Analyysi: Elisa nousee osinkoaristokraatin asemaan vakaan tuloksen saattelemana

Elisan tuloskehitys oli vakaalla tasolla vuoden viimeisellä neljänneksellä. Yhtiö nostaa jaettavaa osinkoa jo kymmenettä vuotta peräkkäin, mikä nostaa yhtiön osinkoaristokraatin asemaan.

Sijoittaja.fi
Sijoittaja.fi

Elisan tuloskehitys oli vakaalla tasolla vuoden viimeisellä neljänneksellä. Yhtiö nostaa jaettavaa osinkoa jo kymmenettä vuotta peräkkäin, mikä nostaa yhtiön osinkoaristokraatin asemaan.

Elisa Q4/2023 – liikevaihto vertailukauden tasolla, tulos ylitti ennusteet

Elisan liikevaihto oli 563 M€ (analyytikoiden ennuste 573,1 M€) ja vertailukelpoinen liikevoitto 123 M€ (ennuste 117,3 M€). Vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä Elisan liikevaihto pysyi vertailukauden tasolla. Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi noin 4 % edellisvuodesta. Tulos koheni jälleen inflaatiosta ja geopoliittisista haasteista huolimatta. Yhtiö kertoo vahvistaneensa asemiaan mobiili- ja kiinteän verkon markkinajohtajana Suomessa. 5G-verkon kattavuus oli Suomessa yli 92 prosenttia ja Virossa 75 prosenttia väestöstä.

Vuodelle 2024 yhtiö odottaa liikevaihdon olevan samalla tasolla tai hieman korkeampi kuin vuonna 2023 (2 180 milj. euroa vuonna 2023). Mobiilidatan ja digitaalisten palveluiden odotetaan kasvattavan liikevaihtoa. Koko vuoden vertailukelpoisen käyttökatteen arvioidaan olevan samalla tasolla tai hieman korkeampi kuin vuonna 2023 (756 milj. euroa vuonna 2023). Käyttöomaisuusinvestointien odotetaan olevan 12–13 prosenttia liikevaihdosta.

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan 2,25 euroa osakkeelta, ja että osinko maksettaisiin kahdessa erässä. Analyytikot odottivat osingon olevan 2,23 euroa osakkeelta.

Taloudelliset tavoitteet

Elisa on asettanut yhtiön keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet vuoden 2025 loppuun mennessä seuraavasti:

  • Liikevaihdon kasvu 2022-2025: Keskimääräinen vuosikasvu >2 %.
  • Käyttökatteen kasvu 2022-2025: Keskimääräinen vuosikasvu >3 %.
  • Käyttöomaisuusinvestoinnit/liikevaihto: Korkeintaan 12 prosenttia.
  • Nettovelka/käyttökate: 1,5 – 2x.
  • Omavaraisuusaste: Yli 35 prosenttia.

Elisan osinko 2024

Elisa on erinomainen osinkoyhtiö. Yhtiön voitonjakopolitiikan mukaan yhtiö pyrkii jakamaan 80–100 prosenttia edellisen tilikauden tuloksesta osinkona, ja lisäksi yhtiö voi jakaa osakkeenomistajille lisävoitonjakoa. Historiassa yhtiö on pystynyt kasvattamaan osinkoaan tasaisesti vuodesta toiseen.

Elisa aikoo jakaa tilikaudelta 2023 osinkoa 2,25 euroa per osake. Tämä on kymmenes peräkkäinen vuosi kun yhtiö on nostanut osinkoa, mikä nostaa Elisan osinkoaristokraatin asemaan.

  • Vuodelta 2022 yhtiö maksoi osinko 2,15 euroa per osake.
  • Vuodelta 2021 osinkoa maksettiin 2,05 euroa per osake.

Elisan osake – Sijoittajan näkökulma

Elisan osake on kehittynyt vuosien aikana melko tasaisesti vakaan tuloskehityksen ansiosta, eikä vuoden 2023 viimeisen neljänneksen tulos ollut tämän suhteen poikkeus. Osakkeen kurssivaihtelu on Helsingin pörssissä keskimääräistä pienempää ja sillä on tapana pärjätä markkinalaskuissa muuta markkinaa maltillisemmin.

Elisan osake oli kuitenkin vuoden 2023 toukokuusta lähtien pitkään laskussa. Osake valui heikosti pärjänneen pörssin yleisindeksin vanavedessä. Sijoittajia on kenties myös huolettanut epävarman markkinatilanteen vaikutukset Elisan liiketoimintaan.

Elisa näkee yleisen talouden epävarmuuden varjostavan edelleen alkanutta vuotta 2024. Suomessa talouden kasvun odotetaan pysähtyvän, ja televiestintämarkkinoilla kilpailu jatkuu kireänä. Koko vuoden osalta yhtiö ei odota juurikaan kasvua liikevaihdon tai tuloksen osalta. Koko vuoden 2023 osalta yhtiö kasvatti liikevaihtoaan 2,4 % ja vertailukelpoista käyttökatetta 2,8 %, mitkä ovat pitkälti yhtiön tavoitteiden mukaiset lukemat. Pitkällä ajalla Elisan kasvu ja kannattavuuden parantuminen pohjautuvat mobiilidatamarkkinoiden kasvuun sekä kotimaisiin ja kansainvälisiin digitaalisiin palveluihin.

Elisa on toistaiseksi osoittanut kykenevänsä ylläpitää vakaata tuloskuntoa haastavasta markkinaympäristöstä huolimatta. Vakaan liiketoimintansa ansiosta yhtiö on onnistunut nostamaan itsensä osinkoaristokraatin asemaan kasvattamalla jaettavaa osinkoa kymmenenä vuotena peräkkäin. Osinkojen nosto ei ainakaan näillä näkymin ole tulossa päätökseen, vaan ennusteissa osingon odotetaan kasvavan myös ensi vuonna.

Lähde: TradingView

Tutki Elisan osaketta osaketyökalussa

Osaketyökalussa Elisa Oyj:n osake saa keskimääräistä paremmat kokonaispisteet (69). Yhtiön saa korkeat kokonaisriskipisteet, mikä kuvastaa yhtiön liiketoimintaan ja osakekurssiin liittyviä riskejä, parempien pisteiden kertoessa pienemmästä kokonaisriskistä. Elisa saa myös hyvät laatu- ja osinkopisteet. Momenttipisteiltään osake suoriutuu viimeaikaisen kurssilaskun vuoksi keskinkertaisesti.

Sijoittaja.fi:n jäsenenä saat lukuoikeuden koko sisältöön ja käyttöoikeuden Osaketyökaluun. Katso sijoittajan tärkeimmät tunnusluvut ja arvostuskertoimet Sijoittaja360 palvelun Osaketyökalusta.

Sinua voisi kiinnostaa
Analyysi: LeadDesk odottaa vuosikasvun paranevan kuluvana vuonna
Atrian uusi johto yrityskaupoilla Ruotsissa – analyysi
Tekoälyuutiset: AI-vaikuttajien mukaan tekoäly voi aiheuttaa merkittävää haittaa ihmiskunnalle
Omalla Maalla LKV
Sijoittajan valinnat