Haastattelussa LapWallin johto – miksi osa yrityksistä menestyy ja osa ei?

Haastavasta rakennusmarkkinasta huolimatta LapWallin johto suhtautuu luottavaisin mielin tulevaan kasvuun. Haastattelimme yhtiön toimitusjohtajaa sijoittajia askarruttavien kysymysten tiimoilta.

Sijoittaja.fi
Sijoittaja.fi

Haastavasta rakennusmarkkinasta huolimatta LapWallin johto suhtautuu luottavaisin mielin tulevaan kasvuun. Haastattelimme yhtiön toimitusjohtajaa sijoittajia askarruttavien kysymysten tiimoilta.

LapWall on kotimainen puuelementtien valmistaja

Vuosi 2023 haastoi puuelementtivalmistaja LapWallin liiketoimintaa etenkin asuntorakentamisen historiallisen kovan laskun myötä. Haasteista huolimatta yhtiö on onnistunut pitämään toimintansa kannattavana, ja yhtiön johto suuntaa jo katseitaan tiukasti kohti tulevaa nousukautta. Samaan aikaan useammat pienemmät elementtien valmistajat ovat joutuneet lopettamaan toimintansa.

Haastattelimme LapWallin johtoa selvittääksemme, mitkä tekijät ovat vaikuttaneet yhtiön menestykseen, ja miten yhtiön johto valmistautuu rakentamisen tulevaan nousukauteen.

LapWallin osake on listattuna Nasdaq Helsinki First North -listalla. Lue myös laajempi analyysimme LapWallista tästä artikkelista.

Sijoittajien kysymyksiin vastasi LapWallin toimitusjohtaja Jarmo Pekkarinen

Miten LapWallin vuosi 2023 sujui ja mitkä ovat näkymät vuodelle 2024?

”Vuotta 2023 varjosti etenkin asuntorakentamisen lasku historiallisen alhaiselle tasolle, mikä näkyi myös LapWallin osalta noin 20 %:n liikevaihdon laskuna. Saavutimme noin 42 miljoonan euron liikevaihdon vuonna 2023. Pyhännän yksikössä liikevaihto laski 31 %:ia ja Pälkäneen ja Vetelin yksiköissä, eli yhtiön kattoelementtiliiketoiminnassa, laskua oli 16 %:ia. Haastavasta markkinasta huolimatta saavutimme viiden päätuoteryhmän ja laajan asiakaskunnan ansiosta tyydyttävän tuloksen, ja vuoden 2023 liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA) oli noin 4,0 miljoonaa euroa, mikä vastasi 9,4 %:ia liikevaihdosta.

Eri tuoteryhmien keskineliöhinnat laskivat noin 7 %:ia ja kokonaisneliövolyymit laskivat noin 14 %:ia. Myyntikateprosentti laski 2,2 prosenttiyksikköä. Kiinteät kulut säilyivät euromääräisesti suurin piirtein edellisen vuoden tasolla ja kasvoivat noin 18,8 % valmistettua elementtineliötä kohti. Liike-, teollinen- ja julkinen rakentaminen säilyivät kuitenkin hyvällä tasolla.

Alkaneena vuonna 2024 kova talvi vaikuttaa työmailla töiden etenemiseen, mikä osaltaan tulee näkymään alkuvuoden luvuissa. Vuonna 2024 asuntorakentamisen palaamista normaalille tasolle ei ole vielä näkyvissä. Matalaan rakentamiseen odotetaan pientä piristystä, mutta kokonaisuudessaan vuosi 2024 tulee olemaan vielä asuntorakentamisen osalta hiljainen. Liike-, teollinen- ja julkinen rakentaminen pysyvät tyydyttävällä tasolla. Pyrimme antamaan taloudellisen ohjeistuksen vuodelle 2024 puolivuosikatsauksen yhteydessä.”

LapWallin strategia on osoittanut toimivuutensa haastavassa markkinatilanteessa. Miten LapWall eroaa muista elementtitoimijoista ja rakennusliikkeistä?

”Rakennusliikkeitä jos mietitään, niin LapWall ei ole itsessään rakennusliike, vaan teollisuusyritys, jolla on noin 50 omaa vakiotuotetta. Muihin elementtitoimijoihin nähden LapWall eroaa siinä, että meidän tuotantovolyymimme on ylivoimaisesti suurin ja meillä on laajin tuotevalikoima. LapWallin liikevaihto tulee puhtaasti elementeistä, kun muilla teollisuusyrityksillä liikevaihto voi sisältää esimerkiksi irtotavaran myymistä tai muita palveluita.

LapWall eroaa myös siinä, että olemme toimialamme suunnannäyttäjä. Olemme tuoneet markkinoille LAPWALL LEKO® -elementointijärjestelmän, joka mahdollistaa kustannustehokkaan elementoinnin niin pieniin kuin suuriin rakennuksiin. Olemme myös tuoneet markkinoille avoimen standardin, kuten avoimet tuotetiedot ja elementtien detaljiikat, mikä on mahdollistanut puuelementtien voimakkaan kasvun isossa rakentamisessa.”

Mikä on mahdollistanut LapWallin kannattavan kasvun?

”Pidemmältä historiasta jos miettii, niin markkinoilla ei ole ollut tämän tyylistä toimijaa, joka keskittyy isossa mittakaavassa puuelementtien suunnittelemiseen, valmistamiseen ja asennukseen. Kun tajusimme, että toimiala ei ole teollistunut, niin lähdimme viemään liiketoimintaa eteenpäin vakiotuotteiden kautta, ja tämä on ollut toimiva strategia. Systemaattinen tuotekehitys ja prosessienhallinnan kehitys ovat myös kantaneet yhtiön menestystä, ja tulevat sitä tekemään myös tulevaisuudessa.

Lisäksi rakentamiseen liittyvät megatrendit, kuten ilmastonmuutos, kosteudenhallinnan vaatimukset ja työvoiman saatavuus osaltaan tukevat LapWallin kasvua.”

Mikä on LAPWALL LEKO® -elementointijärjestelmä?

”Kiteytettynä LAPWALL LEKO® -elementointijärjestelmä kattaa kaiken suunnittelusta asennukseen. Kyseessä on hiottu prosessi, jonka osana on sekä palvelu, että elementtituotteet. LAPWALL LEKO® -elementointijärjestelmässä voidaan helposti valita elementointiaste, eli mitä kaikkea rakennuksesta halutaan elementoida. Elementointijärjestelmä sisältää noin 50 vakiotuotetta, joilla sekä suuret että pienet rakennukset voidaan elementoida kustannustehokkaasti.

Asiakkaan näkökulmasta toiminnan helppous korostuu, ja asiakas tietää täsmälleen mitä on saamassa, millä aikataululla ja mihin hintaan.”

Kerrotteko LapWallin merkittävästä Pyhännän tehdasinvestoinnista, joka kolminkertaistaa tuotantokapasiteetin?

”Kyseessä on LapWallin strategian mukainen investointi. Pitkälle automatisoidun tehdasinvestoinnin keskeisenä tavoitteena on laskea osavalmistus- ja kokoonpanokustannuksia merkittävästi, ja parantaa materiaalinkäytön tehokkuutta.

Investoinnin avulla pystymme vastaamaan markkinoiden kysyntään tehtaan teoreettisen kapasiteetin ollessa 60 miljoonaa euroa. Samalla pystymme vastaamaan markkinoiden vaatimuksiin, kun uuden tehtaan myötä pystymme tekemään tuoterakenteeltaan ja fyysiseltä kooltaan sellaisia elementtejä, jotka edelleen helpottavat ja kasvattavat puuelementtien käyttöä rakentamisessa.

Nyt on myös oikea aika investoida, sillä laskusuhdanteessa tällaisten investointien tekeminen on halvempaa. Pyrimme siihen, että tehdas on valmis vuoden 2025 toisella vuosipuoliskolla, jolloin myös kasvun odotetaan lähtevän liikkeelle. Tehtaalle myönnetty investointituki osaltaan helpottaa investoinnin rahoitusta ja toteutusta.”

Seinäelementtipuolella tapahtuu vahvaa konsolidaatiota. LapWall on kertonut, että sen tavoite on ottaa tästä markkinasta yli kolmasosa. KW – Component liiketoimintakauppa ja Kastellin kumppanuussopimus 5,5 + 5 vuotta oli merkittävä askel kohti tavoitetta. Mitä ovat seuraavat askeleet markkinaosuuden kasvattamiseksi?

”Tietysti yksi iso askel on suunniteltu Pyhännän tehdasinvestointi. Tämän lisäksi markkinoilla on tällä hetkellä paljon jakamatonta kysyntää, arvioidemme mukaan normaalitilanteeseen verrattuna noin 40 miljoonaa euroa. Tästä jakamattomasta kysynnästä aiomme ottaa osamme.

Kastelli on ollut merkittävä kumppanuussopimus, ja tämän lisäksi tavoittelemme tulevaisuudessa myös muita isoja asiakkuuksia. Nämä sopimukset ovat myös merkittäviä asiakkaille, sillä kun nousukausi lähtee liikkeelle, niin tavaraa ei välttämättä riitä niille toimijoille, jotka eivät ole tehneet tämänkaltaisia sopimuksia.”

LapWall on selvä markkinajohtaja kattoelementtipuolella. Minkälaisia askelia olette ottaneet markkinajohtajuuden saavuttamiseksi ja mitä ovat seuraavat askeleet?

”LapWall lähti lämpimien kattoelementtien bisnekseen vuonna 2017 ostamalla Metsä Woodilta Pälkäneen projektiliiketoiminnan ja puuelementtien valmistuksen. Tämä oli ensimmäinen onnistunut askel LapWallin kattoelementtiliiketoiminnassa.

Toinen merkittävä askel oli Termater Oy:n liiketoimintakauppa vuonna 2022. Olemme kehittäneet tuotetta ja toimintaa sillä tavalla, että meillä alkaa olemaan valmius tehdä 50 miljoonan euron liikevaihtoa kattoelementtien puolella. Kasvatamme volyymia askel kerrallaan ja viemme toimintaamme kohti tavoitettamme.”

Onko ilmastonmuutos megatrendi, joka tukee LapWallin liiketoimintaa tulevaisuudessa? Entä onko lainsäädäntöön tulossa vaatimuksia, jotka edesauttavat puuelementtien käyttöä rakentamisessa?

”Kyllä, ilmastonmuutos megatrendinä tukee myös LapWallin liiketoimintaa. LapWallin tuotteet sitovat eloperäistä hiiltä koko elinkaarensa aikana, ja liiketoimintamme on keskeisessä osassa kestävää ja ekologista puurakentamista.

Lainsäädännön osalta vuoden 2025 alusta voimaan tuleva uusi rakentamislaki velvoittaa jatkossa rakennusliikkeitä raportoimaan rakentamisen aikaisista hiilidioksidipäästöistä, ja tässä LapWall on toimialan suunnannäyttäjä. Meiltä löytyy verifioidut EPD-ympäristöselosteet ja pystymme tarkasti kertomaan kuinka paljon tuotteemme sitovat eloperäistä hiiltä.”

Miksi LapWalliin kannattaa sijoittaa?

”LapWall on toimialan suunnannäyttäjä, ja olemme viimeisen 12 vuoden aikana pystyneet pysyvästi muuttamaan puuelementtirakentamista. Olemme teollistaneet toimialaa, toteutamme systemaattisesti strategiaamme ja luomme fasiliteettejä tulevalle kasvulle.

Varsinaisena taloudellisena tavoitteenamme on saavuttaa 70 miljoonan euron liikevaihto vuoden 2026 loppuun mennessä, mutta luomme kuitenkin edellytyksiä sille, että voimme kattoelementtipuolella tehdä 50 miljoonan euron liikevaihtoa ja samaan pyrimme seinäelementtipuolella. Taseemme on kunnossa ja maksamme hyvää osinkoa.

Rakentamisen megatrendit tukevat myös vahvasti sitä, että puuelementtien käyttö rakentamisessa tulee yhä kasvamaan.”

Sijoittajien kysymyksiin vastasi LapWallin toimitusjohtaja Jarmo Pekkarinen

Tehty kaupallisessa yhteistyössä LapWall Oyj:n kanssa.

Sinua voisi kiinnostaa
Analyysi: Stora Enson tulos ennakoitua paremmalla tasolla
Analyysi: Huhtamäen osake laskussa, vaikka liiketulos ylitti ennusteen
Analyysi: Nesteen osake rajussa laskussa tulosalituksen myötä
Rahastotyökalu
Sijoittajan valinnat