Sijoittajan näkökulma Lifa Air Oyj:n listautumiseen

Ilmanpuhdistuslaitteita valmistava kotimainen teknologiayhtiö Lifa Air listautuu. Tältä listautumisanti näyttää sijoittajan silmiin.

Sijoittaja.fi
Sijoittaja.fi

Ilmanpuhdistuslaitteita valmistava kotimainen teknologiayhtiö Lifa Air listautuu. Tältä listautumisanti näyttää sijoittajan silmiin.

Lifa Air Oyj listautumisanti

 • Lifa Air Oyj suunnittelee listautuvansa Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle kaupankäyntitunnuksella ”LIFA”
 • Listautumisanti koostuu alustavasti enintään 3 000 000 uudesta tarjottavasta osakkeesta
  • Lisäosake-erä on enintään 2 400 000 tarjottavaa osaketta
 • Yleisöannissa tarjotaan alustavasti enintään 1 200 000 osaketta
 • Merkintähinta: 3,40€ yleisö- ja instituutioannissa
 • Merkintäaika alkaa 30.3.2022 klo 9.30
 • Merkintäaika päättyy 8.4.2022 klo 16.30
 • Merkintäaika voidaan päättää aikaisintaan 6.4.2022 klo 16:30
 • Kaupankäynti yhtiön osakkeilla odotetaan alkavan First Northissa arviolta 20.4.2022

Sijoita osakeantiin

Lifa Air on hengitysilmaa puhdistavia tuotteita valmistava teknologiayhtiö

Lifa Air Oyj on vuonna 1988 perustettu suomalainen teknologiayritys, joka tarjoaa puhtaan hengitysilman mahdollistavia ratkaisuja. Helsingissä pääkonttoria pitävä Lifa Air on perustamisestaan lähtien ollut edelläkävijä erilaisten puhtaamman ja terveellisemmän hengitysilman mahdollistavien tuotteiden kehittämisessä. Yhtiön ratkaisuja voidaan käyttää useissa erilaisissa tiloissa, kuten esimerkiksi kodeissa, kouluissa, toimistoissa ja tehtaissa. Lisäksi Lifa Airin tuotteet soveltuvat lukuisiin erilaisiin tarpeisiin aina yksityiskäytöstä ammatillisiin käyttötarkoituksiin.

Pitkäjänteisen tutkimus- ja tuotekehitystyön ansiosta Lifa Airilla ja osalla sen tytäryhtiöistä on hallussaan yhtiön tuotteisiin liittyviä patentteja ja/tai vireillä olevia patenttihakemuksia. Lifa Airilla on yli 30 vuoden kokemus maailmanlaajuisen asiakasverkoston palvelemisesta, ja yhtiön tuotteita on myyty yli sataan maahan. Lifa Airilla on monipuolinen asiakaskunta, johon kuuluu yrityksiä muun muassa terveydenhuolto-, liikenne-, matkailu-, hotelli-, rakennus- ja kiinteistöalalta sekä lääke- ja ruokateollisuudesta. Asiakkaisiin kuuluu myös julkishallinnon toimijoita sekä kuluttaja-asiakkaita suoramyynnin ja kaupan alan välityksellä.

Lifa Air Oyj:n avainlukuja vuodelta 2021.

Liiketoiminta-alueet

Lifa Airin liiketoiminta jakautuu kolmeen liiketoiminta-alueeseen:

 1. ilmanpuhdistimet
 2. hengityssuojaimet ja kirurgiset suu-nenäsuojukset
 3. ilmanvaihtohygieniatuotteet.

Tilikausilla 2021 ja 2020 Yhtiön liikevaihdosta pääosa muodostui hengityssuojainten ja kirurgisten suu-nenäsuojusten myynnistä.

Ilmanpuhdistimet

Lifa Air -ilmanpuhdistimiin kuuluvat muun muassa eri kokoisiin sisätiloihin, kuten kotitalouksiin, toimistoihin, julkisiin tiloihin ja autoihin, tarkoitetut ilmanpuhdistimet, ilmaa kosteuttavat ilmanpuhdistimet sekä kannettavat henkilökohtaiset ilmanpuhdistimet. Ilmanpuhdistimet soveltuvat myös hiljaisuutta vaativiin tiloihin, kuten makuuhuoneisiin, sillä tuotteiden äänitasoa voi säätää.

Ilmanpuhdistimet-tuotesegmentti sisältää tuotteita, joihin liittyy myös älyteknologiaa. Tähän tuotesegmenttiin kuuluu esimerkiksi yhtiön vuonna 2020 lanseeraama 6Gcool-henkilökohtainen ilmanpuhdistin.

Lifa Air Oyj:n tuote: 6Gcool. Tuote on henkilökohtainen ilmanpuhdistin.
Lifa Airin 6Gcool-henkilökohtainen ilmanpuhdistin

Hengityssuojaimet ja kirurgiset suu-nenäsuojukset

Lifa Airin toinen tuotesegmentti on hengityssuojaimet ja kirurgiset suu-nenäsuojukset. Tuotesegmenttiin lukeutuvat hengityssuojaimet sekä lääkinnällisiksi laitteiksi luokiteltavat kirurgiset suu-nenäsuojukset. Hengityssuojaimet on suunniteltu suojaamaan käyttäjäänsä ilman epäpuhtauksilta ja/tai käyttäjän ympäristöä uloshengitykseltä ja mahdollisilta ilmateitse leviäviltä taudeilta. Lifa Air valmistaa useita eri malleja kehittyneemmistä FFP2- ja FFP3-hengityssuojaimista, joita on saatavilla useilla erilaisilla nauha-, väri- ja muotovaihtoehdoilla. Kaikki FFP2- ja FFP3-hengityssuojaimet valmistetaan Suomessa ja niiden laatua tarkkaillaan aktiivisesti. Kirurgisten suu-nenäsuojusten pääasiallinen käyttötarkoitus on puolestaan suojata muita ihmisiä käyttäjän uloshengitykseltä ja mahdollisilta roiskeilta. Samalla tuotteet suojaavat osittain myös niiden käyttäjää vastaavilta ilman epäpuhtauksilta. Myös kirurgiset nenä-suusuojat valmistetaan Suomessa. Hengityksensuojaimet luokitellaan asetuksen (EU) 2016/425 mukaisesti henkilönsuojaimiksi ja kirurgiset suu-nenäsuojukset luokitellaan asetuksen (EU) 2017/745 mukaisesti lääkinnällisiksi laitteiksi. Tämän takia Lifa Air on rekisteröity eurooppalainen lääkinnällisten laitteiden valmistaja, ja sen hengityssuojaimet ovat standardien mukaisia ja CE-hyväksyttyjä tuotteita.

Ilmanvaihtohygieniatuotteet

Viimeinen yhtiön liiketoiminta-alue on ilmanvaihtohygieniatuotteet. Tähän segmenttiin kuuluvat esimerkiksi harjakoneet, alipaineistajat sekä ilmanvaihtokanavien kamerarobotit ja kuvauslaitteet. Ilmanvaihtohygieniatuotteiden liiketoiminta-alueella Lifa Air tarjoaa konsulttipalvelua yhtiön laitteita ja koneita hankkiville asiakkaille. Lifa Airin ilmanvaihtokanavien sekä prosessiteollisuuden, kuten elintarvike- ja lääketeollisuuden kanavistojen, puhdistukseen tarkoitetut harjakoneet on suunniteltu vastaamaan erilaisiin kanavistopuhdistuksen tarpeisiin. Ilmanvaihtokanavien puhtaudella on keskeinen merkitys ilmanvaihdon energiankulutuksen kannalta. Oikein suoritettu ilmanvaihtokanavien puhdistus edistää siten energiatehokkuutta sekä toisaalta terveyttä ja turvallisuutta.

Tuotesegmenttien lisäksi Lifa Air pyrkii jatkuvasti kehittämään teknologista osaamistaan, ja yhtiöllä onkin käynnissä useita tutkimushankkeita.

Lifa Airin strategia

Lifa Air nostaa strategiansa kulmakiviksi:

 • Laajan tuotevalikoiman, joka on saatavilla tärkeimmillä markkina-alueilla
 • Tehokas hankinta ja tuotanto
 • Kansainvälinen asiakaskunta useilla eri toimialoilla
 • Kilpailukykyiset osittain patentoidut teknologiat ja innovatiivinen tuotekehitys

Tämän lisäksi yhtiö jakaa strategiansa tuoteryhmiensä mukaan. Ilmanpuhdistimien osalta Lifa Airin tavoitteena on kiihdyttää kasvua oman tuotantokapasiteetin ja myyntiorganisaation avulla, sekä keskittyä henkilökohtaiseen ilmanpuhdistukseen. Hengityssuojaimien ja kirurgisten suu-nenäsuojainten segmentin kohdalla yhtiö pyrkii ylläpitämään vakaata kassavirtaa ja tukemaan vakaata kasvua korkeamman marginaalin FFP2 ja FFP3-tuotteilla, sekä aloittaa biopohjaisten kasvomaskien myynti vuoden 2024 loppuun mennessä. Ilmanvaihtohygieniatuotteissa Lifa Air pyrkii tunnistamaan tuotesegmentin liiketoimintamahdollisuuksia ja arvioida strategisia vaihtoehtoja.

Ilmanpuhdistimien markkinakasvu yli 9 prosenttia vuodessa

Lifa Airin markkinatilanne on vähintääkin lupaava. Huoli kiihtyvästä ilmastonmuutoksesta on vuosi vuodelta kiinnittänyt lisää huomiota ilmansaasteisiin ja tiukentanut vaatimuksia saasteita suodattavien ilmanpuhdistimien lisäämisestä ja niiden laadusta. Tästä syystä ilmanpuhdistimien markkinan arvioidaankin kasvavan merkittävästi tulevina vuosina. Vuonna 2020 ilmanpuhdistimien globaali markkina oli noin 12,4 miljardia dollaria. Nykyisten arvioiden mukaan markkina kasvaisi jopa 23,3 miljardiin dollariin vuoteen 2027 mennessä, mikä tarkoittaa noin 9,4 % keskimääräistä vuosittaista kasvua.

Lifa Air Oyj:n markkinanäkymät: ilmanpuhdistimien kokonaismarkkinan arvioitu kehitys
Lähde: VPA Research

Kasvomaskien markkina kasvoi voimakkaasti koronassa ja kasvu jatkuu tulevaisuudessa

Koronaviruspandemia teki kasvomaskeista osan ihmisten arkea. Vuonna 2020 kasvomaskien globaali markkina oli noin 6,5 miljardia dollaria, ja arvioiden mukaan se kasvaisi 8,1 miljardiin dollariin vuoteen 2027 mennessä. Kasvuarvioiden taustalla on sekä koronaviruspandemia että lisääntynyt kirurgisten nenä-suusuojien ja hengityssuojainten käyttö terveydenhuollon ja teollisuuden sektoreilla.

Kasvomaskien kasvaneella käytöllä on kuitenkin vakava kääntöpuoli ympäristön kannalta. Koronaviruspandemian ehkäisemiseksi käyttöönotettujen suu-nenäsuojien kertakäyttöisyyttä on korostettu, mikä käytännössä tarkoittaa maatumattoman maskin hävittämistä ensimmäisen käyttökerran jälkeen. Maassa lojuvat kasvomaskit ovatkin tulleet osaksi katukuvaa, sekä valtameriä. Koronapandemian hiipumisen myötä kasvomaskien luomaan ympäristöuhkaan tullaan varmasti puuttumaan. Lifa Airin kannalta on kuitenkin positiivista, että yhtiö on jo nyt maininnut strategiassaan biopohjaisten kasvomaskien kehityksen ja lanseeraamisen vuoden 2024 loppuun mennessä.

Lifa Air Oyj markkinanäkymät: kasvomaskien globaalin markkinan kasvunäkymät
Lähde: Frost & Sullivan

Ilmanpuhdistimien markkina on vankasti kiinni megatrendeissä. Lisääntyvän tietoisuuden ilmansaasteista ja ilmateitse leviävistä tartunnoista odotetaan lisäävän hengityssuojaimien ja muiden henkilökohtaisten ilmanpuhdistuslaitteiden kysyntää. WHO:n mukaan jopa noin 99 % maailman väestöstä asuu alueilla, joissa ilman saasteisuus ylittää terveysjärjestön rajat. Kasvumahdollisuudet Lifa Airin markkinoille ovat siis valtavat.

Taloudellinen tilanne

Yhtiön liikevaihto kasvoi 65 prosenttia vuonna 2021 ja kannattavuus oli vahva. Liikevoitto-% oli peräti 29,3 prosenttia.

Tilikausilla 2021 ja 2020 yhtiön liikevaihdosta pääosa muodostui hengityssuojainten ja kirurgisten suu-nenäsuojusten myynnistä. Yhtiön tavoitteena on kuitenkin strategiansa mukaisesti saavuttaa kannettavien henkilökohtaisten ilmanpuhdistimien kaupallinen läpimurto sekä kasvattaa ilmanpuhdistimet-tuotesegmentin osuutta Yhtiön liikevaihdosta.

Lifa Air Oyj:n keskeiset tunnusluvut vuosilta 2020 ja 2021

Tavoitteena 25-30 prosentin kasvu ja 20 prosentin käyttökate

Lifa Air tavoittelee keskipitkällä aikavälillä liikevaihdon 25–30 prosentin keskimääräistä vuosittaista kasvuvauhtia (CAGR), vähintään 20 prosentin käyttökatemarginaalia ja 40 prosentin omavaraisuusastetta.

Tilikauden 2022 liikevaihdon yhtiö odottaa olevan 18–24 miljoonaa euroa ja käyttökatteen 5–8 miljoonaa euroa.

Lifa Air Oyj:n keskipitkän aikavälin tavoitteet

Listautumisannilla kerätyn varojen käyttö

Lifa Air arvioi keräävänsä listautumisannilla noin 10 miljoonan euron bruttovarat olettaen, että kaikki uudet osakkeet merkitään, ja lisäosake-erää ei käytetä.

Osakeannilla kerättävät varat on tarkoitus käyttää pääasiassa Lifa Airin kasvustrategian tueksi. Käytännössä tämä tapahtuu investoimalla markkinointiin ja kansainvälisen myyntiverkoston kasvattamiseen, tutkimus- ja kehitystoimintaan, uusien teknologioiden kehitykseen ja kaupallistamiseen sekä tuotantokapasiteetin rakentamiseen. Lisäksi osa annilla kerättävistä varoista on tarkoitus käyttää osakekauppaan, jossa yhtiö kasvattaisi omistusosuutensa Lifa Air International Ltd:n osakkeista 43 prosentista 100 prosenttiin. Osakekaupan täytäntöönpano on ehdollinen listautumisannin toteutumiselle ja sille, että annissa kerättävien bruttovarojen määrä on vähintään 6 miljoonaa euroa. Kyseisessä osakekaupassa Lifa Air ostaisi 57 prosenttia Lifa Air International Ltd:n osakkeista yhteensä 2,85 miljoonan euron kauppahinnalla. Osakekaupassa myyjiä olisivat seuraavat yhtiön lähipiiriin kuuluvat tahot:

 • Yhtiön toimitusjohtaja ja suurin osakkeenomistaja Vesa Mäkipää myisi 29,5 prosenttia Lifa Air International Ltd:n osakekannasta yhteensä noin 1,48 miljoonan euron kauppahinnalla;
 • Lifa Air International Ltd:n toimitusjohtaja ja 43,8 prosenttia Yhtiön osakekannasta määräysvaltayhtiönsä Lifa Air Environmental Technology Limitedin kautta omistava Benjamin Shum myisi Yhtiölle 15 prosenttia Lifa Air International Ltd:n osakekannasta yhteensä noin 0,75 miljoonan euron kauppahinnalla; ja
 • Yhtiön hallituksen jäsen Eppu Mäkipää myisi 5,0 prosenttia Lifa Air International Ltd:n osakekannasta yhteensä noin 0,25 miljoonan euron kauppahinnalla.

Sijoittajan näkökulma

Yhtiön liikevaihtotavoitteena on saavuttaa noin 60 miljoonan euron liikevaihto vuoteen 2026 mennessä, joka jakautuisi liiketoiminta-alueittain siten, että ilmanpuhdistimet muodostaisivat noin 45 prosenttia, hengityssuojaimet ja kirurgiset suu-nenäsuojukset noin 45 prosenttia ja ilmanvaihtohygieniatuotteet noin 10 prosenttia.

Lifa Air odottaa tilikauden 2022 liikevaihdon olevan 18–24 miljoonaa euroa ja käyttökatteen 5–8 miljoonaa euroa. Ohjeistus perustuu Lifa Airin alkuvuoden kehitykseen sekä Yhtiön johdon oletuksiin koskien toimintaympäristön kehitystä sekä Lifa Airin kykyä tuottaa liikevaihtoa loppuvuoden 2022 aikana. Ohjeistusta tukevat Lifa Airin uudet tuotteet sekä tuotevariaatiot, kustannustehokkuuden parantamiseksi tehdyt toimenpiteet sekä Yhtiön aktiivinen uusasiakashankinta.

Alla ovat Sijoittaja.fi:n ennusteet perustuen yhtiön ohjaukseen ja strategisiin kasvu- ja kannattavuustavoitteisiin. Osakemääränä ennusteissa on käytetty osakemäärää listautumisen jälkeen, jossa lisäosake-erä käytetään. Markkina-arvoksi saadaan 3,40 euron listautumishinnalla 45 miljoonaa euroa. Vuoden 2022 lukuja käyttäen EV/EBIT on 5,8 ja P/E-luku 10,3. Arvostusluvut ovat kasvuyritykselle houkuttelevat. Näkemyksemme mukaan listautuminen on valuoitu matalalle, koska:

 • Yhden asiakkaan osuus liikevaihdosta merkittävä
 • Valtaosa 2020-2021 liikevaihdosta syntynyt hengityssuojaimista ja kirurgisista suu-nenäsuojuksista
 • Listautumisen läpimeno halutaan varmistaa.

Riskit

Sijoittaja.fi:n näkemyksen mukaan merkittävimmät riskit ovat:

 • Markkinatilanteen merkittävä muuttuminen pandemian väistymisen myötä
 • Viiden suurimman asiakkaan osuus 2021 liikevaihdosta 80 prosenttia ja yhden asiakkaan osuus tästä yli 50 prosenttia
  • Osuus pienentymässä vuonna 2022
 • Uusien tuotteiden kaupallistamisessa onnistuminen, jolloin strateginen kasvutavoite vaarantuisi

Ankkurisijoittajissa tunnettuja rahastoyhtiöitä

Tietyt EAB Rahastoyhtiö Oy:n ja Sp-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat rahastot (”Ankkurisijoittajat”) ovat maaliskuussa 2022 antaneet sitoumukset, joiden mukaisesti ne ovat sitoutuneet tietyin tavanomaisin ehdoin merkitsemään Listautumisannin yhteydessä Tarjottavia Osakkeita yhteensä noin 4,5 miljoonalla eurolla.

Houkuttelevasta valuaatiosta johtuen ennakoimme, että listautuminen onnistuu. Lifa Air on pieni yhtiö, mutta mielenkiintoinen lisä Nasdaqin kasvuyrityslistalle. Riskinä on pandemian väistymisen myötä tapahtuva hengityssuojaimien myynnin lasku ja kansainvälistymisessä onnistuminen. Emme usko, että listautumisen yhteydessä tapahtuva konsernia selkeyttävä yritysjärjestely, jossa osakkuusyhtiön osakkeita ostetaan yhtiön johdolta, vaikuttaa sijoittajien innostukseen osallistua Lifa Airin listautumisantiin.

Sijoita osakeantiin

Tehty kaupallisessa yhteistyössä Lifa Air Oyj:n kanssa.

Sinua voisi kiinnostaa
Wimaon osakeanti – uniikilla teknologialla ratkaisu muovin kierrätykseen
Tekoälyuutiset: Uusi askel ihmismäisempiin tekoälymalleihin
Helsingin pörssi on vihdoin kääntynyt – hakannut tuotossa jopa teknologiaosakkeet
WIMAO
Sijoittajan valinnat