Sijoittaja.fi:n mallisalkut: esittelyssä yksinkertainen, äärikustannustehokas ETF-salkku Passiivinen Kulupihtari

Passiivinen kulupihtari on osakkeista (50 %) ja koroista (50 %) koostettu yhdistelmäsalkku. Salkku tarjoaa yksinkertaisen ja perinteisesti hajautetun vaihtoehdon sijoittajalle, joka etsii kansainvälistä hajautusta osakkeista ja koroista. Salkku toimii myös yksinkertaisena vertailukohtana suomalaisille yhdistelmärahastoille.

Hannu Huuskonen
Hannu Huuskonen

Passiivinen kulupihtari on osakkeista (50 %) ja koroista (50 %) koostettu yhdistelmäsalkku. Salkku tarjoaa yksinkertaisen ja perinteisesti hajautetun vaihtoehdon sijoittajalle, joka etsii kansainvälistä hajautusta osakkeista ja koroista. Salkku toimii myös yksinkertaisena vertailukohtana suomalaisille yhdistelmärahastoille.

Mallisalkut kuukausijäsenyydellä, tilaa jäsenyys

Siirry tästä Passiivinen Kulupihtari -mallisalkkuun

Salkun historiallinen vertailu on toteutettu kuudella tyypillisellä suomalaisella  ”50/50”-yhdistelmärahastolla, jotka ovat olleet olemassa salkkuhistorian aloituspäivästä, ja jotka ovat edelleen pysyneet hengissä (heikoimmat joutuvat yleensä lakkautetuksi). Vertailussa käytetyn kuuden rahaston vertailuindeksit, siltä osin kuin rahastoyhtiöt ne reilusti ilmoittavat, poikkeavat sekä toisistaan että Passiivisen Kulupihtarin salkusta. Isossa kuvassa tarkasteltuna liikkeet ovat korreloineet todella voimakkaasti Passiivisen Kulupihtarin kanssa.

Kuvassa Passiivisen Kulupihtarin ja suomalaisista yhdistelmärahastoista muodostetun korin historiallinen kehitys. Vuoden 2014 alusta salkku on toteutettu alla kerrotuin ETF:in ”livenä” (punainen yhtenäinen viiva). Punaisella katkoviivalla on esitetty ETF:ien alla olevilla indekseillä toteutettu salkku rasitettuna ETF:ien hallinnointikustannuksilla.

Passiivinen Kulupihtari historia

Hajautus

Passiivinen Kulupihtari on toteutettu perinteisen hajautuksen keinoin hajauttamalla sijoitukset osakkeisiin (50 %) ja korkoihin (50 %). Sijoittaja.fi suosittelee sijoittajia lisäämään hajautusta myös muilla omaisuusluokilla (ks. lisää osiosta Pienennä riskiä). Alla olevasta kuvaajasta nähdään salkun osakomponenttien korrelaatio suhteessa salkkuun. Korrelaatiomielessä selvästi parasta hajautusta ovat tarjonneet valtionlainat ja yrityslainat.

Kuvassa Passiivisen Kulupihtarin osakomponenttien liukuva korrelaatio suhteessa salkkuun itseensä.

20140204-passiivinen-kulupihtari-korrelaatiot

Näkemyksellisyys

Passiivinen Kulupihtari ei toteuta minkäänlaista aktiivista markkinanäkemystä. Ainoastaan salkun uudelleenpainotus toteutetaan tilanteessa, jossa se on laskentamalliemme perusteella riskien hajautuksen kannalta hyödyllistä, tai mikäli ETF-valinnoissa on painava syy vaihtaa joku nykyisistä ETF:stä toiseen. Turhaa kaupankäyntiä pyritään välttämään.

Salkun perus- ja lähtöpainot ovat valittu siten, että salkku on hyvin hajautettu ja maantieteellisesti tasapainoinen osakekomponenttien osalta. Korkopuolella salkku puolestaan koostuu euroissa noteeratuista euromääräisistä tai euromääräisesti suojatuista instrumenteista.

Riski

Kuten alla olevasta kuvaajasta nähdään, Passiivisen Kulupiharin historiallinen riski liukuvalla tuottojen heilunnalla (30 päivän liukuva volatiliteetti) mitattuna on ollut hyvin identtinen keskimääräisen yhdistelmärahaston kanssa. Yhdistelmärahastojen hyväksi voidaan todeta, että globaalin finanssikriisin akuuteimman vaiheen aikana syksyllä 2008 niiden keskimääräinen riski heilunnalla mitattuna oli keskimäärin alhaisempi kuin Passiivisessa Kulupihtarissa. Juurikaan parempana menestyksenä tämä ei tosin näkynyt.

Passiivinen Kulupihtari riski

Tuoton laskenta

Salkun historia on laskettu salkkuun kuuluvien ETF:ien vertailuindekseillä siten, että vertailuindeksien mukaisesta tuotosta on vähennetty juoksevasti ETF-salkun keskimääräinen hallinnointikustannus 0,224 % p.a. Indeksien historialliset painot ovat olleet kiinteät laskentahistoriassa aivan kuten yksittäisten rahastojenkin. Salkun ylläpito ETF-instrumentein on aloitettu 1.1.2014, josta lähtien salkun tuotto esitetään aidoilla ETF:llä hallinnointikustannuksilla vähennettyjen indeksituottojen sijaan.

Yhteenvetona

Passiivinen Kulupihtari on historiallisesti kehittynyt hyvin käsi kädessä yhdistelmärahastojen vertailukorin kanssa. Ylituottoa vertailukoriin on syntynyt alhaisten kustannusten vuoksi. Mikäli olisimme käyttäneet salkun todellisten tämänhetkisten painotettujen hallinnointipalkkioiden (0,224 % p.a.) sijaan noin 1,5 %:n vuotuista hallinnointipalkkiota, olisi salkku kehittynyt historiallisesti lähes identtisesti rahastokorin kanssa. Ylituotto tulee siis lähes yksinomaan kustannuserosta. Sijoittajan kannattaa muistaa kustannusten merkitys pitkän aikavälin tuotoille!

Keskimäärin pitkän historian omaavat yhdistelmärahastot eivät siis ole kyenneet tuottamaan lisäarvoa sen enempää allokaatiolla kuin muullakaan toiminnallaan, mikä on hyvin tyypillinen tutkimustulos myös laajemmissa akateemisissa tutkimuksissa. Tarkasteluperiodilla passiivisen ja kustannustehokkaan salkun tuotto olisi ollut reilu 40 %:ia ja keskimääräisellä yhdistelmärahastolla toteutettuna vajaa 30 %. Tarkastelu on tosin siinä mielessä hypoteettinen, ettei sijoittajan saatavilla olisi vielä tarkasteluperiodin alussa ollut laajaa avaruutta tehokkaita ETF-rahastoja kuten tänä päivänä.

Siirry tästä Passiivinen Kulupihtari -mallisalkkuun

Passiivisen Kulupihtarin omalta sivulta näet mm. salkussa käytetyt ETF:t ja niiden painot. Seuraavaksi julkaisuvuorossa ovat Sijoittaja.fi:n mallisalkut Korkotuoton Metsästäjä sekä Strategiamestari.

Vertailurahastojen kori on muodostettu tasapainoin (1/6) seuraavista ”50/50”-yhdistelmärahastoista: Danske Invest Kompassi 50 K, Nordea Säästö 50, Nordea Premium Varainhoito Tasapaino K, Ålandsbanken Premium 50, LähiTapiola Maailma 50 ja SEB 50 B.

Liity jäseneksi täältä!

Kokeile myös muita sijoittajan työkaluja (vain jäsenille)

 

Sinua voisi kiinnostaa
Hajauttaminen – Miten sijoitukset kannattaa hajauttaa? Viisi vinkkiä parempaan hajautukseen
Katsaus Sijoittaja.fi mallisalkkuihin
Mallisalkkujen kesäkuu – Suomi-osakkeilla ETF-salkkuja heikompi kuukausi
Sijoittaja.fi:n katsaus IPO:ihin
Suomi Fundamentti -mallisalkku
Sijoittajan valinnat