Norrhydro Group Oyj:n osakkeiden kaupankäynti alkoi

Norrhydro on suomalainen liikkeenohjauksen edelläkävijä ja yksi Pohjoismaiden johtavista energiatehokkaiden hydraulisylinterien tarjoajista. Tutustu yhtiöön!

Vieraileva kirjoittaja
Vieraileva kirjoittaja

Norrhydro on suomalainen liikkeenohjauksen edelläkävijä ja yksi Pohjoismaiden johtavista energiatehokkaiden hydraulisylinterien tarjoajista. Tutustu yhtiöön!

Norrhydro listautui ja kaupankäynti alkoi

Norrhydro Oyj on listautunut First North -markkinapaikalle ja kaupankäynti osakkeilla on alkanut kaupankäyntitunnuksella NORRH.  Yhtiö kiittää kaikkia listautumisantiin osallistuneita!

Listautumisannin kysyntä oli vahvaa ja se merkittiin kokonaisuudessaan noin 7,0-kertaisesti. Yhtiö saa listautumisannista noin 8 miljoonan euron bruttovarat. Listautumisannin kautta yhtiö sai noin 12 000 uutta osakkeenomistajaa. Kaupankäynti yhtiön osakkeilla alkoi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Market Finland -markkinapaikalla 1.12.2021.

Sijoita älykkään ja ympäristöystävällisen hydrauliikan edelläkävijään Norrhydroon

Norrhydro on suomalainen liikkeenohjauksen edelläkävijä ja yksi Pohjoismaiden johtavista energiatehokkaiden hydraulisylinterien tarjoajista. Norrhydro kehittää ja valmistaa innovatiivisia ja ympäristöystävällisiä hydrauliikkaratkaisuja muun muassa metsäkone-, materiaalinkäsittely-, kaivos-, maanrakennus- ja meriteollisuuden tarpeisiin. Yhtiön visiona on olla älykkään ja ympäristöä säästävän hydrauliikan globaali johtaja.

Norrhydrolla on yli 35 vuoden kokemus laadukkaiden hydrauliikkaratkaisujen toimittamisesta vaativiin olosuhteisiin. Yhtiön asiakkaat ovat pääasiassa pohjoismaisia ja globaalisti toimivia liikkuvien koneiden ja laitteiden valmistajia, joille yhtiö on pitkäaikainen, strateginen kumppani. Asiakkaan tarpeista riippuen yhtiö tarjoaa joko komponentteja tai kokonaisia liikkeenohjausjärjestelmiä. Yhtiö on kehittänyt hydrauliseen tekniikkaan perustuvan edistyksellisen NorrDigi®-ratkaisun, joka yhdistää monikammioisen sylinterin patentoituun älykkääseen digitaaliseen liikkeenohjausjärjestelmään sekä kehittyneisiin paineenvaraajiin, jotka mahdollistavat merkittävän energiansäästön liikkuvissa koneissa.

Norrhydron pääkonttori ja tuotantolaitos sijaitsevat Rovaniemellä, minkä lisäksi Norrhydrolla on toimipisteet myös Tampereella ja Kuopiossa.

Norrhydro-konserni lukuina

  • Liikevaihto 2020 oli 19,9 miljoonaa euroa
  • Käyttökate 2020 oli 3,8 miljoonaa euroa
  • Liikevoitto 2020 oli 3,0 miljoonaa euroa
  • Työntekijät 141

Toimitusjohtajalta

”Norrhydro on viime vuosina kasvanut tasaisesti ja kannattavuutemme on ollut vahvaa. Kasvullemme puhaltavat myötätuulta kehittyvät hydrauliikkamarkkinat, joiden arvioidaan kasvavan 32 miljardista¹ eurosta 36 miljardiin euroon vuoteen 2025 mennessä. Kysyntää tukevat muun muassa rakentamisen kasvu ja investoinnit infrastruktuuriin sekä konevalmistajien halu investoida jatkuvasti tehokkaampiin, vähäpäästöisempiin ja älykkäämpiin ratkaisuihin kilpailukykynsä parantamiseksi. Hydrauliikan hyödyntäminen uusilla toimialoilla yleistyy ja ajaa koko hydrauliikkamarkkinan kasvua.

Strategiassamme tavoittelemme kannattavaa kasvua: Liikevaihtomme kasvattamista 20 miljoonasta eurosta 54 miljoonan euroon sekä 16 prosentin käyttökatetta vuoteen 2026 mennessä. Kasvua haemme orgaanisesti ja yritysostoin sekä laajentumalla uusille maantieteellisille markkinoille erityisesti energiatehokkaiden ratkaisujemme myötä. Tavoitteenamme on, että vuoteen 2026 mennessä noin kolmannes liikevaihdostamme tulee digitaalisista ratkaisuista.

Suunniteltu listautuminen First North -markkinapaikalle on meille tärkeä jatkumo kasvustrategiassamme, sillä tarvitsemme pääomia kasvuun ja kansainvälistymiseen. Olemme kehittäneet yhtiötä pitkäjänteisesti, ja haluamme jatkossakin olla mukana kehittämässä ja viemässä yhtiötä eteenpäin. Meille on myös tärkeää pitää yhtiö kotimaisessa omistuksessa. Listautuminen on meille luontevin vaihtoehto turvata nämä tavoitteet.

Tule mukaan Norrhydron listautumisantiin – tulevaisuuden liike saa voimansa digitaalisuudesta!”

Yrjö Trög
Toimitusjohtaja, Norrhydro Group Oyj

Norrhydron strategia rakentuu seuraavista tekijöistä

  • Liikevaihdon kasvu orgaanisesti ja valikoiduin yritysostoin.
  • Laajentuminen uusille maantieteellisille markkinoille erityisesti energiatehokkaiden ratkaisujen ja NorrDigi®-liikkeenohjausjärjestelmän kaupallistaminen myötä.
  • Teknologisen osaamisen ja tuotantokapasiteetin laajentaminen.
  • Asema korkeammalla asiakkaan arvoketjussa.

Taloudelliset tavoitteet ja näkymät

Norrhydron tavoitteena on kasvattaa liikevaihtoa orgaanisesti ja yritysostoin. Tavoitteenamme on kannattava kasvu ja 54 miljoonan euron liikevaihto sekä 16 prosentin käyttökate (EBITDA) vuoteen 2026 mennessä. Kasvua haetaan sylinteriliiketoiminnan ohella kansainvälisestä liiketoiminnasta sekä kasvattamalla digitaalisten ratkaisujen osuutta liikevaihdosta.

Vuosi 2021

Vuoden 2021 liikevaihtoarvio on 22 500–23 200 tuhatta euroa, joka vastaa noin 13–17 prosentin kasvua edelliseen vuoteen verrattuna. Vuoden 2021 käyttökateprosentin arvioidaan olevan 11–12 prosenttia, joka on pitkän ajan keskiarvon yläpuolella. Raaka-aineiden ja komponenttien hinnannousulla voi olla vaikutusta kannattavuuteen, koska kustannusten nousun siirtäminen asiakashintoihin tapahtuu viiveellä.

Vuosi 2022

Vuoden 2022 liikevaihdon arvioidaan kasvavan 5–10 prosentilla vuodesta 2021. Uusi tuotantolaitos valmistuu kesään 2022 mennessä, jonka jälkeen toiminta muuttaa uuteen laitokseen ja tuotannon ylös ajaminen uudessa tuotantolaitoksessa. Tämän muutoksen vuoksi kannattavuuden osalta ei anneta tarkkaa ohjeistusta vuodelle 2022. Konsernilla on tulevina vuosina tavoitteena yli 12 prosentin käyttökate ja pitkän ajan tavoitteena on yli 16 prosentin käyttökate vuosittain.

Miksi sijoittaa Norrhydroon?

Yli 35 vuoden kokemus laadukkaiden hydrauliikkajärjestelmien kehittämisestä ja valmistamisesta vaativiin käyttötarkoituksiin

Parannamme asiakkaidemme kilpailukykyä ympäristöystävällisillä ja asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin räätälöidyillä hydrauliikkaratkaisuilla. Laadukkaat tuotteemme on vuosikymmenten kokemuksella luotu kestäviksi, energiatehokkaiksi ja tuottaviksi – toimimaan vaativissa olosuhteisissa kuten arktisessa kylmyydessä ja kovassa mekaanisessa kulutuksessa. Ainutlaatuinen, myös digitaaliset sovellukset kattava teknologinen osaamisemme sekä laaja tuotantokapasiteettimme mahdollistavat innovatiivisten ratkaisujen kehittämisen.

Vakaa taloudellinen näyttö sylinteriliiketoiminnan kannattavasta kasvusta

Olemme viime vuosina kasvaneet tasaisesti ja kannattavuutemme on ollut vahvaa. Taloudellinen menestyksemme on perustunut kannattavaan, kassavirtaa tasaisesti tuottavaan sylinteriliiketoimintaan, pitkäaikaisiin strategisiin kumppanuuksiin asiakkaidemme kanssa, onnistuneeseen uusasiakashankintaan sekä asiakkaalle lisäarvoa tuottaviin ratkaisuihin. Kannattavaa kasvuamme ovat tukeneet myös globaali hankintaverkostomme sekä tuotannon ja automaation kehittäminen toiminnassamme.

Pitkäkestoiset strategiset kumppanuudet alansa johtavien laitevalmistajien kanssa

Noin 80 prosenttia liikevaihdostamme tulee jopa vuosikymmenten pituisista asiakassuhteista alansa johtavien kone- ja laitevalmistajien kanssa. Olemme asiakkaidemme strateginen, pitkäaikainen kumppani, joka kehittää ratkaisuja yhteistyössä heidän kanssaan. Pitkäaikaiset kumppanuussopimukset tarjoavat meille ennakoitavaa ja vakaata liikevaihtoa ja kannattavuutta. Ne myös puhuvat osaamisemme puolesta potentiaalisille uusille asiakkaille.

Teknologiajohtaja, jolla on omat immateriaalioikeudet ja tiivis kehitysyhteistyö alkuperäisvalmistajien ja tutkimuslaitosten kanssa

Tavoitteenamme on uudistaa liikkuvien koneiden ja laitteiden toimintaa omilla innovaatioillamme, joita kehitämme yhdessä johtavien tutkimuslaitosten ja asiakkaidemme kanssa. Muun muassa Tampereen teknillisen yliopiston kanssa olemme tehneet tutkimusyhteistyötä digitaalisen hydrauliikan alalla jo lähemmäs 15 vuotta. Älykkään ja energiaa säästävän liikkeenohjausjärjestelmämme NorrDigin® olemme kehittäneet yhdessä Tampereen teknillisen yliopiston ja pitkäaikaisen kumppanimme Volvon kanssa.

Energiaa säästävän NorrDigi®-ratkaisun merkittävä globaali kasvupotentiaali

Kaupallistamisen kynnyksellä oleva NorrDigi® on ainutlaatuista teknologiaa, joka vauhdittaa strategiamme mukaista kasvuamme ja laajentumista uusille maantieteellisille markkina-alueille Aasiassa, Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa. Testitulokset Volvon telakaivinkoneissa osoittavat, että NorrDigi®-liikkeenohjausjärjestelmämme parantaa koneiden polttoainetehokkuutta jopa 45–60 prosenttia. NorrDigi® mahdollistaa myös sähkömoottoreiden ja -akkujen käytön liikkuvissa työkoneissa. Uskomme, että NorrDigi® voi muuttaa koko teollisuudenalaa.

Vastuullisuuden teemat

Ympäristöystävälliset ratkaisut 

Norrhydron toiminta-ajatuksemme on tarjota ympäristöystävällisiä liikkeenohjausratkaisuja liikkuvalle kalustolle ja asiakkaalleen energiatehokkuuden luomaa kilpailuetua

Ympäristön kunnioittaminen omassa toiminnassa

Norrhydron tavoitteenamme on minimoida myös oman toiminnan haitallisia ympäristövaikutuksia muun muassa käyttämällä resursseja tehokkaasti ja vähentämällä tuotannon päästöjä ja sekä tuotannosta syntyvää jätettä.

Tuotteiden laatu ja turvallisuus 

Ympäristöystävällisyyden ohella Norrhydron tuotteet ovat turvallisia, kestäviä ja laadukkaita.

Pohjoissuomalaisen työllisyyden, elinvoimaisuuden ja hyvinvoinnin tukeminen 

Norrhydro on merkittävä työllistäjä Rovaniemellä. Norrhydro pitää huolta henkilöstön työhyvinvoinnista, työturvallisuudesta sekä ammattitaidosta.

Tervetuloa seuraamaan Norrhydron kehitystä sijoittajasivuille

1) Lähde: MarketsandMarkets: Hydraulics market with Covid-19 impact analysis, December 2020.

Tehty kaupallisessa yhteistyössä Norrhydro Group Oyj:n kanssa.

Northcrypto
Sinua voisi kiinnostaa
Miksi ROE on huono laadun mittari?
Laaja markkinakatsaus: riski-indikaattorit ja muut sijoittajan tärkeimmät indikaattorit
Elisa osake: analyysissa tuorein tulos
Sijoittajan valinnat