Esittelyssä Estategurun sijoitusstrategiat

Suorat yrityslainat ovat vaihtoehtoinen omaisuusluokka, joka tarjoaa tällä hetkellä perinteisiä omaisuusluokkia korkeampaa tuotto-odotusta. Lainat Estategurussa ovat suoria yrityslainoja, joissa on kiinteistövakuus. Tässä artikkelissa kerromme Estategurun uusista sijoitusstrategioista.

Sijoittaja.fi
Sijoittaja.fi

Suorat yrityslainat ovat vaihtoehtoinen omaisuusluokka, joka tarjoaa tällä hetkellä perinteisiä omaisuusluokkia korkeampaa tuotto-odotusta. Lainat Estategurussa ovat suoria yrityslainoja, joissa on kiinteistövakuus. Tässä artikkelissa kerromme Estategurun uusista sijoitusstrategioista.

Estategurun lainat ovat suoria yrityslainoja, joissa on kiinteistövakuus. Aikaisemmin Estategurussa sijoittajan on ollut mahdollista sijoittaa joko yksittäisiin lainoihin tai allokaattorilla tiettyjen kriteerien mukaisesti kaikkiin lainoihin, jotka täyttävät ennalta määritellyt kriteerit. Nyt mahdollisuus on valita valmis sijoitusstrategia.

Mitä ovat Estategurun sijoitusstrategiat?

Sijoitusstrategiat ovat valmiita strategioita, joilla sijoittaja voi sijoittaa ennaltamääriteltyjen sijoitusstrategioiden mukaisesti allokaattorilla kaikkiin sijoitustrategian mukaisiin lainoihin.

Sijoittaja saa strategiat käyttöönsä menemällä ”Sijoita”-sivulle, jossa sijoittajalle avautuu allaolevan kuvan mukainen näkymä

Kuva 1. Sijoittaja voi valita Perinteisen, Tasapainoisen tai itse mukautetun sijoitusstrategian, joilla automatisoida lainoihin sijoittaminen

Sijoitusstrategia ”Perinteinen”

Perinteisessä strategiassa on otettu tavoitteeksi, että riski olisi hieman tasapainoisempaa alempi ja tästä syystä strategian tarkemmat asetukset rajaavat osan lainoista pois sijoitettavista lainoista.

Laina-ajaksi perinteisessä on oletuksena enintään 18 kuukautta, mikä on allokaattoriasetuksen maksimia 60 kuukautta selvästi alhaisempi. Sijoittaja ei siis sitoudu puoltatoistavuotta pidempään lainasopimukseeen perinteisessä sijoitusstrategiassa.

Vakuudeksi on valittu ensisijainen kiinnitys, mikä tarkoittaa sitä, että perinteinen strategia sijoittaa vain lainoihin, joissa konkurssin yhteydessä sijoittaja on ensimmäisten joukossa saamassa rahojaan takaisin. Strategia ei siis sijoita lainoihin, joissa on toissijainen kiinnitys.

Lainoitusaste lainoissa voi olla enintään 67,5%. Tämä tarkoittaa, että sijoittaja sijoittaa vain lainoihin, joissa lainan suhde vakuutena olevaan arvonmääritettyyn kiinteistön arvoon on maksimissaan 67,5%. Esimerkiksi lainan koko 675 000€ ja kiinteistön arvon 1000 000€.

Perinteinen strategia ei sijoita vaiheittaisiin lainoihin, mikä tarkoittaa sitä, että sijoittaja ei sijoita samaan lainaan kiinteistön eri kehitysvaiheissa. Esimerkki vaiheittaisesta lainasta on se, että sijoittaja antaa aluksi lainaa arvonmääritettyä tonttia vasten. Toinen vaihe voi syntyä siitä, että samalle tontille on rakennettu ja kehitetty kiinteistöä. Kun rakennustyöt ovat edenneet, niin laina haetaan samaa projektia varten. Nyt kiinteistön arvo on kohonnut, niin vapautuneelle vakuudelle haetaan uutta laina. Esimerkki: Tontin arvo 1000 000€. Lainaa saadaan 50% arvosta, eli lainanhakija saa aluksi lainaa 500 000€. Tontille on tehty rakennustöitä ja nyt tontin + rakennuksen arvo on 1 500 000€. Lainaa lainanhakija saa taas 50% lainan arvosta poislukien vanha myönnetty laina, joten 1 500 000€*50%-500 000€= 250 000€.

Strategiassa sijoitetaan uudelleenrahoituslainoihin. Maista strategia jättää sijoittamatta UK:n, Ruotsin, Portugalin ja alankomaiden lainoihin. Tämä voi liittyä siihen, että lainoja ei ole vielä rahoitettu kyseisissä maissa montaa ja tästä syystä perinteinen strategia sijoittaa vain lainoihin maissa, joissa prosessit ovat tutut monien toistojen kautta.

Perinteinen strategia ei rajaa mitään lainatyypeistä ulkopuolelle.

Kuva 2. Perinteisen sijoitusstrategian yksityiskohdat

Sijoitusstrategia ”Tasapainoinen”

Tasapainoisessa strategiassa on otettu tavoitteeksi, että riski olisi hieman perinteistä korkeampi, mutta samaten myös tuotto ja tästä syystä strategian tarkemmat asetukset nostavat hieman sijoitettavien lainojen riskitasoa.

Tasapainoinen strategia ei tee mitään rajauksia ja se tarkoittaa, että se sijoittaa käytännössä kaikkiin alustalle tuleviin lainoihin.

Kuva 3. Tasapainoisen sijoitusstrategiat yksityiskohdat

Sijoitusstrategia ”Mukautettu”

Mukautettu strategia antaa sijoittajan itse valita kaikki allokaattorin parametrit. Voit esimerkiksi valita haluatko sijoittaa vain tiettyihin lainatyyppeihin tai esimerkiksi sijoittaa muuten perinteisen sijoitusstrategialla, mutta esimerkiksi rajata itsesi vain tiettyyn maahan.  

Mukautettu strategia mahdollistaa siis entistä tarkemmin sen, että sijoittaja voi huomioida omia preferenssejään allokaattorin asetuksissa.

Kuva 4. Mukautetun sijoitusstrategian yleisnäkymä

Yhteenveto sijoitusstrategioista

Sijoittaja.fin mallisalkun asetukset muistuttavat eniten perinteistä sijoitusstrategiaa. Tulemme kuitenkin itse käyttämään mukautettua sijoitusstrategiaa ja tarkentamaan omia kriteerejämme, joilla lainoihin sijoitamme mallisalkussa. Tätä tulemme avaamaan seuraavassa mallisalkkukatsauksessa.

Perinteinen strategia sopii sijoittajalle, joka haluaa rajata riskiään suhteessa tasapainoiseen sijoitusstrategiaan. Sijoittajan tulee kuitenkin huomioida, että koska perinteinen strategia rajaa osan asetuksista pois, tulee sijoittajalle vähemmän sijoitettavia lainoja sijoitettavaksi. Estateguru ennakoikin kuukausivolyymiksi perinteiselle Strategialle 450€, kun minimisijoitus on 50€ per laina, mikä tarkoittaa yhdeksää lainaa kuukaudessa. Tasapainoisessa strategiassa ennakoitu kuukausivolyymi on 5200€, kun minimisijoitus on 50€ per laina, mikä tarkoittaa jo 104 lainaa kuukaudessa.

Estateguru on myös itse tehnyt oppaan uusiin sijoitusstrategioihin, johon voit tutustua tästä.

OLEMME NEUVOTELLEET SUUREMMAN 1% LISÄTUOTTOEDUN SIJOITTAJA.FI:N JÄSENILLE ESTATEGURUSSA!

 • Sijoittaja.fi-jäsenet saavat 1% lisätuoton (aikaisemmin 0,5%)  sijoitetusta pääomasta ensimmäisen 3 kuukauden ajalta rekisteröitymisestä.
 • Etu tilitetään Estategurun asiakasvaratilillesi, kun laina, johon olet sijoittanut rahan, on rahoitettu kokonaan.
 • Lunasta etu rekisteröitymällä Estateguruun tätä linkkiä käyttäen.
 • Esimerkiksi kun sijoitat 10 000 € EstateGuru-alustalla, saat lisäetuna 100 € Estategurun asiakasvaratilille. Lisätuotto tilitetään lainakohtaisesti. Jos sijoitat esimerkiksi 100 € lainaan, joka rahoitetaan kokonaan 15.3.2021, niin saat lisätuoton (1 €) tilillesi 15.3.2021.

ESTATEGURUN EDUT SIJOITTAJALLE

 • Odotettu tuotto on noin 10 % (Historiallinen keskimääräinen tuotto n. 11,24%).
 • Vakuutena olevista kiinteistöistä riippumattoman kolmannen osapuolen arvonmääritykset. Keskimääräinen LTV (Loan-to-value = Lainan suhde kiinteistön arvoon) on n. 59,8 %. Kiinteistön arvona käytetään aina nykyhetken markkina-arvoa.
 • Hajautushyötyä suhteessa osake- ja perinteisiin korkosijoituksiin.
 • Sijoittajalle täysin kuluton palvelu. Ainoa kulu on jälkimarkkinalla tehdyistä myynneistä perittävä 2 % transaktiokulu.
 • Alusta tarjoaa jälkimarkkinan, jolla sijoittaja voi irtautua tarvittaessa sijoituksesta.
 • Raportointi alustalla on erinomaisella tasolla. Salkun seuranta ja verottajalle raportointi on helppoa.
 • Kuukausittainen kassavirta

Tutustu Estateguruun tästä!

Yhteistyössä Estateguru Finland Oy:n kanssa. Tutustu vastuuvapauslausekkeeseemme.

Päivitys: Salkun ylläpito on loppunut kesällä 2023.

Sinua voisi kiinnostaa
Wimaon osakeanti – uniikilla teknologialla ratkaisu muovin kierrätykseen
Analyysi: Nesteeltä tulosvaroitus – osakkeen laatustatus mennyttä
Viikon osinko-osake: Nähdäänkö Nordealta euron osinko vuonna 2025?
WIMAO
Sijoittajan valinnat