Viikon laatuosake: Marimekko tähtää kannattavaan kasvuun

Poimimme Marimekon osakkeen parhaiden laatuosakkeiden joukosta tarkempaan tarkasteluun. Yhtiön liiketoiminta on erittäin laadukasta ja yhtiö hakee kannattavaa kasvua kansainvälisiltä markkinoilta.

Lauri Nikula
Lauri Nikula

Poimimme Marimekon osakkeen parhaiden laatuosakkeiden joukosta tarkempaan tarkasteluun. Yhtiön liiketoiminta on erittäin laadukasta ja yhtiö hakee kannattavaa kasvua kansainvälisiltä markkinoilta.

Marimekon osake parhaiden laatuosakkeiden joukossa

Päivitimme jälleen analyysin parhaista suomalaisista laatuosakkeista. Yksi listan osakkeista on brändiyhtiö Marimekko.

Marimekko on viime vuosien aikana operoinut korkealla ja tasaisella kannattavuudella. Yhtiön vertailukelpoinen liikevoittomarginaali on vuodesta 2021 eteenpäin liikkunut 18–21 % tienoilla, ja pitkällä aikavälillä yhtiö tähtää noin 20 % vertailukelpoiseen liikevoittomarginaaliin. Myös analyytikot ennakoivat Marimekon kohentavan kannattavuuttaan seuraavien vuosien aikana lähemmäs 20 %:n tasoa. Vuonna 2023 yhtiön vertailukelpoinen liikevoittomarginaali oli 18,4 %.

Marimekon oman pääoman tuotto on laatuosakkeiden parhaimmistoa, ja vuonna 2023 yhtiö ylsi 39,0 % oman pääoman tuottoon. Marimekko on vakavarainen, ja vuonna 2023 yhtiön taloudellisena tavoitteena oleva nettovelan suhde käyttökatteeseen oli -0,10, kun pitkässä juoksussa yhtiö tähtää suhdeluvun olevan korkeintaan 2 vuoden lopun luvuilla mitattuna.

Marimekon tuloskasvu otti vuonna 2022 kolauksen, kun vertailukelpoinen liikevoitto oli noin 3 % laskussa. Vertailukelpoinen liikevoitto kääntyi kuitenkin vuonna 2023 noin 6 % kasvuun ja tuloskasvun odotetaan olevan seuraavina vuosina edellisvuotta paremmalla tasolla.

Kasvu ollut viime vuosina vaisumpaa

Marimekon liikevaihdon kehitys on etenkin viime vuonna ollut maltillisemmalla tasolla varsinkin Suomen vaisun tukkumyynnin vuoksi. Vuonna 2023 yhtiön liikevaihto kasvoi 5 % edellisvuodesta. Myyntiä Suomessa on painanut yleisesti heikentynyt kulutuskysyntä. Kansainvälinen myynti sen sijaan on vetänyt paremmin ja on ollut vakaassa kasvussa viime vuosien aikana.

Vuonna 2023 kansainvälisen myynnin osuus Marimekon liikevaihdosta oli noin 43 %. Kasvun hakeminen kansainvälisiltä markkinoilta, etenkin Aasiasta, onkin yksi Marimekon strategisista kulmakivistä.

Pitkässä juoksussa Marimekko tavoittelee selvästi nopeampaa, noin 15 %, vuotuista kasvutahtia pitäen samalla kiinni vahvasta kannattavuudesta. Vaikka kansainvälinen myynti vetää tällä hetkellä hyvin, tulisi myös Suomen toimintaympäristön kohentua, jotta yhtiö pääsee tavoittelemalleen kasvu-uralle. Vuoden 2023 alussa yhtiön johto näki Suomen markkinatilanteen jatkuneen haastavana, ja suhdannetilanne Suomessa on edelleen heikko.

Marimekon osake on kääntynyt nousuun

Marimekon osake oli laskussa varsinkin vuoden 2022 aikana sijoittajien pelätessä miten Marimekon kaltaiselle harkinnanvaraisen kulutuksen yhtiölle käy kuluttajien ostovoiman heikentyessä korkean inflaation ja korkojen nousun myötä. Osake saavutti pohjan vuoden 2022 loppupuolella ja osake pyöri useiden kuukausien ajan 8–10 euron haarukassa.

Marimekon odotuksia parempi Q2-tulos vuonna 2023 onnistui kuitenkin kääntämään pitkään sahanneen osakekurssin, ja osake on noussut jo noin 14 euron tasoille.

Marimekon osakekurssi. Kuva: Sijoittaja360

Marimekon arvostustasot

Marimekon P/E-luku vuoden 2024 osakekohtaisella tulosennusteella on tällä hetkellä noin 20,2. Luku on yhtiön laadukkaaseen liiketoimintaan nähden kohtuullisella tasolla ja heijastelee sijoittajien odottavan Marimekolta yhtiön tavoitteita hitaampaa kasvua ainakin kuluvalle vuodelle. Lyhyellä aikavälillä kuluttajien luottamus ja ostovoiman kehitys ovat riskitekijöitä, jotka voivat heijastua yhtiön myyntiin ja kannattavuuteen.

Marimekko panostaa tällä hetkellä vahvasti etenkin kansainväliseen kasvuun, ja mikäli yhtiö pääsisi tulevina vuosina tavoittelemalleen 15 % vuotuiselle kasvu-uralle on arvostustasoissa vielä nousuvaraa. Ennusteiden valossa kuluva vuosi olisi tosin jäämässä vielä maltillisemman kasvun vuodeksi.

Marimekon osake Osaketyökalussa

Marimekon osake saa tällä hetkellä Sijoittaja.fi:n Osaketyökalussa keskimääräistä paremmat kokonaispisteet (72). Osakkeella on tällä hetkellä erinomaisten laatupisteiden lisäksi korkeat momenttipisteet.

Marimekolla on historiassa ollut perusosingon suhteen nouseva kehitys, mutta yhtiön joinain vuosina jakamat lisäosingot vaikuttavat kokonaisosingon vaihtelevuuteen, mikä näkyy myös hieman matalampina osinkopisteinä.

Marimekon pisteet Osaketyökalussa

Tutustu parhaisiin laatuyhtiöihin

Sijoittaja360:n Sijoitusideat -osioon on kerätty useita valmiita listoja ja mallisalkkuja, ja myös parhaiden suomalaisten laatuosakkeiden lista löytyy sivuilta. Klikkaamalla ”Katso lista työkalussa” -painiketta saat kätevästi parhaat laatuosakkeet tarkasteluun Osaketyökalussa.

Sinua voisi kiinnostaa
Tekoälyuutiset: Uusia tekoälymalleja ja käyttökohteita
Haastattelussa WellO2 Oy:n johto – suomalainen terveysteknologian yritys tähtää kansainväliseen kasvuun
Sijoittaja.fi:n Disruptiiviset teknologiaosakkeet -salkun sisältö ja tuotto
New call-to-action
Sijoittajan valinnat