YEL ei riitä eläkkeeksi – Selvitimme ryhmäeläkevakuutuksen hyödyt

Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL ei riitä yrittäjän eläkkeeksi. Yrittäjän kannattaa jo hyvissä ajoin ennen eläkeikää miettiä vaihtoehtoja lisäeläkkeen kartuttamiseksi. Selvitimme Mandatum Lifelta, mikä on ryhmäeläkevakuutus ja mitä hyötyä siitä on yrittäjälle.

Sijoittaja.fi
Sijoittaja.fi

Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL ei riitä yrittäjän eläkkeeksi. Yrittäjän kannattaa jo hyvissä ajoin ennen eläkeikää miettiä vaihtoehtoja lisäeläkkeen kartuttamiseksi. Selvitimme Mandatum Lifelta, mikä on ryhmäeläkevakuutus ja mitä hyötyä siitä on yrittäjälle.

Ryhmäeläkevakuutus pähkinänkuoressa

 • Vapaaehtoinen lisäeläkeratkaisu yrittäjälle ja/tai avainhenkilöille
 • Mahdollistaa joustavamman siirtymisen eläkkeelle
 • Kohteena objektiivisesti määritelty ryhmä
 • Maksut vähennyskelpoisia yrityksen verotuksessa
  • Vakuutusmaksujen jakautumisessa kullekin vakuutetulle on oltava kollektiivinen peruste, esimerkiksi %-osuus palkasta
  • Ryhmäkohtaisesta eläkkeen alkamisiästä sovitaan vakuutussopimusta tehtäessä
  • Maksuja voi maksaa yrityksen taloudellisen tilanteen mukaan
 • Maksuilla ei ylärajaa (yksilöllisessä eläkevakuutuksessa 8 500 euroa)
 • Maksuista ei tarvitse maksaa palkan sivukuluja
 • Vakuutusmaksuista veloitetaan palkkiot ja sijoituskohteista hallinnointipalkkiot (muista perehtyä kuluihin ennen ryhmäeläkevakuutuksen ottamista)

YEL ei riitä yrittäjän eläkkeeksi

Yrittäjän lakisääteinen eläke perustuu YEL-vakuutuksen maksuihin, joita yrittäjä maksaa itse määrittelemänsä työtulon perusteella. Moni määrittää työtulonsa liian alhaiseksi, jolloin myös eläke jää matalaksi.

Huom! Eduskunta on hyväksynyt YEL-lakiuudistuksen, jonka keskeisimmässä osassa on YEL-työtulon määrittämiseen liittyvä täsmennys ja työtulon säännöllinen tarkistaminen. Lakimuutos astuu voimaan 1.1.2023.

Useimmille yrittäjille lakisääteinen osa ei riitä tarjoamaan totuttua elintasoa eläkevuosiksi, varsinkaan kun eläkejärjestelmän muutokset ovat nostaneet eläkeikää ja pienentäneet eläketasoja.

Yrittäjän kannattaa aina miettiä myös työntekijöitään. Lisäeläkkeen avulla yrittäjä voi palkita tärkeitä työntekijöitään, vahvistaa sitoutumista yritykseen ja houkutella uusia osaajia. Eläketurvan täydentäminen takaa työntekijälle paremman tulotason eläkeaikana ja vähentää omaa varautumisen tarvetta.

Vuoden 2017 eläkeuudistus nosti eläkeikää. Jos haluaa saada eläkkeensä täysimääräisenä, on työntekijän työskenneltävänä aina tavoite-eläkeikään asti. Jos eläkkeelle haluaa jäädä alimmassa mahdollisessa eläkeiässä, elinaikakerroin leikkaa maksettavan eläkkeen määrää.

Lakisääteinen eläke on enintään puolet palkasta

Suomessa on usein totuttu luottamaan siihen, että lakisääteinen eläke riittää takaamaan toimeentulon eläkeaikana. Lakisääteisen eläkkeen määrä on kuitenkin vain noin puolet palkasta, jos työntekijä on ollut noin 35–40-vuotta työelämässä.

Ryhmäeläkevakuutuksella lisäeläkettä yrittäjälle ja avainhenkilöille

Ryhmäeläkevakuutuksella yrittäjä voi kustannustehokkaasti huolehtia samalla omasta ja avainhenkilöidensä tai koko henkilöstön eläketurvan täydentämisestä. Lisäeläkeratkaisulla vahvistetaan henkilöstön sitoutumista pitkällä tähtäimellä.

Ryhmäeläkevakuutuksessa vakuutettuna on objektiivisesti määritelty ryhmä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi tietyn toiminnon tai henkilöstöryhmän työntekijöitä tai koko henkilöstöä. Yrittäjän on mahdollista hyödyntää myös yksilöllisiä eläkevakuutuksia, jos sopivaa ryhmää ei muodostu.

Ryhmäeläkevakuutuksen, kuten Mandatum Lifen Sesam-ryhmäeläkkeen, maksut ovat pääsääntöisesti vähennyskelpoisia yrityksen verotuksessa, kunhan vakuutusmaksun peruste (esim. 5 000 euron tasamaksu vakuutetuille) ja eläkeikä määräytyvät kaikkien ryhmäeläkevakuutukseen kuuluvien osalta saman perusteen mukaan. Tällöin niitä ei katsota vakuutetun palkaksi. Maksuista ei tarvitse maksaa palkan sivukuluja. Maksuja voi maksaa yrityksen taloudellisen tilanteen mukaan.

Nykypäivän lisäeläkeratkaisut ovat sijoitussidonnaisia eläkevakuutuksia, mikä tarkoittaa, että vakuutetun lopullinen eläke määräytyy maksettujen maksujen ja sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan. Vakuutussäästöjen sijoittamisessa on useita vaihtoehtoja. Yritys voi päättää sijoituskohteet tai antaa vakuutetuille oikeuden valita sijoituskohteet itse.

Ryhmäeläkevakuutuksen avulla voidaan vahvistaa työntekijän sitoutumista yritykseen. Sopimukseen voidaan kirjata esimerkiksi, että työntekijä saa oikeuden eläkesäästöihin vasta, kun työsuhde on kestänyt sovitun ajan.

Lisäeläkeratkaisu antaa työnantajalle myös keinon vaikuttaa työntekijöiden eläkeikään. Sen avulla voidaan kannustaa haluttuja henkilöstöryhmiä jatkamaan mahdollisimman pitkään ja toisaalta mahdollistaa joustot, kuten työajan lyhentäminen, kuormittavaa työtä tekeville.

Ryhmäeläkevakuutuksen edut

 • Mahdollistaa riittävän toimeentulon yrittäjälle ja työntekijöille eläkeaikana
 • Mahdollistaa joustot ja eläkkeelle jäämisen aikaistamisen
 • Vakuutusmaksut ovat pääsääntöisesti vähennyskelpoisia yrityksen verotuksessa
 • Maksuista ei tarvitse maksaa palkan sivukuluja
 • Maksuja voi maksaa yrityksen taloudellisen tilanteen mukaan

Lähde: Mandatum Life

Yrittäjä!

OLEMME KOONNEET YRITTÄJILLE OMAN SIJOITUSOPPAAN

Lue lisää yrittäjän eläke- ja säästämisratkaisuista. Olemme vertailleet eri vaihtoehtoja puolueettomasti ja kirjoittaneet aiheesta oppaan.

Olemme itsekin yrittäjiä ja tiedämme, että yrittäjällä on niukasti aikaa. Siksi opas pitää sisällään konkreettisia toimintaohjeita ja mallisalkkuja sijoitusten toteuttamiseen. Opas kuuluu Sijoittaja.fi:n yritysjäsenyyteen.

YRITYSJÄSENYYS 149 € + alv.

Sinua voisi kiinnostaa
Parhaat yhdistelmärahastot
Vertailussa suosituimmat yhdistelmärahastot – katso parhaat!
Parhaat yhdistelmärahastot
Vertailussa suosituimmat yhdistelmärahastot – katso parhaat!
Pk-yritysten rahoitus
Pk-yrityksillä kolme selvästi erottuvaa tulevaisuuden haastetta
Sijoittajan valinnat