Nesteen, Wärtsilän ja Valmetin tulosanalyysit

Tuloskausi on vauhdissa. Käymme läpi Nesteen, Valmetin ja Wärtsilän tulokset. Wärtsilän tulos palkittiin kurssinousulla ja Neste laskulla.

Timo Heikkilä
Timo Heikkilä

Tuloskausi on vauhdissa. Käymme läpi Nesteen, Valmetin ja Wärtsilän tulokset. Wärtsilän tulos palkittiin kurssinousulla ja Neste laskulla.

Tuloskausi on käynnissä

Tuloskausi on käynnissä. Yhtiöiden tulokset ovat kautta linjan ylittäneet analyytikoiden ennusteet, mutta maltillisesti. Kurssireaktiot ovat olleet edelleen negatiivisia.

Positiivista on ollut se, että teollisuusosakkeiden (Wärtsilä ja Valmet) suoritukset ovat olleet hyviä, eivätkä yhtiöt ole juurikaan kärsineet tuotantohaasteista. Lue aiempi analyysimme näistä osakkeista. KONE, Konecranes ja Cargotec julkaisevat tuloksensa huomenna.

Nesteen tulos yli odotusten, mutta kustannukset nousussa

Nesteen liikevaihto oli 4 026 M€ (3 541M€) ja vertailukelpoinen liiketulos 368 M€ (ennuste 314 M€). Neste teki vahvan tuloksen kolmannella neljänneksellä, vaikkakin tulos hieman heikkeni vertailukaudsta (373 M€). Uusiutuvien tuotteiden kolmannen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 300 miljoonaa euroa (352 milj.). Uusiutuvan dieselin kysyntä oli vahvaa, ja raaka-aineiden markkinatilanne jatkui tiukkana odotusten mukaisesti. Myyntimäärä kasvoi 772 000 tonniin huolimatta Singaporen jalostamon suunnitelluista kunnossapitotöistä, jotka saatiin onnistuneesti päätökseen hieman aikataulua edellä. Öljytuotteiden kolmannen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 47 miljoonaa euroa (-1 milj.). Kysynnän elpyminen jatkui maailmanlaajuisesti, mutta koronapandemia vaikutti edelleen kysyntään. Yleisiä markkinaolosuhteita heijasteleva viitemarginaali parani etenkin neljänneksen jälkipuoliskolla. Marketing & Services -segmentin kolmannen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli vahva 25 miljoonaa euroa (26 milj.), vaikka ilmailun ja meriliikenteen polttoaineiden kysyntä oli edelleen matalampi.

Uusiutuvien tuotteiden myyntimäärien odotetaan pysyvän korkeina neljännellä neljänneksellä. Neljännen neljänneksen myyntimarginaalimme odotetaan pysyvän hyvänä tämänhetkisten raaka-aine- ja tuotemarkkinanäkymien perusteella. Öljytuotteiden markkinakysyntä on elpynyt ja viitemarginaali on kohonnut, mutta erittäin korkeiden maakaasun ja sähkön hintojen odotetaan kumoavan täysin korkeamman viitemarginaalin positiivisen vaikutuksen segmentin neljännen neljänneksen vertailukelpoiseen liikevoittoon.

Valmetilla vahva tilauskertymä

Valmetin liikevaihto oli 935,0 M€ (ennuste 936,8 M€) ja liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä 107,0 M€ (ennuste 93,8 M€). Myös vuoden kolmas neljännes jatkui Valmetille suotuisana, kun yhtiön saadut tilaukset kasvoivat 1,1 miljardiin euroon. Saadut tilaukset kasvoivat kaikilla Valmetin liiketoimintalinjoilla. Yhtiön tähänastisen vuoden 2021 tilauskanta saavutti ennätyksellisen 4,2 miljardin euron tason ja on 942 miljoonaa euroa korkeampi kuin vuoden 2020 lopussa. Myös liikevaihto kasvoi 12 % ja vertailukelpoinen tulos 17,6 % vuoden takaisesta vertailukaudesta. Valmetin ja Neleksen ylimääräiset yhtiökokoukset 22. syyskuuta päättivät hyväksyä Valmetin ja Neleksen sulautumisen. Sulautumisen suunniteltu täytäntöönpanopäivä on 1. tammikuuta 2022.

Wärtsilässä vihdoin käänne positiiviseen

Wärtsilän liikevaihto oli 1 103 M€ (analyytikoiden ennuste 1 110 M€) ja oikaistu liikevoitto 87 M€ (ennuste 77,8 M€). Tilauskertymä oli 1 186 M€, jossa kasvu 21 % vertailukaudesta. Tilauskertymä kasvoi lievästi myös Q3:sta. Tilauskanta kasvoi vertailukaudesta ja Q3:sta. Energiamarkkinoilla varastointiratkaisujen kysyntä oli edelleen vahvaa. Pandemian vuoksi asiakkaat kuitenkin lykkäävät edelleen investointeja uuteen voimalaitoskapasiteettiin etenkin kehittyvillä markkinoilla. Merenkulkumarkkinoilla alustilaukset kasvoivat pitkälti konttialustilausten ansiosta. Alustilaukset Wärtsilälle keskeisillä segmenteillä pysyivät suhteellisen alhaisina. Vaikka markkinaolosuhteet aiheuttavat yhä epävarmuutta, johto ennakoi kysyntäympäristön tarjoomalle olevan viimeisellä vuosineljänneksellä huomattavasti parempi kuin viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla. Yhtiö asetti tavoitteekseen, että vuoteen 2030 mennessä oma toiminta on hiilineutraalia ja tuotetarjooma valmis hiilettömiä polttoaineita varten.

Ohjaus ennallaan.  Valmet arvioi, että liikevaihto vuonna 2021 kasvaa verrattuna vuoteen 2020 (3 740 milj. euroa), ja että tulos (vertailukelpoinen EBITA) vuonna 2021 kasvaa verrattuna vuoteen 2020 (365 milj. euroa).

Seuraa tuloskautta

Sijoittaja.fi:n jäsenenä saat lukuoikeuden koko sisältöön ja käyttöoikeuden Osaketyökaluun.

Sinua voisi kiinnostaa
säästäminen, osinko, sijoittaminen
Eniten kokonaispisteitä nostaneet Osaketyökalun osakkeet
CMD-analyysi: Atria avasi yritysostoja ja vastuullisuutta Nurmossa
Sammolta ostotarjous Topdanmarkista
United Bankers Oyj
Sijoittajan valinnat