Tuloskausi Q4/2013 – mitä markkinat odottavat?

Viime vuoden viimeisen tulosneljänneksen raportointi alkoi laajamittaisemmin tällä viikolla. Euroopassa tuloskausi käynnistyy kunnolla vasta parin viikon päästä ja myös Suomessa yritykset alkavat raportoida laajamittaisemmin tuloksistaan ensi viikon lopulta alkaen. Tuloskaudella katseet kääntyvät erityisesti yhtiöiden kuluvan vuoden näkymiin. Sijoittajien on hyvä muistaa, että odotukset ovat korkealla heikon tuloskasvu- mutta vahvan osakekurssinousuvuoden 2013 jälkeen. Osakemarkkinoiden nousu vuonna 2014 vaatinee yrityksiltä viime vuotta parempaa tuloskehitystä asteittain parantuneen talouskehityksen vanavedessä. Sijoittaja.fi seuraa viikoittain tuloskauden etenemistä.

Hannu Huuskonen
Hannu Huuskonen

Viime vuoden viimeisen tulosneljänneksen raportointi alkoi laajamittaisemmin tällä viikolla. Euroopassa tuloskausi käynnistyy kunnolla vasta parin viikon päästä ja myös Suomessa yritykset alkavat raportoida laajamittaisemmin tuloksistaan ensi viikon lopulta alkaen. Tuloskaudella katseet kääntyvät erityisesti yhtiöiden kuluvan vuoden näkymiin. Sijoittajien on hyvä muistaa, että odotukset ovat korkealla heikon tuloskasvu- mutta vahvan osakekurssinousuvuoden 2013 jälkeen. Osakemarkkinoiden nousu vuonna 2014 vaatinee yrityksiltä viime vuotta parempaa tuloskehitystä asteittain parantuneen talouskehityksen vanavedessä. Sijoittaja.fi seuraa viikoittain tuloskauden etenemistä.

Kirjoitamme suomalaisten yhtiöiden tulosnäkymistä tarkemmin tuloskauden alkaessa ja aloitamme muutoinkin aktiivisemman kirjoitustyön sivustolla parin viikon kuluessa. Sijoittaja.fi seuraa tuloskauden kehitystä viikoittain tuloskauden ollessa tällä kertaa poikkeuksellisen tärkeässä roolissa. Tässä artikkelissa keskitymme tarkastelemaan isossa kuvassa Euroopan ja Yhdysvaltain tuloskauden näkymiä ja ennakko-odotuksia.

Tuloskehitys ja odotukset Euroopassa

Erityisesti Euroopassa tuloskasvu näyttää jäävän huomattavasti kesällä vallinneita odotuksia vaatimattomammaksi selittäen osaltaan Euroopan osakemarkkinoiden vaisumpaa nousua Yhdysvaltoihin verrattuna. Q4/2013 tulosten odotetaan nyt nousevan 4,3 %:lla vuodentakaisesta (STOXX 600-indeksi) markkinoiden odottaessa vielä viime heinäkuun alussa 20,1 %:n kasvua. Samoin Q1/2014 odotukset tuloskasvusta ovat laskeneet heinäkuun alun huipun 36,3 %:sta 1,9 %:iin. Koko vuoden 2013 yhteenlasketuksi tuloskasvuksi odotetaan -4,5 %:ia verrattuna vuoteen 2012 ja liikevaihdon kasvuksi -1,3 %:ia.

Lukijan on hyvä tiedostaa, että tyypillisesti analyytikko-odotukset ovat korkeammillaan muutamia kuukausia ennen tuloskauden alkua, mutta edellä kuvattu erotus odotusten alasvedossa on ollut poikkeuksellisen voimakas. Hyvänä puolena puolestaan on se, että odotukset vaikuttavat jo melko maltillisilta erityisesti alkuvuoden suhteen ottaen huomioon viime kuukausina hieman piristyneen talouskehityksen. Koko vuodelle 2014 tuloskasvuodotus on vuoden alussa ollut tasan 15,0 %:ia. Nykyisillä tulosodotuksilla ja kurssitasolla vuoden 2014 P/E-luku on 14,1 STOXX 600-indeksille.

Tuloskehitys ja odotukset Yhdysvalloissa

Yhdysvalloissa (S&P 500-indeksi) tuloskehitys on sekin jäänyt piirun viime kesän odotuksia maltillisemmaksi.  Neljännen kvartaalin tuloskasvuodotus 2013 indeksille on tällä hetkellä (per 14.1.) 7 %:ia sen oltua vielä heinäkuun alussa 13 %:ia. Ilman finanssisektoria tulosten odotetaan putoavan noin kolmisen prosenttia. Odotus koko vuoden tuloskasvuksi on 5,7 %:ia verrattuna vuoteen 2012. Tänä vuonna tulosten odotetaan puolestaan nousevan 10,7 %:ia viime vuodesta.

Amerikkalaisen tuloskauden näkymiä synkistää erityisesti poikkeuksellisen lukuisat negatiiviset tulosohjeistukset Q4/2013 tuloksista. Peräti 110 yhtiötä 134 ohjauksen Q4 antaneesta yritystä on ohjannut näkymänsä analyytikko-odotuksia negatiiisemmin ainoastaan 13 yhtiön ohjattua odotuksia positiivisemmin. On kuitenkin huomattava, että heikoista ennakkotiedoista kertoneista yrityksistä valtaosa on pieniä eikä tietoa tarvitse tästä syystä vielä tässä vaiheessa erityisemmin säikähtää. Ehkä se kertoo kuitenkin siitä, että muutoinkin selkeästi korkeammalle arvostettuihin pienyhtiöihin on ladattu liikaa odotuksia.

Huolimatta kesän odotuksia vaatimattomaksi jäävästä tuloskasvusta loppuvuonna on nousua yhdysvaltalaisosakkeille (S&P 500-indeksi) kertynyt kesäkuun lopulta tähän päivään reilu 16 %:ia, minkä seurauksena arvostuskertoimet ovat nousseet jo hieman keskiarvoja korkeammalla. Tässä hyvä videolinkki amerikkalaisen tuloskauden näkymiin (engl.).

Yhteenvetona

Kaiken kaikkiaan viime vuoden vahva osakemarkkinoiden nousu perustui siis niin Yhdysvalloissa kuin Euroopassa pääosin arvostuskertoimien nousuun tuloskehityksen jäädessä selvästi alkuvuonna 2013 vallinneista odotuksista. Riskiympäristön rauhoittuminen ja eurokriisin asteittainen rauhoittuminen auttoi osakemarkkinoiden nousua vuonna 2013.

Vuonna 2014 myös yritysten tulosfundamenttien olisi mielestämme parannuttava odotusten mukaisesti, jotta osakemarkkinoiden nousu olisi tukevalla pohjalla. Arvostuskertoimet erityisesti Yhdysvalloissa 16,6 historiallisine (12kk) P/E-lukuineen ja historiallisesti poikkeuksellisen korkeine tulosmarginaaleineen ovat jo niin korkealle viritettyjä, että on vaikea nähdä osakemarkkinoiden jatkavan nousuaan, ellei myös tuloskehitys ole nousun tukena. Sijoittaja.fi seuraa tuloskauden etenemistä viikoittain.

Huom! Esitetyt tulosennusteet perustuvat luotettavista lähteistä kerättyyn analyytikoiden ennustedataan (ns. bottom up).

Sinua voisi kiinnostaa
Applen osake selvässä nousussa tekoälyn siivittämänä
Analyysi: Harvia jäi hieman ennusteista – kannattavuus vahvalla tasolla
Googlen osake tarjoaa vahvaa kasvua maltillisilla arvostuskertoimilla
New call-to-action
Sijoittajan valinnat