Northcrypto

Analyysi: Sijoittajat optimistisia Cargotecin osakkeen suhteen

Cargotec Oyj:n osakekurssi on ollut vahvassa nousussa kuluvana vuonna, vaikka Q4-tulos aiheutti rajun negatiivisen reaktion. Lue analyysi!

Julkaistu: 02.02.2023 Kirjoittaja:

analyysi cargotec osakkeet sijoitusideat tulokset

Cargotec

Cargotec Oyj on kotimainen johtava lastin- ja kuormankäsittelyalan ratkaisujen toimittaja ja teollisuusyhtiö. Yhtiön liiketoiminta on jaettu kolmeen alueeseen: Kalmar, Hiab ja MacGregor.

  • Kalmar satamissa: Kalmarin tarjonta kattaa alaa muokkaavat, kestävät kontinkäsittelylaitteet ja terminaaliautomaatioratkaisut, ohjelmistot ja palvelut.
  • Hiab teillä: Hiab on kuormankäsittelyratkaisujen globaali markkinajohtaja. Sen asiakkaat edustavat kuljetus- ja jakelualaa, ja sen tuotteet ja palvelut tekevät asiakkaiden liiketoiminnasta tehokasta ja turvallista. Hiab tarjoaa luokkansa parhaat kuormankäsittelylaitteet.
  • MacGregor merillä: MacGregorin ratkaisut ja palvelut laivojen lastinkäsittelyyn ja offshore-kuormankäsittelyyn on suunniteltu toimimaan luotettavasti vaativissa meriolosuhteissa. Se tarjoaa lastinkäsittelyratkaisuja sekä laitteistojen koko elinkaaren kattavia kunnossapito- ja huoltoratkaisuja rahti- ja matkustaja-aluksiin, offshore-öljy- ja kaasualalle, kalastus- ja merentutkimusaluksiin, merivoimien toimintaan ja logistiikka-aluksiin sekä satamiin ja terminaaleihin. 

Yhtiö suunnitteli fuusiota Konecranesin kanssa, mutta sen kariuduttua Cargotec ilmoitti lopettavansa Kalmar-toimintasegmentin raskaiden nostureiden valmistamisen. Samalla yhtiö käynnisti MacGregor-toimintansa strategisten vaihtoehtojen arvioinnin, eli käytännössä koko MacGregorin-liiketoiminnan myynti nostettiin pöydälle.

Vuoden viimeisellä neljänneksellä Cargotecin vertailukelpoinen liiketulos kasvoi 95 % – jäi silti ennusteista

Cargotecin liikevaihto oli 1 239 M€ (analyytikoiden ennuste 1 144 M€) ja vertailukelpoinen liikevoitto 89 M€ (ennuste 95 M€). Maaliskuussa Cargotecin julkistaman täsmennetyn strategian toteuttaminen on lähtenyt liikkeelle. Vetäytyminen Kalmarin raskaiden satamanostureiden liiketoiminnasta on saatu päätökseen, ja liiketoiminta-alueiden itsenäisyyttä lisäävät toimintamallin muutokset on otettu käyttöön. MacGregorin strategisten vaihtoehtojen arvioinnin johtopäätöksenä Cargotecin hallitus päätti marraskuussa, että MacGregor ei tulevaisuudessa kuulu Cargotecin portfolioon.

Vuoden viimeisellä neljänneksellä Cargotecin liikevaihto kasvoi 36 %. Hiabin ja Kalmarin positiivinen kehitys jatkui, ja niiden erinomainen suoritus sesonkiluontoisesti vahvalla neljännellä vuosineljänneksellä takasi, että Cargotecin vuoden 2022 vertailukelpoinen liikevoitto nousi ennätykselliseen 332 miljoonaan euroon. Viimeisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 95 %. MacGregorin tulos oli puolestaan pettymys. Sen vertailukelpoinen liikevoitto Q4:llä oli 31 M€ negatiivinen, mikä oli seurausta merituulivoimaprojekteihin liittyneistä investoinneista ja kustannusylityksistä sekä MacGregorin tarjooman rationalisoinnin merkittävistä negatiivisista vaikutuksista sen liikevoittoon. Neljännellä neljänneksellä Cargotecin saadut tilaukset kasvoivat 13 %, ja yhtiö aloittikin tilikauden 2023 ennätyksellisen korkealla tilauskannalla.

Cargotec ohjaa sen ydinliiketoimintojen vuoden 2023 vertailukelpoisen liikevoiton paranevan vuodesta 2022 (3 842 miljoonaa euroa) ja MacGregorin vuoden 2023 vertailukelpoisen liikevoiton olevan positiivinen (-472 miljoonaa euroa).

Cargotec osake: Carotecin tilinpäätöksen avainluvut
Lähde: Cargotec tilinpäätös 2022

Taloudelliset tavoitteet

Cargotec julkaisi täsmennetyn strategiansa 30. maaliskuuta 2022. Cargotecin hallituksen 15.11.2022 asettamat ydinliiketoimintojen tavoitteet ovat:

  • Ekoratkaisujen liikevaihdon kaksinkertainen kasvu perinteisiin tuotteisiin verrattuna
  • Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen koko Cargotecin arvoketjussa1 25 % vuoteen 2025 mennessä ja 50 % vuoteen 2030 mennessä
  • Markkinoita nopeampi liikevaihdon kasvu2
  • Vertailukelpoinen liikevoitto 12 % vuonna 2025 ja 15 % vuonna 20301) Scope 1,2 & 3, vuodesta 2019
    2) Maailman BKT, IMF World Economic Outlook, nykyiset hinnat

Cargotec pyrkii myös kasvavaan osinkoon, joka olisi 30–50 prosenttia osakekohtaisesta tuloksesta sekä pitämään nettovelkaantumisasteen (Gearing) alle 50 prosentissa.

Ydinliiketoiminnat = Hiab ja Kalmar

Cargotecin osinko 2023

Cargotec Oyj:n hallitus on vahvistanut yhtiölle osinkopolitiikan, jonka mukaan tavoite osingolle on kasvava osinko, joka on 30–50 prosenttia osakekohtaisesta tuloksesta. Osinko on ollut tarkoitus maksaa kahdessa osassa, mutta viimeisimpinä vuosina osinko on maksettu kerralla.

Cargotecin hallitus ehdottaa tilikaudelta 2022 jaettavaksi osinkoa 1,34 € jokaista A-sarjan ja 1,35 € jokaista B-sarjan osaketta kohti. Osinkoehdotus on 25 % edellistä osinkoa suurempi, vaikka yhtiön osakekohtainen tulos supistui vuonna 2022. Osinko irtoaa 24.3.2023.

Vuodelta 2021 Cargotec jakoi osinkoa 1,07 euroa kutakin A-sarjan ja 1,08 euroa kutakin ulkona olevaa B-sarjan osaketta kohden. Osinko maksettiin 28.3.2022. Cargotecin osinkohistoria ei ole houkutteleva osinkotuottoa hakevalle sijoittajalle. Yhtiön vuodelta 2021 maksama osinko on yhtä suuri kuin vuodelta 2020 irronnut osinko. Molemmat osingot ovat pienempiä kuin vuodelta 2019 maksettu osinko (1,19€/A-sarjan osake, 1,20€/B-sarjan osake).

Cargotecin osakesarjat

Cargotecillä on kahta osakesarjaa, joiden välillä on poikkeuksellisen suuri ero. Yhtiön B-sarjan osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä 1.6.2005 lähtien, kun taas A-sarjan osakkeet ovat noteeraamattomia.

Osakesarjoilla on eroja myös osingonjaon suhteen – B-sarjan osakkeet oikeuttavat korkeampaan osinkoon kuin A-sarjan osakkeet. Eri osakesarjoille jaettavan osingon välisen eron tulee olla vähintään yksi sentti ja enintään kaksi ja puoli senttiä.

Cargotecin osake

Cargotecin liiketoiminta on vahvasti riippuvainen globaalista talouskasvusta ja yhtiön osakekurssin kehitystä voi ennakoida seuraamalla saatujen tilausten kehitystä. Kurssi on historiassa reagoinut myös voimakkaasti globaaliin talouskehitykseen.

Vuoden 2022 ensimmäinen vuosipuolisko oli heikkoa Cargotecin osakkeelle. Korkea inflaatio, komponenttipula ja toimitusketjujen haasteet rajoittivat yhtiön kykyä vastata kasvaneeseen kysyntään. Kurssi kääntyi Q2:n jälkeen ja osake on saanut lisää nostetta vahvasta Q3-suorituksesta. Kasvutrendi jatkui tammikuun 2023, mutta Cargotecin tilinpäätös aiheutti dramaattisen käänteen kurssiin. Cargotec Oyj:n osake laski tuloksen jälkeen yli 7 prosenttia. Osakekurssi palautui kuitenkin jo seuraavana pörssipäivänä ja on ollut nousussa maaliskuun alkupuolelle saakka.

Lähde: TradingView. Kurssigraafi päivitetty 8.3.2023

Sijoittajan näkökulma

Markkinoiden reaktio Cargotecin Q4 tulokseen oli todella dramaattinen, kun huomioidaan yhtiön raportoineen vuodelta ennätyskorkean tilauskannan, liikevaihdon ja vertailukelpoisen liikevoiton. Kriittinen vastaanotto johtui todennäköisesti MacGregorin tuotevalikoiman rationalisoinnista johtuneista alaskirjauksista sekä liiketoiminta-alueeseen kohdistuvista toiminnan uudelleenjärjestelykuluista, joiden aiheuttamat vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät laskivat Cargotecin liiketuloksen tappiolliseksi.

Cargotecin lähtökohdat vuodelle 2023 eivät kuitenkaan ole hassummat. Yhtiön ydinliiketoiminnot (Hiab ja Kalmar) takovat hyvää tulosta ja niiden kysyntätilanne jatkunee Cargotecin mukaan hyvänä. Myös ennätysvahva tilauskanta sekä inflaation taittuminen tukevat yhtiön toimintaa alkaneena vuonna. Vaikka Cargotec ilmoitti strategisten vaihtoehtojen arvioinnin päätteksi, ettei se toistaiseksi aloita tappiollisesta MacGregor-liiketoiminnasta luopumista, on yhtiö jo aloittanut offshore-liiketoiminnan uudelleenjärjestelyn MacGregorin kannattavuuden parantamiseksi.

Kriittisin riski Cargotecin liiketoiminnan kehitykselle on se, kuinka merkittävästi materiaalien ja komponenttien hintojen nousu sekä saatavuushaasteet vaikuttavat Cargotecin toimiin lähiaikoina. Tilinpäätöksessä yhtiön johto kuitenkin sanoi Cargotecin varautuneen näihin muuttujiin hyvin ja yhtiön pystyvän reagoimaan markkinatilanteen nopeisiin muutoksiin. Johto myös vetosi Cargotecin rahoitusaseman olevan vahva, varsinkin kun alkaneena vuonna erääntyvien lainojen määrä on vähäinen.

Osaketyökalulla voit vertailla osakkeiden tunnuslukuja

Sijoittaja.fi:n jäsenenä saat lukuoikeuden koko sisältöön ja käyttöoikeuden Osaketyökaluun. Cargotec Oyj:n osake saa Osaketyökalun pisteytyksessä selvästi keskimääräistä paremmat kokonaispisteet (70). Yhtiö saa korkeat pisteet muun muassa momentin ja laadun pisteistä.

Tutustu Osaketyökaluun!

Seuraa tuloskautta

(*) Affiliate-linkki. Linkin kautta siirtyminen sivustolle ei aiheuta kuluja käyttäjälle. Tehdyistä tilauksista sivusto voi saada rahallisen korvauksen.SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITImage


New call-to-action

Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy