Osaketyökalujen momenttipisteet uudistettu – tarkista suosikkiosakkeesi kurssitrendi

Osaketyökalujen momenttipisteitä on jälleen hiottu, ja tällä hetkellä momenttipisteet huomioivat useita hyväksi havaittuja momentti-indikaattoreita. Millä osakkeilla paras momentti?

Sijoittaja.fi
Sijoittaja.fi

Osaketyökalujen momenttipisteitä on jälleen hiottu, ja tällä hetkellä momenttipisteet huomioivat useita hyväksi havaittuja momentti-indikaattoreita. Millä osakkeilla paras momentti?

Momenttipisteet kertovat osakkeen kurssitrendistä

Sijoittaja.fi:n osaketyökalujen momenttipisteitä on jälleen hiottu, ja uudet momenttipisteet päivittyvät joka arkipäivä työkaluun. Osaketyökalu pisteyttää osakkeet kuuden pääfaktorin avulla siten, että 10 = paras ja 1 = heikoin. Yksi faktoreista on momentti, joka perustuu havaittuun momentum-ilmiöön, jonka mukaan nousutrendissä olevilla osakkeilla on taipumusta jatkaa nousuaan. Vastaavasti laskutrendissä olevilla arvopapereilla on taipumus jatkaa laskuaan.

Osakkeen momenttia voi pyrkiä hahmottamaan niin pitkältä kuin lyhyeltä aikaväliltä. Pitkää aikaväliä katsoessa osake saattaa vaikuttaa omaavan kovan momentin, vaikka kurssikehitys olisi parin viikon aikana ollut laskeva. Osaketyökalun uusi pisteytystapa pyrkii huomioimaan sekä pidemmän aikavälin kurssikehitystä että lyhyemmän aikavälin liikkeitä momenttipisteiden määrittämisessä.

Tutustu osaketyökaluun tästä!

Uudet momenttipisteet koostuvat eri komponenteista

Uudessa momenttipisteytyksessä on käytetty kolmea pääkomponenttia:

  • System Quality Number (SQN) -mittaria useammalta ajanjaksolta,
  • Relative Strenght Index:iä (RSI) ja
  • Liukuvia keskiarvoja.

SQN-mittari on teknisen analyysin tutkimuksissa havaittu erinomaiseksi kokonaismittariksi momentin lasketaan. Siinä laskenta-ajanjakson keskimääräinen tuotto suhteutetaan tuottojen keskihajontaan. Indikaattori täten viestii yksinkertaisempia momenttimittareita paremmin sekä momentin vahvuudesta, suunnasta, että laadusta. Korkean arvon saaminen vaatii osakkeelta vahvaa, nousevaa ja tasaista kurssikehitystä ilman suuria notkahduksia.

RSI on teknisen analyysin indikaattori, joka mittaa osakkeen nousun suuntaa tai voimakkuutta perustuen viimeaikaisiin hintoihin. RSI:n arvo vaihtelee 0–100 välillä, ja arvot pyrkivät kuvastamaan kuinka yli- tai aliostettuja osakkeet ovat. Indikaattorissa käytetty historiallinen aikaperiodi voi vaihdella tarpeen mukaan. Lyhyemmän aikaperiodin käyttäminen tekee indikaattorista herkemmin reagoivan, kun taas aikaperiodin pidentäminen tasoittaa RSI:n liikkeitä.

Liukuvat keskiarvot ovat teknisessä analyysissä suosittuja työkaluja. Liukuvat keskiarvot ovat jatkuvia ennalta määriteltyjen aikajaksojen keskiarvoja, jotka tyypillisesti lasketaan osakkeen päivittäisistä päätöskursseista. Liukuvat keskiarvot pyrkivät tasoittamaan lyhyen aikavälin hinnanvaihtelua, jolloin osakkeesta voi pyrkiä helpommin hahmottamaan kurssitrendiä. Liukuvia keskiarvoja voi laskea eri pituisista historiallisista ajanjaksoista, tyypillisimpien laskenta-ajanjaksojen ollessa 20, 50 ja 200 päivää. Mitä lyhyempi laskenta-ajanjakso, sitä herkemmin liukuva keskiarvo reagoi kurssiliikkeisiin.

Parhaat ja huonoimmat momenttiosakkeet Suomesta

Alla olevasta Osaketyökalun taulukosta näkee tämän hetken Top 3 -momenttiosaketta. Kaikki saavat täyden kympin momentista. SSAB:n osake on ollut jo pidemmällä aikavälillä tasaisessa nousutrendissä, mutta kuluneen vuoden alusta osake on suorastaan kiihdyttänyt nousuaan. Atrialla ja Apetitilla edellisen vuoden lopun kurssikehitys taas oli melko tasaista, mutta vuoden 2023 alusta molempien osakkeiden kurssit ovat ampaisseet kovaan nousuun.

Heikot momenttipisteet kertovat laskevasta trendistä

Suomi-osaketyökalun kolmen heikoimman momentin osaketta ovat tällä hetkellä Oriola, Pihlajalinna ja Rapala. Jokaisella osakkeella kurssitrendi on ollut jo pidempään laskeva, ja heikko kehitys on jatkunut aivan viime päiviin saakka.

Kuvaajasta näkyy viimeisen puolen vuoden ajalta, kuinka jokainen kympin momenttiosake on kehittynyt vuoden 2023 alusta selvästi Helsingin pörssin yleisindeksiä paremmin ja SSAB:lla vahva momentti on ollut päällä jo pidemmän aikaa. Kolme huonointa momenttiosaketta ovat taas olleet selvässä laskussa ja jääneet yleisindeksistä jälkeen. Rapalan osake oli loppusyksystä hienoisessa nousussa, mutta kokonaiskuvassa momentti on osakkeella erittäin heikko.

Kansainväliset momenttiosakkeet

Kansainvälisten osakkeiden osaketyökalusta löytyy myös vahvan momentin omaavia osakkeita. Tarkastelemalla kaikkein suurimpia kansainvälisiä osakkeita Top 3 -momenttipisteet saavat tällä hetkellä Nvidia, Novo Nordisk ja Apple. Nvidia ja Novo Nordisk saavat täydet kympit momenttipisteistä, ja niiden kurssikehitys onkin ollut erittäin vahvaa viime syksystä asti. Myös Applella on ollut vahvaa kurssikehitystä vuoden alusta mitattuna, mutta koska kurssi on sahannut hieman kahta muuta osaketta enemmän pidemmällä aikavälillä, putoaa siltä momentista yksi piste pois.

Kaikenkokoisia yhtiöitä tarkastelemalla kansainvälisten osakkeiden osaketyökalusta löytyy useita täyden kympin momenttiyhtiöitä.

Tarkista oman suosikkiosakkeesi momenttipisteytys

Momenttipisteet auttavat sijoittajaa välttämään putoavia puukkoja sekä tunnistamaan nousutrendissä olevia osakkeita. Momenttipisteiden seuraaminen sopii erityisesti teknistä analyysiä hyödyntäville sijoittajille, mutta momenttipisteet sopivat myös ostojen ajoitukseen. Heikon momentin osakkeita kannattaa välttää, ja odottaa rauhassa käännöstä momentissa.

Tutustu osaketyökaluun tästä!
Sinua voisi kiinnostaa
Tekoälyuutiset: Uusi askel ihmismäisempiin tekoälymalleihin
Helsingin pörssi on vihdoin kääntynyt – hakannut tuotossa jopa teknologiaosakkeet
Ovaro on todella aktiivinen – näkee pohjan olevan takana
Bowa Legal näkyvyys
Sijoittajan valinnat