Haastattelussa Wimaon johto – yritys ratkaisee globaalin muovijäteongelman kannattavasti

Suomalainen Wimao on laajentamassa toimintaansa Euroopan markkinoille yrityksen patentoidun teknologian ja skaalautuvan liiketoimintamallin avulla. Wimaolla on käynnissä osakeanti, ja pääsimme haastattelemaan yrityksen toimitusjohtajaa sijoittajia kiinnostavien kysymysten osalta.

Sijoittaja.fi
Sijoittaja.fi

Suomalainen Wimao on laajentamassa toimintaansa Euroopan markkinoille yrityksen patentoidun teknologian ja skaalautuvan liiketoimintamallin avulla. Wimaolla on käynnissä osakeanti, ja pääsimme haastattelemaan yrityksen toimitusjohtajaa sijoittajia kiinnostavien kysymysten osalta.

Wimaon osakeanti

Suomalaisella cleantech-yrityksellä Wimaolla on käynnissä osakeanti. Wimao on kehittänyt ainutlaatuisen teknologian, joka mahdollistaa vaikeasti kierrätettävien ja sekalaisten muovijätteiden kierrätyksen. Teknologia mahdollistaa myös erittäin kannattavalla liiketoiminnalla operoimisen.

Haastattelimme Wimaon toimitusjohtajaa sijoittajia askarruttavien kysymysten tiimoilta liittyen Wimaon teknologiaan, liiketoimintaan ja osakeantiin.

  • Osakeannin koko: enintään 83 427 osaketta (1 500 017 EUR)
  • Minimissään kerätään: 400 000 EUR
  • Osakkeiden merkintähinta: 17,98 EUR
  • Minimimerkintämäärä: 20 osaketta (noin 360 EUR)
  • Yrityksen pre-money valuaatio: 15,8 milj. EUR
  • Julkinen merkintäaika alkaa: 16.5.2024
  • Merkintäaika päättyy viimeistään: 6.6.2024

Lue aikaisempi artikkelimme Wimaon osakeannista tästä.

Sijoittajien kysymyksiin vastasi Wimaon toimitusjohtaja Ville Immonen

Mikä on Wimao ja miksi päätitte perustaa yrityksen?

”Wimao on osaltaan ratkaisemassa globaalia muovijäteongelmaa. Kehittämämme innovaation avulla pystymme kierrättämään monenlaista jätettä ja materiaalia, mutta toimintamme pääpaino on sekalaisessa ja hankalasti kierrätettävässä muovijätteessä. Teknologiamme avulla valmistamme kierrätettävistä jätevirroista ekologisia muovi- ja komposiittituotteita, kuten kuormalavoja, ja lattiamateriaaleja.

Wimaon perustaminen juontaa juurensa Lappeenrannan yliopistosta, jossa alkuperäinen innovaatio kehitettiin osana kahden professorin tutkimusta. Kaupallistamisvaiheessa näin innovaatiossa ainutkertaisen mahdollisuuden ja yhdessä tutkimusryhmän kanssa vuonna 2016 perustettiin Wimao.”

Miten Wimaon kierrätysteknologia eroaa muista muovin kierrätystavoista, kuten mekaanisesta tai kemiallisesta kierrätyksestä?

”Wimaon prosessi kattaa koko kierrätysprosessin jätteestä tuotteeksi. Tämän lisäksi suurin ero muihin muovin kierrätysmenetelmiin nähden on se, että Wimaon prosessi sallii sekalaiset muovit ja epäpuhtaudet jätevirroissa. Verrattuna mekaaniseen tai kemialliseen kierrätykseen Wimaon kierrätysprosessilla on siis huomattavasti matalampi lajittelu- ja esikäsittelyvaatimus.

Wimaon kehittämä teknologia mahdollistaa myös sellaisten muovijätteiden kierrätyksen, joilla ei tällä hetkellä ole kunnollista kierrätysmahdollisuutta.”

Onko teillä kilpailijoita vaikeasti kierrätettävien muovien markkinassa?

”Tällä hetkellä kilpailua on hyvin vähän. Käytännössä vaikeasti kierrätettävien ja sekalaisen muovijätteiden osalta ainoa vaihtoehto on jätteen toimitus kaatopaikalle tai sen polttaminen. Nämä vaihtoehdot tuovat jäteyhtiöille vaihtoehtoiskustannuksia, kun ne joutuvat maksamaan siitä, että he pääsevät jätteestä eroon. Muovijätteen polttamista tai sen viemistä kaatopaikalle ei toisaalta myöskään voi kutsua kierrättämiseksi eikä se täytä EU:n kierrätystavoitteita.

Lopputuotemarkkinoilla on toki kilpailua olemassa olevien tuotteiden osalta. Wimaon teknologian lopputuotteet pystyvät korvaamaan esimerkiksi neitseellisistä muoveista tai betonista valmistettuja tuotteita. Lopputuotteiden osalta pystymme olemaan hintakilpailukykyisiä ja tuotteemme tukevat ekologisia arvoja ja ympäristöohjelmia, joita nykyään löytyy useilta isommilta yrityksiltä.”

Liiketoiminnan laajentumisen suuntana teillä on tällä hetkellä erityisesti Euroopan ja EU:n markkinat, mutta onko teillä pidemmässä juoksussa suunnitteilla projekteja muualle?

”Eurooppa on tällä hetkellä meidän tärkein fokuksemme, mutta luomme myös liiketoimintasuunnitelmaa Yhdysvaltoihin laajentumista varten. Olemme kontaktoineet Yhdysvalloissa jo potentiaalisia raaka-aineiden toimittajia ja olemme käyneet katsomassa mahdollista hallia ensimmäiselle ankkurilinjalle.

Euroopan markkinoilla meillä on kaikissa isoissa maissa jo neuvottelut käynnissä ja osassa maista ollaan jo myöhäisen vaiheen neuvotteluissa. Liiketoiminnan laajentumisen osalta Euroopan markkinat ovat meille ensimmäinen askel.”

Liiketoimintanne perustuu yhteisyritysten muodostamiseen eri maiden paikallisten toimijoiden kanssa. Mitä etuja näette tässä liiketoimintamallissa?

”Yhteisyritysmalli mahdollistaa meille nopeamman liiketoiminnan skaalautumisen, kun saamme kumppanien kautta paikalliset verkostot ja turvatut jätemateriaalit. Investointien osalta yhteisyritysmalli on myös meille huomattavasti kevyempi ja nopeampi liiketoimintamalli kun paikallinen kumppani osallistuu investointikustannuksiin.

Suomesta käsin jos pyrkisi rakentamaan liiketoimintaa kaikkiin maihin yksin, niin se olisi huomattavasti hitaampaa verrattuna siihen, että on paikallinen iso toimija mukana rakentamassa liiketoimintaa. Näillä toimijoilla on tyypillisesti jo pääsy jätemateriaaleihin, mutta he etsivät sille kierrätysratkaisua, jonka Wimao pystyy tarjoamaan.”

Suunnittelette käyttävänne osakeannilla kerätyt varat pääosin uusien kierrätyslaitosten käynnistämiseen. Miten anti on lähtenyt käyntiin?

”Anti on lähtenyt käyntiin hyvin ja odotustemme mukaisesti. Olen myös optimistinen sen suhteen, että kierros saadaan täyteen. Olemme jo saavuttaneet minimitavoitteemme, eli anti tulee toteutumaan ja kiinnostuneilla sijoittajilla on vielä mahdollisuus hypätä mukaan.”

Minkälaisia liiketoiminnan riskejä näette tällä hetkellä?

”Tällä hetkellä näemme hyvin vähän riskejä liiketoiminnallemme. Jos mietitään markkinatilannetta, niin Euroopassa muovijäteongelma on pitkään ratkaistu viemällä muovijäte eri Aasian maihin, mutta nyt nämä maat ovat huomattavasti rajoittaneet muovijätteen tuontia. Tämä on lisännyt Euroopassa tarvetta löytää paikallisia ratkaisuja muovijäteongelmaan.

Euroopasta puuttuu tällä hetkellä kapasiteettia ja teknologioita hankalasti kierrätettävien muovijätteiden osalta. Näemme varsinkin seuraavan muutaman vuoden erittäin otollisena ikkunana hyödyntää kilpailun puuttumisen ja kipeän tarpeen kierrätysratkaisuiden löytämiseen. Tästä syystä meillä on myös kohtuullisen kunnianhimoinen kasvusuunnitelma Euroopan markkinoille.

Yleisesti ottaen muovijäteongelman hoitaminen paikallisilla ratkaisuilla on myös huomattavasti halvempaa ja tehokkaampaa verrattuna siihen, että jätettä jouduttaisiin rahtaamaan mihinkään. Wimaon kierrätyskeskukset perustetaan mahdollisimman lähelle jätekeskuksia, jotta voidaan minimoida rahtikustannukset ja negatiiviset ympäristövaikutukset.”

Miksi sijoittaa Wimaoon?

”Olemme kehittäneet patentoidun ja todennetun teknologian vaikeasti kierrätettävien muovien kierrätykseen. Sen lisäksi että teknologialla on merkittävä ympäristövaikutus, pystymme tuottamaan sillä erittäin kannattavaa liiketoimintaa.

Olemme tällä hetkellä kansainvälisen skaalautumisen kynnyksellä. Näemme juuri nyt muutaman vuoden mahdollisuuksien ikkunan olevan auki, jossa pystymme saamaan vahvan markkinaosuuden useille paikallisille markkinoille ennen kilpailun kiristymistä. Kansainvälisen kasvun osalta olemme jo laajentaneet toimintaamme Ruotsiin, mutta seuraava askel on laajemmilla Euroopan markkinoilla. Liiketoimintamallimme pohjautuu kansainvälisiin kumppaneihin paikallisilla markkinoilla, mikä helpottaa huomattavasti uusille markkinoille laajentumista.

Liiketoimintaamme tukee myös Euroopassa kasvava tarve löytää paikallisia ratkaisuja vaikeasti kierrätettävien muovijätteiden kierrätykseen, kun kierrätystavoitteet EU:n tasolla kasvavat ja mahdollisuus rahdata muovijätettä Aasiaan on merkittävästi vähentynyt.”

Sijoittajien kysymyksiin vastasi Wimaon toimitusjohtaja Ville Immonen

Tehty kaupallisessa yhteistyössä Wimao Oy:n kanssa

 

Sinua voisi kiinnostaa
säästäminen, osinko, sijoittaminen
Eniten kokonaispisteitä nostaneet Osaketyökalun osakkeet
Markkinakatsaus: Osakemarkkinoiden arvostukset koholla
Kaikki mitä sinun tarvitsee tietää rahastosijoittamisesta
United Bankers Oyj
Sijoittajan valinnat