Analyysi: Kesko laski ohjausta ja odottaa haasteiden jatkuvan ensi vuonna

Kesko laski jälleen ohjauksensa ylälaitaa haastavan kvartaalin jälkeen. Yhtiö avasi myös näkymiään vuodelle 2024. Miltä osake näyttää sijoittajan näkökulmasta?

Sijoittaja.fi
Sijoittaja.fi

Kesko laski jälleen ohjauksensa ylälaitaa haastavan kvartaalin jälkeen. Yhtiö avasi myös näkymiään vuodelle 2024. Miltä osake näyttää sijoittajan näkökulmasta?

Q3/2023 – Kesko laski jälleen ohjauksensa ylälaitaa

Keskon liikevaihto oli 2 949,1 M€ (analyytikoiden ennuste 2 963,5 M€) ja oikaistu liikevoitto 208,1 M€ (ennuste 196,2 M€). Keskon liikevaihto laski kolmannella neljänneksellä 2,0 % vuoden takaisesta. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 208,1 miljoonaa euroa ja samalla tasolla kuin toinen vuosineljännes, mutta jääden vuoden takaisesta 14,3 %. Keskon kustannustehokkuus on parantunut edelleen toteutettujen tehostamistoimenpiteiden ansiosta. Kolmannen neljänneksen rahavirta oli vahva 395 miljoonaa euroa.

Liiketoiminnoista parhaiten pärjäsi Keskon autokauppa, jonka liikevaihto sekä oikaistu liikevoitto kasvoivat vertailukaudesta. Keskon johdon mukaan autojen toimitukset ja myynti kasvoivat, tilauskanta on hyvällä mallilla, mutta kysyntä ja uudet tilaukset ovat selvästi alle normaalitason. Päivittäistavarakaupan toimialalla liikevaihto kasvoi 1,3 %, mutta vertailukelpoinen liiketulos laski. Rakentamisen ja talotekniikan kaupan liiketoimissa sekä liikevaihto että liiketulos laskivat.

Elokuussa Kesko ilmoitti ostavansa Tanskan johtaviin rautakaupan toimijoihin kuuluvan Davidsen Koncernen A/S:n. Yrityskaupan myötä Kesko laajentaa liiketoimintaansa Tanskaan ja saa vakaan jalansijan maan rautakauppamarkkinoilla.

Keskon näkymät ovat yhtiön johdon mukaan myönteiset loppuvuodelle 2023. Tästä huolimatta yhtiö laskee ohjauksensa ylälaitaa. Uuden ohjauksen mukaan vertailukelpoisen liikevoiton arvioidaan olevan haarukassa 680 – 730 M€ (aiemmin 680-760 M€). Tulosohjeistuksen täsmennys perustuu vuoden 2023 yhdeksän ensimmäisen kuukauden kehitykseen sekä päivitettyihin arvioihin rakentamisen markkinan aiempaa heikommasta kehityksestä. Kesko arvioi tuloskatsauksen yhteydessä näkymiään vuonna 2024. Keskon ennakoi sen liikevoiton pysyvän hyvänä toimintaympäristön haasteista huolimatta.

Lähde: Kesko osavuosikatsaus

Kesko laajentaa toimintaansa Tanskaan yritysostolla

Keskiviikkona 23.8.2023 Kesko ilmoitti ostavansa Tanskan johtaviin rautakaupan toimijoihin kuuluvan Davidsen Koncernen A/S:n. Yrityskaupan myötä Kesko laajentaa liiketoimintaansa Tanskaan, ja yhtiön johdon mukaan saa vakaan jalansijan Tanskan rautakauppamarkkinoilla. Kesko toteuttaa samalla kasvustrategiaansa vahvistaessaan markkina-asemaansa Pohjois-Euroopassa.

Davidsen on perheomisteinen rautakaupan toimija, joka keskittyy pääasiassa yritysasiakkaisiin. Se on Tanskan suurimpia rautakauppayrityksiä: sen markkinaosuus on noin 9 prosenttia ja Etelä-Tanskassa noin 30 prosenttia. Yhtiön liikevaihto oli vuonna 2022 noin 560 miljoonaa euroa (4,2 mrd. Tanskan kruunua), käyttökate 27 miljoonaa euroa ja liikevoitto 23 miljoonaa euroa (ilman IFRS 16-vaikutusta). Myynnin ja kannattavuuden arvioidaan laskevan väliaikaisesti viime vuoden tasosta talouden taantuman ja rakentamisen volyymien laskun vuoksi. Davidsenilla on 23 pääosin Etelä-Tanskassa sijaitsevaa rautakauppaa, joiden kiinteistöistä se omistaa 19. Yhtiöllä on noin 850 työntekijää. Davidsen jatkaa toimintaansa nykyisellä brändillä ja nykyisen paikallisen johdon alaisuudessa, minkä lisäksi Davidsenin perhe jää yritykseen vähemmistöomistajaksi 10 %:n omistusosuudella.

Yrityskaupalla Kesko pääsee kiinni noin 5,7 miljardin euron suuruiseen Tanskan rautakauppamarkkinaan. Markkina on merkittävän kokoinen ja Suomen markkinaan verrattuna yli 1,5-kertainen. Davidsenin velaton yritysarvo on noin 190 miljoonaa euroa (1 417,15 milj. Tanskan kruunua), ja Kesko on sopinut ostavansa yrityksestä 90 %:n osuuden noin 170 miljoonalla eurolla. Yrityskaupan toteutuminen vaatii vielä Euroopan komission hyväksynnän sekä tiettyjen muiden ehtojen täyttymisen.

Keskon taloudelliset tavoiteet

Kesko tavoittelee jatkuvasti parempaa sidotun ja oman pääoman tuottoa kasvun, paremman kannattavuuden, synergiahyötyjen ja käyttöpääoman tehostamisen myötä. Kasvun rinnalla yhtiö parantaa edelleen kaiken toimintansa kustannustehokkuutta kilpailukyvyn varmistamiseksi. Keskon keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat:

  • Yli 6,0 % vertailukelpoinen liikevoitto-% (6,9 % vuonna 2022)
  • Yli 14,5 % vertailukelpoisen sidotun pääoman tuotto-% (16,9 % vuonna 2022)
  • Korolliset nettovelat / käyttökate -tunnusluku ilman IFRS 16 -vaikutuksia on enintään 2,5

Keskon osinko 2023

Pitkällä aikavälillä Keskon tavoitteena on jakaa tasaisesti kasvavaa osinkoa noin 60-100 % vertailukelpoisesta osakekohtaisesta tuloksesta ottaen huomioon yhtiön taloudellinen tilanne ja strategia. 

Vuonna 2023 hallituksen osinkoehdotus yhtiökokoukselle on 1,08 euroa osakkeelta jaettavaksi vuoden 2022 tuloksesta. Osinko esitetään maksettavaksi neljässä erässä.

Lähde: Kesko

Keskon osakekurssi ja hinta

Vahvoista tulosjulkaisuista huolimatta Keskon osakekurssi on ollut pitkään laskussa vuoden 2021 syksyn huippulukemista. Kurssi on ollut pääosin laskeva markkinoiden pelätessä etenkin Keskon rakentamisen segmentin hyytymistä Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.

Laskeva trendi on jatkunut vuonna 2023 ja Kesko Oyj:n osake on laskenut noin 26,5 % vuoden alusta. Q3-tulos ei kääntäne trendiä.

Sijoittajan näkökulma

Jäsenosiossa tarkastelemme osakekurssin kehitystä sekä tuomme esille sijoittajan näkökulman. Kannattaako osaketta ostaa?

Kesko osoitti pitkään pystyvänsä takomaan vahvaa tulosta epävarmasta markkinatilanteesta huolimatta, mutta vuoden 2022 viimeinen neljännes käänsi lopulta myös Keskon tuloksen laskuun. Q3-tulos oli aikaisemmin nähdyn kaavan mukainen. Liikevaihto ja liiketulos laskivat vertailukaudesta pitkälti Rakentamisen ja talotekniikan kaupan johtamana. Ainoana valopilkkuna oli jälleen Autokaupan liiketoimi, mutta päättyneellä kvartaalilla Kesko ilmoittii sen kysynnän ja uusien tilausten jääneen alle normaalitason. Vaikka analyytikot odottivat Keskon liiketuloksen laskeneen vielä enemmän, ei kolmannen kvartaalin tulosta voi pitää kovin hyvänä Keskon laskiessa jälleen ohjauksensa ylälaitaa.

Aloita ilmainen 14 päivän kokeilu Lue koko artikkeli

Sijoittaja.fi -jäsenenä saat lukuoikeuden tähän ja kaikkiin muihin artikkeleihin ja analyyseihin. Sijoittaja360° avulla seuraat markkinaa. Tiedät koska on oikea aika sijoittaa osakkeisiin. Mukana myös suositut Osake- ja ETF-työkalut.

Tutki Keskon tunnuslukuja Osaketyökalussa

Tällä hetkellä Kesko Oyj:n osake saa Osaketyökalun pisteytyksessä 63 kokonaispistettä. Se erottuu edukseen matalalla riskillä sekä täyden kympin osinkopisteillä. Osaketyökalulla näet tarkemmin Keskon osakkeen tunnusluvut. KV-työkalun avulla voit myös vertailla Keskoa sen ulkoimaisiin kilpailijoihin.

Tutustu OsaketyökaluunSinua voisi kiinnostaa
Analyysi: Elisa aloitti vuoden vakaalla suorituksella
Tekoälyuutiset: robottijalkapalloa ja tekoäly-influenssereita
Laaja markkinakatsaus: sijoittajan tärkeimmät indikaattorit
RiverRecycle näkyvyys
Sijoittajan valinnat