Sijoituscasena japanilaiset osakkeet

Japanilaiset osakkeet ovat laskeneet voimakkaasti läntisten pörssien välisessä vertailussa tänä vuonna. Samaan aikaan maan osakemarkkinoita tukevat tekijät vaikuttavat olevan edelleen voimissaan. Onko nyt siis aika suosia japanilaisia osakkeita?

Hannu Huuskonen
Hannu Huuskonen

Japanilaiset osakkeet ovat laskeneet voimakkaasti läntisten pörssien välisessä vertailussa tänä vuonna. Samaan aikaan maan osakemarkkinoita tukevat tekijät vaikuttavat olevan edelleen voimissaan. Onko nyt siis aika suosia japanilaisia osakkeita?

Japanin osakemarkkinat ovat laskeneet voimakkaasti alkuvuonna. Ne ovat tulleet alas noin 7 %:ia. Samaan aikaan maailman osakkeet ilman kehittyviä markkinoita (MSCI World) ovat laskeneet 5 %:ia, eurooppalaiset osakkeet (STOXX 600 – indeksi) 6,7 %:ia ja amerikkalaiset osakkeet 4,2 %:ia.

Alla olevasta kuvaajasta voi nähdä japanilaisten, eurooppalaisten ja yhdysvaltalaisen osakkeiden tuottokehityksen tällä vuosikymmenenä euroissa mitattuna.

Kuva 1. Osakkeiden tuottokehitys ajalta 20.3.2006 – 18.3.2016.

20160318-nky-sxxp-spx

Isot rakenteelliset uudistukset sekä Japanin keskuspankin äärielvyttävä rahapolitiikka antaa tukea osakkeille

Samaan aikaan japanilaisia osakkeita tukee edelleen maan keskuspankin äärielvyttävä rahapolitiikka. Maan keskuspankin arvopaperien osto-ohjelma on tällä hetkellä massiivisin suhteessa BKT:n kaikkien läntisten keskuspankkien välisessä vertailussa.

Maassa implementointivaiheessa oleva yrityskulttuurin muutosohjelma (”Stewardship Code” ja ”Corporate Governance Code”) aiempaa sijoittajaystävällisemmäksi tukenee yritysten tuloskehitystä ja antanee tukea rakenteellista tukea maan osakemarkkinoille. Esimerkiksi osinkojen ja osakkeiden takaisinostojen määrää on kasvatettu ja tuoreimmat uudet keskeiset vertailuindeksit painottavat yhä selvemmin osakesijoittajan kannalta positiivisia ominaisuuksia. Lisäksi yritykset ovat pystyneet rahoittamaan ne käteisvaroilla toisin kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa, jossa omien osakkeiden takaisinostot ovat kyllä kasvaneet, mutta samaan aikaan yritysten velkaisuusasteet ovat kasvaneet selvästi!

Kolmanneksi suurten sijoitusinstituutioiden kuten valtion eläkerahaston ja Japanin postipankin pyrkimykset nostaa kotimaisten osakkeiden rakenteellisia allokaatioitaan. Valtioneläkerahasto on maan suurin julkinen sijoittaja ja se on päättänyt nostaa kotimaisten osakkeiden painon aiemmasta 12 %:sta 20 %:iin. Myös monien muiden isojen sijoitusinstituutioiden on kerrottu seuraavan eläkerahaston esimerkkiä. Uskomme näiden allokaatiomuutosten olevan niin isoja, että ne antavat lähivuosina tukea japanilaisille osakkeille ja todennäköisesti antavat hieman turvaa myös mahdollisen laskun skenaariossa. Vastaavasti ulkomaiset sijoittajat olivat nettomyyjiä Japanissa 2015 markkinoiden hyvästä kehityksestä huolimatta: japanilaiset osakkeet nousivat vuonna 2015 lähes 10 %:ia (yli 20 %:ia euroissa mitattuna). Ulkomaisten rahavirtojen kääntyminen takaisin positiivisiksi voisi tukea japanilaisia osakkeita entisestään (täältä voit seurata maailman suursijoittajien rahavirtoja).

Japanilaiset osakkeet vaikuttavat houkuttelevilta fundamenttien puolesta

Samaan aikaan japanilaisosakkeiden tuloskehitys on ollut kohtuullista ja tulosmomentti kuuluu parhaimpiin läntisten osakemarkkinoiden välisessä vertailussa. Alla olevassa kuvaajassa on kehittyneiden markkinoiden ja Japanin markkinoiden tuloskehitysennusteet seuraavalle kahdelletoista kuukaudelle. Havaitaan, että siinä missä maailman osakemarkkinoille ennustetaan ja on ennustettu takapakkia jo tovin, niin Japanin osakemarkkinoilla menee vielä kohtalaisesti. Verrattuna 2000-luvun lopun finanssikriisiin, odotukset Japanin osakemarkkinoiden osalta ovat korkeammalla tasolla kuin tuolloin. Odotukset kehittyneiden markkinoiden osakkeita kohtaan ovat taas finanssikriisin aikaisen tason alapuolella.

Kuva 2. Tuloskehitysennusteet Japanin ja kehittyneiden markkinoiden osakemarkkinoille.

20160318-nky-mxwo-eps

Kuvan lähde: Bloomberg, Bloomberg LC:n luvalla.

Indeksinvalintatyökalumme avulla voit hakea indeksejä mm. ”Tulosmomentti” –sarakkeen mukaan. Japanin tapauksessa heikko jeni antanee edelleen hyvää tukea japanilaisten yritysten kilpailukyvylle. Myös oman pääoman tuottoprosentit ovat olleet mukavassa nousussa. Yritysten fundamentit vaikuttavat olevan edelleen suotuisassa asennossa.

Japanilaisten osakkeiden arvostustasot ovat kohtuulliset

Myös arvostustasojen puolesta japanilaiset osakkeet vaikuttavat huokeilta verrattuna maailman osakkeisiin. Alla oleva kuva esittää japanilaisten osakkeiden ja kehittyneiden markkinoiden osakkeiden toteutuneet EV/EBITDA (hist. 12kk) luvut. Näin halvalla ei ole japanilaisia osakkeita saanut pitkään aikaan. Mustalla käyrällä japanilaiset osakkeet ja vihreällä käyrällä kehittyneiden markkinoiden osakkeet.

Kuva 3. EV/EBITDA luvut osakemarkkinoille.

20160318-nky-mxwo-evebitda

Kuvan lähde: Bloomberg, Bloomberg LC:n luvalla.

Muutos on mielenkiintoinen myös siksi, että viime vuosikymmeninä sijoittajat ovat tottuneet arvottamaan japanilaiset osakkeet keskimääräistä kalliimmiksi, ei suinkaan halvemmiksi.

Riskinä japanilaisosakkeiden kehitykselle voi olla jenin vahvistuminen, mistä syystä suosimme ei-eurosuojatulla ETF:llä sijoittamista (=jenin vahvistuminen suhteessa euroon kasvattaisi tuottoja).

LATAA TÄSTÄ ILMAINEN ETF-OPPAAMME!

Miten japanilaisiin osakkeisiin kannattaa sijoittaa? (vain jäsenille)

Sinua voisi kiinnostaa
Analyysissa kuumimmat tekoälyosakkeet
Ovaro näkee viriämistä ja on aktiivinen – analyysi
Tekoälyuutiset: Klarnan tekoäly tekee 700 asiakaspalvelijan työt ja Googlen tekstistä videopelejä
Omalla Maalla LKV
Sijoittajan valinnat