Analyysi: Nesteeltä tulosvaroitus – osakkeen laatustatus mennyttä

Nesteen antaman tulosvaroituksen mukaan yhtiö laskee vuoden 2024 ohjeistusta Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoisen myyntimarginaalin osalta ja sen odotetaan nyt jäävän selvästi edellisien vuosien tasosta. Mitä tämä tarkoittaa osakekurssille?

Sijoittaja.fi
Sijoittaja.fi

Nesteen antaman tulosvaroituksen mukaan yhtiö laskee vuoden 2024 ohjeistusta Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoisen myyntimarginaalin osalta ja sen odotetaan nyt jäävän selvästi edellisien vuosien tasosta. Mitä tämä tarkoittaa osakekurssille?

Nesteen tulosvaroitus

Neste antoi tulosvaroituksen, jossa se laskee vuoden 2024 ohjeistusta vertailukelpoiselle myyntimarginaalille Uusiutuvissa tuotteissa. Uuden ohjeistuksen mukaan Neste odottaa vertailukelpoisen myyntimarginaalin olevan keskimäärin 480–650 dollaria tonnilta koko vuoden osalta. Aiemman ohjeistuksen mukaan Neste odotti vertailukelpoisen myyntimarginaalin olevan 600–800 dollaria tonnilta koko vuoden osalta.

Muilta osin Uusiutuvien tuotteiden ja Öljytuotteiden ohjeistus pysyy ennallaan vuodelle 2024. Nesteen mukaan Uusiutuvien tuotteiden myyntimarginaaliin on vaikuttanut dieselin markkinahinnan lasku sekä biotikettien ja biopolttoainetodenteiden hintojen laskun jatkuminen Yhdysvalloissa toisen neljänneksen aikana, samalla kun jäte- ja tähderaaka-aineiden hinnat ovat pysyneet vakaina.

Q1/2024 – Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen myyntimarginaali alhaisella tasolla

Nesteen liikevaihto oli 4 801 milj. euroa (ennuste 5605,5 milj. euroa) ja oikaistu liiketulos oli 309 milj. euroa (ennuste 479,3 milj. euroa). Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Nesteen vertailukelpoinen käyttökate oli selvässä laskussa, ja oli 551 (830) milj. euroa. Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen myyntimarginaali oli 562 dollaria tonnilta (945). Öljytuotteiden kokonaisjalostusmarginaali oli 20,4 dollaria barrelilta (21,8). Yhtiön johdon mukaan uusiutuva dieselin markkinatilanne oli vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä selvästi edellisvuotta heikompi. Suomen poliittisilla lakoilla oli yhtiön mukaan vaikutus vertailukelpoiseen käyttökatteeseen noin -10 ja -15 miljoonaa euron välillä.

Vuoden 2024 ohjeistuksen mukaan Neste odottaa Uusiutuvien tuotteiden kokonaismyyntimäärän kasvavan vuodesta 2023 ja nousevan noin 4,4 (+/- 10 %) miljoonaan tonniin. Uusiutuvan lentopolttoaineen myyntimäärän odotetaan olevan 0,5–1,0 miljoonaa tonnia.

Tuoreen tulosvaroituksen myötä Neste odottaa Uusiutuvien tuotteiden keskimääräisen vertailukelpoisen myyntimarginaalin olevan 480–650 dollaria tonnilta koko vuoden osalta (vielä Q1-tiedotteessa: 600–800 dollaria tonnilta). Myyntimarginaali on siis koko vuoden osalta lähellä Q1:n lukuja.

Öljytuotteiden kokonaismyyntimäärän ja kokonaisjalostusmarginaalin odotetaan olevan pienempi kuin vuonna 2023.

Nesteen taloudelliset tavoitteet

Nesteen tärkeimmät taloudelliset tavoitteet liittyvät yhtiön keskimääräisen sijoitetun pääoman tuottoon verojen jälkeen (ROACE) ja velan osuuteen kokonaispääomasta. ROACE-tunnusluku lasketaan vertailukelpoisesta liikevoitosta. Yhtiön pitkän aikavälin ROACE-tavoite on 15 %, ja velan tavoiteosuus kokonaispääomasta on alle 40 %.

Nesteen osinko 2024

Nesteen päivitetyn osinkopolitiikan mukaan yhtiön tavoitteena on maksaa kilpailukykyistä ja ajan myötä kasvavaa osinkoa.

Vuodelta 2023 Nesteen hallitus jakaa osinkoa 1,20 euroa per osake. Osinko jäi selvästi analyytikoiden ennusteista, jotka ennakoivat osingon olevan 1,40 euroa osakkeelta.

  • Vuodelta 2022 yhtiö jakoi osinkoa 1,52 euroa osakkeelta, josta 0,50 euroa oli ylimääräistä osinkoa.

Nesteen osake Osaketyökalussa

Muun muassa Nesteen ennusteet, arvostusluvut ja tuloskommentit löytyvät Osaketyökalusta. Kokonaispisteiltään Neste Oyj:n osake on työkalumme keskivaiheiden tienoilla. Yhtiön osake erottuu tällä hetkellä esimerkiksi arvo- ja osinkopisteiden perusteella.

Pääset vertailemaan Nesteen osaketta muihin energiasektorin kansainvälisiin yhtiöhin Kv-työkalussa.

Nesteen laatupisteet laskeneet seitsemään

Neste saa Osaketyökalussa keskimääräiset pisteet. Työkalussa ei näy vielä tulosvaroituksen aiheuttamat muutokset, jotka tulevat viiveellä, kun tulosvaroitus näkyy analyytikoiden ennusteissa, toteutuneessa tuloksessa ja Nesteen osakekurssissa. Ennakoimme kuitenkin, että pisteet laskevat edelleen.

Neste on esimerkki laadun hiipumisesta. Huhtikuussa yhtiö sai vielä laadusta kahdeksan pistettä, mutta tuore tulos tiputti laatupisteet seitsemään. Laatupisteitä Nesteen kohdalla laskee erityisesti kannattavuustrendi, josta yhtiö saa erittäin heikot pisteet. Parhaimpina vuosina laatupisteet olivat täysi kymppi.

Aloita ilmainen 14 päivän kokeilu Lue koko artikkeli

Sijoittaja.fi -jäsenenä saat lukuoikeuden tähän ja kaikkiin muihin artikkeleihin ja analyyseihin. Sijoittaja360° avulla seuraat markkinaa. Tiedät koska on oikea aika sijoittaa osakkeisiin. Mukana myös suositut Osake- ja ETF-työkalut.

Sinua voisi kiinnostaa
säästäminen, osinko, sijoittaminen
Eniten kokonaispisteitä nostaneet Osaketyökalun osakkeet
CMD-analyysi: Atria avasi yritysostoja ja vastuullisuutta Nurmossa
Sammolta ostotarjous Topdanmarkista
United Bankers Oyj
Sijoittajan valinnat