Analyysi: LeadDesk odottaa vuosikasvun paranevan kuluvana vuonna

Sijoittajat reagoivat positiivisesti LeadDeskin Q4-tulokseen ja tilinpäätökseen. Yhtiö odottaa liikevaihdon kasvun paranevan vuonna 2024. Lue miltä osake näyttää sijoittajan näkökulmasta.

Sijoittaja.fi
Sijoittaja.fi

Sijoittajat reagoivat positiivisesti LeadDeskin Q4-tulokseen ja tilinpäätökseen. Yhtiö odottaa liikevaihdon kasvun paranevan vuonna 2024. Lue miltä osake näyttää sijoittajan näkökulmasta.

LeadDeskin Q4- ja H2-tulos

LeadDeskin liikevaihto vuoden viimeisellä neljänneksellä oli 7,5 M€ (ennuste 7,0 M€). Liiketulos oli -0,2 M€ (ennuste 0,0 M€). Viimeisellä kvartaalilla LeadDeskin liikevaihto kasvoi 3,3 % vuoden takaisesta vertailukaudesta. Vuoden loppua kohden yhtiön suurasiakasmyynti (Enterprise) piristyi, kun taas pienten ja keskisuurten yritysten (SME) segmentissä markkinakysyntä pysyi toisella puoliskolla yleisesti alhaisempana. LeadDeskin mukaan asiakkaat ovat yhä yleisesti varovaisia, mutta tästä huolimatta suurasiakkaiden osalta paine modernisoida ja tehostaa prosesseja pakottaa kuitenkin kehitysinvestointeihin. Tämä johti Enterprise-myynnin kasvuun loppuvuodesta. Neljännellä neljänneksellä LeadDeskin liikevaihto kasvoi kaikilla markkina-alueilla. Vuoden jälkimmäisen puoliskon liikevaihto kasvoi 3,9 % ollen 14,9 miljoonaa euroa.

LeadDeskin jatkuvan vuosilaskutuksen sopimuskanta oli vuoden lopussa 25,9 miljoonaa euroa vertailukelpoisin valuutoin. Sopimuskanta kasvoi 9,4 prosenttia vuodesta 2022.

Neljännellä neljänneksellä LeadDeskin käyttökate laski hieman ja käyttökateprosentti oli 12,6 prosenttia liikevaihdosta (13,1 %). Liiketulos puolestaan parani hieman vertailukaudesta, mutta pysyi vielä tappiollisena. Toisen vuosipuoliskon käyttökate oli 2,0 miljoonaa (2,0 M€), mikä vastasi 13,7 prosenttia liikevaihdosta (13,6 %).

Suomessa LeadDeskin asemaa paransi Länsilinkki Oy -yritysosto, joka mahdollistaa yhtiön johdon mukaan kilpailukykyisemmän palvelukokonaisuuden tarjoamisen asiakkaille. Integraatio saatiin viimeisellä neljänneksellä onnistuneesti päätökseen. Joulukuun alussa LeadDesk puolestaan solmi Norjan maahanmuuttoviraston kanssa nelivuotisen 1,4 miljoonan euron arvoisen sopimuksen ja aivan vuoden lopussa yhtiö kertoi 0,7 miljoonan euron arvoisesta kolmivuotisesta sopimuksesta pohjoismaisen teleoperaattorin kanssa.

LeadDeskin hallitus ehdottaa, ettei tilikaudelta 2023 jaeta osinkoa.

Näkymät vuodelle 2024

Vuodelle 2024 yhtiö ohjeistaa vuoden 2024 liikevaihdon vuosikasvun olevan 5–15 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna sekä kannattavuuden olevan käyttökateprosentilla mitattuna 10–15 %. Ohjeistus ei huomioi merkittävän kokoisten yrityskauppojen vaikutusta liikevaihtoon tai kannattavuuteen.

LeadDesk tulostiedotustilaisuus

LeadDesk järjesti tilinpäätöksen jälkeen tulostiedotustilaisuuden, jossa toimitusjohtaja Olli Nokso-Koivisto ja CFO Kaisa Rönkkö kertoivat yhtiön vuoden 2023 tuloksesta. Tulosjulkistuksen jälkeen Sijoittaja.fin Henri Palomäki haastatteli LeadDeskin johtoa, joka vastasi sijoittajien ja analyytikoiden polttaviin kysymyksiin. Tapahtuman tallenteen löydät alta.

Taloudelliset tavoitteet

LeadDeskin taloudellisena tavoitteena on ylläpitää vahvaa kasvua ja sekä jatkaa kannattavaa liiketoimintaa. Yhtiö on kertonut sen pitkän aikavälin tavoitteeksi saavuttaa 100 miljoonan euron liikevaihto ja parantaa yhtiön käyttökatemarginaali yli 20 prosenttiin. Vuonna 2023 yhtiön liikevaihto oli 29,4 miljoonaa euroa ja käyttökatemarginaali 13,2 prosenttia.

LeadDeskin osake

LeadDesk Oyj:n osake käänsi kurssinsa nousuun joulukuun alussa, kun yhtiö julkaisi tiedon Norjan maahanmuuttoviraston asiakaspalveluratkaisusopimuksesta. Osake sai lisää vauhtia tammikuun 18. päivä, kun Helsingin pörssin it-alan yhtiöt saivat Efecten ostotarjouksen myötä osakseen nostetta ja spekulaatiota.

Tilinpäätösraportti otettiin markkinoilla positiivisesti vastaan. Osake nousi reilun prosentin tulosjulkistuksen jälkeen.

Sijoittajan näkökulma

Vuoden toisella puoliskolla LeadDeskin liikevaihto kasvoi hieman vertailukaudesta, mutta kasvu hidastui edelleen ensimmäisestä puoliskosta (+5,2 %). Liikevaihtoa painoi ensimmäisen vuosipuoliskon tavoin negatiiviset valuuttakurssivaikutukset. Oikaistuilla valuuttakursseilla heinä-joulukuun liikevaihto kasvoi 7,7 prosenttia, mutta se jäi silti H1:n vauhdista (+ 9 %). Kasvuyhtiölle nämä yksinumeroiset liikevaihdon kasvuluvut eivät ole järin vahvoja, mikä huomattiin markkinoiden negatiivisesta reaktiosta muutoin paremmin onnistuneeseen H1-tulokseen.

Tilinpäätös ja H2-tulos puolestaan saivat positiivisen vastaanoton. Selitys tälle löytyy LeadDeskin ohjauksesta vuodelle 2024, jonka mukaan yhtiön liikevaihdon vuosikasvun arvioidaan olevan 5-15 prosenttia. Kasvuohjausta tukevat yhtiön kasvanut sopimuskanta sekä joulukuussa tiedotetut merkittävät sopimukset Norjan maahanmuuttoviraston ja pohjoismaisen teleoperaattorin kanssa. Tulosjulkistustapahtumassa LeadDeskin talousjohtaja Kaisa Rönkkö myös huomautti, että yhtiön jatkuva vuosilaskutus (ARR) kasvoi toisella vuosipuoliskolla liikevaihtoa enemmän, mikä indikoi liikevaihdon kasvavan tulevaisuudessa. Ohjauksen ylälaitaan pääseminen kuitenkin vaatii LeadDeskin johdon mukaan Enterprise-segmentin kasvun jatkumista ja SME-markkinan kääntymistä.

Vuoden 2023 ensimmäisen puoliskon lopulla LeadDesk toteutti Länsilinkki Oy:n yrityskaupan. Länsilinkin integraatio saatiin päätökseen viimeisellä neljänneksellä ja sen vaikutus konsernieliminoinnit huomioiden tilikauden konserniliikevaihtoon oli 580 tuhatta euroa. Yrityskauppa vahvistaa LeadDeskin kilpailukykyä, mikä tukee yhtiön kasvupotentiaalia.

Merkittävä osuus LeadDeskin kasvupotentiaalista kohdistuu yhtiön panostuksiin tekoälyn integroinnissa. Yhtiö panosti tekoälyyn merkittävästi viime vuonna, ja päätti Q4:lla jatkaa investointeja myös tulevaisuudessa. Tulosjulkistustapahtumassa LeadDeskin toimitusjohtaja Olli Nokso-Koivisto kommentoi yhtiön olevan tekoälyn integroinnin kannalta hyvin kilpailukykyisessä asemassa jopa Euroopan suuriin kilpailijoihin verrattuna. Kilpailuetua Nokso-Koiviston mukaan syntyy muun muassa LeadDeskin pilvipohjaisesta alustasta, jonka innovaatiosykli on kilpailijoihin verrattuna nopea. Riskinä LeadDeskin osakkeelle ovat edelleen markkinaympäristön heikentyminen ja kasvun tukahtuminen. Tilinpäätöksen perusteella kasvu ei kuitenkaan näytä tukahtumisen merkkejä lähitulevaisuudessa.

Sinua voisi kiinnostaa
Analyysi: UPM-Kymmenen lähitulevaisuuden näkymät vaikuttavat lupaavilta
Analyysi: Stora Enson tulos ennakoitua paremmalla tasolla
Analyysi: Huhtamäen osake laskussa, vaikka liiketulos ylitti ennusteen
Rahastotyökalu
Sijoittajan valinnat