Northcrypto

Analyysi: Nokian Renkaiden Venäjän toimintojen myynti otti askeleen eteenpäin

Venäläinen PJSC Tatneft sai luvan maan hallitukselta ostaa Nokian Renkaiden Venäjän toiminnot. Tieto otettiin markkinoilla positiivisesti vastaan. Kaupan toteutumiseen liittyy kuitenkin vielä epävarmuuksia.

Julkaistu: 15.03.2023 Kirjoittaja:

analyysi Nokian Renkaat osakkeet sijoitusideat tulokset

Nokian Renkaat

Nokian renkaat on ollut Helsingin pörssin yksi Venäjä-riippuvaisimmista yhtiöistä, jonka liiketoiminta on kärsi Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Yhtiö kertoi kesäkuussa 2022 aloittaneensa hallitun vetäytymisen Venäjältä, ja osana tätä prosessia yhtiö kertoi kirjanneensa vuoden toisella neljänneksellä noin 300 miljoonan euron arvonalentumisia Venäjän varoihin liittyen. Muutama päivä ennen Q3-tulosjulkistusta Nokian Renkaat julkaisivat hyviä uutisia liittyen Nokian Renkaiden Venäjä-toimintoihin, kun yhtiö ilmoitti allekirjoittaneensa sopimuksen Venäjän liiketoimintojen myynnistä Tatneft PJSC:lle lokakuussa. Kaupan velattoman arvon on arvioitu olevan noin 400 miljoonaa euroa. Kaupan toteutumisen myötä Nokian Renkaiden toiminta Venäjällä loppuu ja yhtiön henkilökunta siirtyy uudelle omistajalle.

Venäjä on ollut Nokian Renkaille tärkeä markkina-alue (20 % liikevaihdosta) ja 80 prosenttia yhtiön henkilöautojen rengastuotannosta on Venäjällä. Nokian Renkaiden Venäjällä sijaitsevien omaisuuksien arvo on puolestaan ollut 476 miljoonaa euroa. Yhtiö antoi 28.4.2022 lausunnon liittyen yhtiön toimintaan Venäjällä.

  • Yhtiö nopeuttaa kapasiteetin kasvattamista Suomen- ja Yhdysvaltain-tehtailla ja nopeuttaa suunnitelmia investoida uuteen kapasiteettiin Euroopassa. Näillä toimilla Nokian Renkaat riippuvuutta Venäjän tuotannosta ja hajauttaa valmistuskapasiteettia maantieteellisesti.
  • EU:n pakotteet kieltävät renkaiden tuonnin Venäjältä EU:hun, kieltävät tiettyjen raaka-aineiden viennin EU:sta Venäjälle ja rajoittavat kuljetuksia Venäjältä ja Venäjälle. Pakotteilla on merkittävä vaikutus Nokian Renkaiden kykyyn valmistaa renkaita Venäjällä sekä myydä renkaita Venäjällä ja EU:ssa, erityisesti Keski-Euroopan alueella.
  • Suunnitelmien mukaan Nokian Renkaiden Pohjoismaissa myytävät renkaat valmistetaan tulevaisuudessa Nokialla ja Pohjois-Amerikassa myytävät renkaat Daytonissa sekä Nokialla.
  • Renkaiden tuontirajoitteet eivät vaikuta Nokian Renkaat Oyj:n raskaiden renkaiden liiketoimintaan.

Nokian Renkaiden liikevaihdon jakauma vuonna 2022

Lähde: Nokian Renkaat vuosikertomus 2022

Venäjän toimintojen myynti otti askeleen eteenpäin

Nokian Renkaat sai 14.3.2023 PJSC Tatneftilta tiedon, että Venäjän hallituksen ulkomaisia investointeja valvova komissio on myöntänyt yhtiölle luvan ostaa Nokian Renkaat Oyj:n Venäjän toiminnot. Venäjän hallituksen komission tekemän päätöksen mukaan komission määrittämä kauppahinta on kokonaisuudessaan 23 050 miljoonaa ruplaa. Valuuttakurssina käytetään Venäjän keskuspankin kurssia päivänä, jolloin kauppahinta maksetaan. Maanantain 13.3. valuuttakurssilla hyväksytty kauppahinta olisi vain 286 miljoonaa euroa.

Nokian Renkaiden mukaan kauppaan liittyy edelleen huomattavia epävarmuuksia, esimerkiksi kaupan aikataulun viivästymiseen sekä kaupassa käytettävä maksupäivän rupla/euro-valuuttakurssiin liittyen. Kaupan lopullinen toteutuminen vaatii vielä muun muassa päivitetyn taustojen tarkastuksen johtuen pakotejärjestelmissä tapahtuneista muutoksista sekä rahansiirron toteutumisen.

Q4/2022 jäi kauas ennusteista – ohjaus vuodelle 2023 ei lupaile parempaa

Vuoden viimeisellä neljänneksellä Nokiarn Renkaiden liikevaihto oli 411,3 M€ (analyytikoiden ennuste 454,2 M€) ja segmentit yhteensä liikevoitto oli 13,5 milj. euroa (ennuste 36,1 M€). Vuoden viimeisellä neljänneksellä Nokian Renkaiden liikevaihto laski 19,8 % vuoden takaisesta vertailukaudesta. Liikevaihdon lasku johtui pitkälti toimituskyvyn heikkenemisestä henkilöautorenkaissa. Samasta syystä, sekä negatiivisesti vaikuttaneesta muuttuneesta tehdasmixistä johtuen myös yhtiön segmentit yhteensä liikevoitto laski 84,7 %. Nokian Renkaiden segmentit yhteensä osakekohtainen tulos oli katsauskaudella 0,11 euroa (vertailukausi 0,49), kun taas raportoitu osakekohtainen tulos painui pakkaselle ollen -0,11 euroa. Nokian Renkaiden liiketoimintasegmenteistä kuitenkin Vianor ja Raskaat Renkaat pärjäsivät Q4:lla hyvin.

Vuodelle 2023 Nokian Renkaat ohjaa sen segmentit yhteensä liikevaihdon olevan 1300-1500 milj. euroa ja segmentit yhteensä liikevoittoprosentin 6-8 %. Segmentit yhteensä liikevoiton odotetaan syntyvän vuoden jälkimmäisellä puoliskolla johtuen liiketoiminnan kausiluonteisuudesta.

Nokian Renkaiden taloudelliset tavoitteet

Nokian Renkaat on tavoitellut keskipitkällä aikavälillä 2 miljardin euron liikevaihtoa. Tämä tavoite ei kuitenkaan Ukrainan sodan vuoksi ole ajankohtainen. Yhtiön taloudelliset tavoitteet ovat:

  • Markkinoita nopeampi kasvu: Liikevaihto 2 mrd euroa
  • Hyvä tuotto ja kannattavuus: Segmentit yhteensä liikevoittomarginaali ja sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) 20 %:n tasolla
  • Kasvava vuosittainen osinko, joka 50 % nettovoitosta

Vuonna 2022 liikevaihto oli 1,8 miljardia euroa. Viimeisen viiden vuoden keskiarvo liikevoittomarginaali on ollut 19,8 prosenttia.

Nokian Renkaiden osinko 2023

Nokian Renkaat on ollut historiassa hyvä osinkoyhtiö. Koronapandemia ja Ukrainan sota ovat kuitenkin vaikuttaneet osinkoon negatiivisesti.

Nokian Renkaiden hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2022 maksetaan osinkoa 0,35 euroa osakkeelta toukokuussa. Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään toisen, enintään 0,20 euron osakekohtaisen osinkoerän jakamisesta joulukuussa.

  • Vuonna 2022 osinkoa maksettiin 0,55 euroa osake
  • Vuonna 2021 osinkoa maksettiin 1,20 euroa.

Nokian Renkaiden osake

Nokian Renkaiden osake tippui vuoden 2022 aikana noin 71 prosenttia. Kurssi tippui äkillisesti Venäjän hyökättyä Ukrainaan yhtiön Venäjä-riippuvuuden takia. Kurssi haki tämän jälkeen uutta tasoa huomioiden yhtiön tulevaisuuden näkymät, ja vuoden loppuun asti Nokian Renkaiden osake vaihtoi omistajaa 10 – 11,5 euron hintaan.

Nokian Renkaiden Q4-tulos ei ollut hyvä, minkä myös markkinat ilmaisivat selvästi – tilinpäätöksen julkaisun jälkeen Nokian Renkaiden osake syöksyi yli 9 %. Helmi-maaliskuussa kurssi suli edelleen, ja kävi alimmillaan noin 7,3 eurossa maanantaina 13.3.

Tieto Venäjän toimintojen myynnin edistymisestä oli piristysruiske Nokian Renkaiden osakkeelle. Sisäpiiritiedon julkaisun jälkeen yhtiön osake nousi reippaat 6 %.

Nokian Renkaat osake: Nokian Renkaiden osakekurssi viimeisen kuuden kuukauden ajalta
Lähde: TradingView.

Sijoittajan näkökulma

Ei ole ihme, että tieto Venäjän liiketoimintojen myynnin etenemisestä otettiin markkinoilla varsin positiivisesti vastaan. Venäjän liiketoimien myynti oli odotettu ja tarpeellinen päätös, jolla Nokian Renkaat pääsisi viimein irtautumaan koko viime vuoden rasittaneesta Venäjä-riskistä. Kauppasopimus allekirjoitettiin jo lähes puoli vuotta sitten, mutta kaupan etenemisestä ei ole kuulunut tähän asti juuri mitään. Kaupan toteutumiseen liittyneet epävarmuudet ovat painaneet Nokian Renkaiden kurssia, joten tieto Venäjän hallituksen komission positiivisesta päätöksestä on huojentava. Tilanteessa ei kuitenkaan ole varsinaista juhlimista ennen kuin raha on vaihtanut omistajaa. Kuten Nokian Renkaiden tiedotteessa sanottiin, liittyy kaupan toteutumisen ajankohtaan sekä hintaan vielä epävarmuuksia. Myöskin kauppahinta näyttäisi jäävän melkolailla odotettua pienemmäksi.

Vaikka Venäjältä irtautuminen on Nokian Renkaiden tulevaisuuden kannalta positiivinen asia, vaikuttaa se merkittävästi yhtiön taloudelliseen tulokseen, kuten tilinpäätösraportista näkyy. Renkaiden tuonnin loppuminen Venäjältä vaikuttaa negatiivisesti Nokian Renkaiden myyntiin erityisesti Keski-Euroopassa seuraavan kahden-kolmen vuoden aikana. Yhtiöllä on nyt kova tarve kasvattaa sen liiketoimintaa muualla kuin Venäjällä. Rengassaatavuuden turvaamiseksi Nokian Renkaat onkin kasvattanut kapasiteettia Suomen- ja Yhdysvaltain-tehtaillaan. Myös uuden Romanian tehtaan edistyminen ja käyttöönotto ajallaan vaikuttavat kriittisesti Nokian Renkaiden toimintaan seuraavan parin vuoden ajan.

Nokian Renkaiden antama ohjaus vuodelle 2023 on heikko, mikä näkyi markkinoiden rajussa reaktiossa tilinpäätökseen. Yhtiö odottaa sen liikevaihdon jäävän selvästi viime vuosien tasosta sekä yhtiön keskipitkän aikavälin tavoitteesta. Nokian Renkaat arvioivat myös seuraava puolen vuoden olevan yhtiön toiminnalle haastava heikon tarjonnan vuoksi. Nokian Renkaat voi joutua punnitsemaan uusiksi sen keskipitkän aikavälin taloudellisia tavoitteita, mikäli renkaiden tarjontaa ei saada seuraavalla vuosipuoliskolla käännettyä.

Vielä vuoden 2022 lopulla sijoittajien usko Nokian Renkaisiin ei näyttänyt olevan kuihtunut. OP julkaisi joulukuun alussa koosteen omien asiakkaidensa sijoituspäätöksistä marraskuussa, ja hieman yllättäen netto-ostetuimpien osakkeiden listan toiselle sijalle oli noussut Nokian Renkaat. Myös Nordnet raportoi tammikuun alussa Nokian Renkaiden olleen joulukuun 2022 viidenneksi ostetuin kotiamainen osake. Suunta kuitenkin kääntyi vuoden vaihteessa, ja helmikuun alun raportin mukaan Nokian Renkaiden osake oli tammikuussa Nordnetin neljänneksi myydyin. Sijoittajat selvästi pitivät paikalleen jämähtänyttä Venäjän toimintojen kauppasopimusta aikaisempaa suurempana riskinä, eivätkä heikot lähitulevaisuuden näkyvät parantaneet sijoittajien sentimenttiä. Kaupan loppuun vieminen voisikin tuoda hieman uutta puhtia Nokian Renkaiden osakkeeseen, mutta hurjia kurssiralleja ei todennäköisesti ole luvassa.

Seuraa tuloskautta

Sijoittaja.fi:n jäsenenä saat lukuoikeuden koko sisältöön ja käyttöoikeuden Osaketyökaluun. Katso sijoittajan tärkeimmät tunnusluvut ja arvostuskertoimet Osaketyökalusta.

Tutustu Osaketyökaluun!

(*) Affiliate-linkki. Linkin kautta siirtyminen sivustolle ei aiheuta kuluja käyttäjälle. Tehdyistä tilauksista sivusto voi saada rahallisen korvauksen.SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITImage


New call-to-action

Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy