New call-to-action

Analyysi: Keskolta vahva tulos haastavassa markkinassa

Kesko julkaisi jälleen ennätyskorkean vuosineljännestuloksen. Yhtiö tarkensi ohjaustaan ja kertoi myönteisistä näkymistä vuodelle 2023. Lue näkökulmamme Keskon osakkeesta.

Julkaistu: 27.10.2022 Kirjoittaja:

analyysi Kesko osakkeet sijoitusideat tulokset

Kesko

Kesko Oyj on hyvin tunnettu suomalainen kaupan alan palveluyritys. Keskolla on kolme toimialaa: päivittäistavarakauppa, rakentamisen ja talotekniikan kauppa sekä autokauppa. Nämä erilaiset liiketoiminta-alueet tasaavat suhdannevaihteluiden vaikutuksia. Kesko onkin ollut tasaisen vahva suorittaja, jolla on vakaa ja nouseva osinkohistoria. Kesko Oyj:n osake nousi voimakkaasti korona-aikana, mutta viime vuoden 2021 elokuun huipuista on Keskon osake laskenut lähes 40 prosenttia. Tänä vuonna erityisesti ruuan ja polttoaineiden hintojen nousu, sekä rakentamisen ja talotekniikan kaupan tuotteiden kallistuminen on vaikuttanut sijoittajien näkemykseen ja vuoden alusta mitattuna Keskon osakkeen kurssi on pudonnut yli 20 prosenttia.

Yhdessä tytäryhtiöiden ja K-kauppiaidensa kanssa Kesko muodostaa K-ryhmän, joka on Suomen suurin ja Pohjois-Euroopan suurimpia kaupan alan toimijoita. K-ryhmän vähittäismyynti oli noin 15 miljardia euroa vuonna 2021. Kesko ja K-kauppiaat työllistävät yhdessä noin 39 000 henkeä ja koko K-ryhmä työllistää noin 45 000 henkeä.

Keskolta jälleen ennätyksellinen kvartaalitulos

Keskon liikevaihto oli 3 009,8 M€ (analyytikoiden ennuste 3 019,6 M€) ja oikaistu liikevoitto 242,8 M€ (ennuste 230,7 M€). Liikevaihto kasvoi 3,4 prosenttia ja liikevoitto parani 14 kerran peräjälkeen. Johdon mukaan saavutettu tulos on vahva osoitus siitä, että Kesko on poikkeuksellinen kaupanalan toimija, jonka strategia toimii myös pandemian jälkeen nykyisessä markkinatilanteessa. Ruokakaupassa tulos parani Kespron ja K-ruokakauppojen hyvän kehityksen ansiosta. Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa tulos oli hyvä kaikissa liiketoiminnoissa. Teknisessä tukkukaupassa volyymikasvu oli erityisen vahvaa lämmitys- ja energiatuoteryhmissä. Autokaupan kannattavuus pysyi hyvällä tasolla saatavuusongelmista huolimatta.

Johto myös arvoi, että Keskon liiketoiminnan näkymät ovat myönteiset myös ensi vuonna. Ohjausta tarkennettiin. Tänä vuonna yhtiö arvioi vertailukelpoisen liikevoiton olevan haarukassa 790-840 miljoonaa euroa. Keskon liikevaihdon ja liikevoiton ennakoidaan pysyvän hyvällä tasolla myös vuonna 2023 toimintaympäristön haasteista huolimatta. 

Keskon taloudelliset tavoiteet

Kesko tavoittelee jatkuvasti parempaa sidotun ja oman pääoman tuottoa kasvun, paremman kannattavuuden, synergiahyötyjen ja käyttöpääoman tehostamisen myötä. Kasvun rinnalla yhtiö parantaa edelleen kaiken toimintansa kustannustehokkuutta kilpailukyvyn varmistamiseksi. Keskon keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat:

  • yli 6,0 % vertailukelpoinen liikevoitto-% (6,9 % vuonna 2021)
  • yli 14,5 % vertailukelpoisen sidotun pääoman tuotto-%
  • korolliset nettovelat / käyttökate -tunnusluku ilman IFRS 16 -vaikutuksia on enintään 2,5

Keskon osinko

Pitkällä aikavälillä Keskon tavoitteena on jakaa tasaisesti kasvavaa osinkoa noin 60-100 % vertailukelpoisesta osakekohtaisesta tuloksesta ottaen huomioon yhtiön taloudellinen tilanne ja strategia. 

Keskon yhtiökokous päätti huhtikuussa 2022, että vuodelta 2021 osinkoa jaetaan 1,06 euroa osaketta kohden. Osinko maksetaan neljässä erässä.

Lähde: Kesko

Keskon osakekurssi ja hinta

Vaikka Kesko on tehnyt vahvaa tulosta, se ei ole saanut aikaan käännettä osakekurssissa. Kaupan alan yhtiön osakkeen hinta kävi huipussaan viime vuoden elokuussa, mutta sen jälkeen kurssitrendi on ollut laskeva. Markkinat ovat pelänneet etenkin Keskon rakentamisen segmentin hyytymistä Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.

Keskon osake on laskenut 35 % vuoden alusta. Vahva tulos ja ohjaus voivat kääntää tai ainakin stabiloida kurssitrendin.

Keskon A vai B -osake?

Kesko on listattu Nasdaq OMX Helsingin pörssiin. Pörssikursseja tarkastellessa moni voi kuitenkin pohtia, miksi yhtiöllä on sekä A- että B-osakkeita listattuna, ja mikä niiden ero on.

Kesko listautui Helsingin Pörssiin vuonna 1960 vaihto-osakkeellaan (nykyisin B-osake; KESKOB), kun taas A-osakkeen (aiemmin perusosake; KESKOA) listaus alkoi Helsingin Pörssissä 1.6.1999. Ainoa ero osakkeiden välillä liittyy niiden mukanaan tuomaan äänivaltaan – A-osakkeella on kymmenen ääntä ja B-osakkeella vain yksi. Molemmilla osakesarjoilla käydään kauppaa pörssissä itsenäisinä osakkeina, niillä molemmilla on oma hinnanmuodostuksensa ja kiinnostavuutensa kaupankäynnin kohteena. Osakesarjoja ei myöskään voi vaihtaa suoraan toisiinsa. Keskon B-osake on tyypillisesti vaihdetumpi ja likvidimpi osake, ja muun muassa sen takia juuri se on valittu Sijoittaja.fi:n Osaketyökaluun.

Sijoittajan näkökulma Keskon osakkeesta

Kesko on tehnyt vahvaa tulosta koko vuoden 2022. Kesko on osoittanut, että se pystyy takomaan todella vahvaa tulosta epävarmasta markkinatilanteesta huolimatta. Yhtiö myös kertoi myönteisistä näkymistä vuodelle 2023. Keskon liikevaihdon ja liikevoiton ennakoidaan pysyvän hyvällä tasolla myös vuonna 2023 toimintaympäristön haasteista huolimatta. .

Kesko on onnistunut siirtämään kohonneet kustannukset tuotteidensa hintoihin, ja näin lieventämään inflaation vaikutuksia. Keskolla on päivittäistavarakaupan lisäksi kaksi muutakin toimialaa, rakentamisen ja talotekniikan kauppa sekä autokauppa, jotka ovat harkinnanvaraista kulutusta. Riskinä on edelleen se, että molemmat sektorit hyytyvät, mikäli inflaatio pysyy korkealla ja talouskasvu hidastuu. Toistaiseksi nämä toimialat ovat kuitenkin ylittäneet haasteensa ja pärjänneet melko hyvin vuonna 2022.

Analyytikkojen EPS-ennusteet vuosille 2022 ja 2023 ovat 1,49 euroa ja 1,34 euroa. Analyytikot siten odottavat, että Keskon tuloshuippu on takana. Nykyisellä 19 euron kurssilla ja 2023 tulosennusteella Keskon P/E-luku on 14. Tämä on Keskon liiketoiminnan vahvuus ja vakaus huomioiden edullinen.

Kesko myös jakaa hyvää osinkoa ja sillä on pitkään kasvanut osinkohistoria. Vuonna 2022 jaettavan osingon perusteella Keskon osinkotuottoprosentti on vahvat 5,6 %. Tuoreimman tulosraportin perusteella Keskon lähitulevaisuus näyttää positiiviselta, eikä osingon kasvu todennäköisesti katkea tänäkään vuonna.

Tutki Keskon tunnuslukuja Osaketyökalussa

Tällä hetkellä Kesko Oyj:n osake sijoittuu kokonaispisteillään (71) Osaketyökalun osakkeiden top 15 prosenttiin. Se erottuu erinomaisella laadulla, matalalla riskillä ja täyden kympin osinkopisteillä. Osaketyökalulla näet tarkemmin Keskon osakkeen tunnusluvut. KV-työkalun avulla voit myös vertailla Keskoa sen ulkoimaisiin kilpailijoihin.

Tutustu Osaketyökaluun

SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITImage


New call-to-action

Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy