Eduskunta hyväksyi YEL-muutoksen – Mitä se tarkoittaa yrittäjille?

Eduskunta on hyväksynyt syksyn aikana paljon kritiikkiä herättäneen YEL-lakiuudistuksen. Mitä uudistus tarkoittaa ja miten se vaikuttaa yrittäjiin?

Sijoittaja.fi
Sijoittaja.fi

Eduskunta on hyväksynyt syksyn aikana paljon kritiikkiä herättäneen YEL-lakiuudistuksen. Mitä uudistus tarkoittaa ja miten se vaikuttaa yrittäjiin?

Lakimuutos voimaan 1.1.2023

Eduskunta on hyväksynyt syksyn aikana paljon puhuttaneen esityksen yrittäjän eläkelain muuttamisesta. Lakimuutos astuu voimaan 1.1.2023. Keskeisimmässä osassa YEL-lakimuutosta on YEL-työtulon määrittämiseen liittyvä täsmennys ja työtulon säännöllinen tarkistaminen. Lakimuutoksen yksi keskeisimmistä tavoitteista on ollut vähentää alivakuutettujen yrittäjien määrää.

Mitä alivakuuttaminen tarkoittaa?

Yrittäjän eläke muodostuu YEL-vakuutukseen vahvistetusta työtulosta, joka määritelmän mukaan tulisi vastata kohtuullista palkkaa, joka maksettaisiin yrittäjän tilalle palkattavalle yhtä ammattitaitoiselle työtekijälle tai korvausta, jonka muuten voidaan katsoa vastaavaan yrittäjän tekemää työtä. Työtulo vaikuttaa myös muihin yrittäjän saamiin tukiin, kuten työttömyyskorvaukseen, sairauspäivärahaan ja äitiys-, isyys- ja vanhempainpäivärahojen määrään. Työtulon määritelmä lakimuutoksessa ei muutu.

Alivakuuttaminen tarkoittaa tilannetta, jossa yrittäjä arvioi alakanttiin YEL-työtulonsa, jotta maksettavaa YEL-maksua kertyisi vähemmän. Alivakuuttaminen toisaalta tarkoittaa pienempiä etuuksia ja YEL-eläkettä yrittäjille. Pahimmassa tapauksessa alivakuuttaminen voisi johtaa yrittäjän talouden romahdukseen esimerkiksi vakavan sairastumisen seurauksena.

Mitä muutoksia lakimuutos aiheuttaa?

Jatkossa yritystoiminnan aikana YEL-työtuloa tarkastetaan säännöllisesti kolmen vuoden välein, jotta työtulo pysyy ajan tasalla suhteessa liiketoiminnassa tapahtuneisiin muutoksiin. Eläkeyhtiö tekee yrittäjälle ehdotuksen uudesta työtulosta ja yrittäjällä on mahdollisuus antaa selvitys, jos ehdotus ei vastaa hänen tilannettaan.

Tarkistaminen tulee voimaan siten, että vuonna 2023 tarkistetaan alle 15 000 euron työtulot, mikäli työtuloon ei ole tehty olennaisia tarkistuksia viimeisen kolmen vuoden aikana. Vuonna 2024 tarkistetaan alle 25 000 euron työtulot ja vuonna 2025 yli 25 000 euron työtulot. Tarkistus voi olla ensimmäisen kerran enintään 4 000 euroa ja kahdella tarkistuskerralla yhteensä enintään 8 000 euroa. 4 000 euron korotus merkitsee vakuutusmaksussa noin 80 euron korotusta kuukaudessa.

Työtuloa määrittäessä tehdään kokonaisarvio, jossa huomioidaan mediaanipalkka ja muut seikat, kuten yrittäjän työpanoksen määrä, yrittäjätoiminnan laajuus, yrittäjän ammattitaito ja yrittäjän työpanos.

Lakimuutos on herättänyt runsaasti kritiikkiä

YEL-lakiuudistusta on kritisoitu vilkkaasti syksyn aikana. Kritiikki on kohdistunut erityisesti YEL-työtulon määrittymiseen yrityksen sektorin mediaanipalkkojen mukaan, sillä sen odotettaisiin nostavan etenkin pienituloisten yksinyrittäjien eläkevakuusmaksuja suhteellisesti eniten, mutta myös nostavan kynnystä ryhtyä yrittäjäksi. Lakimuutoksen mukaan mediaanipalkka tulee olemaan yksi osa työtulon määrittävää kokonaisarviota.

Lakimuutoksessa on myös todettu, että jatkossakin yrittäjä voisi vaikuttaa vahvistettuun työtuloon lisäselvityksellä. Nähtäväksi kuitenkin jää missä määrin yrittäjä pystyy vaikuttamaan vahvistettuun työtuloon. Kritiikkiä on herättänyt myös lakimuutoksen nopea aikataulu. Vuoden 2023 aikana tullaan käymään kaikkein pienimmät YEL-maksut, ja näitä yrittäjiä on Suomessa kymmeniä tuhansia. Onko työeläkeyhtiöillä resursseja käydä kaikki lisäselvitykset läpi vai joudutaanko uudistus lopulta runnomaan läpi?

Lakimuutoksen tarkentamisen taustalla on ollut alivakuuttamisen yleistyminen viime vuosien aikana, ja lakimuutoksen tavoitteena on parantaa yrittäjien sosiaali- ja eläketurvaa. Tämän voi nähdä hyvänä tavoitteena, mutta toisaalta kritiikkiä on herättänyt myös se, ettei lakimuutos huomioi yrittäjän yksilöllistä varautumista tai vakuuttamista tilanteeseen, jossa työtulot loppuisivat tai pienenisivät. Alivakuutetut työtulot eivät varmasti yksin riitä eläkkeeseen, mutta yrittäjällä on myös useita muita vaihtoehtoja kerryttää varallisuutta, johon turvautua eläkepäivinä.

Sinua voisi kiinnostaa
Pk-yritysten rahoitus
Pk-yrityksillä kolme selvästi erottuvaa tulevaisuuden haastetta
Yrittäjän tukipaketit koronakriisissä
YEL ei riitä eläkkeeksi – Selvitimme ryhmäeläkevakuutuksen hyödyt
United Bankers Oyj
Sijoittajan valinnat