun näitä ei ole hoidettu parhaalla mahdollisella tavalla.

Vastuullisen sijoittamisen ytimessä olevat ympäristöön, sosiaalisiin ja hallintoon liittyvät asiat eivät ole toissijaisia yrityksille eikä sijoittajille vaan päinvastoin. Nämä asiat hyvin hoidettuna johtavat parempiin tuloksiin ja tuottoihin tai huonosti hoidettuna päinvastaiseen.

Pitääkö vastuullisessa sijoittamisessa tinkiä tuotoista? Mitä akateemiset tutkimukset osoittavat?

Guido Giesen (MSCI, 2019) analyysiraportti välittää viestin vuosista 2007-2017. Yritykset korkealla vastuullisuus luokituksella ovat keskimäärin kannattavampia, maksavat paremmin osinkoa ja arvostus piirun verran korkeampi kuin heikoimmissa.

Hermes IM (Q3/2016) laaja tutkimusanalyysi 2009-2014 vuosista osoitti että huonon hallinnon ja vastuullisuuden yhtiöt keskimäärin tuottivat 0,3 % vähemmän kuukausittain.

Deutsche Bankin ja Hampurin Yliopiston (2015) tutkimus kävi läpi 2 250 akateemista ja toimialan tutkimusta (1970-2014), joissa löydettiin vastuullisuudella olevan enemmän positiivista vaikutusta kuin negatiivista tuottoihin.

Oxfordin Yliopiston ja Arabesque partnersin (2015) tutkimus kävi läpi yli 200 tutkimusta, joissa havaittiin ettei tuotoista tarvinnut tinkiä vastuullisissa sijoituksissa.

Alex Edmansin (2011) tutkimus löysi korrelaation että hyvä ja aktiivinen henkilöstöhallinto auttoi parempaan yhtiöiden arvon kehitykseen kuin muilla.

Viime vuosien markkinatutkimukset ja eri sijoitusyhtiöiden konkreettiset tulokset vastuullisesta sijoittamisesta ovat osoittaneet että tuotoista ja arvonnoususta ei siis tarvitse tinkiä.

Vaikuttavuussijoittaminen osana vastuullista sijoittamista

Vaikuttavuussijoittaminen on tärkeä, mutta pienempi ja kasvava osa vastuullisen sijoittamisen koko markkinaa. Vaikuttavuussijoittamisessa tuottojen lisäksi painotetaan mitattavaa vaikuttavuutta sosiaaliseen ja/tai ympäristölliseen kestävään kehitykseen. Usein vaikuttavuussijoittaminen kohdistuukonkreettiseen sosiaaliseen tai ympäristölliseen ongelmaan sekä hankkeeseen, jolla saadaan aikaan positiivista vaikuttavuutta yhteiskunnalliseen kehitykseen.

Tulevaisuus

Vastuullinen ja vaikuttava sijoittaminen ovat tulleet markkinaan jäädäkseen. Ne mahdollistavat myös hyvät tuotot ja vielä positiivisen vaikuttavuuden kestävään kehitykseen. Sijoittajan ei tarvitse tyytyä pelkästään osakesijoituksiin, sillä vastuullisen sijoittamisen sijoituskohteita on tarjolla useissa eri omaisuusluokissa.

Ilmastohaasteet, YK:n kestävän kehityksen tavoitteet sekä valtioiden, kaupunkien ja yritysten sitoutuminen näihin luovat mahdollisuuksia hyviin tuottoihin vastuullisessa ja vaikuttavassa sijoittamisessa kaikissa omaisuusluokissa.

Pasi Vänttinen

Senior Adviser, vastuullinen sijoittaminen, SijoittajaPRO

Ole oma salkunhoitajasi!

Sijoittaja.fi:n jäsenenä saat käyttöösi sijoittajan työkalut ja lukuoikeuden koko sisältöön.

KOKEILE JÄSENYYTTÄ EUROLLA!
Sinua voisi kiinnostaa
Analyysi: LeadDesk odottaa vuosikasvun paranevan kuluvana vuonna
Atrian uusi johto yrityskaupoilla Ruotsissa – analyysi
Tekoälyuutiset: AI-vaikuttajien mukaan tekoäly voi aiheuttaa merkittävää haittaa ihmiskunnalle
Sijoittajan valinnat