Nordea vai Sampo – kumpaa osaketta ostaa?

Nordea on Suomen toiseksi suosituin osake ja Sampo viidenneksi suosituin osakkeenomistajien lukumäärällä mitattuna. Kumpi näistä suosikkiosakkeista vaikuttaa houkuttelevammalta sijoituskohteelta?

Timo Heikkilä
Timo Heikkilä

Nordea on Suomen toiseksi suosituin osake ja Sampo viidenneksi suosituin osakkeenomistajien lukumäärällä mitattuna. Kumpi näistä suosikkiosakkeista vaikuttaa houkuttelevammalta sijoituskohteelta?

Nordea vai Sampo

Vertailimme Nordeaa ja Sampoa uudelle Osaketyökalullamme. Työkalu pisteyttää osakkeet kuuden pääfaktorin perusteella:

  1. Momentti.
  2. Kokonaisriski.
  3. Laatu.
  4. Arvo.
  5. Kasvu.
  6. Osinko.

Kokonaispisteiden perusteella Sampo on hieman Nordeaa houkuttelevampi.

Lisää tietoa

Osaketyökalussa on lisää informaatiota viidellä eri välilehdellä. Luvut ja ennusteet -välilehti kokoaa tärkeimmät liikevaihdon ja tuloksen kehitystä kuvaavat luvut. Arvostusluvut-välilehdeltä sijoittaja löytää P/E-lukuja 12 kuukauden liukuvalla toteutuneella tuloksella sekä 2018 ja 2019 tulosennusteilla laskettuna. Sivulla on myös mm. osinkotuotto viimeisimmällä toteutuneella osingolla laskettuna sekä osakekohtaisen tuloksen kolmen vuoden kasvuennuste.

Nordea on arvostuslukujen perusteella Sampoa edullisempi. Vuoden 2019 tulosennusteella laskettu P/E on Nordealle 9,6 ja Sammolle 13,1. Sammon vuoden 2018 tulosta parantaa kertaluonteiset 197 M€:n erät ja vuoden 2017 tulosta parantaa 706 M€:n kertaluonteinen erä kirjanpitokäytännön muutoksesta johtuen. Tästä syystä Sammon EPS:n 3v kasvuennuste on negatiivinen ja 12 kuukauden liukuvalla tuloksella laskettu P/E on matala.

Osinkotuotto Nordeassa on korkeampi. Tänä keväänä maksetulla 0,68 € osingolla laskettuna Nordean osinkotuotto on peräti 9 %. Sammon 2,60 euron osingolla laskettu osinkotuotto on 7 %. Osaketyökalustamme löytyvät myös osinkoennusteet vuodelta 2018. Nordealle analyytikot ennustavat 0,71 euron osinkoa ja Sammolle 2,78 euron osinkoa. Sammon osingon kasvuvauhti on siten 7 % ja Nordean 4 %.

Sijoittajan näkökulma

Nordea on kärsinyt laskevasta tuloskehityksestä ja Euroopan jälleen orastavasta pankkikriisistä. Kansainvälisten osakkeiden työkalusta löytyvän Deutsche Bankin osakekurssi on laskenut vuoden alusta 50 %. Markkinoiden usko Deutsche Bankiin on romahtanut. Yhtiön markkina-arvo on 15 miljardia, joka on puolet Nordean markkina-arvosta. Liiketoiminnan tuotoilla mitattuna Deutsche Bank on lähes kolme kertaa Nordeaa suurempi.

Nordean operatiivinen viimeisen 12 kuukauden tulos on 3,7 miljardia. Tulos on laskenut 14 % verrattuna edeltävään 12 kuukauden jaksoon, jolloin se oli 4,3 miljardia euroa. Sammon vastaava luku ilman kertaluonteisia eriä on 1,9 miljardia euroa (edeltävä 12 kuukautta 1,9 mrd euroa), jossa kasvua 1 %. Operatiivisessa tuloksessa on mukana Sammon tulososuus Nordeasta. Sampo omistaa Nordeaa 21,2 %. Nordean laskeva tuloskehitys rasittaa siten myös Sampoa.

Sijoittajan näkökulma -välilehti kertoo, että Nordea on ollut Sampoa huonompi sijoitus kuluvana vuotena, mutta myös pitemmällä aikavälillä. Myös volatiliteetilla mitattuna Sampo on parempi. Kurssiheilunta on vähäisempää, mikä sopii tähän markkinatilanteeseen. Analyytikoiden suositus molemmille osakkeille on lisää.

Näkemyksemme mukaan Sampo on tähän markkinatilanteeseen Nordeaa parempi osakevalinta. Nordeassa voi olla alemman arvostustason vuoksi korkeampi kurssinousupotentiaali, mutta tämä edellyttää tuloskäännettä ja Euroopan pankkitilanteen parantumista. Emme usko Nordean merkittävään tulosparannukseen tulevina vuosina johtuen siitä, että ennakoimme korkotason Euroopassa pysyvän matalana vielä vuosia ja Nordean palkkiotuottojen trendinomaisesti laskevan. Lisäksi pankkisektori on murroksessa, mikä lisää kilpailua, nostaa kustannuksia ja laskee katteita pitemmällä aikavälillä.

Sijoittajan kannattaa myös muistaa, että ostamalla Sampoa saa 21,2 % siivun Nordeaa. Molempien yhtiöiden omistaminen ei ole tästä syystä järkevää.

Osaketyökalut Sijoittaja.fi:n jäsenille

Osaketyökalut kuuluvat Sijoittaja.fi:n maksulliseen jäsenyyteen ja löytyvät Sijoittajan työkalut -osiosta:

Tutustu Sijoittaja.fi:n jäsenyyteen.  Valittavana joustava kuukausijäsenyys tai vuosijäsenyys!

Sinua voisi kiinnostaa
säästäminen, osinko, sijoittaminen
Eniten kokonaispisteitä nostaneet Osaketyökalun osakkeet
CMD-analyysi: Atria avasi yritysostoja ja vastuullisuutta Nurmossa
Sammolta ostotarjous Topdanmarkista
United Bankers Oyj
Sijoittajan valinnat