Analyysi: LapWall maksaa osinkoa ja valmistautuu kasvuun

Vuosi 2023 haastoi LapWallin, mutta yhtiön viisi tukijalkaa kantoivat vaikean rakennusmarkkinan läpi. Vähävelkainen yhtiö tarjoaa hyvän osinkotuoton.

Henri Elo
Henri Elo

Vuosi 2023 haastoi LapWallin, mutta yhtiön viisi tukijalkaa kantoivat vaikean rakennusmarkkinan läpi. Vähävelkainen yhtiö tarjoaa hyvän osinkotuoton.

Vuoden 2023 tulos

Puuelementtivalmistaja LapWallin vuosi 2023 oli siksi haastava, että liikevaihto laski 20 prosenttia 41,9 miljoonaan euroon. Liikevoitto ilman liikearvopoistoja puolittui 8,3 miljoonasta 4,0 miljoonaan euroon. Tulos säilyi silti selvästi voitollisena, vaikka yhtiön perinteisesti isoimman tuoteryhmän, yksikerrosseinäelementtien, kysyntä sakkasi. Elokuussa annettu ohjeistus vuodelle 2023 oli 40-45 miljoonan euron liikevaihto ja 4-4,5 miljoonan euron EBITA-liikevoitto. Tähän haarukkaan yhtiö pääsi.

Liikevaihdon lasku ei ole ihme, sillä asuntoaloitukset Suomessa ovat nyt historiallisen alhaisella tasolla.

Rakennusteollisuus RT:n syksyn 2023 suhdannekatsauksen mukaan asuntoaloitukset olivat vuosina 2021-2023 aikajärjestyksessä 47 300, 37 200 ja 16 000 (arvio). Alkaneen vuoden arvio syksyn katsauksessa oli 19 500, kun keskimääräisenä tarpeena pidetään VTT:n selvityksen mukaan 35 000 uutta asuntoa vuodessa.

Toisin sanoen asuntotuotantoon syntynee jossain vaiheessa patoutunutta kysyntää, mutta toistaiseksi markkinoilla, kuten isoilla rakennusliikkeillä, on myymättömiä uusia asuntoja.

Yhtiö puolusti katetta

Toimitusjohtaja Jarmo Pekkarinen yhtäältä korostaa henkilöstö- ja asiakastyytyväisyyden tärkeyttä, mutta on myös tarkka luvuista. Viime vuonna yhtiön myymien tuotteiden keskihinta laski seitsemän prosenttia, materiaalikulut säilyivät 40 prosentissa suhteessa liikevaihtoon ja myyntikate painui ainoastaan 2,2 prosenttiyksikköä. Tähän katteen puolustamiseen johto on tyytyväinen, mutta muistuttaa että elementtituotanto on volyymibisnestä. Paras tulos ja tehokkuus syntyy, kun tehtaiden käyntiasteet ovat korkeita.

Pyhännän tehtaan liikevaihto laski viime vuonna 31 prosenttia, kun Pälkäneen ja Vetelin tehtaat, eli kattoelementtiliiketoiminta, menetti vain 16 prosenttia liikevaihdostaan. Pyhännän iso yksikkö on keskittynyt seinäelementteihin, mutta pystyi niiden kysynnän supistuessa kasvamaan jopa 25 prosenttia uudemmissa tuoteryhmissä kattoelementtijärjestelmissä ja julkisivuelementeissä. Näitä käytetään isoissa kohteissa, kuten liike-, teollisessa ja julkisessa rakentamisessa.

Niiden myynnin yhtiö ennakoi yltävän tänä vuonna jopa 40 prosenttiin Pyhännän yksikön kokonaisliikevaihdosta.

LapWallin tilauskanta 17,1 miljoonaa euroa oli vuodenvaihteessa hieman korkeampi kuin vuotta aiemmin mutta kausiluonteisesti matalampi kuin kesäkaudella.

”Laaja asiakaskunta on tukenut liiketoimintaa ja yhden asiakkaan riski on suhteellisen pieni. Meillä on hyvä tilanne, koska vuoden 2024 alun tilauskanta jakaantui tasaisesti eri liiketoiminnoille ja tehtaille”, totesi talousjohtaja Tuomo Riihonen tulosjulkistuksessa.

Monipuolisia toimia kasvun tukemiseksi

LapWall tähtää tavoitteen mukaisesti 70 miljoonan euron liikevaihtoon vuonna 2026. EBITA-tavoite tuolloin on 12-15 prosenttia. Pekkarinen korostaa jatkuvien robotiikka- ja automaatioinvestointien merkitystä, jotka parantavat kustannustehokkuutta ja työn mielekkyyttä.

Mainittu liikevaihtotavoite edellyttää keskimäärin 19 prosentin vuosikasvua 2024-2026.

Kasvua tukevat jo tehdyt viime vuosien yrityskaupat ja yhteistyösopimukset. Yhtiö osti kaksi vuotta sitten Termater-liiketoiminnan Vetelistä. Kaupan jälkeen yksikköön on investoitu kaksi miljoonaa euroa 2022-2023 sisältäen muun muassa tuotantoteknologiaa ja maanrakennustöitä.

Pälkäneen ja Vetelin tehtaat muodostavat nyt kapasiteetiltaan 350 000 m²:n kattoelementtiliiketoiminnan, jonka liikevaihtopotentiaali ylittää 40 miljoonaa euroa vuodessa.

Johto näkee kattoelementtiliiketoiminnan tilanteen ja lähiajan näkymät tällä hetkellä parempina kuin vuosi sitten. Keskeisiä asiakkaita ovat liike-, teollinen ja julkinen rakentaminen.

Lämpimien kattoelementtien tilauskantaa on kesäkuulle saakka. Pälkäneen tehdas käy kahdessa vuorossa ja Vetelin yksikkö yhdessä vuorossa. Vetelin tehtaalle on Pekkarisen mukaan valmistumassa lähiviikkoina toinen tuotantolinja.

Toisen keskeisen investoinnin ja sopimuksen yhtiö teki viime kesänä, kun se osti Raahessa sijainneen KW-Componentin elementtiliiketoiminnan ja allekirjoitti Kastelli-talojen kanssa 5,5 vuotta + 5 vuotta -mallisen puuelementtitoimitussopimuksen, jonka arvo normaalioloissa on yli kahdeksan miljoonaa per vuosi. Raahen liiketoiminta on kaupan jälkeen siirretty Pyhännän tehtaalle.

Tämä tuo samalla suhdanteen parantuessa kapasiteettihaasteen LapWallin Pyhännän tehtaalle. Yksikön arvioitu maksimiliikevaihto on tällä hetkellä 25 miljoonaa euroa ja tuotantokapasiteetti 350 000 m² vuodessa.

Historian suurin investointi työn alla

Mainittu kapasiteettihaaste on yksi syy, miksi LapWall tähyää nyt astetta isommaksi historian suurimmalla tehdasinvestoinnilla. Yhtiö ilmoitti 14.12.2023 suunnittelevansa uuden kokoonpano- ja osavalmistustehtaan rakentamista Pyhännälle nykyisen tehtaan yhteyteen, ote tiedotteesta:

”Pitkälle automatisoidun tehtaan elementtien kokoonpanokapasiteetti tulisi olemaan noin 600 000 m² vuodessa. Tehtaan työllisyysvaikutus alueelle olisi merkittävä. Tehdas tulisi työllistämään täyden kapasiteetin käynnissä suoraan noin 50–60 henkilöä ja se olisi valmis tuotantoon vuoden 2025 toisen vuosipuoliskon aikana.”

Pekkarinen näkee uuden tehtaan hyötyinä alhaisemman materiaalin hankintahinnan, aiempaa pienemmän materiaalihävikin, tehokkuushyödyt sekä aiempaa suuremmat elementit, joita tehdas pystyy valmistamaan.

Hän korostaa, että juuri nyt on edullista toteuttaa investointeja, ei suhdanteen huipulla. Alalta on myös poistunut toimijoita, mikä vapauttaa kysyntää hänen mukaansa arviolta 40 miljoonaa euroa normaaliolosuhteissa.

Talousjohtaja Tuomo Riihonen muistuttaa, että yhtiön lainanhoitokustannukset eivät juuri kasvaisi investoinnin vuoksi, koska vanhat jäljellä olevat pankkilainat juoksevat loppuun reilussa vuodessa.

Uuden investoinnin 15-17 miljoonan euron bruttokustannuksesta vajaa puolet rahoitettaisiin pitkäaikaisella pankkilainalla ja muu osa tulorahoituksella ja erilaisilla tukimuodoilla. Uutta pankkilainaa lyhennettäisiin vanhan tapaan noin miljoona euroa vuodessa.

Viisas osinkoehdotus

Nähdäkseni on kaukaa viisasta, että LapWall maksaa osinkoa yli tavoitteen mukaisen 30-50 prosenttia tilikauden tuloksesta, koska tasetilanne sen sallii. Näin yhtiö palvelee osinkohakuisia sijoittajia. Samalla hyvä tase ja osinko kertovat tilanteen hallinnasta myös vaativassa markkinatilanteessa.

Osakekohtainen osinko laskee ehdotuksen mukaan 0,13 euroon osakkeelta oltuaan viime keväänä 0,19 euroa. Osinko tekee näin 72 prosenttia osakekohtaisesta tuloksesta ja osingon yhteismäärä olisi 1,89 miljoonaa euroa. Vallitsevaan 3,0 euron osakekurssiin nähden osinkotuotto on kasvuyhtiölle erittäin hyvätasoinen 4,3 prosenttia.

Oman epävarmuutensa LapWallin tulevaisuuteen piirtää asuntorakentamisen vilkastumisen ajoitus ja mahdollinen siirtymä vuoteen 2025. Yhtiö pyrkii julkaisemaan koko vuoden 2024 tulosohjeistuksensa puolivuosituloksen yhteydessä elokuussa, kuten kahtena edellisenäkin vuonna.

Alkuvuoden 2024 aikana LapWall joutuu myös sopeuttamaan seinäelementtiliiketoimintaansa vallitsevaa kysyntää vastaavaksi, kuten se on jo osaksi tehnytkin. Johdon mukaan Pyhännän yksikössäkin tilauskanta on vuoden takaista korkeampi, mutta kova talvi on viivästyttänyt hankkeiden käynnistymistä, mikä näkyy alkuvuoden luvuissa.

Toiminta on haasteista huolimatta tälläkin hetkellä kannattavaa. Pekkarinen ei halua lähteä polkuhinnoitteluun.

IR-ikkuna on SalkunRakentajan ja Sijoittaja.fi:n yrityskumppaneiden kanava taustoittaville ja analyyttisille artikkeleille sekä muulle mielenkiintoiselle sijoittajatiedolle. Artikkeli on osa kaupallista yhteistyötä yhtiön kanssa. Artikkeli ei sisällä sijoitussuosituksia.

Kirjoittaja omistaa yhtiön osakkeita.

Northcrypto
Sinua voisi kiinnostaa
Miksi ROE on huono laadun mittari?
Laaja markkinakatsaus: riski-indikaattorit ja muut sijoittajan tärkeimmät indikaattorit
Elisa osake: analyysissa tuorein tulos
Sijoittajan valinnat