Pienyhtiöiden kurssit heräämässä – 2 osakepoimintaa pitkään salkkuun

Pienyhtiöt ovat viimein heräämässä mukaan nousuun niiden kehityttyä suuryhtiöitä maltillisemmin kevään aikana. Poimimme osaketyökalusta kaksi mielenkiintoista pienyhtiötä lähempään tarkasteluun. Olisiko tässä seuraavat kurssiraketit?

Sijoittaja.fi
Sijoittaja.fi

Pienyhtiöt ovat viimein heräämässä mukaan nousuun niiden kehityttyä suuryhtiöitä maltillisemmin kevään aikana. Poimimme osaketyökalusta kaksi mielenkiintoista pienyhtiötä lähempään tarkasteluun. Olisiko tässä seuraavat kurssiraketit?

Pienyhtiöiden osakkeet pääsemässä mukaan nousuun

Pienet ja keskisuuret yhtiöt ovat jääneet jälkeen, kun osakeindeksit ovat kiivenneet ylöspäin jättiyhtiöiden vetämänä. Viime viikkoina myös pienempien yhtiöiden osakkeet ovat nytkähdelleet ylöspäin. Pienyhtiöitä kuvaava Russell 2000 -indeksi on noussut kesäkuussa yli kahdeksan prosenttia.

Käynnissä on todennäköisesti niin kutsuttu rotaatio suurten yhtiöiden osakkeista pienempien yhtiöiden osakkeisiin. Pienyhtiöt ovat olleet institutionaalisten sijoittajien salkuissa alipainossa. Toukokuun aikana pienten yhtiöiden painotus on liikkunut kohti neutraalia painoa Deutsche Bankin tilaston mukaan. Mikäli markkinan on määrä jatkaa nousuaan, on jälkeenjääneiden pian liityttävä mukaan.

Kun kansainvälisessä osaketyökalussa asetetaan suodattimiksi pienet yhtiöt ja sijoitustyyliksi arvon sekä osingon, pitkän aikavälin sijoittajaa silmällä pitäen, jää jäljelle 129 yhtiötä. Yli 70 kokonaispistettä saa 23 yhtiötä. Tästä joukosta nousevat esiin Lontooseen listattu DCC sekä amerikkalainen Robert Half International. Niiden momenttipisteet ovat joukon alhaisimmat, mikä voi kieliä siitä, että ne eivät ole ehtineet vielä nousuun mukaan.

DCC on eurooppalainen osinkoaristokraatti

DCC on englantilainen monialayhtiö, joka on keskittynyt energiaan, terveydenhuoltoon ja teknologiaan. DCC:n liiketoimintoja yhdistää jakelu eli konsernin yhtiöt jakelevat polttoaineita, lääkkeitä ja tietotekniikkaa. DCC on hyvin kansainvälinen, vain 24 prosenttia liikevaihdosta tulee Iso-Britanniasta, missä osakkeiden arvostustasot ovat olleet alamaissa aina brexitistä lähtien.

Sijoittajaviestinnässään DCC korostaa mahdollisuuksia allokoida pääomia näiden eri liiketoimintojen välillä mahdollisimman tehokkaasti. 70 prosenttia DCC:n voitosta muodostuu öljytuotteiden ja kaasun jakelusta. DCC on pyrkinyt uudistamaan energiadivisioonaansa hankkimalla portfolioon esimerkiksi aurinkoenergia- ja maalämpötuotteita jakelevia yhtiöitä. Toistaiseksi yritysostot ovat onnistuneet hyvin.

DCC on yksi harvoista eurooppalaisista osinkoaristokraateista. Se on kasvattanut osinkoaan 31 vuoden ajan joka vuosi. DCC:n osinkotuotto on neljä prosenttia ja osingon keskimääräinen vuosikasvu on ollut 13,5 prosenttia. Yhtiön pääkonttori on Irlannissa, mikä valitettavasti tarkoittaa, että osinkotuottoa runtelee korkeampi ennakonpidätys.

DCC:n eteenpäin katsova P/E-luku on 10, joten kurssiin ei ole ladattu suuria kasvuodotuksia. Analyytikot ennustavat yhtiölle hienoista tuloskasvua lähivuosille. Sekä tulos- että taseperusteiset arvostukset ovat selkeästi historiallista tasoa alhaisemmat. DCC on velkaantunut viimeisen kymmenen vuoden aikana, mutta sen nettovelka suhteessa käyttökatteeseen on yhä ainoastaan noin puolitoistakertainen.

Kolmen ja viiden vuoden aikajänteellä osakkeen tuotto on reilusti negatiivinen, mutta viimeisen 30 vuoden aikana osakkeen kokonaistuotto on ollut lähes 5300 prosenttia. Pitkällä aikavälillä yhtiö pyrkii irti riippuvuudestaan öljyjalosteiden jakelusta. Sen onnistuminen lienee suurin tulevaisuuden tuottoja määrittävä tekijä.

Robert Half International – henkilöstövuokrausta ja kasvavaa osinkoa

Robert Half International on vuonna 1948 perustettu henkilöstövälitysyritys. Robert Halfin markkina-arvo on noin kahdeksan miljardia dollaria, Keskon verran, ja sillä pääsee Yhdysvalloissa keskisuurten kokoluokkaan. Viimeisen kymmenen vuoden aikana Robert Half on kasvanut hyvää tahtia. Sen liikevaihto on kasvanut keskimäärin 6,2 prosenttia ja osakekohtainen tulos 14,2 prosenttia vuodessa.

Robert Halfin osake ei ole erityisen edullinen, mutta yhtiön pääoman tuottoprosentit ovat huippuluokkaa. Henkilöstövuokraus ei vaadi suuria pääomia. Robert Halfin oman pääoman tuotto on yli 40 prosenttia ja pääoman tuottoaste lähes 20 prosenttia. Tämä siitäkin huolimatta, että yhtiö on nettovelaton. Yhtiöllä on resilienssiä hankaliakin aikoja varten.

Henkilöstöpalveluyritykseksi sen liiketoiminta on ollut historiallisesti yllättävän vakaata. Bruttomarginaalit ovat liikkuneet 39,4 ja 42,7 prosentin välimaastossa ja liikevoittomarginaali 9,3 ja 13,5 prosentin välillä, jos koronavuosi 2020 jätetään huomiotta. Viime vuosi oli yhtiön kannattavin ja siksi sijoittajan on syytä antaa eniten huomiota eteenpäin katsoville luvuille ja kertoimille.

Yhtiö on kunnostautunut osingonmaksussa. Se on korottanut osinkoaan 20 vuotta perätysten ja maksaa tällä hetkellä noin 2,5 prosentin suuruisen osingon. Osingonjakosuhde on alle 32 prosenttia. Kymmenen vuoden keskimääräinen osinkokasvu on ollut 11 prosenttia vuodessa.

Taantuma ja työllisyyden lasku ovat luonnollisesti Robert Halfin suurimpia uhkakuvia. Koronavuonna yhtiön osakekohtainen tulos heikkeni 30 prosenttia. Jos taantumahuolet osoittautuvat ylimitoitetuiksi, voi osakkeessa olla hyvin nousuvaraa. Yhtiön liikevaihdosta 80 prosenttia tulee Yhdysvalloista, joten maan työllisyystilannetta kuvastavat indikaattorit ovat vaivattomasti saatavilla.

Suomalaiset osakkeet kansainvälisessä vertailussa

Suomalaisista yhtiöistä artikkelin alussa mainittujen kriteerien ulkopuolelle jäävät täpärästi Tieto, Kesko ja Elisa. Keskon ja Elisan kokonaispisteet jäävät kansainvälisessä osaketyökalussa hieman alle 70 rajan. Yhtiöitä yhdistävät korkeat laatupisteet sekä matalat momenttipisteet. Elisan osake on korjannut alaspäin noin kymmenen prosenttia käytyään kolkuttelemassa huippunoteerausta. Kesko ja Tieto ovat puolestaan nousseet viime viikkoina toukokuisesta kurssikuopasta.

Katso ETF-ideat mallisalkusta

Mikäli markkinaliikkeisiin reagointi ei ole sinun juttu, ovat ETF-mallisalkut oiva apuväline. Sijoittajan Strategiamestari ETF-salkussa globaalit arvo-osakkeet ovat viiden prosentin painossa ja amerikkalaiset pienyhtiö (Russell 2000-indeksi) myös viiden prosentin painossa. Lue lisää Strategiamestarin kesäkuun päivityksestä.

Tutustu mallisalkkuihin
Sinua voisi kiinnostaa
UPM-Kymmene osake: Q2-tulos ei yltänyt odotuksiin – loppuvuoden näkymät ovat hyvät
Kesko osake: Viimeisin tulos odotusten mukainen – merkit rakentamisen piristymisestä ovat lupaavia
Pörssinoteerattujen sijoitustuotteiden hyödyntäminen tuloskauden aikana
Sijoittajan valinnat