Tuloskommentit: Efecte, Oma Säästöpankki, Optomed ja Viafin

Efecten, Oma Säästöpankin, Optomedin ja Viafin Servicen tuloskommentit. Markkinat tykkäsivät erityisesti Oma Säästöpankin suorituksesta ja kurssi on ollut hyvässä nosteessa.

Sijoittaja.fi
Sijoittaja.fi

Efecten, Oma Säästöpankin, Optomedin ja Viafin Servicen tuloskommentit. Markkinat tykkäsivät erityisesti Oma Säästöpankin suorituksesta ja kurssi on ollut hyvässä nosteessa.

Tuloskausi on kääntynyt loppusuoralle ja sijoittaja löytää ennusteet ja tuloskommentit helposti Osaketyökalusta.

Lisäsimme uusia osakkeita Osaketyökaluun. Tässä tuloskommentit, niistä uusista osakkeista, jotka ovat Q2-tuloksensa julkaisseet.

Efecte jatkaa kasvun tiellä

Efecten liikevaihto oli 4,5M€ (analyytikoiden ennuste 4,0 M€) ja liikevoitto 0,1 M€ (ennuste 0,0 M€). Tasainen SaaS-liikevaihdon kasvu jatkui toisella vuosineljänneksellä ollen 23 %. Onnistuneet käyttöönottoprojektit ja heikohko vertailukausi heijastuivat palveluiden normaalia nopeampaan 20 % kasvuun. Vaikka kustannukset alkoivat nousta yhtiön johdon suunnitelmien mukaisesti, toisen vuosineljänneksen 21 % liikevaihdon kasvu auttoi Efecten jälleen positiiviseen liiketulokseen. Efecten kumppanuudet vakiintuneilla liiketoiminta-alueilla, erityisesti Saksassa ja Suomessa, jatkoivat kasvuaan. Ensimmäisellä puolivuotiskaudella yhtiö sai 20 uutta asiakasta, joista 10 tuli kumppanien kautta.

Yhtiön johto odottaa tulevien kasvuinvestointien vaikuttavan Q3:n ja erityisesti Q4:n kannattavuuteen alentavasti. Kuten Efecten Q1-liiketoimintakatsauksessa mainittiin, SaaS-kasvun vertailukausi loppuvuoden osalta oli erityisen vahva ja yhtiön johto odottaa SaaS-kasvun olevan vuoden loppua kohden hieman alkuvuotta hitaampaa. Efecte nosti hieman ohjaustaan SaaS-liikevaihdon ja käyttökateprosentin osalta.

Osakekurssi on ollut laskussa tulosjulkistuksen jälkeen.

Oma Säästöpankilta huikea tulos

Oman Säästöpankin liiketoiminnan tuotot olivat 57,6 M€ (vertailukausi 23,6 M€) ja vertailukelpoinen tulos 14,6 M€ (vertailukausi 7,3 M€). Oman säästöpankin toinen vuosineljännes oli todella suotuisa. Q2 aikana yhtiön liiketoiminnan tuotot kasvoivat hurjat 143,9 % vertailukaudesta ja vertailukelpoinen tulos noin 100 %. Alkuvuoden tulos ennen veroja nousi uudelle ennätystasolle ja oli 50 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen tulos ennen veroja kasvoi huimat 175 % ja oli 24,7 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan kasvu ja jatkuvasti vahvistunut tuloksentekokyky ovat entisestään parantaneet Oman Säästöpankin omistaja-arvoa. Tämä on näkynyt sijoittajien kasvaneena kiinnostuksena yhtiötä kohtaan ja uusien omistajien määrä on vuoden aikana 2,5-kertaistunut. Syksyllä voitonjakorajoitusten päätyttyä Oma Säästöpankki pääsee jakamaan ennätyksellistä 0,30 euron osinkoa.

Kuluvan vuoden aikana yhtiö on antanut positiivisen tulosvaroituksen kahdesti ja nostaa nyt jälleen ohjaustaan. Oma Säästöpankki nostaa ohjausta vertailukelpoisen tuloksen ennen veroja osalta, ja arvioi sen kasvavan merkittävästi viimevuodesta.

Osakekurssi on ollut nousussa tulosjulkistuksen jälkeen.

Optomedin vahva kasvu selittyy heikolla vertailukaudella

Optomedin liikevaihto oli 4,0 M€ (ennuste 4,0 M€) ja operatiivinen liiketulos -0,9 M€ (ennuste -1,0 M€). Optomedin liikevaihto jatkoi erittäin vahvaa (54,5 %) kasvuaan myös toisen vuosineljänneksen aikana. Toki on huomioitava. että vertailukausi oli heikko koronapandemiasta johtuen. Optomed jatkaa ensimmäisen vuosineljänneksen aikana aloittamiaan merkittäviä panostuksia myyntikanavien laajentamiseen, kliiniseen tutkimukseen, sekä uusien tuotteiden kehittämiseen ja niiden markkinoille tuomiseen. Nämä investoinnit näkyvät kuluneena ja tulevina vuosineljänneksinä aiempaa korkeampina kuluina. Ohjaus ennallaan. Optomed odottaa liikevaihdon kasvavan vahvasti vuonna 2021 vuoteen 2020 verrattuna.

Osakekurssi on ollut laskussa tulosjulkistuksen jälkeen.

Viafinin Servicella vaisu ensimmäinen vuosipuolisko

Viafinin liikevaihto oli 26,2 M€ (ennuste 30,0 M€) ja liikevoitto 0,9 M€ (ennuste 2,0 M€). Viafinin ensimmäisen vuosipuoliskon markkinatilannetta väritti edelleen koronapandemia ja sen tuomat kokoontumis- ja liikkumisrajoitukset. Myös yhtiön kysyntä oli vaisua. Maltillisen kysyntätason taustalla oli muun muassa se, että Viafinin asiakkaat siirsivät joitain kunnossapitoseisakkeja keväältä loppukesään ja alkusyksyyn. Viime vuoden vahvaan vertailukauteen verrattuna yhtiön liikevaihto laski. Yhtiön liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA) oli raportointikaudella Viafinin asettamassa keskipitkän aikavälin tavoitehaarukassa, ollen 5,2 prosenttia liikevaihdosta (1,4 miljoonaa euroa). Vallinneesta markkinatilanteesta ja koronapandemiasta huolimatta Viafin eteni yhtiön johdon mukaan liiketoiminnan kehittämisessä strategiansa mukaisesti. Lisäksi yhtiö jatkaa aktiivisesti strategiansa mukaisten yritysostokohteiden systemaattista arviointia omistaja-arvoa painottaen.

Viafin nosti puolivuotiskatsauksen yhteydessä ohjaustaan. Uuden ohjeistuksen mukaan yhtiö arvioi vuoden liikevaihdon kasvavan edellisvuodesta, ja liikevoiton ilman liikearvon poistoja (EBITA) olevan 6–8 prosentin välillä suhteessa liikevaihtoon.

Kurssi laski tulosjulkistuspäivänä 9.8. yli 8 % odotuksia heikomman tuloksen jälkeen.

Seuraa tuloskautta

Sijoittaja.fi:n jäsenenä saat lukuoikeuden koko sisältöön ja käyttöoikeuden Osaketyökaluun.

Sinua voisi kiinnostaa
säästäminen, osinko, sijoittaminen
Eniten kokonaispisteitä nostaneet Osaketyökalun osakkeet
CMD-analyysi: Atria avasi yritysostoja ja vastuullisuutta Nurmossa
Sammolta ostotarjous Topdanmarkista
United Bankers Oyj
Sijoittajan valinnat