New call-to-action

Analyysi: Kesko toteuttaa kasvustrategiaansa Davidsenin yrityskaupalla

Kesko suoriutui toisella neljänneksellä pitkälti odotusten mukaan. Yhtiö kuitenkin laski ohjauksensa ylälaitaa hankalan toimintaympäristön takia.

Julkaistu: 23.08.2023 Kirjoittaja:

analyysi Kesko osakkeet sijoitusideat tulokset

Kesko

Kesko Oyj on hyvin tunnettu suomalainen kaupan alan palveluyritys. Keskolla on kolme toimialaa: päivittäistavarakauppa, rakentamisen ja talotekniikan kauppa sekä autokauppa. Nämä erilaiset liiketoiminta-alueet tasaavat suhdannevaihteluiden vaikutuksia. Kesko onkin ollut tasaisen vahva suorittaja, jolla on vakaa ja nouseva osinkohistoria. Kesko Oyj:n osake nousi voimakkaasti korona-aikana, mutta vuoden 2021 elokuun huipuista on Keskon osake laskenut reilu 40 prosenttia. Vuoden 2022 aikana erityisesti ruuan ja polttoaineiden hintojen nousu, sekä rakentamisen ja talotekniikan kaupan tuotteiden kallistuminen vaikuttivat sijoittajien näkemykseen, ja osake oli vuoden 2022 pääosin laskutrendissä.

Yhdessä tytäryhtiöiden ja K-kauppiaidensa kanssa Kesko muodostaa K-ryhmän, joka on Suomen suurin ja Pohjois-Euroopan suurimpia kaupan alan toimijoita. K-ryhmän vähittäismyynti oli noin 15,8 miljardia euroa vuonna 2022. Kesko ja K-kauppiaat työllistävät yhdessä noin 39 000 henkeä ja koko K-ryhmä työllistää noin 45 000 henkeä.

Kesko laajentaa toimintaansa Tanskaan yritysostolla

Keskiviikkona 23.8.2023 Kesko ilmoitti ostavansa Tanskan johtaviin rautakaupan toimijoihin kuuluvan Davidsen Koncernen A/S:n. Yrityskaupan myötä Kesko laajentaa liiketoimintaansa Tanskaan, ja yhtiön johdon mukaan saa vakaan jalansijan Tanskan rautakauppamarkkinoilla. Kesko toteuttaa samalla kasvustrategiaansa vahvistaessaan markkina-asemaansa Pohjois-Euroopassa.

Davidsen on perheomisteinen rautakaupan toimija, joka keskittyy pääasiassa yritysasiakkaisiin. Se on Tanskan suurimpia rautakauppayrityksiä: sen markkinaosuus on noin 9 prosenttia ja Etelä-Tanskassa noin 30 prosenttia. Yhtiön liikevaihto oli vuonna 2022 noin 560 miljoonaa euroa (4,2 mrd. Tanskan kruunua), käyttökate 27 miljoonaa euroa ja liikevoitto 23 miljoonaa euroa (ilman IFRS 16-vaikutusta). Myynnin ja kannattavuuden arvioidaan laskevan väliaikaisesti viime vuoden tasosta talouden taantuman ja rakentamisen volyymien laskun vuoksi. Davidsenilla on 23 pääosin Etelä-Tanskassa sijaitsevaa rautakauppaa, joiden kiinteistöistä se omistaa 19. Yhtiöllä on noin 850 työntekijää. Davidsen jatkaa toimintaansa nykyisellä brändillä ja nykyisen paikallisen johdon alaisuudessa, minkä lisäksi Davidsenin perhe jää yritykseen vähemmistöomistajaksi 10 %:n omistusosuudella.

Yrityskaupalla Kesko pääsee kiinni noin 5,7 miljardin euron suuruiseen Tanskan rautakauppamarkkinaan. Markkina on merkittävän kokoinen ja Suomen markkinaan verrattuna yli 1,5-kertainen. Davidsenin velaton yritysarvo on noin 190 miljoonaa euroa (1 417,15 milj. Tanskan kruunua), ja Kesko on sopinut ostavansa yrityksestä 90 %:n osuuden noin 170 miljoonalla eurolla. Yrityskaupan toteutuminen vaatii vielä Euroopan komission hyväksynnän sekä tiettyjen muiden ehtojen täyttymisen.

Q2/2023 – Kesko laski ohjausta haastavan toimintaympäristön takia

Keskon liikevaihto oli 3 104,7 M€ (analyytikoiden ennuste 3 105,7 M€) ja oikaistu liikevoitto 207,6 M€ (ennuste 206,3 M€). Vuoden 2023 toisella vuosineljänneksellä Keskon liikevaihto oli vertailukauden tasolla – vertailukelpoisesti liikevaihto laski 0,8 %. Liikevaihto kasvoi vertailukelpoisesti Suomessa 2,1 % ja laski muissa toimintamaissa 12,3 %. Toimialoista liikevaihto kasvoi päivittäistavarakaupassa sekä autokaupan toimialalla. Autokaupassa kasvu oli jopa 22,1 %, mitä uusien autojen kasvaneet toimitukset tukivat. Rakentamisen ja talotekniikan kaupan toimialan liikevaihto puolestaan laski 10,8 % heikomman rakentamisen markkinan takia.

Keskon vertailukelpoinen liikevoitto laski huhti-kesäkuussa 13,4 % vertailukaudesta. Konsernin toimialoista kaikkien muiden vertailukelpoinen liikevoitto laski paitsi autokaupan. Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi autokaupan liiketoiminnoissa liikevaihdon voimakkaan kasvun sekä uudistus- ja tehostamistoimien ansiosta.

Keskon johdon mukaan yhtiön tase on vahva ja strategia hyvä, mutta toimintaympäristö on haastava. Inflaation sekä korkotason kehityksen luoman epävarmuuden, sekä rakentamisen markkinan aiempaa heikommasta kehityksen takia Kesko täsmensi tulosjulkaisun yhteydessä ohjaustaan. Konserni arvioi nyt vuonna 2023 vertailukelpoisen liikevoiton olevan haarukassa 680 – 760 miljoonaa euroa (aiemmin: 680 – 800 M€).

Keskon taloudelliset tavoiteet

Kesko tavoittelee jatkuvasti parempaa sidotun ja oman pääoman tuottoa kasvun, paremman kannattavuuden, synergiahyötyjen ja käyttöpääoman tehostamisen myötä. Kasvun rinnalla yhtiö parantaa edelleen kaiken toimintansa kustannustehokkuutta kilpailukyvyn varmistamiseksi. Keskon keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat:

  • Yli 6,0 % vertailukelpoinen liikevoitto-% (6,9 % vuonna 2022)
  • Yli 14,5 % vertailukelpoisen sidotun pääoman tuotto-% (16,9 % vuonna 2022)
  • Korolliset nettovelat / käyttökate -tunnusluku ilman IFRS 16 -vaikutuksia on enintään 2,5

Keskon osinko 2023

Pitkällä aikavälillä Keskon tavoitteena on jakaa tasaisesti kasvavaa osinkoa noin 60-100 % vertailukelpoisesta osakekohtaisesta tuloksesta ottaen huomioon yhtiön taloudellinen tilanne ja strategia. 

Vuonna 2023 hallituksen osinkoehdotus yhtiökokoukselle on 1,08 euroa osakkeelta jaettavaksi vuoden 2022 tuloksesta. Osinko esitetään maksettavaksi neljässä erässä.

Lähde: Kesko

Keskon osakekurssi ja hinta

Vahvoista tulosjulkaisuista huolimatta Keskon osakekurssi on ollut pitkään laskussa vuoden 2021 syksyn huippulukemista. Kurssi on ollut pääosin laskeva markkinoiden pelätessä etenkin Keskon rakentamisen segmentin hyytymistä Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.

Laskeva trendi on jatkunut vuonna 2023 ja Kesko Oyj:n osake on laskenut selvästi vuoden alusta. Vaikka Q2-tulos pärjäsi ennusteisiin nähden suhteellisen hyvin, ei se riittänyt kääntämään osakekurssin suuntaa.

Keskon yritysosto ja Tanskan markkinalle laajentuminen otettiin markkinoilla positiivisesti vastaan, ja yhtiön osake lähti mukavaan parin prosentin nousuun.

Kesko osake: Kesko osakekurssi viimeisen vuoden ajalta
Kesko osakekurssi viimeisen vuoden ajalta (päivitetty 5.9.2023). Lähde: TradingView

Keskon A vai B -osake?

Kesko on listattu Nasdaq OMX Helsingin pörssiin. Pörssikursseja tarkastellessa moni voi kuitenkin pohtia, miksi yhtiöllä on sekä A- että B-osakkeita listattuna, ja mikä niiden ero on.

Kesko listautui Helsingin Pörssiin vuonna 1960 vaihto-osakkeellaan (nykyisin B-osake; KESKOB), kun taas A-osakkeen (aiemmin perusosake; KESKOA) listaus alkoi Helsingin Pörssissä 1.6.1999. Ainoa ero osakkeiden välillä liittyy niiden mukanaan tuomaan äänivaltaan – A-osakkeella on kymmenen ääntä ja B-osakkeella vain yksi. Molemmilla osakesarjoilla käydään kauppaa pörssissä itsenäisinä osakkeina, niillä molemmilla on oma hinnanmuodostuksensa ja kiinnostavuutensa kaupankäynnin kohteena. Osakesarjoja ei myöskään voi vaihtaa suoraan toisiinsa. Keskon B-osake on tyypillisesti vaihdetumpi ja likvidimpi osake, ja muun muassa sen takia juuri se on valittu Sijoittaja.fi:n Osaketyökaluun.

Sijoittajan näkökulma

Kesko osoitti pitkään pystyvänsä takomaan vahvaa tulosta epävarmasta markkinatilanteesta huolimatta, mutta vuoden 2022 viimeinen neljännes käänsi lopulta myös Keskon tuloksen laskuun. Q2-tulos oli saman trendin mukainen, vaikka onkin huomioitava vertailukauden olleen ennätyksellisen hyvä. Myös analyytikot odottivat Keskon Q2-tuloksen laskevan toteutunutta enemmän, joten tulos ei ollut puhtaasti negatiivinen. Positiivista päättyneellä neljänneksellä oli myös Autokaupan toimiala, jossa Keskon tekemät uudistus- ja tehostamistoimet näkyivät kasvun ja kannattavuuden parantumisena.

Davidsenin yrityskauppa on Keskon kasvustrategian mukainen, minkä takia markkinat palkitsivat osakkeen maltillisella nousulla. Tanskan markkinasta löytyy potentiaalia ja yrityskaupalla Kesko vahvistaa asemaansa Pohjois-Euroopassa. Hieman huolta sijoittajissa kuitenkin aiheutti Keskon laajentuminen juuri rautakauppamarkkinoilla, kun samaan aikaan rakennusala on ollut pitkään ahtaalla. Keskon tähtäin lieneekin pidemällä tulevaisuudessa, sillä vielä puolivuosikatsauksessa yhtiö arvioi Rakentamisen ja talotekniikan kaupan markkinan laskevan vuodesta 2022.

Puolivuosikatsauksen yhteydessä Kesko ilmoitti täsmentävänsä vuoden alussa antamaansa tulosohjausta, mikä tässä tapauksessa tarkoitti ohjauksen ylälaidan laskemista. Yhtiön mukaan täsmennys perustuu ensimmäisen vuosipuoliskon kehitykseen sekä päivitettyihin arvioihin rakentamisen markkinan aiempaa heikommasta kehityksestä. Keskeisiksi näkymiin vaikuttaviksi epävarmuustekijöiksi Kesko listasi edelleen inflaation ja korkotason kehityksen sekä Ukrainan sodan. Vaikka yhtiö laski ohjaustaan, Keskon pääjohtaja Mikko Helander kommentoi tulosjulkaisun yhteydessä näkymien olevan edelleen myönteiset uudistumisen ja strategian toteuttamisen parantaessa konsernin tuloksentekokykyä. Pääjohtajan kommentti valaa uskoa loppuvuodeksi. Mikäli markkinaympäristössä nähtäisi vuoden toisella puoliskolla edes jonkinlaista piristymistä, voisi Kesko päästä takaisin kiinni tuloskasvuun, mikä puolestaan tukisi osakekurssia.

Tutki Keskon tunnuslukuja Osaketyökalussa

Tällä hetkellä Kesko Oyj:n osake sijoittuu kokonaispisteillään (69) Osaketyökalun osakkeiden top 15 prosenttiin. Se erottuu edukseen arvolla, matalalla riskillä ja täyden kympin osinkopisteillä. Osaketyökalulla näet tarkemmin Keskon osakkeen tunnusluvut. KV-työkalun avulla voit myös vertailla Keskoa sen ulkoimaisiin kilpailijoihin.

Tutustu Osaketyökaluun

SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITNew call-to-action
Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy