Muutoksia Korkotuoton Metsästäjä-mallisalkussa per 13.1.2017

Päivitämme Korkotuoton Metsästäjä-mallisalkun sisällön vastaamaan tämän päivän sijoitusympäristöä. Tavoittelemme mallisalkulla korkeaa korkotuottoa hajauttaen globaalisti mahdollisuuksiin, joita ETF-rahastot tarjoavat.

Hannu Huuskonen
Hannu Huuskonen

Päivitämme Korkotuoton Metsästäjä-mallisalkun sisällön vastaamaan tämän päivän sijoitusympäristöä. Tavoittelemme mallisalkulla korkeaa korkotuottoa hajauttaen globaalisti mahdollisuuksiin, joita ETF-rahastot tarjoavat.

Korkotuoton Metsästäjä on historiallisesti päässyt vertailuindeksiä parempaan tuottoon. Paras tuottojakso on osunut aikavälille 6/2014 – 6/2015. Vuonna 2016 salkku tuotti 6,5 %:ia vertailurahastoista koostuvan indeksin tuottaessa 4,7 %:ia.

Mallisalkkua pääset tarkastelemaan tästä

20170102-korkotuotonmetsastaja-tuottokehitys

Korkomarkkinoiden näkymät haastavat

Globaalien korkomarkkinoiden näkymät ovat poikkeuksellisen haastavat korkotasojen painuttua lähelle nollaa. Korkomarkkinoiden heikkojen tuottotason lisäksi paineet tuottovaateiden nousulle (ja siten korkoinstrumenttien hintojen laskulle) ovat kasvaneet inflaatio-odotusten normalisoituessa ja viime kuukausina erityisesti valtionlainoihin sijoittavat ”turvalliset” korkorahastot ovatkin kirjanneet paikoitellen selviä miinuksia. Listattujen korkomarkkinoiden heikkojen tuottonäkymien johdosta olemme myös nostaneet esiin vaihtoehtoisten tuotonlähteiden, kuten yksityisten listaamattomien lainojen, houkuttelevimpia tuotto-riskisuhteita. Globaalille korkosijoittajalle alati kasvava ETF -rahastojen kirjo tarjoaa onneksi lukuisia mahdollisuuksia tavoitella kohtuullista ja hyvin hajautettua korkotuottoa tässäkin markkinaympäristössä. Päivitämme Korkotuon Metsästäjä-mallisalkkumme vastaamaan tämän päivän sijoitusympäristöä.

Muista hajautus

Hajautuksen merkitystä on syytä korostaa tässä markkinaympäristössä, jossa erityisesti euroalueen korkomarkkinoiden tuotto-odotukset ovat surkeat. Euroalueen ulkopuolisille alueille mentäessä ongelmaksi tulee ulkomaan valuuttamääräisyys: vakaa korkosalkku voikin altistua yllättäen suurille valuuttakurssien muutoksille ja varsinainen korkoinstrumenttien tuotto jäädä toissijaiseksi. Onneksi ETF:ien joukosta löytyy yhä enenevissä määrin myös valuuttasuojattuja vaihtoehtoja, joita mekin aktiivisesti salkussamme käytämme. Positiivisena puolena ETF siis huolehtii tehokkaasta valuuttasuojauksesta. Negatiivisena puolena valuuttasuojauksella on kustannuksensa eikä ”ilmaista lounasta” markkinoilla ole tarjolla tässäkään suhteessa.

Olemme ajaneet alla olevaan kuvaan Korkotuoton Metsästäjä -salkkupäivityksen kannalta relevanttien indeksin euromääräisten tuottojen liukuvia korrelaatioita suhteessa euroalueen riskilainoihin. Siitä voidaan havaita, että matalatuottoiset vähäisen luottoriskin lainat tarjoavat edelleen parasta hajautusta (harmaa ja harmaan sininen). Vastaavasti yhdysvaltalaiset riskilainat (eurosuojatusti) sekä hyvän ja huonon luottoluokituksen rajamailla olevat euromääräiset lainat korreloivat voimakkaimmin euromääräisten riskilainojen kanssa. Huomioimme salkun uusissa painotuksissa paitsi ETF:ien tuotto-odotuksen ja riskisyyden, niin myös sen odotetun hajautushyödyn (”ainoan ilmaisen lounaan”) koko salkun kannalta. Perustelemme alla tarkemmin uusia painotuksiamme eri korkoluokissa.

valittujen-korkoluokkien-korrelaatioita-euroalueen-high-yield-lainoihin

Lue perustelut ja Korkotuoton Metsästäjän sisältämät korko-ETF:t liittymällä jäseneksi.

jasensisalto_kirjaudu

Seuraa mallisalkkuja

Jättämällä yhteystiedot saat sähköpostin, kun Strategiamestari-salkussa tai muissa Sijoittaja.fi:n mallisalkuissa tapahtuu muutoksia.

[contact-form-7 id=”49394″ title=”Seuraa Sijoittaja.fi:n -mallisalkkuja”]

Huom! Artikkelissa esitetyt tunnusluvut on otettu liikkeeseenlaskijoiden kotisivuilta ja/tai laskettu itse tämän artikkelin päivityspäivänä. Sijoittaja.fi eikä Investment Intelligence Oy ota vastuuta niiden oikeellisuudesta ja sijoittajan tulee itse ne tarkastaa.

Huom! Artikkelissa esitetyt tunnusluvut on otettu liikkeeseenlaskijoiden kotisivuilta ja/tai laskettu itse tämän artikkelin päivityspäivänä. Sijoittaja.fi eikä Investment Intelligence Oy ota vastuuta niiden oikeellisuudesta ja sijoittajan tulee itse ne tarkastaa.

Sinua voisi kiinnostaa
ETF-rahastot ja niiden vertailu: Mitä tietoja löydät ETF-työkalusta?
Puolustusteollisuuden ETF:t vertailussa
Indeksisijoittamisen harhakäsitykset ja riskit
RiverRecycle näkyvyys
Sijoittajan valinnat