Suomalaisten instituutio- ja yksityissijoittajien sijoitustrendit vaihtoehtoisissa sijoituksissa vuonna 2024

Alternative Managers -tutkimus kartoittaa instituutio- ja yksityissijoittajien näkemyksiä vaihtoehtoisten sijoitusten sijoitustrendeistä, parhaista käytännöistä sekä palveluntarjoajien vahvuuksista ja kehityskohteista Suomessa. Lue kooste tutkimuksen tuloksista.

Sijoittaja.fi
Sijoittaja.fi

Alternative Managers -tutkimus kartoittaa instituutio- ja yksityissijoittajien näkemyksiä vaihtoehtoisten sijoitusten sijoitustrendeistä, parhaista käytännöistä sekä palveluntarjoajien vahvuuksista ja kehityskohteista Suomessa. Lue kooste tutkimuksen tuloksista.

Uusi tutkimus vaihtoehtoisista sijoituskohteista julkaistu

SFR Researchin ensimmäinen SFR Alternative Managers -tutkimus valmistui toukokuussa 2024. Tutkimukseen haastateltiin laaja joukko eri sijoittajaryhmistä koostuvia Suomen ammattimaisimpia alternatiivisijoittajia, jotka vastasivat kysymyksiin alternatiivisijoittamisen allokaatioista, trendeistä ja parhaista toimintatavoista.

Haastateltujen yhteenlaskettu sijoitusvarallisuus on yli 280 miljardia euroa. Haastatellut arvioivat myös käyttämiään varainhoitajia sijoitusprosessilleen tärkeimmillä kriteereillä.

Tutkimuksen tarkoituksena on edistää sijoittajien ja varainhoitajien välistä keskustelua anonyymin palautteen avulla ja parantaa sijoittajien kykyä arvioida managereita ja löytää itselleen parhaiten soveltuvia palveluntarjoajia eri vaihtoehtoisten eli alternatiivisijoitusten luokissa.

Mitä on alternatiivisijoittaminen?

Alternatiivisijoittaminen tarkoittaa sijoittamista vaihtoehtoisiin sijoituskohteisiin. Vaihtoehtoisilla sijoituksilla tarkoitetaan perinteisten listattujen korko- ja osakemarkkinoiden ulkopuolisia markkinoita, kuten esimerkiksi kiinteistösijoituksia ja pääomasijoituksia. Vaihtoehtoisten omaisuusluokkien tarkoituksena on tarjota salkkuun helposti ennustettavaa ja kilpailukykyistä kassavirtaa sekä riippumattomuutta listatuista korko- ja osakemarkkinoista. Tutustu artikkeleihimme alternatiivisijoittamisesta täällä!

Suomalaiset instituutio- ja yksityissijoittajat ovat kasvattaneet merkittävästi Venture Capital- ja Private Equity -sijoituksiaan

Yli kaksi kolmasosaa vastanneista aikoo edelleen lisätä Venture Capital- ja Private Equity -omaisuusluokkien osuutta salkuissaan lähitulevaisuudessa. Yli puolet haastatelluista kertoi puolestaan aikovansa vähentää portfolionsa kiinteistöriskiä.

Tutkimuksen mukaan eri sijoittajaryhmillä on havaittavissa hieman eriäviä suhtautumistapoja alternatiivien alaomaisuusluokkiin. Esimerkiksi oman vakavaraisuuskehikon alla toimivilla eläkevakuuttajilla alternatiiviallokaatiot ovat melko stabiileja, eikä suuria lisäys- tai vähennyspaineita vaikuta olevan.

Sen sijaan esimerkiksi yksityisillä sijoitusyhtiöillä ja muilla pitkän aikahorisontin sijoittajilla (yhdistykset, säätiöt, rahastot & yliopistot) vaikuttaa edelleen olevan halukkuutta lisätä tuottohakuisia alternatiiviluokkia. Lisäksi tuottovaateet eroavat merkittävästi niin verrattaessa suuria ammattimaisia institutionaalisia sijoittajia yksityisiin kuin myös institutionaalisten sijoittajien ryhmän sisällä.

Parhaat salkunhoitajat vaihtoehtoisissa sijoituskohteissa

Haastatteluissa nousi useassa kategoriassa selkeitä parhaita toimintatapoja, joissa parhaat salkunhoitajat erottuivat edukseen. Kilpailu oli erityisen kovaa Venture capital -rahastot -kategoriassa, joihin suomalaisten rekisteröityneiden alternatiivirahastojen toiminta on myös lukumääräisesti keskittynyt.

Venture capital -rahasto (VC-rahasto) on sijoitusrahasto, joka kerää rahaa sijoittajilta ja sijoittaa sen lupaaviin alkuvaiheen yrityksiin, kuten startupeihin. Tavoitteena on saada korkea tuotto sijoituksille, kun nämä yritykset kasvavat ja menestyvät. VC-rahasto tarjoaa näille yrityksille pääomaa kasvua ja kehitystä varten vastineeksi osuudesta yrityksessä.

Ensimmäinen SFR Alternative Managers -tutkimus valmistui toukokuussa. Tiistaina 21.5. tulosten julkaisutilaisuus Kansallissalissa, Helsingissä keräsi yhteen noin 100 sijoittajaa ja alan asiantuntijaa keskustelemaan alternatiivimarkkinoiden tilanteesta ja tulevaisuudesta.

Miten piensijoittaja voi sijoittaa alternatiiveihin/listaamattomiin yhtiöihin?

Usein vaihtoehtoisiin sijoituskohteisiin sijoittamista toteutetaan niin sanottujen suljettujen, eli ky-muotoisten rahastojen avulla. Ky-muotoisiin rahastoihin on usein piensijoittajalla vaikea päästä sisään ja se voi vaatia ammattimaiseksi sijoittajaksi hakeutumisen. Kun kyseessä on suljettu rahasto, ei siihen ole mahdollista sijoittaa alkuperäisen sijoitusperiodin jälkeen, eikä rahoja voi lunastaa kesken sijoituskauden. Ky-muotoisilla rahastoilla likviditeetti on siis hyvin heikko.

Aikaisemmin vain ammattimaisilla sijoittajilla on ollut pääsy listaamattomalle markkinalle, mutta nykyään myös piensijoittajalla on mahdollisuus hajauttaa sijoitusomaisuuttaan alternatiiveihin erilaisten puoliavointen erikoissijoitusrahastojen kautta.

Puoliavoin rahasto yhdistää avoimen ja suljetun rahaston ominaisuuksia. Se sallii sijoittajien lunastaa osuuksia tietyin ehdoin tiettynä ajankohtina, mutta ei jatkuvasti kuten avoimessa rahastossa. Tämä mahdollistaa sijoittamisen vähemmän likvideihin kohteisiin, kuten kiinteistöihin. Puoliavoimen rahaston likviditeetti on alhaisempi kuin avoimessa rahastossa, mutta korkeampi kuin suljetussa rahastossa. Sijoittajat sitoutuvat rahastoon pidemmäksi ajaksi, mikä mahdollistaa pidemmän aikavälin sijoitusstrategiat.

Esimerkiksi S-Pankki ja Nordea tarjoavat sekä Private Equity, että Private Debt -rahastoja. Myös kiinteistösijoittamista varten löytyy useita eri vaihtoehtoja.

Vertaile helposti rahastoja Rahastotyökalun avulla. Uuden rahastotyökalun avulla sijoittaja voi vertailla esimerkiksi kiinteistöihin sijoittavia alternatiivirahastoja.

Kiinnostuitko tutkimuksesta?

SFR Alternative Managers on SFR Researchin alternatiivisijoittamiseen keskittyvä haastattelututkimus, joka vahvistaa sijoittajien ja varainhoitajien tuntemusta vaihtoehtoisten sijoitusten trendeistä sekä palveluntarjoajien vahvuuksista ja kehityskohteista Suomessa. 

Tutkimukseen on valittu mukaan laaja joukko sekä yksityisiä sijoitusyhtiöitä että suuria instituutiosijoittajia, jotka vastasivat kysymyksiin alternatiivisijoittamisen käytännöistään. Lisäksi he arvioivat käyttämiään varainhoitajia sijoitusprosessilleen tärkeimmillä kriteereillä. Sijoittajien haastattelut on toteutettu henkilökohtaisina syvähaastatteluina talven ja kevään 2024 aikana.

Tutkimuksen toteuttaja SFR Research on Suomen suurin täysin riippumaton varainhoidon tutkimusyhtiö erityisosaamisalueenaan institutionaalinen varainhoito. SFR Research kuuluu samaan Sijoittaja-ryhmään kuin Sijoittaja.fi.

Tutkimus on suunnattu pääomasijoittajille ja varainhoitajille. Mikäli kiinnostuit tutkimuksen räätälöidyn raportin tilaamisesta (hinnat alkaen 1500€), voit ottaa yhteyttä (iiro.nikander@sfr-group.com).

Sinua voisi kiinnostaa
Markkinakatsaus: Osakemarkkinoiden arvostukset koholla
Kaikki mitä sinun tarvitsee tietää rahastosijoittamisesta
Viikon kansainvälinen kasvuosake: tekoälytuotteet tukevat ServiceNow:n kasvua
United Bankers Oyj
Sijoittajan valinnat