Riski-indikaattoreissa ei värähdyksiä

Riski-indikaattorit eivät ole liikkuneet Evergranden kriisin johdosta. Markkinariskit ovat pysytelleet maltillisella tasolla, mikä on aikaansaanut osakemarkkinoiden nopean palautumisen pahimman skenaarion väistyessä taka-alalle.

Timo Heikkilä
Timo Heikkilä

Riski-indikaattorit eivät ole liikkuneet Evergranden kriisin johdosta. Markkinariskit ovat pysytelleet maltillisella tasolla, mikä on aikaansaanut osakemarkkinoiden nopean palautumisen pahimman skenaarion väistyessä taka-alalle.

Riski-indikaattori kertoo markkinariskien kehittymisestä

Markkinaympäristöstä löytyvä Sijoittaja.fi:n markkinariski-indikaattori kokoaa keskeiset riski-indikaattorit yhteen kuvaajaan. Sen avulla sijoittajat voivat arvioida nopeasti ja helposti markkinoiden riskiympäristön kehitystä. Historiallisesti riskitason nousu yli nollarajan on usein tarkoittanut osakemarkkinoiden laskua.

Aloita sijoittaja.fi jäsenyys - saat Markkinaympäristön käyttöösi

Kiinan Evergrande-kriisin peloteltiin olevan uusi Lehman Brothers

Sijoitusstrategien pahimmissa skenaarioissa Evergranden kerrottiin olevan uusi Lehman Brothers, jonka kaatuminen aloitti maailmanlaajuisen finanssikriisin vuonna 2008. Evergrande on Kiinan toiseksi suurin kiinteistökehittäjä, jolla on 300 miljardin dollarin edestä vastuita. Lehman Brothers -skenaariossa Evergrande menisi konkurssiin ja kaataisi mukanaan muitakin kiinteistökehittäjiä. Tämä aiheuttaisi sijoittajille ja pankeille jättiläismäiset luottotappiot ja kriisi olisi valmis. Kiinteistösektori on Kiinan suurin sektori 30 %:n osuudella BKT:sta.

Kuluvan viikon aikana tilanne markkinoilla on rauhoittunut. Osakkeet ovat palautuneet vahvasti. Keskuspankkien johtajat ovat rauhoitelleet markkinoita Evergranden tilanteesta. Tuoreimman käsityksen mukaan Evergrandesta tulee Kiinan valtio-omisteinen yhtiö, joka pilkotaan kolmeen itsenäiseen yksikköön. Tätä ei vielä ole vahvistettu, kuten ei myöskään ole vahvistettu sitä, onko Evergrande maksanut torstaina erääntyneet korkomaksunsa. Tilanne voi siten vielä muuttua.

Kriisi ei ole näkynyt riskeissä

Markkinoiden riskejä seuraavat riski-indikaattorimme eivät ole erityisemmin liikkuneet Evergranden johdosta. Korkospreadit eivät ole leventyneet, eivätkä muutkaan finanssisektorin riskejä mittaavat indikaattorit ole reagoineet. Tämä on myös syy sille, miksi osakemarkkinat ovat palautuneet niin nopeasti.

Riski-indikaattori ”suosi osakkeita” -tasolla

Sijoittaja.fi:n markkinariski-indikaattori on matalalla tasolla “Suosi osakkeita” -ympäristössä. Riskit ovat kuitenkin kääntyneet lievään nousuun, mikä kohottaa hieman korjausliikkeen riskiä lyhyellä aikavälillä.

Historiallisesti riskitason nousukäänne alle -1 -tasolta tai nousu yli nollarajan on usein tarkoittanut lähikuukausina markkinaheilunnan kasvua ja/tai osakemarkkinoiden laskua. Paras ostopaikka osakemarkkinoilla on usein ollut jo silloin, kun riski-indikaattori on kääntynyt laskuun punaisella alueella. Lue lisää riski-indikaattoreista.

Sijoittaja.fi:n finanssiriski-indikaattori on syvällä “Suosi osakkeita” -alueella, mikä on positiivista osakkeille seuraavan 6-12 kk aikajänteellä.

Evergrande-kriisi ei ole aiheuttanut finanssiriskien nousua, mikä on näkynyt myös pankkiosakkeiden kursseissa.

Markkinaympäristö sisältää:

  • Riski-indikaattorit, jotka kertovat osakemarkkinan laskun riskistä
  • Talousindikaattorit kertovat kaiken olennaisen taloustilanteesta sijoittajan näkökulmasta
  • Pitkän aikavälin tuotto-odotukset (osakkeet, korkosijoitukset, kiinteistöt) ja tuotot
  • Arvostusmittarit eri osakemarkkinoille
  • Suursijoittajien rahavirrat ja ETF-suosikit
  • Sijoittaja.fi:n allokaationäkemys
  • Nostot ajankohtaisesta markkinatilanteesta ja houkuttelevista sijoitusmahdollisuuksista
  • Maailman johtavien toimijoiden markkinanäkemykset
Aloita sijoittaja.fi jäsenyys - saat Markkinaympäristön käyttöösi

Sinua voisi kiinnostaa
säästäminen, osinko, sijoittaminen
Eniten kokonaispisteitä nostaneet Osaketyökalun osakkeet
Markkinakatsaus: Osakemarkkinoiden arvostukset koholla
CMD-analyysi: Atria avasi yritysostoja ja vastuullisuutta Nurmossa
United Bankers Oyj
Sijoittajan valinnat