Sijoittajat hullaantuivat EV:stä – ovatko arvostukset jo taivaissa?

Sähköautot ovat iso megatrendi. Vertasimme EV-osakkeita perinteisiin autoteollisuuden osakkeisiin. Erot luvuissa ovat huikeita. Mikä on koko autoteollisuuden osakkeiden tuotto-odotus?

Timo Heikkilä
Timo Heikkilä

Sähköautot ovat iso megatrendi. Vertasimme EV-osakkeita perinteisiin autoteollisuuden osakkeisiin. Erot luvuissa ovat huikeita. Mikä on koko autoteollisuuden osakkeiden tuotto-odotus?

Vuoden 2021 sijoitusteemat: Sähköautot

Kirjoitimme vuoden alussa vuoden 2021 sijoitusteemoista ja yksi teemoista oli sähköautot. Sähköautojen kysyntää tukevat suuret megatrendit, kuten ilmastonmuutos ja päästöjen vähentäminen. Esimerkiksi ilmansaasteiden vähentämiseksi monet maat ja osavaltiot ovat asettaneet polttomoottoriautokieltoja tulevaisuuteen. Esimerkiksi Islanti ja Irlanti aikovat kieltää polttomoottoriautot vuonna 2030. Alla havainnollistava kartta.

Kuva: ICCT. Uusien polttomoottoriautojen myyntikiellon tavoitevuosi eri maissa

Sähköauto-osakkeisiin voi sijoittaa ETF:illä

Sähköautojen ja liikkumisen megatrendeihin voi sijoittaa ETF:n kautta. Parhaat Eurooppaan listatut vaihtoehdot ovat ETF-työkalusta hakusanalla “electric vehicles” löytyvä

Sijoittajat ovat hullaantuneet sähköautoista

iSharesin ECAR ETF on noussut viimeisen vuoden aikana noin 50 %. Nousu on ollut voimakasta viimeisen kahden kuukauden aikana. Markkina on aina tykännyt EV-osakkeista, mutta viimeisten kuukausien aikana markkina on hullaantunut niihin. Esimerkiksi autonvuokrausyhtiö Avis kertoi ostavansa mallistoon sähköautoja ja osake nousi päivässä 100 %.

Lähde: tradingview

Sijoittajan näkökulma

Pidimme webinaarin megatrendeistä ja nostimme yhdeksi tärkeimmistä megatrendeistä ilmastonmuutoksen ja sen sisältä sähköautot.

Sähköautot ovat tulevaisuutta, mutta kannattaako sähköauto-osakkeisiin sijoittaa tällä hetkellä?

Alla on havainnollistava kuva autoteollisuuden markkinatilanteesta tällä hetkellä. EV-osakkeiden markkina-arvo on 1 270 miljardia euroa ja perinteisten auto-osakkeiden markkina-arvo 815 miljardia euroa. (EV-osakkeista ylivoimaisesti suurin on Tesla, jonka markkina-arvo on noin biljoonaa euroa). Vastaavasti perinteisten auto-osakkeiden liikevaihto vuonna 2021 on 1 395 miljardia euroa, kun taas EV-osakkeiden liikevaihto on 81 miljardia. P/S-tunnusluvulla ero on seuraava:

  • P/S perinteiset auto-osakkeet 0,58
  • P/S EV-osakkeet 15,7

Ovatko EV-osakkeet yliarvostettuja?

P/S-luvulla mitattuna EV-osakkeet ovat tällä hetkellä erittäin korkealle arvostettuja. Tämä johtuu siitä, että näiden osakkeiden arvo perustuu tulevaisuuden odotuksiin. Markkina ennakoi, että tulevaisuudessa, esimerkiksi 10 vuoden päästä, EV-yhtiöiden liikevaihdot ovat selvästi nykyistä korkeammat.

Sijoittaja voi myös tutkia automarkkinaa kokonaisuutena ja hahmottaa sitä kautta nykyistä markkina-arvoa ja mihin se voi tulevaisuudessa nousta. Tällä hetkellä kaikkien auto-osakkeiden yhteenlaskettu markkina-arvo on 2 085 miljardia euroa ja liikevaihto 1 476 miljardia euroa. P/S-luku koko teollisuudelle on siten 1,4.

Ennustetaan, että autokannan sähköistymisen ja lisäohjelmistojen, kuten itseohjautuvuus, kautta koko autoteollisuuden liikevaihto nousee 2 000 miljardiin euroon. Tämä tarkoittaisi 36 %:n kasvua nykyiseen ja on siten melko optimistinen ennuste. Historiassa autoteollisuuden operatiivinen liikevoitto-% on pyörinyt normaaleina vuosina 6-9 %:n tasolla. Oletetaan, että tämä nousee 10 %:iin. Nettotulos-% on ollut pari prosenttiyksikköä alempi, joten oletetaan, että se on 8 %. Näin saadaan koko autoteollisuuden tulevaisuuden tulokseksi 160 miljardia euroa, joka on siis melko optimistinen ennuste.

Osakemarkkinoiden P/E-luku on historiassa vaihdellut ja ollut 15-20 välillä. Tällä hetkellä S&P 500 -indeksin P/E on 21. Sijoittaja voi itse miettiä, mikä on sopiva autoteollisuuden P/E-luku. Historiassa se on ollut markkinaa keskimäärin alempi. Sijoittaja voi myös perustella, että autoteollisuuden teknologisoituessa arvostuskerroin voi olla korkeampi. Kokeillaan kahta P/E-lukua 16 ja 20 ja saadaan:

  • P/E 16 autoteollisuuden markkina-arvo 2 560 miljardia euroa
  • P/E 20 autoteollisuuden markkina-arvo 3 200 miljardia euroa.

Suhteutettuna nykyiseen 2 085 miljardin euron markkina-arvoon ensimmäinen antaa 23 %:n nousupotentiaalin ja jälkimmäinen 53,4 % nousupotentiaalin. Jos autoteollisuus pääsee ennustettuihin lukuihin 5 vuoden päästä, tarkoittaa se 4,2 – 8,9 prosentin vuotuista tuottoa. Jos lukuihin pääsy edellyttää 10 vuotta, tarkoittaa se 2,1 – 4,4 prosentin vuotuista tuottoa.

Sijoittajan tuottoennuste on siten melko laiha. Toki muuttujia on paljon ja käyttämällä erilaisia muuttujia ja ennusteita, saa erilaisia tuottoennusteita. Lisäksi on huomioitava, että yksittäisten osakkeiden kohdalla tuotot vaihtelevat merkittävästi.

Tällä hetkellä markkina ennustaa, että nykyiset EV-osakkeet valtaavat koko markkinan ja perinteisille jää vain pieni siivu. Sijoittaja voi itse valita leirinsä. Perinteiset auto-osakkeet edustavat arvo-osakkeita ja uudet EV-osakkeet kasvuosakkeita.

Sinua voisi kiinnostaa
UPM-Kymmene osake: Q2-tulos ei yltänyt odotuksiin – loppuvuoden näkymät ovat hyvät
Kesko osake: Viimeisin tulos odotusten mukainen – merkit rakentamisen piristymisestä ovat lupaavia
Pörssinoteerattujen sijoitustuotteiden hyödyntäminen tuloskauden aikana
Sijoittajan valinnat