Trendaavat osakesektorit ja viikon treidi-idea: Global Payments.

Mitä markkinassa tapahtuu juuri nyt? Viikon 20 markkinakatsauksessa tarkastellaan osakesektoreiden kehitystä. Sen lisäksi esittelyssä on yksi mielenkiintoinen treidi-idea, jonka kurssiliikkeitä kannattaa seurata.

Sijoittaja.fi
Sijoittaja.fi

Mitä markkinassa tapahtuu juuri nyt? Viikon 20 markkinakatsauksessa tarkastellaan osakesektoreiden kehitystä. Sen lisäksi esittelyssä on yksi mielenkiintoinen treidi-idea, jonka kurssiliikkeitä kannattaa seurata.

Trendaavat sektorit

Yhdyskuntapalvelusektorilla erittäin vahva kuukausi

Lista on tällä viikolla kaksijakoinen. Parhaiten viikolla pärjäsivät defensiivinen yhdyskuntapalvelu, sekä sykliset kiinteistö- ja materiaalisektorit. Heikoiten viikolla pärjäsivät sykliset harkinnanvarainen kulutus-, ja energiasektori. Kuukausitarkastelussa defensiiviset ovat pärjänneet syklisiä sektoreita paremmin, erityisesti yhdyskuntapalvelusektorin vetämänä.

Yhdyskuntasektorin heikko suoritus aiemmin tänä vuonna liittyi korkoihin, sillä yleensä korkojen noustessa sektorin on tapana laskea ja päinvastoin. Korkeammat korot tekevät yhdyskuntapalvelusektorin osakkeista vähemmän houkuttelevia sijoittajille, jotka ostavat niitä vakaiden osinkojen vuoksi. Vuoden alussa tämä suhde piti paikkansa — korkojen noustessa sektori laski. Maaliskuussa ja huhtikuussa korot nousivat edelleen, mutta sektori nousi vastoin odotuksia. Sijoittajat saattoivat helpottua siitä, että korot pysyivät alle viime lokakuun huipun. Toukokuun aikana korot ovat olleet laskussa ja yhdyskuntapalvelusektori on jatkanut nousuaan, joten käänteinen suhde näyttäisi ainakin tällä hetkellä palanneen.

Alasektorit plussalla

Kaikki leading alasektorit pärjäsivät viikolla kohtuullisesti pääsektoreihin nähden. Alasektoreiden kohtuullisen hyvä menestys viittaisi sentimentin vahvistumiseen. Sektoreiden kehitystä voi seurata helposti uudistuneessa markkinaympäristössämme.

Ennakoivat alasektorit tarkoittavat alasektoreita, joiden tuottoa seuraamalla saa käsityksen siitä, onko sykli kääntymässä. Jos puolijohde- (semiconductor), kuljetus- (transport) ja pankkisektorit (banks) tuottavat muuta markkinaa paremmin, kertoo se syklin käänteestä positiiviseen ja riskisentimentin muutoksesta riskiä suosivaksi.

Yhdyskuntapalvelu vahva myös kokonaismomentilla

Yksi Osaketyökalun faktoreista on momentti, joka perustuu havaittuun momentum-ilmiöön, jonka mukaan nousutrendissä olevilla osakkeilla on taipumusta jatkaa nousuaan. Osaketyökalu pisteyttää osakkeiden momentin välillä 10=paras ja 1=heikoin. Sektorin keskiarvomomentti kertoo, mitkä osakesektoreista ovat nousutrendissä.

Parhaat momenttipisteet saavat syklinen rahoitus-, defensiivinen yhdyskuntapalvelu- ja syklinen teollisuussektori. Sijoittajat näyttävät edelleen suosivan talouskasvusta ja korkeammista koroista hyötyviä sektoreita, mutta yhdyskuntapalvelusektorin hyvä menestys viestii, että vakaus ja osinkotuotot ovat edelleen tärkeitä osalle sijoittajista. Toiset sijoittajat saattavat ostaa näitä osakkeita ennakoiden kasvavaa sähköntarvetta tekoälyboomin myötä. Tämä voisi vahvistaa yhdyskuntapalveluyhtiöiden voittoja ja osinkoja, tehden niiden osakkeista houkuttelevia, vaikka korot nousisivat.

Momentum-ilmiön mukaan nousutrendissä olevilla osakkeilla on taipumusta jatkaa nousuaan. Vastaavasti laskutrendissä olevilla arvopapereilla on taipumus jatkaa laskuaan. Osakkeen momenttia voi pyrkiä hahmottamaan niin pitkältä kuin lyhyeltä aikaväliltä.

Viikon treidi-ideat: Global Payments Inc.

Jäsenosiossa tämän viikon mielenkiintoisin treidi-idea. Tarkastelussa Global Payments:in osake. Kannattaako osaketta ostaa vai myydä?

Aloita ilmainen 14 päivän kokeilu Lue koko artikkeli

Sijoittaja.fi -jäsenenä saat lukuoikeuden tähän ja kaikkiin muihin artikkeleihin ja analyyseihin. Sijoittaja360° avulla seuraat markkinaa. Tiedät koska on oikea aika sijoittaa osakkeisiin. Mukana myös suositut Osake- ja ETF-työkalut.

Sinua voisi kiinnostaa
säästäminen, osinko, sijoittaminen
Eniten kokonaispisteitä nostaneet Osaketyökalun osakkeet
Markkinakatsaus: Osakemarkkinoiden arvostukset koholla
CMD-analyysi: Atria avasi yritysostoja ja vastuullisuutta Nurmossa
United Bankers Oyj
Sijoittajan valinnat