Analyysi: Heikko kuluttajaluottamus sakkaa Harvian myyntiä

Sijoittajille Harvian toisen kvartaalin tulosjulkistus oli hienoinen pettymys, vaikka yhtiö onnistui pitämään hyvin kiinni kannattavuudesta haastavassa markkinaympäristössä.

Sijoittaja.fi
Sijoittaja.fi

Sijoittajille Harvian toisen kvartaalin tulosjulkistus oli hienoinen pettymys, vaikka yhtiö onnistui pitämään hyvin kiinni kannattavuudesta haastavassa markkinaympäristössä.

Q2/2023 – Eurooppa jatkui heikkona, mutta kannattavuus pysyi hyvällä tasolla

Harvian liikevaihto oli 35,8 M€ (ennuste 40,6 M€) ja oikaistu liikevoitto oli 8,0 M€ (8,2 M€). Vuoden toisella neljänneksellä Harvian liikevaihto laski 22,3 % vertailukaudesta. Yhtiön mukaan myyntiä heikensi yhä matala kuluttajaluottamus, koholla olevan inflaatio sekä korkeat korot usealla yhtiön avainmarkkinalla. Euroopassa ja erityisesti DACH-alueella markkinaolosuhteiden haasteet vaikuttivat negatiivisesti yhtiön myyntiin, mutta laskua oli myös Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. Pohjois-Amerikassa Harvia kertoo kasvun olleen vahvaa markkinan pysyessä kasvu-uralla, ja Pohjois-Amerikan vahva myyntisuoritus tuki koko konsernin saunamyyntiä. Kysyntä Muut maat -alueella oli yhtiön mukaan terveellä tasolla.

Harvian oikaistu liikevoitto laski 9,3 % vertailukaudesta, mikä vastasi 22,3 % (19,1 %) liikevaihdosta. Yhtiö kertoo onnistuneensa jälleen sopeuttamaan hyvin toimintojaan, kustannuksiaan ja hinnoitteluaan vallitsevassa markkinaympäristössä heikentämättä palvelutasoaan. Yhtiö kertoo kustannuspaineen hieman hellittäneen joissain keskeisissä materiaaleissa ja komponenteissa.

Harvia ei näe vielä markkinaolosuhteiden elpymisen merkkejä DACH-alueella ja laajemmin Euroopassa. Yhtiö kuitenkin näkee alueita, joilla se voi toimia kasvattaakseen asemaansa edelleen. Harvia ei julkaise lyhyen aikavälin näkymiä.

Taloudelliset tavoitteet

Harvia on asettanut kasvuun, kannattavuuteen ja velkaantumisasteeseen liittyviä pidemmän aikavälin tavoitteita:

  • Pitkällä aikavälillä keskimäärin yli viiden prosentin vuotuinen liikevaihdon kasvu
  • yli 20 prosentin oikaistu liikevoittoprosentti
  • nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen välillä 1,5x−2,5x

Nettovelan ja oikaistun käyttökatteen suhdetta koskevassa tavoitteessa ei ole huomioitu IFRS-standardien muutoksien tulevia vaikutuksia.

Harvian osinko

Harvian osinkopolitiikkana on pyrkiä jakamaan säännöllisesti kasvavaa osinkoa, ja maksaa osinkoa kahdesti vuodessa.

  • Vuodelta 2022 Harvia maksaa osinkoa yhteensä 0,64 euroa per osake, joista ensimmäinen erä maksettiin toukokuun alussa, ja toinen osa lokakuussa 2023.
  • Vuodelta 2021 Harvia maksoi osinkoa 0,60 euroa per osake.

Harvian osake

Pörssihistoriansa aikana Harvian osake on käynyt läpi melkoisen vuoristoradan. Koronapandemian aikana yhtiön kysyntä oli kovaa, ja ennätystuloksien saattelemana myös osakekurssi raketoi vuosien 2020 ja 2021 aikana. Kysynnän normalisoituessa myös osake laski rajusti vuoden 2022 aikana. 

Lokakuun 2022 kurssipohjista osake sai jälleen uutta puhtia alleen, ja osake oli tuottanut parhaillaan noin 100 % kurssipohjista mitattuna. Sittemmin kurssikehitys on tasaantunut, ja tuoreimman Q2-tulosjulkistuksen jälkeen osake oli noin 5 % laskussa pörssin avauduttua. Myöhemmin elo-syyskuussa osake on tosin kääntynyt hienoiseen nousuun.

Kuvaaja päivitetty 5.9.2023. Lähde: TradingView

Sijoittajan näkökulma

Sijoittajille Harvian toisen kvartaalin tulosjulkistus oli hienoinen pettymys. Heikkous Euroopassa ja DACH-alueella jatkui edelleen, mikä sakkasi myynnin kehitystä ja liikevaihto jäi ennusteista. Yhtiö kertoo myös näkevänsä merkkejä paluusta pandemiaa edeltävään kausivaihteluun, jossa kysyntä on hieman voimakkaampaa vuoden alku- ja loppupuolella ja heikompaa kesäkuukausina.

Myynnin kannalta positiivisena valupilkkuna on Pohjois-Amerikan markkina, jossa liikevaihto kasvoi noin 15 % toisen kvartaalin aikana. Yhtiön mukaan Pohjois-Amerikan kasvua tukee kasvava tietoisuus saunasta ja sen terveyshyödyistä, sekä vahva kuluttajaluottamus ja taloudelliset olosuhteet. Yhtiö kertookin jatkossa panostavansa entisestään kasvua tukeviin toimenpiteisiin etenkin vahvalla Pohjois-Amerikan markkinalla sekä Aasiassa ja muilla kehittyvillä markkinoilla. Toisen kvartaalin kokonaisliikevaihdosta Pohjois-Amerikan markkina vastasi noin 29 prosenttia.

Vaikka liikevaihto laski Euroopassa, onnistui yhtiö pitämään hyvin kiinni kannattavuudesta, joka oli suunnilleen edellisen kvartaalin tasolla. Yhtiö on onnistunut toimintojensa sopeuttamisessa hyvin, ja tulee jatkossakin seuraamaan kustannusten kehitystä ja mukauttamaan hinnoitteluaan ja toimintojaan markkinaolosuhteiden mukaan.

Harvia ei anna varsinaisia ohjauksia lyhyelle aikavälille, mutta ei kuitenkaan näe vielä merkkejä Euroopan markkinan kohentumisesta. Analyytikoiden ennusteissa vuoden 2023 odotetaan jäävän sekä liikevaihdon että tuloksen osalta edellisvuoden tasosta, mutta ennusteiden mukaan vuosi 2024 olisi jälleen kasvun aikaa.

Vuoden 2023 tulosennusteella ja tulosjulkistuksen jälkeen laskeneella kurssilla mitattuna Harvian P/E-luku on tällä hetkellä noin 17,2, mikä on laskemaan päin, mutta kertoo silti sijoittajien uskovan Harvian pidemmän aikavälin potentiaaliin. Lyhyellä aikavälillä Euroopan heikkouden voi odottaa jatkuva, mutta kenties tämän hetken riskinä osakkeelle voi nähdä vahvana pysyneen Pohjois-Amerikan markkinan hyytymisen, tai Euroopan markkinan pitkään jatkuvan heikkouden. Pidemmällä aikavälillä yhtiö ei näe haastavan markkinaympäristön vaikuttavan yhtiön pitkän aikavälin tavoitteisiin.

Tutustu Harvian osakkeeseen osaketyökalussa

Sijoittaja.fi:n osaketyökalussa Harvian osake päätyy 63 kokonaispisteellä listan paremmalle puoliskolle. Osaketyökalusta voit tutustua Harvian osakkeen pisteytyksiin, arvostustasoihin, ja ennusteisiin.

Northcrypto
Sinua voisi kiinnostaa
Miksi ROE on huono laadun mittari?
Laaja markkinakatsaus: riski-indikaattorit ja muut sijoittajan tärkeimmät indikaattorit
Elisa osake: analyysissa tuorein tulos
Sijoittajan valinnat