Kaikki vuoden 2024 osingoista

Osinkokevät 2024 on jo käsillä. Päivitimme laajan analyysin parhaista suomalaisista osinko-osakkeista. Tästä artikkelista löydät kaiken tarpeellisen tiedon vuonna 2024 jaettavista osingoista.

Juho Toratti
Juho Toratti

Osinkokevät 2024 on jo käsillä. Päivitimme laajan analyysin parhaista suomalaisista osinko-osakkeista. Tästä artikkelista löydät kaiken tarpeellisen tiedon vuonna 2024 jaettavista osingoista.

Osinkokevät 2024

Kevät on osinkojen aikaa. Vaikka yhä useampi kotimaisista yhtiöistä on ottanut mallia ulkomailta ja alkanut pilkkomaan osinkopottiaan useaan erään, jaetaan Helsingin pörssissä edelleen lukumääräisesti eniten osinkoja juuri keväällä. Jo kauan sitten sijoittajien keskuudessa yleistynyt termi ’osinkokevät’ on siis edelleen varsin osuva.

Tarkastelimme tammikuun puolivälissä Helsingin pörssin yhtiöiden osinkoennusteita, ja koostimme analyytikoiden näkemyksen osinkokeväästä 2024. Valtaosa vuoden 2023 tilinpäätöksistä sekä sitä myötä yhtiöiden osinkoehdotuksista on tähän mennessä julkaistu. On hyvin todennäköistä, että ainakin merkittävä osa osinkoehdotuksista hyväksytään yhtiökokouksissa sellaisinaan, joten ehdotusten perusteella saadaan tarpeellisen todenmukainen kuva osinkokeväästä 2024.

Nyt onkin aika vertailla, miten hallitusten osinkoehdotukset suhteutuvat tammikuun ennusteisiin ja miltä osinkokevät vaikuttaa ehdotusten valossa. Osinkosijoittajalla on oiva aika tarkastaa salkkunsa sisältö, ja tehdä tarvittaessa muutoksia.

Kertaa tammikuun näkymät SIJOITTAJA -podcastista:

Tammikuun lopulla julkaistussa podcast-jaksossa tarkastelimme analyytikoiden näkemyksiä, ja vedimme yhteen, miltä osinkokevät 2024 tuolloin vaikutti.

Osinkokevät näyttää jäävän odotettua heikommaksi

Vuosi 2023 oli Helsingin pörssin osakkeille melko heikko, ja pörssin yleisindeksi jäi lievästi miinukselle vuoden 2023 osalta. Kotimaisten yhtiöiden tuloksia jarruttivat muun muassa korkea korkotaso sekä heikentynyt kysyntätilanne Euroopassa. Tammikuussa analyytikot odottivatkin kevään osinkovirran jäävän edeltävän vuoden tasolle tai laskevan hieman. Tilinpäätöksensä julkaisseiden yhtiöiden hallitusten osinkoehdotusten valossa osinkokevät näyttää kuitenkin jäävän vielä analyytikoiden odotuksia heikommaksi.

Osaketyökalun 128 suomalaisesta osakkeesta 121 on julkaissut jo tilinpäätöksensä vuodelta 2023. Näiden yhtiöiden hallitusten antamien osinkoehdotusten sekä tilikaudelta 2022 jaettujen osinkojen välisten prosentuaalisten muutosten mediaani on +1,8 prosenttia. Keskimääräisesti osakekohtainen osinko siis kasvaa hieman viime vuodesta. Tämä on positiivinen yllätys, sillä analyytikot odottivat tammikuussa keskimääräisen osingon pysyvän edellisvuoden tasolla (mediaani: 0,0 %).

Odotettua heikommaksi osinkokevät kuitenkin jää, kun tarkastellaan osinkojen absoluuttista määrää. Osinkoehdotusten perusteella osinkopotti tilikaudelta 2023 on 13,2 miljardia euroa. Tammikuun osinkoennusteiden perusteella laskettu absoluuttinen osinkopotti oli 13,3 miljardia, kun taas vuoden 2022 osingot olivat 14,3 miljardia euroa. Tämä tarkoittaa siis noin 1,2 prosentin laskua analyytikoiden odotuksista, ja jopa 7,7 prosentin laskua tilikaudesta 2022. Suurimmat syypäät pudotukseen ovat Sampo, SSAB, Neste, Stora Enso ja Metsä Board, joilla absoluuttisesti jaettavan osingon määrä laskee eniten.

Kun tilinpäätöksensä julkaisseista osakkeista valitaan markkina-arvoltaan 50 suurinta, ja näiden osinkoehdotuksista lasketaan osinkotuottoprosentti (päätöskurssi 13.3.2024), saadaan mediaaniosinkotuotoksi 4,5 prosenttia. Yli neljän prosentin osinkotuottoprosenttia pidetään keskimääräistä parempana, joten suurten ja keskisuurten Helsingin pörssin osakkeiden kohdalla osinkokevät näyttäisi pysyvän hyvällä tasolla. Suurten ja keskisuurten yhtiöiden osingoista laskettu mediaaniosinkotuottoprosentti on jopa hieman parempi kuin viime vuonna, jolloin se oli 4,2 prosenttia.

Suomalaisten osinko-osakkeiden suurvertailu

Jäsenosiossa tutkimme tarkemmin parhaita suomalaisia osinko-osakkeita. Laajassa vertailussa selvitämme, millä yhtiöillä osinko kasvaa eniten, mitkä yhtiöt ylittivät osingollaan odotukset ja mitkä osakkeet erottuvat joukosta osinkotuottoprosentillaan. Tarkastelussa myös yhtiöiden tulosennusteet ja velkaantuneisuus, sekä osingon suhde niihin.

Osinkosijoittamisessa on tärkeä seurata osinkotuottoprosentin ohella osingon kasvua. Sijoittaja pääsee parhaimpaan pitkän aikavälin tuottoon osakkeilla, jotka kasvattavat osinkoaan tasaisesti. Tämän takia Sijoittaja.fi:n Osaketyökalu pisteyttää osinkopisteet kahden faktorin avulla: osingon vakaus ja kasvu (7 vuoden tarkastelujakso) sekä osinkotuottoprosentti. Parhaat osinkopisteet saavat siis yhtiöt, joilla on vakaa ja nouseva osinkohistoria sekä hyvä osinkotuottoprosentti.

Aloita ilmainen 14 päivän kokeilu Lue koko artikkeli

Sijoittaja.fi -jäsenenä saat lukuoikeuden tähän ja kaikkiin muihin artikkeleihin ja analyyseihin. Sijoittaja360° avulla seuraat markkinaa. Tiedät koska on oikea aika sijoittaa osakkeisiin. Mukana myös suositut Osake- ja ETF-työkalut.

Sinua voisi kiinnostaa
säästäminen, osinko, sijoittaminen
Eniten kokonaispisteitä nostaneet Osaketyökalun osakkeet
CMD-analyysi: Atria avasi yritysostoja ja vastuullisuutta Nurmossa
Sammolta ostotarjous Topdanmarkista
United Bankers Oyj
Sijoittajan valinnat