Haastattelussa Lifa Air Oyj:n johto – mahdollisuus sijoittaa puhtaan ilman asiantuntijaan

Hengitysilmaa puhdistavia tuotteita valmistava teknologiayhtiö Lifa Air Oyj:n listautuminen on käynnistynyt. Pääsimme haastattelemaan yhtiön toimitusjohtajaa listautumisannin tiimoilta.

Sijoittaja.fi
Sijoittaja.fi

Hengitysilmaa puhdistavia tuotteita valmistava teknologiayhtiö Lifa Air Oyj:n listautuminen on käynnistynyt. Pääsimme haastattelemaan yhtiön toimitusjohtajaa listautumisannin tiimoilta.

Lifa Air Oyj:n listautumisanti

Kotimainen hengitysilmaa puhdistavia tuotteita valmistava teknologiayhtiö Lifa Air Oyj aikoo listautua Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle. Listautumisen yhteydessä yhtiö käynnisti osakeannin, jota tarkastelimme sijoittajan näkökulmasta aikaisemmin. Nyt saimme mahdollisuuden haastatella Lifa Airin toimitusjohtajaa, ja kysyä häneltä sijoittajia askarruttaneet kysymykset.

 • Merkintäaika alkaa 30.3.2022 klo 9.30
 • Merkintäaika päättyy 8.4.2022 klo 16.30
 • Merkintähinta: 3,40€ yleisö- ja instituutioannissa
 • Kaupankäynti yhtiön osakkeilla odotetaan alkavan First Northissa arviolta 20.4.2022
 • Lue näkökulmamme listautumisantiin tästä!

Sijoita osakeantiin

Sijoittajien kysymyksiin vastasi Lifa Airin toimitusjohtaja Vesa Mäkipää

Minkälainen on Lifa Airin historia?

Lifa Air on perustettu vuonna 1988 suomalainen teknologiayhtiö ja puhtaan ilman asiantuntija. Meillä on pitkä kokemus puhtaan hengitysilman ratkaisuista; tuotteidemme taustalla on yli 30 vuoden kokemuksen lisäksi omistautunut ja pitkäjänteinen tutkimus- ja tuotekehitystyö. Työskentelemme jatkuvasti kehittääksemme uusia tuote- ja materiaali-innovaatioita, joista erinomaisina esimerkkeinä ovat vuonna 2021 lanseeraamamme kannettava henkilökohtainen 6Gcool-ilmanpuhdistin ja BIOPROT-hanke, jossa olemme mukana. BIOPROT on hanke, jonka tavoitteena on kehittää biopohjaisia hengityssuojaimia ja kirurgisia suu-nenäsuojuksia. 

Mitä ovat yhtiön tuotteet? Valmistetaanko kaikki yhtiön tuotteet Suomessa?

Valmistamamme tuotteet kattavat puhtaan ilman tarpeet terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön soveltuvista hengityssuojaimista aina sisäilman laatua parantaviin tuotteisiin ja ilmanvaihtohygieniatuotteisiin. Liiketoimintamme jakautuu kolmeen liiketoiminta-alueeseen, joita ovat ilmanpuhdistimet, hengityssuojaimet ja kirurgiset suu-nenäsuojukset sekä ilmanvaihtohygieniatuotteet.

Tuotteistamme Suomessa valmistetaan hengityssuojaimet ja kirurgiset suu-nenäsuojukset. Meille on suuri kunnia toimia suomalaisen yhteiskunnan terveysturvallisuuden ja kansallisen huoltovarmuuden kannalta tärkeiden tuotteiden kotimaisena kehittäjänä ja valmistajana.

Ketkä ovat yhtiön keskeisimmät kilpailijat? Miten Lifa Air erottuu kilpailijoista?

Lifa Airin kilpailijat sekä kirurgisten suu-nenäsuojusten ja hengityssuojainten että ilmanpuhdistimien markkinoilla voidaan jakaa kahteen eri ryhmään: erikoistuneisiin yrityksiin sekä suuriin monikansallisiin generalisteihin, jotka kilpailevat Lifa Airin liiketoiminta-alueiden lisäksi lukuisilla toisilla markkinoilla. Kilpailuetumme perustuu käyttämiimme teknologioihin sekä tehokkaaseen hankintaan ja tuotantoon. Myös uudet innovaatiomme ovat meille tärkeä kilpailuetu, jota suojaavat sekä patentit että vireillä olevat patentti- hakemukset.

Miten yhtiön liikevaihto jakaantuu segmenttien/tuotteiden kesken?

Tavoittelemme keskipitkällä aikavälillä 25–30 prosentin liikevaihdon keskimääräistä vuosittaista kasvuvauhtia (CAGR) ja vähintään 20 prosentin käyttökatemarginaalia (EBITDA, %) ja 40 prosentin omavaraisuusastetta. Tilikauden 2022 liikevaihdon odotamme olevan 18–24 miljoonaa euroa ja käyttökatteen 5–8 miljoonaa euroa. Tavoitteenamme on saavuttaa noin 60 miljoonan euron liikevaihto vuoteen 2026 mennessä, jolloin arvioimme noin 45 % liikevaihdostamme muodostuvan ilmanpuhdistimista, noin 45 % hengityssuojaimista ja kirurgisista suu-nenäsuojuksista, ja noin 10 % ilmanvaihtohygieniatuotteista.

Mitkä ovat yhtiön tärkeimmät markkinat? Mikä on markkinan kasvuvauhti tulevaisuudessa?

Meille keskeisimmät markkinat ovat ilmanpuhdistimien sekä hengityssuojaimien ja kirurgisten suu-nenäsuojusten.

Vuonna 2020 ilmanpuhdistimien globaali markkina oli noin 12,4 miljardia dollaria vuosittaisella liikevaihdolla mitattuna. Ilmanpuhdistimien markkinan vuotuisen kasvun arvioidaan olevan noin 9,4 %.

Hengityssuojaiminen sekä kirurgisten suu-nenäsuojusten globaalit markkinat vuonna 2020 olivat puolestaan noin 6,5 miljardia dollaria, ja niiden keskimääräinen vuosikasvu on noin 3,3 %.

Mitkä ovat yhtiön strategiset tavoitteet lähivuosille?

Ilmanpuhdistimien osalta tavoitteenamme on kiihdyttää kasvuamme oman tuotantokapasiteetin ja myynti- organisaation avulla sekä keskittyä henkilökohtaiseen ilmanpuhdistukseen.
Hengityssuojaimissa ja kirurgisissa suu-nenäsuojuksissa aiomme keskittyä erityisesti parempikatteisiin FFP3-hengityssuojaimiin ylläpitääksemme vakaata kassavirtaa ja tukeaksemme vakaata kasvua. Lisäksi tavoitteenamme on aloittaa biopohjaisten hengityssuojaimien ja kirurgisten suu-nenäsuojuksien myynti vuoden 2024 loppuun mennessä.
Ilmanvaihtohygieniatuotteissa tavoitteenamme on tunnistaa ilmanvaihtohygieniatuotteiden liiketoimintamahdollisuuksia ja arvioida strategisia vaihtoehtoja.

Miten listautuminen edesauttaa yhtiön tavoitteissa?

Tavoittelemme listautumisella ja listautumisannilla kerättävät varat on tarkoitus käyttää pääasiassa kasvustrategiamme tueksi investoimalla markkinointiin ja kansainvälisen myyntiverkoston kasvattamiseen, tutkimus- ja kehitystoimintaan ja uusien teknologioiden kehitykseen ja kaupallistamiseen sekä tuotantokapasiteetin rakentamiseen.

Lisäksi listautumisannissa kerättäviä varoja on tarkoitus käyttää yhtiön yleisiin rahoitustarpeisiin sekä osakekauppaan, jossa yhtiö kasvattaisi omistusosuutensa Lifa Air International Ltd:n osakekannasta 43 prosentista 100 prosenttiin.

Miksi Lifa Airiin kannattaa sijoittaa?

Olemme kannattava ja voimakasta kasvua tavoitteleva yhtiö. Olemme kasvaneet viime vuosina voimakkaasti pitäen samalla suhteellisen kannattavuutemme hyvällä tasolla. Tilikaudella 2021 liikevaihtomme kasvoi 65,3 prosenttia edellisestä tilikaudesta ja käyttökatemarginaalimme oli 33,3 prosenttia.

Tuotteemme ovat laajasti saatavilla tärkeimmillä markkina-alueilla. Ilmanpuhdistimemme ovat monikäyttöisiä, tehokkaita ja muotoilultaan palkittuja. Tuotteemme ovat laajasti saatavilla vähittäiskaupan sekä kansainvälisten jakelijoiden suoramyynnin ja verkkokaupan kautta. Toimitamme tuotteitamme myös suoraan loppukäyttäjille, kuten sairaaloille, kouluille, palveluyrityksille, rakennusalan toimijoille ja teollisuudelle.

Meillä on tehokas hankinta ja tuotanto. Hankimme käyttämämme materiaalit, komponentit ja valmiit tuotteet tuotesegmentistä riippuen Kiinasta, Hongkongista ja Euroopasta.

Kansainvälinen asiakaskunta useilla eri toimialoilla. Asiakaskuntamme on kansainvälinen ja tuotteitamme on myyty jo yli sataan maahan. Asiakaskuntaamme kuuluu yrityksiä useilta eri toimi- aloilta, kuten terveydenhuolto-, liikenne- ja matkailualalta, julkishallinnon toimijoita, vähittäiskaupan alalla toimivia yrityksiä sekä kuluttaja-asiakkaita.

Kilpailukykyiset osittain patentoidut teknologiat ja innovatiivinen tuotekehitys. Meillä on innovatiivinen tuotekehitystiimi ja pitkä kokemus yhteistyöstä erilaisten tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa. Uudet innovaatiomme ovat meille tärkeä kilpailuetu, jota suojaavat sekä patentit että vireillä olevat patentti- hakemukset. Teemme jatkuvasti tuotekehitystyötä kehittääksemme entistä suodatustehokkaampia ja mukavampia sekä erityisesti ympäristöystävällisempiä hengityssuojaimia ja kirurgisia suu-nenäsuojuksia. BIOPROT-hankkeen myötä tavoitteenamme on kehittää biopohjaisia hengityssuojaimia ja kirurgisia suu-nenäsuojuksia ja aloittaa niiden myynti vuoden 2024 loppuun mennessä.

Ja lopuksi, näkemyksemme mukaan megatrendit tukevat Lifa Airin tuotteiden kysyntää. Näkemyksemme mukaan koronaviruspandemia on vain alkusysäys ilmanlaadun tärkeyden tiedostamisessa ja jatkossa tietyt käynnissä olevat megatrendit tulevat nostamaan Lifa Airin tuotteiden kysyntää. Tällaisia megatrendejä ovat esimerkiksi huoltovarmuuden varmistaminen, kaupungistuminen ja ilmansaasteet, lisääntynyt tarve henkilökohtaiselle suojautumiselle sekä tiukentuva regulaatio.

Lifa Air Oyj:n toimitusjohtaja Vesa Mäkipää
Sijoittajien kysymyksiin vastasi Lifa Air Oyj:n toimitusjohtaja Vesa Mäkipää

Listautumisanti on alkanut!

 • Lifa Air Oyj suunnittelee listautuvansa Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle kaupankäyntitunnuksella “LIFA”
 • Listautumisanti koostuu alustavasti enintään 3 000 000 uudesta tarjottavasta osakkeesta
  • Lisäosake-erä on enintään 2 400 000 tarjottavaa osaketta
 • Yleisöannissa tarjotaan alustavasti enintään 1 200 000 osaketta
 • Merkintähinta: 3,40€ yleisö- ja instituutioannissa
 • Merkintäaika alkaa 30.3.2022 klo 9.30
 • Merkintäaika päättyy 8.4.2022 klo 16.30
 • Merkintäaika voidaan päättää aikaisintaan 6.4.2022 klo 16:30
 • Kaupankäynti yhtiön osakkeilla odotetaan alkavan First Northissa arviolta 20.4.2022
 • Lue näkökulmamme listautumisantiin tästä!

Sijoita osakeantiin

Tehty kaupallisessa yhteistyössä Lifa Air Oyj:n kanssa.

Sinua voisi kiinnostaa
Analyysi: LeadDesk odottaa vuosikasvun paranevan kuluvana vuonna
Atrian uusi johto yrityskaupoilla Ruotsissa – analyysi
Tekoälyuutiset: AI-vaikuttajien mukaan tekoäly voi aiheuttaa merkittävää haittaa ihmiskunnalle
Sijoittajan valinnat