Analyysi: Cargotecin kannattavuus on vahvalla pohjalla – luvassa jättiosinko

Q4:lla Cargotecin liiketulos parani merkittävästi vertailukaudesta, ja yhtiön hallitus ehdotti vuodelta 2023 maksettavaksi 2,14 -2,15 euron osinkoa. Pian tilinpäätöksen jälkeen Cargotec ilmoitti myös Kalmarin jakautumisprosessin etenevän.

Sijoittaja.fi
Sijoittaja.fi

Q4:lla Cargotecin liiketulos parani merkittävästi vertailukaudesta, ja yhtiön hallitus ehdotti vuodelta 2023 maksettavaksi 2,14 -2,15 euron osinkoa. Pian tilinpäätöksen jälkeen Cargotec ilmoitti myös Kalmarin jakautumisprosessin etenevän.

Cargotecin liikevaihto ja tilaukset laskivat Q4:lla – kannattavuus pysyi vankkana

Cargotecin liikevaihto oli 1 193 M€ (analyytikoiden ennuste 1 141,8 M€) ja oikaistu liikevoitto 111 M€ (ennuste 120,5 M€). Vuoden viimeisellä neljänneksellä Cargotecin ratkaisujen kysyntä vakiintui ja kasvoi 11 % kausiluonteisesti jonkin verran heikompaan Q3:een nähden. Vuoden takaiseen vertailukauteen nähden tilaukset kuitenkin laskivat 15 %. Tilausten ohella myös Cargotecin liikevaihto laski vertailukaudesta (-4 %). Ekoratkaisujen liikevaihto kuitenkin kasvoi katsauskaudella 3 % vuoden takaisesta vertailukaudesta. Tuoteryhmän liikevaihto kasvoi ilmastonmuutoksen hillitsemisen tavoitteessa ja laski kiertotalouteen siirtymisen tavoitteessa. Kannattavuuden osalta Q4-tulos jatkoi aikaisempien kvartaalien trendiä ja pysyi hyvällä tasolla. Vertailukauteen nähden Cargotecin liiketulos kääntyi reilusti positiiviseksi, ja vertailukelpoinen liiketulos kasvoi 31 prosenttia. Vertailukelpoinen liiketulos vastasi 9,3 % liikevaihdosta (6,8 %). Kannattavuus nousi erityisesti MacGregorin kannattavuuskäänteen hyvän etenemisen myötä.

Kalmarin saadut tilaukset laskivat Q4:lla 26 prosenttia. Myös liiketoiminta-alueen liikevaihto ja liiketulos laskivat vertailukaudesta – liikevaihto 18 prosenttia ja vertailukelpoinen liiketulos 4 prosenttia. Kalmarin liiketulosprosentti kuitenkin nousi hieman, mitä Cargotec perusteli inflaatiopaineiden menestyksekkään hallinnalla, hyvällä liikevaihtojakaumalla sekä alasajettavan raskaiden nostureiden liiketoiminnan pienemmillä tappioilla. Hiabilla saadut tilaukset kasvoivat viimeisellä vuosineljänneksellä 6 prosenttia vertailukaudesta, mutta liikevaihto laski prosentilla. Neljännen vuosineljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto laski 22 prosenttia ja vastasi 10,6 (13,5) prosenttia liikevaihdosta. Hiabin vertailukelpoinen liikevoitto laski lokakuussa julkistettuihin kustannussäästötoimenpiteisiin liittyvän kertaluonteisen 10 miljoonan euron kustannuksen sekä kasvuun liittyvien 6 miljoonan euron investointien seurauksena. MacGregor -liiketoiminta-alueen saadut tilaukset laskivatQ4:lla 22 prosenttia, mutta segmentin liikevaihto kasvoi 42 prosenttia. Myös MacGregorin vertailukelpoinen liiketulos kääntyi positiiviseksi ollen 13 (-34) miljoonaa euroa eli 5,6 (-20,7) prosenttia liikevaihdosta. Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi huolto- ja kauppalaivaliiketoimintojen korkeampien liikevaihtojen, offshore-liiketoiminnan pienempien tappioiden ja kustannussäästöjen seurauksena.

Alkaneelle vuodelle Cargotec odottaa Hiabin vertailukelpoisen liikevoittoprosentin olevan yli 12 % ja Kalmarin yli 11 %. MacGregorin verailukelpoisen liikevoiton arvioidaan puolestaan paranevan vuodesta 2023. Cargotecin hallituksen ehdottaa yhtiökokoukselle tilikaudelta 2023 maksettavaksi 2,14 euron osinkoa per osake (2022: 1,35 €).

Cargotecin hallitus hyväksyi Kalmarin jakauttamissuunnitelman

Cargotec julkaisi heti tilinpäätöksensä perään sisäpiiritiedon, jossa yhtiö ilmoitti sen hallituksen hyväksyneen jakautumissuunnitelman Kalmarin eriyttämiseksi itsenäiseksi pörssiyhtiöksi. Suunnitelman mukaan Cargotec jakautuu siten, että kaikki Cargotecin varat, velat ja vastuut, jotka liittyvät Kalmar-liiketoiminta-alueeseen tai pääasiallisesti palvelevat Cargotecin Kalmar-liiketoiminta-aluetta, siirtyvät jakautumisessa perustettavalle uudelle yhtiölle nimeltään Kalmar Oyj. Kalmarin B-sarjan osakkeet on tiedotteen mukaan tarkoitus listata Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle.

Kalmarin eriyttäminen vaatii vielä hyväksynnän yhtiökokoukselta, joka järjestetään 30.5.2024. Jakauttamissuunnitelman mukaan Cargotec julkaisee jakautumis- ja listalleottoesitteen toukokuussa, ennen kyseistä yhtiökokousta. Kalmarin eriytymisen on suunniteltu tapahtuvan kesäkuun lopussa 2024.

Hiab-liiketoiminta-alue jää suunnitelman mukaan nykyiseen yhtiöön. MacGregor osalta Cargotec pitää linjansa, ettei liiketoiminta-alue kuulu tulevaisuudessa enää sen portfolioon. Cargotec pyrkii edelleen löytämään MacGregoria koskevan ratkaisun vuoden 2024.

Cargotec alkoi suunnitella Kalmarin ja Hiabin eriyttämistä viime vuonna

Q1/2023 -tulosjulkistuksensa jälkeen Cargotec ilmoitti, että sen hallitus on päättänyt tutkia ja aloittaa prosessin selvittääkseen sen ydinliiketoimintojen Kalmarin ja Hiabin mahdollista eriyttämistä kahdeksi itsenäiseksi yhtiöksi. Cargotecin hallituksen alustavan arvion mukaan Kalmarin ja Hiabin eriyttäminen voisi kasvattaa omistaja-arvoa siten, että järjestelyn myötä molemmat liiketoiminnot voisivat itsenäisesti tavoitella kestäviä ja kannattavia kasvumahdollisuuksia. Osittaisjakautumisen suunnittelu toteutettiin vuoden 2023 aikana, ja siitä kertyi 28 miljoonan euron kertaluontoinen erä, joka vaikutti yhtiön koko vuoden tulokseen.

Cargotec on tiedottanut jo aiemmin, ettei MacGregor tule tulevaisuudessa kuulumaan Cargotecin portfolioon. Cargotec keskittyy siten samanaikaisesti Kalmarin ja Hiabin eriyttämisen kanssa MacGregoria koskevan ratkaisun löytämiseen vuoden 2024 aikana. Mikäli suunnitellut toimenpiteet toteutetaan, erillisiä liiketoimintoja tulisi olemaan siis kolme: Kalmar, Hiab ja MacGregor.

Cargotec perusteli osittaisjakautumisen olevan johdonmukainen seuraava askel yhtiönaiemmin julkistaman, liiketoimintojen itsenäisyyden lisäämiseen tähtäävän tavoitteen kanssa. Suunnitellun transaktion tavoitteena on luoda kaksi maailman johtavaa fokusoitunutta listattua yhtiötä:

 • Kalmar, kontinkäsittelyn ja raskaan logistiikan teknologinen edelläkävijä, jolla on vahva markkina-asema ja edellytykset kasvaa toimialaa sähköistämällä ja tekemällä siitä kestävämmän
 • Hiab, ajoneuvojen kuormankäsittelyn edelläkävijä, jolla on vahvat näytöt kannattavasta kasvusta sekä houkuttelevat mahdollisuudet yritysjärjestelyille.

Taloudelliset tavoitteet

Cargotec julkaisi täsmennetyn strategiansa 30. maaliskuuta 2022. Cargotecin hallituksen 15.11.2022 asettamat ydinliiketoimintojen tavoitteet ovat:

 • Ekoratkaisujen liikevaihdon kaksinkertainen kasvu perinteisiin tuotteisiin verrattuna
 • Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen koko Cargotecin arvoketjussa1 25 % vuoteen 2025 mennessä ja 50 % vuoteen 2030 mennessä
 • Markkinoita nopeampi liikevaihdon kasvu2
 • Vertailukelpoinen liikevoitto 12 % vuonna 2025 ja 15 % vuonna 20301) Scope 1,2 & 3, vuodesta 2019
  2) Maailman BKT, IMF World Economic Outlook, nykyiset hinnat

Cargotec pyrkii myös kasvavaan osinkoon, joka olisi 30–50 prosenttia osakekohtaisesta tuloksesta sekä pitämään nettovelkaantumisasteen (Gearing) alle 50 prosentissa.

Ydinliiketoiminnat = Hiab ja Kalmar

Cargotecin osinko 2024

Cargotec Oyj:n hallitus on vahvistanut yhtiölle osinkopolitiikan, jonka mukaan tavoite osingolle on kasvava osinko, joka on 30–50 prosenttia osakekohtaisesta tuloksesta. Osinko on ollut tarkoitus maksaa kahdessa osassa, mutta viimeisimpinä vuosina osinko on maksettu kerralla.

Cargotecin hallitus ehdottaa tilikaudelta 2023 jaettavaksi osinkoa 2,14 € jokaista A-sarjan ja 2,15 € jokaista B-sarjan osaketta kohti. Osinkoehdotus on 59 % % edellistä osinkoa suurempi.

 • Vuodelta 2022 Cargotec jakoi osinkoa 1,34 euroa kutakin A-sarjan ja 1,35 euroa kutakin ulkona olevaa B-sarjan osaketta kohden. Osinko maksettiin 4.4.2023.
 • Vuodelta 2021 Cargotec jakoi osinkoa 1,07€/A-sarjan osake, 1,08€/B-sarjan osake.
 • Vuodelta 2020 maksama osinko oli niin ikään 1,07€/A-sarjan osake, 1,08€/B-sarjan osake.
 • Vuodelta 2019 maksettu osinko oli 1,19€/A-sarjan osake, 1,20€/B-sarjan osake.

Cargotecin osakesarjat

Cargotecillä on kahta osakesarjaa, joiden välillä on poikkeuksellisen suuri ero. Yhtiön B-sarjan osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä 1.6.2005 lähtien, kun taas A-sarjan osakkeet ovat noteeraamattomia.

Osakesarjoilla on eroja myös osingonjaon suhteen – B-sarjan osakkeet oikeuttavat korkeampaan osinkoon kuin A-sarjan osakkeet. Eri osakesarjoille jaettavan osingon välisen eron tulee olla vähintään yksi sentti ja enintään kaksi ja puoli senttiä.

Cargotecin osake ja sijoittajan näkökulma

Jäsenosiossa tarkastelemme osakekurssin kehitystä sekä tuomme esille sijoittajan näkökulman. Kannattaako osaketta ostaa?

Cargotecin liiketoiminta on vahvasti riippuvainen globaalista talouskasvusta ja yhtiön osakekurssin kehitystä voi ennakoida seuraamalla saatujen tilausten kehitystä. Kurssi on historiassa reagoinut myös voimakkaasti globaaliin talouskehitykseen.

Aloita ilmainen 14 päivän kokeilu Lue koko artikkeli

Sijoittaja.fi -jäsenenä saat lukuoikeuden tähän ja kaikkiin muihin artikkeleihin ja analyyseihin. Sijoittaja360° avulla seuraat markkinaa. Tiedät koska on oikea aika sijoittaa osakkeisiin. Mukana myös suositut Osake- ja ETF-työkalut.

Osaketyökalulla voit vertailla osakkeiden tunnuslukuja

Sijoittaja.fi:n jäsenenä saat lukuoikeuden koko sisältöön ja käyttöoikeuden Osaketyökaluun. Cargotec Oyj:n osake saa Osaketyökalun pisteytyksessä selvästi keskimääräistä paremmat kokonaispisteet (73). Yhtiö saa kiitettävä pisteet momentista, laadusta ja arvosta.

Seuraa tuloskautta

Sinua voisi kiinnostaa
Wimaon osakeanti – uniikilla teknologialla ratkaisu muovin kierrätykseen
Tekoälyuutiset: Uusi askel ihmismäisempiin tekoälymalleihin
Helsingin pörssi on vihdoin kääntynyt – hakannut tuotossa jopa teknologiaosakkeet
WIMAO
Sijoittajan valinnat