Tuloskausi Q4/2013 – Euroopan tuloskauden alku kohtuullinen, Yhdysvalloissa tuloskausi etenee ilman dramatiikkaa

Yhdysvalloissa tuloskausi on jatkunut jokseenkin ennakko-odotusten mukaisesti. 343 yhtiötä S&P 500-indeksistä on raportoinut tuloksensa viime perjantaihin mennessä. Euroopassa tuloskausi on käynnistynyt melko neutraalisti. Tuloskaudella katseet suuntautuvat erityisesti yhtiöiden kuluvan vuoden näkymiin. Muistutamme, että odotukset ovat korkealla heikon tuloskasvu- mutta vahvan osakekurssinousuvuoden 2013 jälkeen. Osakemarkkinoiden nousu vuonna 2014 vaatinee yrityksiltä viime vuotta parempaa tuloskehitystä asteittain parantuneen talouskehityksen vanavedessä.

Hannu Huuskonen
Hannu Huuskonen

Yhdysvalloissa tuloskausi on jatkunut jokseenkin ennakko-odotusten mukaisesti. 343 yhtiötä S&P 500-indeksistä on raportoinut tuloksensa viime perjantaihin mennessä. Euroopassa tuloskausi on käynnistynyt melko neutraalisti. Tuloskaudella katseet suuntautuvat erityisesti yhtiöiden kuluvan vuoden näkymiin. Muistutamme, että odotukset ovat korkealla heikon tuloskasvu- mutta vahvan osakekurssinousuvuoden 2013 jälkeen. Osakemarkkinoiden nousu vuonna 2014 vaatinee yrityksiltä viime vuotta parempaa tuloskehitystä asteittain parantuneen talouskehityksen vanavedessä.

Sijoittaja.fi seuraa tuloskauden kehitystä tuloskauden ollessa tällä kertaa poikkeuksellisen tärkeässä roolissa. Tuloskausi Q4/2013 artikkelisarjassa keskitymme tarkastelemaan erityisesti tuloskauden isoja linjoja ja seuraamme systemaattisesti Euroopan ja erityisesti Yhdysvaltain tuloskauden etenemistä.

Tuloskehitys ja odotukset Yhdysvalloissa

Yhdysvalloissa (S&P 500-indeksi) tulosodotuksia on laskettu loppuvuoden aikana niin, että neljännen kvartaalin tuloskasvuodotus vuoden takaiseen verrattuna oli 7 % tuloskauden alkaessa. 343 yhtiön raportoitua tuloksensa 500:sta (S&P 500-indeksi) on tuloskasvuodotus noussut piirun 9,5 %:iin. Tähän mennessä 68 % yhtiöistä on raportoinut odotettua paremmasta tuloksesta, mikä vastaa melko hyvin pitkän ajan keskiarvoa (63 %). 68 % raportoineista yhtiöistä on kertonut odotuksia paremmasta liikevaihdosta, mikä on selvästi pitkän ajan keskiarvoa (61 %) korkeampi ja antaa toivoa tuloskasvun jatkumisesta. (Lähde: Thomson Reuters)

Yhteenlaskettuina raportoidut tulokset ovat ylittäneet odotukset 3,3 %:lla, mikä on edellisen neljän vuoden keskiarvoa (5,8 %) jonkun verran matalampi, mutta edelleen kohtuullinen lukema.

Sektoreista positiivisemmat tulosyllätykset ovat tulleet finanssi- ja harkinnanvaraisten kulutushyödykkeiden sektoreilta. Energiasektorin tulosyllätykset ovat puolestaan yllättäneet negatiivisimmin tuloskasvuennusteen ollessa nyt -9,2 % (vuoden vaihteessa -7,9%). Vuoden alusta mitattuna eniten tulosennusteet ovat nousseet perusteollisuudessa, jossa odotetaan nyt 24,2 % tuloskasvua (vuoden vaihteessa 9,5 %). (Lähde: FactSet 7.2.)

Yhdysvaltalaisyritysten huolen aiheena on ollut erityisesti dollarin vahvistuminen ja eritoten dollarin vahvistuminen Japanin jeniä vastaan. Euro onkin niitä harvoja valuuttoja, joka on pysynyt vahvana suhteessa dollariin. Valuuttakurssivaikutukset näkyvät yritysten liiketoiminnoissa täydellä voimallaan yleensä vasta noin vuoden kuluttua. Uskomme, että japanilaisten vientiyritysten kilpailukyky jatkaa paranemistaan suhteessa keskeisiin kilpailijoihin. Ongelmia voinee ennustaa erityisesti euroalueen vientiyrityksille. Euroopan kannalta positiivista on, että jotkut amerikkalaisyritykset näkevät jo pohjan tai käänteen parempaan Euroopassa.

Tuloskausi Euroopassa

Myös Euroopassa tuloskausi on nyt todenteolla käynnistynyt. 70 yhtiön raportoitua tuloksensa STOXX 600-indeksin yhtiöistä, odotetaan tulosten kasvavan 2,9 % vuodentakaisesta. Tähän mennessä 51 % raportoineista yhtiöistä on kertonut odotuksia paremmasta tuloksesta pidemmän ajan keskiarvon ollessa 47 %. Euroopassa tuloskausi on vielä niin alkutekijöissään, ettei sektoritason tulosyllätyksistä saa vielä kattavaa kuvaa. Tällä viikolla 50 STOXX 600-indeksin yhtiötä kertoo näkymistään, minkä jälkeen kuva sektorikohtaisesta kehityksestä paranee. (Lähde: Thomson Reuters)

Yhteenvetona

Tuloskausi Yhdysvalloissa vaikuttaa etenevän kohtuullisen hyvin 343 S&P 500-yhtiön kerrottua tuloksestaan (per 7.2.).

S&P 500-indeksin tuloskasvuodotus tälle vuodelle on 9,4 %:ia, jolla laskettuna P/E-luvuksi saadaan noin 15 ollen jonkun verran edeltävän 10 vuoden keskiarvoa (13,9) korkeampi. Kurssinousun jatkumisen takeeksi tarvittaneen siis selvästi paranevia tuloksia.

Eurooppalaisten osakkeiden STOXX 600-indeksin arvostus on tulevan 12 kuukauden tulosodotuksilla laskettua P/E-lukuna hieman kahdentoista pinnassa. Sijoittaja.fi:n indikaattoreiden perusteella analyytikkojen odotukset ovat tänä vuonna pitkästä aikaa realistisella tasolla suhteessa useisiin makroindikaattoreihimme. Tästä näkövinkkelistä eurooppalaiset osakkeet vaikuttavat kohtuullisen houkuttelevilta.

Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, ettei tuloskaudesta ole esteeksi osakemarkkinoiden nousulle, mutta eipä siitä ole toisaalta sanottavaa tukeakaan.

Huom! Esitetyt tulosennusteet perustuvat luotettavista lähteistä (Thomson Reuters, FactSet, Bloomberg) kerättyyn analyytikoiden ennustedataan (ns. bottom up).

Tuloskauden Q4/2013 artikkelisarjan kirjoitukset löydät hakusanalla ”Tuloskausi Q4/2013”.

Sinua voisi kiinnostaa
Analyysi: Harvia jäi hieman ennusteista – kannattavuus vahvalla tasolla
Applen osake nousuun hyvän tuloksen jälkeen
Googlen osake tarjoaa vahvaa kasvua maltillisilla arvostuskertoimilla
WIMAO
Sijoittajan valinnat