Milloin myydä rahasto? Kerromme kolme käytännön vinkkiä

Jokainen sijoittaja joutuu jossain vaiheessa miettimään, milloin on aika myydä rahasto. Kerromme tässä artikkelissa kolme käytännön vinkkiä, jotka kannattaa tarkistaa ennen myyntipäätöstä.

Sijoittaja.fi
Sijoittaja.fi

Jokainen sijoittaja joutuu jossain vaiheessa miettimään, milloin on aika myydä rahasto. Kerromme tässä artikkelissa kolme käytännön vinkkiä, jotka kannattaa tarkistaa ennen myyntipäätöstä.

Miten valita rahasto?

Olemme kirjoittaneet useita artikkeleita rahaston valintaan liittyen. Lisäksi päivitämme jatkuvasti kotimaisiin osakkeisiin sijoittavien rahastojen ja Suomen suosituimpien yhdistelmärahastojen TOP-listoja. Listojen avulla sijoittaja voi valita suosituimpiin kategorioihin parhaat rahastot. Sijoittaja voi myös vertailla rahastoja Rahastotyökalun avulla.

Rahaston valinnassa tärkein asia on, että rahasto täyttää sijoittajan alkuperäisen sijoitustavoitteen. Tavoitteena voi esimerkiksi olla rahojen lyhytaikainen säilyttäminen, jolloin valinta tehdään lyhyen koron rahastojen välillä. Vakaata tuottoa hakevalle yleensä suositellaan 50/50 yhdistelmärahastoa, jossa puolet on sijoitettu korkoihin ja puolet osakkeisiin. Myös asunto-, kiinteistö- ja metsärahastot nostivat suosiotaan vakaata tuottoa etsivien keskuudessa korkotason ollessa nollissa. Kymmenien vuosien eläkesäästämissä paras vaihtoehto on maailmalle hajautettu osakerahasto tai useampi eri maantieteelliselle alueelle sijoittava osakerahasto, esimerkiksi Suomi, USA ja kehittyvät markkinat.

Ennen rahaston ostoa tarkista vielä rahaston juoksevat kulut (sekä merkintä- ja lunastuspalkkiot). Jos kulut ovat korkeat, vastapainona pitää saada jotain erityistä. Toisin sanoen rahaston pitää tarjota vertailuindeksiä parempaa tuottoa tai selvästi matalampaa riskiä.

Kolme vinkkiä, milloin myydä rahasto

Jokainen sijoittaja joutuu jossain vaiheessa miettimään, milloin myydä rahasto. Tämä tulee eteen joko silloin, kun sijoittaja ei ole tyytyväinen rahaston menestymiseen tai kun varat tarvitaan muualla.

1. Täyttikö rahasto alkuperäisen sijoitustavoitteen?

Ensimmäinen tarkastus rahaston menestymisestä kannattaa tehdä aikaisintaan 3 kk:n päästä, mutta viimeistään kuitenkin puolen vuoden päästä sijoituksesta. Tällöin sijoittaja voi nopeasti vaihtaa sijoituskohdetta, mikäli valinta oli väärä.

Tarkista ensimmäisenä, täyttikö rahasto alkuperäisen sijoitustavoitteen. Jos esimerkiksi tavoitteena oli pääomien säilyttäminen ja arvosta on sulanut 5 %, on valinta ollut selvästi väärä. Tällöin rahasto kannattaa heti vaihtaa toiseen, sillä jatkossa pettymykset vain kertautuvat.

2. Tuotto/riski ei ole vastannut odotuksia

Yleisin syy rahaston vaihtoon on ollut se, ettei rahaston tuotto ole vastannut odotuksia. Joskus myös etenkin vakaata tuottoa arvostava sijoittaja pettyy voimakkaaseen arvonvaihteluun. Jälkimmäisessä tilanteessa rahasto kannattaa myydä. Ensimmäinen tilanne ei ole täysin yksiselitteinen.

Jos olet pettynyt rahaston tuottoon, tarkista:

  • miten rahastosi on kyseisellä jaksolla tuottanut verrattuna muiden pankkien vastaaviin rahastoihin,
  • miten rahastosi on kyseisellä jaksolla tuottanut verrattuna vertailuindeksiin, ja
  • mikä on rahaston pitemmän aikavälin tuotto suhteessa vertailuindeksiin.

Osa pankeista kertoo rahaston tuoton suhteessa vertailuindeksiin. Tällöin tarkistaminen on helppoa. Jos vertailuindeksiä ei esitetä, voit etsiä sopivan vertailuindeksin itse. Tämän voi tehdä esimerkiksi ETF-työkalullamme, josta sijoittaja näkee myös ETF:n tuoton. Yleisimpiin osakekategorioihin sopivat tehokkaat ETF:t, joita voi käyttää vertailuindekseinä, löytyvät esimerkiksi tästä artikkelistamme. Voit myös verrata rahastojen tuottoa mallisalkkuihimme.

Jos rahaston sijoitusjakson tuotto ja pitemmän aikavälin tuotto ovat vertailuindeksiä heikompia, kannattaa rahasto myydä. Hetkellinen vertailuindeksiä heikompi tuottojakso kuuluu normaaliin vaihteluun. Mikään strategia tai salkku ei tuota jokaisessa markkinatilanteessa indeksiä paremmin. Sijoittajan on myös hyvä muistaa, että aina voi vaihtaa indeksiin tai sijoittaa esimerkiksi puolet indeksiin ja puolet rahastoon. Tämän jälkeen myös tuottokehityksen seuraaminen on helppoa.

Muista, että rahasto on voinut menestyä hyvin, vaikka sen arvo olisi laskenut. Esimerkiksi vuonna 2020 osakemarkkinat tipahtivat vuoden huippukursseista maaliskuuhun yli 30 %. Arvonvaihtelut kuuluvat osakesijoittamiseen. Jos osakerahasto laski kyseisenä ajanjaksona esimerkiksi 20 %, menestyi se selvästi markkinaa paremmin.

3. Tuottotavoite on ylitetty

Hankalampi paikka on rahaston myynti, kun sijoittaja on tyytyväinen rahaston tuottoon. Tällöinkin kannattaa verrata rahaston tuottoa vertailuindeksin tai vastaavan ETF:n tuottoon. Jos rahasto on ylittänyt nämä selvästi, tarkista onko kyseessä pitkän aikavälin menestys vai lyhyen aikavälin sattuma.

  • Jos tuottotavoite on täyttynyt ja kyseessä oli rahaston lyhyen aikavälin indeksiä parempi menestys, rahaston myynti on harkinnan arvoista.
  • Jos tuottotavoite on täyttynyt ja rahaston pitkän aikavälin menestys on indeksiä parempaa, voi harkita voittojen kotiuttamista esimerkiksi myymällä osan sijoituksista. Sijoituksia rahastoon voi nimittäin aina lisätä. Tällaisesta menestysrahastosta ei kuitenkaan kannata kokonaan luopua.

Lisävinkit, milloin myydä rahasto

Etenkin osakerahastoissa tuotto vaihtelee voimakkaasti. Tästä syystä samaa rahastoa omistavien sijoittajien kokemat tuotot voivat olla hyvin erilaisia. Yksi tärkeimmistä säännöistä on, ettei tee ratkaisuja pelon vallassa. Tee myyntipäätös analyysin jälkeen, ei paniikkiratkaisuna.

Kerran vuodessa sijoittajan kannattaa myös tehdä ns. salkkusiivous. Tämä yleensä tehdään vuoden lopussa, jolloin verotukseen voi vielä vaikuttaa. Tarkista, että rahastosijoitukset ovat portfoliossasi halutuilla painoilla. Jos sinulla on paljon luovutusvoittoja, voit myydä tappiollisia rahastosijoituksia ja hyödyntää tappiot myyntivoittojen verotuksessa.

Myytyjen rahastosijoitusten tilalle sijoittaja voi tarkastella muita rahastosijoituksia Suomen parhaat rahastot -sivumme avulla. Toinen vaihtoehto on etsiä tilalle ETF-rahasto. Tässä kannattaa hyödyntää ETF-työkaluamme. Jos ETF ei ole tuttu sijoituskohde, kannattaa lukea ensin ETF-oppaamme.

Löydä helposti parhaat rahastot Rahastotyökalun avulla!

Löydä tuottavimmat ja omaan sijoitustyyliin sopivimmat rahastot vaivattomasti. Rahastotyökalusta löydät yli 260 erilaista yhdistelmä-, osake-, korko- ja kiinteistörahastoa. Rahastotyökalun avulla voit helposti vertailla esimerkiksi rahaston tuottoja, kuluja ja kokoa. Sijoittaja.fi-jäsenet saavat käyttöönsä Sijoittaja360-palvelun, johon kuuluu myös Rahastotyökalu.

Alkuperäinen artikkeli on julkaistu Sijoittaja.fi:ssä 15.3.2019.

Sinua voisi kiinnostaa
Pörssinoteerattujen sijoitustuotteiden hyödyntäminen tuloskauden aikana
Miksi ROE on huono laadun mittari?
Tuloskausi käynnistyy – katso tulosennusteet Osaketyökalusta
Sijoittajan valinnat