Markkinaympäristö: Viikon 23 parhaat osakkeet ja markkinatrendit

Markkinaympäristö on nyt erityisen mielenkiintoinen. Seuraamme viikoittain osakemarkkinoiden trendejä. Millä osakkeilla paras momentti, milloin karhumarkkina päättyy? Valmiit listat parhaiten ja heikoiten tuottaneista osakkeista Suomesta ja maailmalta, viikko 23.

Sijoittaja.fi
Sijoittaja.fi

Markkinaympäristö on nyt erityisen mielenkiintoinen. Seuraamme viikoittain osakemarkkinoiden trendejä. Millä osakkeilla paras momentti, milloin karhumarkkina päättyy? Valmiit listat parhaiten ja heikoiten tuottaneista osakkeista Suomesta ja maailmalta, viikko 23.

Markkinaympäristö: USA:n työmarkkinat odotuksia vahvemmat

Tärkeimmät talousnostot viimeiseltä viikolta:

 • Euroalueen inflaatio laski toukokuussa odotuksia enemmän. Inflaatio oli vuositasolla 6,1 % (ennuste. 6,3 &; ed. 7,0 %) ja kuukausitasolla 0,0 % (ed. 0,6 %).
 • Pohjainflaatio oli 5,3 % (ennuste. 5,5 %; ed. 5,6 %).
 • Yhdysvaltojen toukokuun työmarkkinaraportin mukaan maan työmarkkina jatkaa vahvana. Uusia työpaikkoja syntyi 339k (ennuste. 190k; ed. 294k). Kasvua veti palvelusektori.
 • Työttömyysaste kuitenkin nousi 3,7 %:iin (ennuste. 3,5 %; ed. 3,4 %).
 • Keskituntiansioiden kasvu hidastui vuositasolla 4,3 %:iin (ennuste. 4,4 %; ed. 4,4 %) ja kuukausitasolla 0,3 %:iin (ennuste. 0,3 %; ed. 0,4 %).
 • Yhdysvaltain teollisuuden näkymiä kuvaava ISM-indeksi laski lukemaan 46,9 (ennuste. 47; ed. 47,1).
 • Palvelualojen luottamusta kuvaava ISM-indeksi laski lukemaan 50,3 (ed. 51,9).
 • Euroalueen vähittäismyynti laski huhtikuussa vuositasolla 2,6 % (ennuste. -3,0 %; ed. -3,3 %) ja kuukausitasolla 0 % (ennuste. 0,2 %; ed. -0,4 %).

Osakeindeksien kehitys

Vuoden alusta

 • S&P 500 +12,02 %
 • Nasdaq 100 +34,02 %
 • OMXH25 -5,86 %

Indeksit vuoden 2022 huipputasoja alempana

 • S&P 500 vuoden 2022 huipuista -11,09 % (huiput 4818 pist.)
 • Nasdaq 100 vuoden 2022 huipuista -13,16 % (16765 pist.)
 • OMXH25 vuoden 2022 huipuista -20,14 % (5787 pist.)

Laaja S&P 500 -indeksi on teknisestä näkökulmasta noususuunnassa, sillä 50 päivän liukuva keskiarvo on 200 päivän liukuvan keskiarvon yläpuolella. Myös 20 päivän keskiarvo on edelleen 50 päivän keskiarvon yläpuolella. Indeksin kurssi pysyi 20 päivän keskiarvon yläpuolella.

OMXH25 -indeksi on teknisestä näkökulmasta laskusuunnassa. Indeksin 20 ja 50 päivän keskiarvot ovat 200 päivän keskiarvon alapuolella. Indeksin kurssi testaa parhaillaan 20 päivän keskiarvon vastustasoa.

Nasdaq 100 -indeksi on teknisestä näkökulmasta noususuunnassa. Indeksin 20 ja 50 päivän keskiarvot ovat 200 päivän keskiarvon yläpuolella.

Liukuvat keskiarvot ovat laajasti käytettyjä teknisen analyysin indikaattoreita, joista lisätietoa voit lukea täältä.

S&P 500 -indeksi ja liukuvat keskiarvot. Lähde: Tradingview.

Trendaavat sektorit – Risk on -moodi vahvistuu

 • Tällä viikolla lista on selvästi syklisvoittoinen. Kuusi parhaiten tuottanutta sektoria olivat syklisiä. Kaikkien pääsektoreiden viikkokehitys oli kuitenkin positiivinen.
 • Parhaiten pärjäsivät sykliset materiaali-, harkinnanvarainen kulutus- ja kiinteistösektori. Heikoiten pärjäsivät defensiiviset yhdyskuntapalvelu- ja päivittäiskulutus-, sekä syklinen teknologiasektori.
 • Teknologia- ja viestintäpalvelusektorin vahva kehitys rauhoittui tällä viikolla, mutta tuotot olivat positiivisia.
 • Kuukausitasolla, sykliset ovat pärjänneet myös suhteellisesti defensiivisiä paremmin. Vain neljän pääsektorin kuukausituotto on negatiivinen, jotka ovat defensiiviset päivittäiskulutus-,yhdyskuntapalvelu- ja terveydenhuolto-, sekä syklinen kiinteistösektori. Kiinteistösektori on tehnyt kuitenkin käytännössä nollatuoton.
 • Leading alasektoreista pankki- ja liikennealasektori pärjäsivät hyvin suhteessa pääsektoreihin. Puolijohdesektorin vahva nousu kääntyi negatiiviseksi tällä viikolla.
 • Kuukausitasolla, puolijohdesektori ja pankkisektori ovat pärjänneet erinomaisesti ja liikennealasektori hyvin suhteessa pääsektoreihin.
 • Pääsektoreiden ja leading alasektoreiden kehitys puoltaa ”risk on”-moodia.

Sopu velkakattokiistassa ja perjantaina julkaistu USA:n työllisyysraportti antoivat puhtia osakemarkkinoille. Markkinoiden riskiskenaarioista huolimatta härät näyttäisivät olevan edelleen niskan päällä ja ”risk on”- moodi on vahvistunut.

Leading alasektorit tarkoittaa alasektoreita, joiden tuottoa seuraamalla saa käsityksen siitä, onko sykli kääntymässä. Jos puolijohde- (semiconductor), liikenne- (transport) ja pankkisektorit (banks) tuottavat muuta markkinaa paremmin, kertoo se syklin käänteestä positiiviseen ja riskisentimentin muutoksesta riskiä suosivaksi.

Trendaavat osakkeet ja pahimmat laskijat Suomi ja maailma

Jäsenosiossa trendaavien kotimaisten ja kansainvälisten osakkeiden listat. Trendilistat antavat sijoittajalle käsityksen osakkeista, joilla on vahva momentti.

Momentin seuraaminen on nykyisessä markkinatilanteessa erityisen tärkeää, sillä karhumarkkinassa on vaikea löytää osakkeita, jotka pärjäävät. Lisäksi momentin avulla voi tutkia käännettä karhumarkkinasta härkämarkkinaan.Aloita ilmainen 14 päivän kokeilu Lue koko artikkeli

Sijoittaja.fi -jäsenenä saat lukuoikeuden tähän ja kaikkiin muihin artikkeleihin ja analyyseihin. Sijoittaja360° avulla seuraat markkinaa. Tiedät koska on oikea aika sijoittaa osakkeisiin. Mukana myös suositut Osake- ja ETF-työkalut.

Seuraa markkinatilannetta!

Sinua voisi kiinnostaa
säästäminen, osinko, sijoittaminen
Eniten kokonaispisteitä nostaneet Osaketyökalun osakkeet
Markkinakatsaus: Osakemarkkinoiden arvostukset koholla
CMD-analyysi: Atria avasi yritysostoja ja vastuullisuutta Nurmossa
United Bankers Oyj
Sijoittajan valinnat