Katsaus Fellow Finance -vertaislainasalkkuumme

Seuraa mallisalkkuamme Fellow Financessa. Salkkumme 7,2 % vuotuinen tuotto on ollut keskimääräistä parempaa. Jäsenemme ovat oikeutettuja lisätuottoon Fellow Finance -palvelussa, lue ohjeet artikkelin lopusta!

Sijoittaja.fi
Sijoittaja.fi

Seuraa mallisalkkuamme Fellow Financessa. Salkkumme 7,2 % vuotuinen tuotto on ollut keskimääräistä parempaa. Jäsenemme ovat oikeutettuja lisätuottoon Fellow Finance -palvelussa, lue ohjeet artikkelin lopusta!

Salkku livenä yli kuusi vuotta

Fellow Finance -mallisalkkumme on perustettu 5.5.2015. Mallisalkku on toteutettu oikealla rahalla ja alkupääomaa on salkkuun sijoitettu 30 000 euroa. Vertaislainaus tuo tehokasta hajautushyötyä perinteisiin osake- ja korkosijoituksiin nähden. Hieman yli kuusivuotistaipaleen kunniaksi teemme hieman syvemmän katsauksen eri vuonna liikkeeseenlaskettujen lainojen tuottoihin.

Salkku on ollut toiminnassa jo lähes kuusi vuotta. Salkun alkuperäinen sijoitettu pääoma 30.000 euroa on kasvanut 47.723,1 euroon. Tällä hetkellä salkku on sijoitettuna 1.464 eri lainaan, joiden keskimääräinen korkotaso on 12,95 %.

Fellow Finance Mallisalkun toteunut tuotto historiassa on 7,2%. Kertynyt korko tuotto n. 33 tuhatta euroa. Lainapääoma n. 45,7 tuhatta euroa ja sijoitusten arvo n. 47,7 tuhatta euroa.
Kuva 1. Yhteenveto sijoituksista

Fellow Financen oman tuotonlaskennan mukaan salkun vuotuinen tuotto on ollut 7,2 %. Tuotonlaskennan luku ottaa huomioon saadut korot, realisoituneet luottotappiot ja nykyisen lainapääoman vähennettynä maksuviiveellisten lainojen luottotappiovarauksella.

Kuvassa 2 on esitetty salkun euromääräiset saadut korot, realisoituneet luottotappiot ja toteutunut tuotto. Hyvin hajautettu salkku on tuottanut hyvin tasaista korkotuloa, eikä suuria muutoksia luottotappioiden euromäärissä ole päässyt tapahtumaan. Luottotappiot ovat verovähennyskelpoisia.

Historiassa toteutuneet korkotuotot Fellow Financen mallisalkussa ovat kertyneet tasaisesti, että toteutunut tuotto tarkasteluhetkellä on n. 18,3 tuhatta euroa.
Kuva 2. Tuotot ja luottotappiot euromääräisesti

Muiden sijoittajien salkut

Fellow Financessa on tilasto-osio, mistä näkee kätevästi informaatiota Fellow Financen koko historian ajalta. Yksi hyvä kuvaaja on sijoittajien vuotuisten tuottojen jakauma. Verrattuna muihin sijoittajiin, salkkumme 7,2 % vuotuinen tuotto on ollut keskimääräistä parempaa. 

Historiallisesti fellow finance alustalla 80% sijoittajista on saanut vähintään 5% vuosituoton.
Kuva 3. SIjoittajien saamat tuotot

Korkokompensaatio jatkuu heinäkuun 2021 loppuun saakka

Vuoden 2020 heinäkuun alussa tuli voimaan vuoden loppuun kestävä väliaikainen 10 % korkokatto uusiin suomalaisiin kuluttajalainoihin, mikä jatkuu nyt 30.9.2021 asti. Fellow Financen lainasijoittajat voivat kuitenkin sijoittaa tätä korkeammalla korolla. Fellow Finance maksaa koron korkokaton ylittävältä osalta heinäkuun 2021 loppuun asti, jonka jälkeen Fellow Finance arvioi tilanteen jatkaako se kompensaatiota syyskuun loppuun asti. 

Fellow Finance alustalla korkotasot ovat laskeneet jopa parhaimmassa luoottoluokassa n. 20% tasoilta hieman alle 9% tasolle vuonna 2021.
Kuva 4. Korkotasojen kehitys

Toukokuussa tuli positiivinen uutinen, että NordIX aloittaa sijoittamaan  Fellow Financen alustalla. NordIX European Consumer Credit Fonds alkaa sijoittamaan alustalla, mikä on positiivista Fellow Financen lainasijoittajien kannalta, koska taas yksi uusi instituutio alkaa sijoittamaan Fellow Financen lainoihin ja on tehnyt todennäköisesti tehnyt kattavan Due Diligencen lainakantaan. 

Mallisalkun eri vuosina liikkeellelaskettujen lainojen tuottoja

Fellow Finance tarjoaa sijoittajille käytännöllisen analyysityökalun, jolla voi tarkastella eri ajanjaksona sijoitettujen lainojen statistiikkaa. Mallisalkun kuusivuotistaipaleen kunniaksi teimme syvemmän tarkastelun eri vuosina ja eri luottoluokkiin sijoitettuihin lainoihin. Artikkelin lopussa on ajettuna eri vuosille lainoille toteutuneet tuotot. Ajoimme myös luottoluokille 2,3 ja 4 analyysit, joista on tuottotiedot kyseisten vuosien kohdalla.

On huomioitavaa, että 2020 syksyllä tuli uusi luottoluokka, joka kattaa vielä alhaisemman luottoriskin lainanhakijat, kuin aikaisempi luottoluokka 5. Tätä myötä Fellow Finance sulautti ennen syksyä 2020 luottoluokan 5 lainat luottoluokkaan 4 ja tästä syystä tiedoissa näkyy vain 2,3 ja 4 osalta vuosilta. Esimerkiksi vuoden 2015 lainojen luottoluokan 4 toteutuneessa tuotossa on sen ajan luottoluokan 5 ja 4 lainat. Emme ajaneet kaikille luottoluokille kaikilta vuosilta tuottolukuja, koska lainoja oli lukumäärällisesti todella vähän esimerkiksi luottoluokassa 1.

Lukijan on myös hyvä huomioida lukuja tarkastellessa, että 2020 ja 2021 tuottoluvuissa on enemmän epävarmuutta sisällä, koska tuotonlaskentaluku ottaa huomioon saadut korot, realisoituneet luottotappiot ja nykyisen lainapääoman vähennettynä maksuviiveellisten lainojen luottotappiovarauksella.

On siis mahdollista, että tulevaisuudessa enemmän lainoja menee maksuviiveelliseksi ja toteutunut tuotto on alhaisempi ja toisinpäin, että lainat palautuvat pois maksuviiveellinen tilasta ja tuotto on parempi. Tämän huomaa esimerkiksi siitä, että vuonna 2015 sijoitettiin yhteensä 1458 lainaan ja aktiivisia lainoja on enää 8. Siis 1450 lainasta tuotot ovat realisoituneet. Vain muutamasta lainasta on jäljellä maksamatonta pääomaa ja voidaan käytännössä ajatella, että 2015 sijoitetuista lainoista toteutunut tuotto on n. 11%. 2021 myönnettyjä lainoja on 1111 kappaletta, joista vielä 456 on aktiivisia eli merkittävästä osasta lainoja ei tiedetä lopullista tuottokontribuutiota kokonaistuottoon ja siihen sisältyy paljon epävarmuutta.

Johtopäätökset

Ensimmäisenä silmään osuu se, että toteutuneet tuottotasot ovat laskeneet systemaattisesti vuosittain. Vuonna 2015 kaikkien lainojen tuotoksi muodostui 11,1%. Vuonna 2016: 8,9% ja 2020 lainoista tuteutunut tuotto 5,4%. Tämä johtuu osaltaan siitä, että absoluuttiset korkotasot ovat laskeneet. Ylläolevasta kuvasta 4 (korkotasojen kehitys nähdään, että alkuun jopa parhaan luottoluokan lainanhakijoilla korkotaso oli n. 20% paikkeilla. Toinen oleellinen syy on vertaislainasijoittamisen suosion kasvaminen ja institutionaalisten sijoittajien fellown alustalle sijoittaminen, minkä myötä tuottovaade on laskenut jokaisessa luottoluokassa.

Ehkä tätä vielä mielenkiintoisempaa on se, että toteutuneet tuotot eivät historiassa ole pääsääntöisesti noudattaneet järjestystä, jossa alhaisemman luottoluokan lainoille realisoituisi korkeampi tuotto. Tyypillisesti korkeammasta riskistä on saatava korkeampi tuotto. Esimerkiksi vuonna 2015 lainoista luottoluokan 2 lainat tuottivat 8,2%, kun luottoluokan 4 lainat tuottivat 11,2%. Pääsääntöisesti jokaisena vuonna alhaisemman luottoluokan lainat tuottivat huonommin, kuin korkeamman luottoluokan lainat. Varovainen sijoittaja on pitäytynyt vain parhaan luottoluokan lainoissa ajatuksella, että niissä on alhaisempi riski menettää pääomia. Historiassa varovaista sijoittajaa on palkittu myös korkeammalla tuotolla, kuin alhaisemman luottoluokan lainoissa. Ainakin historiassa sijoittajan on siis kannattanut keskittyä paremman luottoluokan lainoihin, eikä tavoitella korkeampaa tuotto korkeamman luottoluokan lainoilla.

Eri vuosina nostettujen lainojen tuotot

Lainan nostopäivä: 1.1.2015-31.12.2015 (Kaikki lainat)

Luottoluokan 4 toteutunut tuotto: 11,2%

Luottoluokan 3 toteutunut tuotto: 12,6%

Luottoluokan 2 toteutunut tuotto: 8,2%

Lainan nostopäivä: 1.1.2016-31.12.2016 (Kaikki lainat)

Luottoluokan 4 toteutunut tuotto: 6,7%

Luottoluokan 3 toteutunut tuotto: 9,7%

Luottoluokan 2 toteutunut tuotto: 7,4%

Lainan nostopäivä: 1.1.2017-31.12.2017 (Kaikki lainat)

Luottoluokan 4 toteutunut tuotto: 7,0%

Luottoluokan 3 toteutunut tuotto: 5,0%

Luottoluokan 2 toteutunut tuotto: 4,0%

Lainan nostopäivä: 1.1.2018-31.12.2018 (Kaikki lainat)

Luottoluokan 4 toteutunut tuotto: 6,3%

Luottoluokan 3 toteutunut tuotto: 6,2%

Lainan nostopäivä: 1.1.2019-31.12.2019 (Kaikki lainat)

Luottoluokan 4 toteutunut tuotto: 7,5%

Luottoluokan 3 toteutunut tuotto: 2,4%

Luottoluokan 2 toteutunut tuotto: 0,4%

Lainan nostopäivä: 1.1.2020-31.12.2020 (Kaikki lainat)

Luottoluokan 4 toteutunut tuotto: 9,6%

Luottoluokan 3 toteutunut tuotto: 4,7%

Luottoluokan 2 toteutunut tuotto: 4,5%

Lainan nostopäivä: 1.1.2021-16.6.2021 (Kaikki lainat)

Luottoluoka 5 toteutunut tuotto: 4,6%

Luottoluokan 4 toteutunut tuotto: 6,6%

Tutustu Fellow Finance -mallisalkkuumme.

Sinua voisi kiinnostaa
Sijoittaja.fi:n katsaus IPO:ihin
Passiivinen kulupihtari -mallisalkku
Katsaus Sijoittaja.fi mallisalkkuihin
Mallisalkkujen maaliskuu – kaikki salkut plussalla kuun aikana
SijoittajaPro osavuosikatsaus
Salkkukatsaus: listaamattomilla yrityslainoilla yli 10 prosentin tuotto
RiverRecycle näkyvyys
Sijoittajan valinnat