Analyysi: Nordean osake laskussa vaisun Q4-tuloksen myötä

Nordean vuoden 2023 viimeisen neljänneksen tulos jäi selvästi analyytikoiden odotuksista. Markkinat reagoivat vaisuun tulokseen nyrpeästi.

Sijoittaja.fi
Sijoittaja.fi

Nordean vuoden 2023 viimeisen neljänneksen tulos jäi selvästi analyytikoiden odotuksista. Markkinat reagoivat vaisuun tulokseen nyrpeästi.

Vuoden neljännen neljänneksen tulos

Nordean liiketoiminnan tuotot olivat 2 915 M€ (ennuste 3 029,2 M€) ja oikaistu liikevoitto oli 1 592 M€ (ennuste 1 629,5 M€). Vuoden viimeisellä neljänneksellä Nordean tuotot yhteensä kasvoivat prosentilla, vaikka valuuttakurssimuutosten vaikutukset olivat edelleen negatiiviset. Tuottokasvua tuki korkokatteen 19 prosentin nousu, kun korkomarginaalit paranivat edelleen. Nettopalkkiotuotot vähenivät 3 prosenttia vuoden takaisesta, ja vakuutustoiminnan nettotulos supistui 15 prosenttia. Nordean nettotulos käypään arvoon arvostettavista eristä jäi Q4:lla erittäin pieneksi vahvaan vertailukauteen verrattuna. Nettotulos laski 61 prosenttia vertailukaudesta.

Nordean kulut kasvoivat Q4:lla 2 prosenttia eli yhtiön suunnitelman mukaisesti, kun viranomaismaksuja ja aineettomien hyödykkeiden alaskirjauksia ei oteta huomioon. Nordea teki neljänneksen aikana 177 miljoonan euron alaskirjaukset aineettomista hyödykkeistä. Tämä johtui yhtiön johdon mukaan pääasiassa digipalveluihin liittyvien kehittämismenojen kirjaustavan muutoksesta. Kehittämismenot kirjataan jatkossa suoraan kuluiksi. Kun näitä alaskirjauksia ei oteta huomioon, Nordean oman pääoman tuotto oli 15,9 prosenttia (16,3 %). Alaskirjausten ja käypään arvoon arvostettavien erien heikentyneen nettotuloksen myötä myös Nordean liiketulos laski 13 % vertailukaudesta. Yhtiön ydinvakavaraisuussuhde kuitenkin nousi Q4:lla 17,0 prosenttiin, eli se ylitti viranomaisten nykyisen vähimmäisvaatimuksen 4,9 prosenttiyksiköllä.

Nordean liiketoimintamalli on yhtiön johdon mukaan vahva ja sen pohjoismainen luottosalkku erittäin hyvin hajautettu. Näiden seikkojen tukemana Nordea ohjaa sen oman pääoman tuoton olevan vuonna 2024 yli 15 prosenttia. Vahvan taloudellisen aseman ja koko vuoden tuloksen perusteella Nordean hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2023 osinkoa maksetaan 0,92 euroa osakkeelta eli 15 prosenttia enemmän kuin edelliseltä tilikaudelta (2022: 0,80 €).

Keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Aiemman ilmoituksen mukaisesti Nordea päivitti taloudellisen tavoitteensa vuodelle 2025:

Nordean taloudellinen tavoite vuodelle 2025 on yli 15 prosentin oman pääoman tuotto. (aiemmin: yli 13 %)

Tavoitetta tukevat 44–46 prosentin kulu/tuotto-suhde, noin 10 korkopisteen vuotuinen luottotappiotaso sekä Nordean pitkäaikaisten pääomatavoitteiden ja osingonmaksuperiaatteiden jatkaminen.

Nordean osinko 2024

Nordean tavoitteena on maksaa 60–70 prosenttia tilikauden tuloksesta osakkeenomistajille osinkona, minkä lisäksi yhtiö käyttää omien osakkeiden takaisinostoja ylimääräisen pääoman jakamiseen osakkeenomistajille.

Vahvan taloudellisen aseman ja koko vuoden tuloksen perusteella Nordean hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2023 osinkoa maksetaan 0,92 euroa osakkeelta eli 15 prosenttia enemmän kuin edelliseltä tilikaudelta.

Tilikaudelta 2022 maksettiin osinkoa 0,80 euroa osakkeelta. Osinko kasvoi 16 % edellisestä osingosta.

Vuonna 2022 Nordea jakoi osinkoa 0,69 euroa osakkeelta. Nordealla on tasaisesti kasvanut osinkohistoria vuoteen 2020 saakka, jolloin koronakriisin keskellä Nordea noudatti viranomaisten suosituksena asettamaa osingonjakokieltoa, eikä jakanut vuoden 2019 osinkoa. Vuonna 2021 pankki maksoi vuosilta 2019 ja 2020 yhteensä kertynyttä osinkoa 0,79 euroa osakkeelta.

Nordean osakekurssi ja sijoittajan näkökulma

Jäsenosiossa tarkastelemme osakekurssin kehitystä sekä tuomme esille sijoittajan näkökulman. Kannattaako osaketta ostaa?

Keväällä 2023 globaalin pankkisektorin ongelmat vetivät Nordean osakkeen imuunsa – alkuvuoden hyvän kehityksen jälkeen osake putosi merkittävästi takaisin edellisvuoden syksyn tasolle. Kesäkuun alusta lähtien yhtiön osakekurssi palasi nousevaan trendiin, jossa se jatkoi vuoden loppuun saakka. Aivan alkuvuoden huippuihin osake ei kuitenkaan yltänyt.

Lue ilmaiseksi kaksi viikkoa Haluatko lukea artikkelin?

Sijoittaja.fi -jäsenenä saat lukuoikeuden tähän ja tuhansiin muihin artikkeleihin ja analyyseihin. Lisäksi saat käyttöösi Sijoittaja360 -palvelun. Ilmaisen kokeilujakson jälkeen tilaus jatkuu 11,90€. Voit perua koska tahansa.

Vertaile Nordean osaketta sen kansainvälisiin kilpailijoihin

Kokonaispisteiltään (77) Nordea Bank Oyj:n osake on Osaketyökalun paremmalla puoliskolla. Nordea saa keskimääräistä paremmat pisteet laadusta, arvosta, matalariskisyydestä sekä osingosta. Vertaile Nordeaa sen eurooppalaisiin kilpailijoihin Kansainvälisten osakkeiden työkalussa.Northcrypto
Sinua voisi kiinnostaa
Miksi ROE on huono laadun mittari?
Laaja markkinakatsaus: riski-indikaattorit ja muut sijoittajan tärkeimmät indikaattorit
Elisa osake: analyysissa tuorein tulos
Sijoittajan valinnat