Analyysissa suomalaiset kiinteistösijoitusosakkeet

Helsingin pörssissä on viisi osaketta kiinteistösektorilta. Yhtiöt ovat hyvin erilaisia ja niillä on erilaiset tuotto-odotukset. Analyysissa käymme läpi yhtiöt ja sijoittajan näkökulman kiinteistöosakkeisiin.

Sijoittaja.fi
Sijoittaja.fi

Helsingin pörssissä on viisi osaketta kiinteistösektorilta. Yhtiöt ovat hyvin erilaisia ja niillä on erilaiset tuotto-odotukset. Analyysissa käymme läpi yhtiöt ja sijoittajan näkökulman kiinteistöosakkeisiin.

Olemme käsitelleet aikaisemmin listattuja kiinteistösijoitusyhtiöitä sijoitusmuotona. Tässä artikkelissa päivitämme näkemyksiämme koskien suomalaisia listattuja kiinteistösijoitusyhtiöitä.

Kiinteistösijoitusmarkkinalla maltilliset vuokrannousuodotukset

Alkuvuonna 2022 kiintestökauppojen volyymi oli yleisesti vuotta 2021 edellä. Kysyntä ei keskittynyt millekään tietylle sektorille, vaan se oli laaja-alaista läpi kiinteistöluokkien. Ulkomaiset sijoittajat tukivat alkuvuoden sijoittajakysyntää, koska n. 54% tehdyistä kaupoista oli ulkomaisten sijoittajien tekemiä.

Huhtikuun RAKLI-KTI:n toimitilabarometrista saatiin viitteitä, että toimistovuokriin odotetaan nousua Helsingissä, Espoossa ja Tampereella. Vantaalla, Turussa, Oulussa ja Jyväskylässä sen sijaan odotettiin vuokrien laskua nousun sijaan. Liikekiinteistöissä on vielä toimistotiloja maltillisemmat vuokrannousuodotukset toimitilabarometrin mukaan.

Vuokrien nousu on hidastunut myös vuokra-asuntomarkkinoilla, mikä johtuu tarjonnan kasvusta ja pandemian heikentämästä kysynnästä.

Yleisesti kiinteistösijoittajilla, jotka käyttävät velkavipua sijoituksissaan ja eivät ole suojanneet salkkuaan kohoavilta koroilta, on paineita kannattavuudessa kohonneiden rahoituskustannusten takia. Jerome Powell on vahvistanut, että Fed taistelee voimakkaasti käytössä olevilla työkaluillaan inflaatiota vastaan, mikä tarkoittaa, ettei kiristävää rahapolitiikkaa voi muuttaa korkean inflaation ympäristössä elvyttäväksi liian aikaisin. Esimerkiksi 12kk euribor on noussut jo selvästi yli kahden prosentin tasoille, kun se vielä neljä kuukautta sitten oli nollan prosentin tuntumassa.

UB Suomi kiinteistöt salkunhoitaja kommentoi Q2 katsauksessaan, että kassavirtaa tuottavat kohteet ovat turvassa inflaatiolta, kun vuokrasopimukset on sidottu elinkustannusindeksiin. Inflaation siirtäminen vuokrasopimuksiin riippuu pitkälti kiinteistötyypistä ja sijainnista.

Alexandria kiinteistö erikoissijoitusrahaston salkunhoitaja painottaa viimeisimmässä katsauksessaan juuri korkeaa vuokrausastetta ja vakaata vuokrakassavirtaa. Sektoreista salkunhoitaja painottaa yhteiskunta-, toimitila- ja liikekiinteistöjä.

Katsaus suomalaisiin kiinteistösijoitusyhtiöihin

Toivo Group

Toivo Group Oyj on suomalainen kiinteistöjen kehitykseen ja hallinnointiin keskittyvä yhtiö, joka listautui Nasdaq Helsinki First North Growth Market Finland markkinapaikalle vuonna 2021.

Toivo Groupin liikevoitto oli H1:lla 13,3 miljoonaa euroa, kun vertailukauden liikevoitto oli 6 miljoonaa euroa. Sopimuksia uusien asuntojen rakentamisesta tehtiin 182 asunnon edestä, kun vertailukaudella niitä tehtiin 296 asunnon tekemisestä.

Tulevaisuuden näkymistä yhtiö ennakoi, että koko tilikauden aikana liikevoittoa kertyisi 22-28 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa, että yhtiö jatkaisi liikevoiton osalla samaa tahtia kuin alkuvuonna. Käypien arvojen osalta sijoituskiinteistöjen arvojen ennakoidaan olevan 175 miljoonaa euroa vuoden 2022 vuoden lopussa, mikä on lähes 80 miljoonaa euroa enemmän (97,6 miljoonaa euroa vertailukaudella) suhteessa vuoden takaiseen.

Vuokrausaste oli tarkastelu hetkellä 98,8%:ssa. Toimitusjohtaja Markus Myllymäki nosti katsauksessa haasteina markkinaympäristössä kohonneet rakennuskustannukset, korkojen voimakkaan nousun ja asuntojen ajoittaisen kysyntää suuremman tarjonnan. Kohonneista kustannuksista huolimatta yhtiö pystyi pitämään kiinni tavoitelluista kehityskatetasoista.

Citycon

Citycon on suomalainen kiinteistösijoitusyhtiö, joka omistaa pohjoismaissa päivittäistavarakauppavetoisia kaupungeissa sijaitsevia kauppakeskuksia. Niihin sisältyy siis myös valuuttakurssiriskiä, koska kaikki omistukset eivät ole euroissa.

Cityconin operatiivinen liiketulos oli q2:lla 46,3 miljoonaa euroa ylittäen analyytikkojen ennusteet (45miljoonaa euroa). Myös nettovuokratuotot (52,8 miljoonaa euroa) olivat analyytikkojen ennusteita korkeammat (50,8 miljoonaa euroa). Onnistumisessa pääosin syynä oli vuokralaismyyntien kasvu (8,8%) suhteessa vertailukauteen.

Vuokrausaste nousi 95%:iin. Citycon tulee myös hyötymään vuonna 2023 inflaatioympäristöstä, koska 92 % yhtiön vuokrista on sidottu indeksiin ja vuokrien indeksointi tapahtuu loppuvuodesta.

Citycon täsmensi ohjeistustaan tulevalle vuodelle odottaen aiempaa suurempaa operatiivista liikevoitottoa ja osakekohtaista operatiivista tulosta.

Kojamo

Kojamo on Suomen suurin yksityinen kiinteistösijoitusyhtiö sijoitusten käyvällä arvolla mitattuna noin 8,7 mrd (2022 q2) kiinteistöomaisuudella. Kojamon liiketoiminta muodostuu asuntojen vuokrauksesta Suomen suurimmissa kaupungeissa.  

Tammi-kesäkuussa liikevaihto kasvoi 3,1% ollen 200 miljoonaa euroa. Myös nettovuokratuotto kasvoi 4,0% sen ollessa 64,7% liikevaihdosta.

Vuokrausaste oli seurantakaudella 91,5%,, mikä on laskua vertailukaudesta (94,3%). Osakekohtainen EPRA NRV kasvoi 16,9% sen ollen 22,29 euroa. Kojamo täsmensi näkymiään loppuvuodelle liikevaihdon kasvusta 4-6 prosenttiin (aiemmin 3-6 prosenttia).

Kojamon toimitusjohtaja Jari Nieminen odottaa vuokra-asumiskysynnän kasvavan tulevaisuduessa ja heinä- sekä elokuussa tehdyissä vuokrasopimusten määrissä oli nähtävissä piristystä verrattuna edelliseen vuosineljännekseen. Korkojen nousu ei Jarin mukaan korkean suojausasteen vuoksi vaikuttanut rahoituskuluihin ja alkuvuodesta tehdyn joukkovelkakirjan vuoksi rahoitusasema on vahva.

Ovaro Kiinteistösijoitus

Ovaro kiinteistösijoitus Oyj on suomalainen asuntoihin ja toimitiloihin sijoittava yhtiö. Ovaro kiinteistösijoitus tunnettiin aiemmin Orava Asuntorahastot Oyj:nä, jolloin se oli vielä REIT-yhtiö. Toiminta kääntyi tappiolliseksi 2017, jolloin Investors House teki siitä julkisen ostotarjouksen ja hankki osakevaihdolla Oravasta 25.2% omistusosuuden. Hallitus vaihdettiin ja Orava Asuntorahasto Oyj muutettiin 1.10.2018 Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:ksi. Edelliseen katsaukseen nähden positiivista on muun muassa se, että Ovaro toteutti vuoden 2021 lopussa merkittävän portfoliokaupan ja maksoi siinä yhteydessä korkeakorkoiset lainat pois.

Operatiivinen tulos oli 2022 huhti-kesäkuussa 255 tuhatta euroa sen noussen vertailukauden 228 tuhannesta eurosta. Periodilla yhtiö vähensi huonosti vuokrattavien kohteiden määriä, panosti kiinteistökehitykseen (käynnistivät Jyväskylän Korteniityn alueelle ennakkomarkkinoinnin 61 asunnon kohteesta) ja asuntojen vuokrattavuuteen. EPRA osakekohtainen nettovarallisuus kääntyi kasvuun sen ollessa 4,93€.

Yhtiö arvioi vuoden 2022 operatiivisen tuloksen olevan positiivinen. Toimitusjohtaja Marko Huttunen ennakoi tulevaisuuden riskeistä suurimman olevan markkinaympäristön muuttuminen. Korkea inflaatio ja korkojen nousu luo toimintaympäristön epävarmuutta.

Investors House

Investors House on kiinteistösijoitusyhtiö, joka keskittyy kiinteistöjen vuokraukseen ja rahasto-sekä kiinteistövarallisuudenhoidon palveluihin. Kiinteistöt segmentti, joka muodostuu kiinteistöosake- ja asunto-osakeyhtiöiden omistamisesta, kattoi 2022q2 43% liikevaihdosta. Palvelut- segmentti, johon kuuluu muun muassa Investors House rahastot Oy, kiinteistövarallisuuden hoitamista ja johtamista koskevat palvelut ja toimitilapalvelut, kattoi samana ajankohtana n. 57% liikevaihdosta.

Edelliseen katsaukseen nähden merkittävä muutos on siinä, että käteisvarat vastasivat yhtiön koko markkina-arvosta 1/3, mikä johtui siitä, että emoyhtiö myi suuren osan liiketoiminnasta 2021q4, eikä ole vielä investoinut kaikkia saatuja varoja.

Nykyisestä markkinatilanteesta johtuen yhtiö on selektiivinen investoinneissaan ja odottaa valuaatio-odotusten laskevan kiinnostavalle tasolle. Yhtiö on siis vaiheessa, jossa se voi varautua kassallaan riskeihin, mutta toisaalta hyödyntää kassaa mahdollisuuksien ilmaantuessa.

Sijoittajan näkökulma kiinteistösijoitusyhtiöistä Helsingin pörssissä

Alla olevassa taulukossa on kerättynä tärkeimpiä tunnuslukuja Helsingin pörssiin listatuista kiinteistösijoitusyhtiöistä.

Lue koko artikkeli — kokeile 14 päivää ilmaiseksi

Saat lukuoikeuden analyyseihin ja artikkeleihin sekä käyttöösi osake- ja ETF-työkalut, markkinaympäristön, mallisalkut ja muut sijoittajan työkalut.

KOKEILE 14 PÄIVÄÄ ILMAISEKSI

Tilaa kiinteistösijoittamiseen liittyvät artikkelit sähköpostiisi

Sinua voisi kiinnostaa
Analyysi: LeadDesk odottaa vuosikasvun paranevan kuluvana vuonna
Atrian uusi johto yrityskaupoilla Ruotsissa – analyysi
Tekoälyuutiset: AI-vaikuttajien mukaan tekoäly voi aiheuttaa merkittävää haittaa ihmiskunnalle
Sijoittajan valinnat