Analyysissa Spinnovan listautuminen

Vuonna 2014 perustettu kuituteknologiayhtiö Spinnova listautuu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle. Lue lisää listautumisannista, sekä analyysimme osakkeesta.

Sijoittaja.fi
Sijoittaja.fi

Vuonna 2014 perustettu kuituteknologiayhtiö Spinnova listautuu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle. Lue lisää listautumisannista, sekä analyysimme osakkeesta.

Listautuminen

 • Spinnova hakee osakkeidensa listaamista Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle
 • Osakeannilla kerättävien varojen odotetaan olevan noin 100 miljoonaa euroa.
 • Osakeannissa tarjotaan alustavasti yhteensä enintään 13 140 605 osaketta
  • Yleisöannissa tarjotaan 657 030 osaketta
 • Osakkeiden merkintähinta on 7,61 euroa osakkeelta
 • Yleisöannissa voi merkitä vähintään 100 ja enintään 20 000 yhtiön osaketta
 • 11.6.2021 klo 10.00 listautumisannin merkintäaika alkaa
 • 18.6.2021 klo 16.00 listautumisannin merkintäaika voidaan aikaisintaan keskeyttää
 • 22.6.2021 klo 16.00 listautumisannin merkintäaika päättyy (arvio)
 • 24.6.2021 kaupankäynti yhtiön osakkeilla alkaa First North kauppapaikalla (arvio), kaupankäyntitunnuksella SPINN

Listautumisvarojen käyttö

Listautumisessa kerätyt varat tullaan käyttämään Spinnovan puupohjaisen kuidun tuotannon laajentamiseen tekemien investointien rahoittamiseen ja muihin liiketoiminnan kehittämistarkoituksiin, kuten nahkapohjaisten kuitujen tuotantokapasiteetin laajentamiseen, muiden vastuullisten raaka-aineiden pilottihankkeisiin, jatkuviin investointeihin tutkimus- ja kehitystyöhön ja patentteihin sekä liiketoiminnan edelleen kaupallistamiseen, sisältäen investoinnit myyntiin ja markkinointiin. Arvioidut sadan miljoonan listautumisvarat allokoitaisiin siten, että 60 miljoonaa käytetään puupohjaisen kuidun tuotannon laajentamiseen ja loput 40 miljoonaa muun liiketoiminnan kehittämiseen.

Listautumisannin tavoitteena on:

 1. Mahdollistaa Spinnovan kasvustrategian toteuttamisen
 2. Rahoittaa yhtiön investoinnit puupohjaisen kuidun tuotannon laajentamiseen
 3. Laajentaa omistajapohjaa ja päästä kansainvälisille pääomamarkkinoille
 4. Vahvistaa Spinnovan ja sen brändin tunnettuutta

Spinnova lyhyesti

Spinnova on vuonna 2014 perustettu kuituteknologiayhtiö. Yhtiö on kehittänyt puusta tehdyn tekstiilin, jonka tarkoitus on olla kestävämpi vaihtoehto perinteiselle puuvillalle. Spinnova uskoo, että sen tuotantoteknologia tarjoaa vastuullisen alternatiiviin globaaleille tekstiilimarkkinoille, mikä vastaa modernin, ekologisesta näkökulmasta tietoisen kuluttajan tarpeita. SPINNOVA-kuitu on yhtiön tiedotteen mukaan 100-prosenttisesti kierrätettävää, nopeasti biohajoavaa, se ei sisällä mikromuoveja ja sitä voidaan valmistaa ilman liuottamista tai muita vahingollisia kemikaaleja tai vahingollisia lisäaineita. Spinnova luokittelee kuidun luonnollisimmaksi muuntokuiduksi sen rakenteellisten ominaisuuksien perusteella. Mekaanisessa tuotantoprosessissa ei käytetä haitallisia kemikaaleja, eikä se tuota jätettä tai sivuvirtoja. SPINNOVA-kuidun ulkonäkö ja tuntuma ovat samanlaisia kuin luonnonkuiduilla, kuten puuvillalla ja pellavalla.

SPINNOVA®-kuidun tuotannon hiilidioksidipäästöt ovat noin 65 prosenttia pienemmät ja vedenkäyttö 99,5 prosenttia pienempi kuin puuvillan tuotannossa

Spinnova on vasta saanut päätökseen tutkimus- ja kehitystyön liittyen SPINNOVA-kuituun, ja nyt yhtiö siirtyy tuotteensa maailmanlaajuiseen kaupallistamiseen. Spinnovan teknologia-alusta on todettu toimivaksi yhtiön yli kaksi vuotta toiminnassa olleessa teollisen mittakaavan pilottituotantolaitoksessa Jyväskylässä. Spinnova on patentoinut teknologia-alustan.

Lähde: Spinnova markkinointiesite

Spinnovalla on useita merkittäviä yhteistyökumppaneita tuotantoaan ja kaupallista kasvuaan varten. Näiden joukossa ovat yhteisyritys maailman suurimman selluloosatoimittaja Suzano S.A.:n kanssa puupohjaisen kuidun tuottamiseksi ja KT Trading AG:n, kenkävalmistaja ja vähittäismyyjä ECCOn sisaryhtiön, kanssa nahkapohjaista kuitua varten. Spinnova tekee myös yhteistyötä maailmanlaajuisten vaatebrändien, kuten adidas AG:n ja H&M-konsernin kanssa, ja yhtiöllä on teknologiakumppanuus maailmanlaajuisen tuotantolaitevalmistajan Valmetin kanssa. Yhteistyö maailmanlaajuisten vaatebrändien kanssa on osa Spinnovan markkinoillemenostrategiaa, ja sen odotetaan lisäävän yhtiön brändin näkyvyyttä ja tunnettuutta. Lisäksi teknologiakumppanuuden Valmetin kanssa odotetaan mahdollistavan Spinnovan toteuttaa kasvustrategiaansa varmistaen samalla tuotantoteknologiansa korkean laadun Valmetin globaalilla toiminnalla.

Strategia

Spinnovan tavoitteena on olla globaalisti johtava toimija vastuullisten tekstiilimateriaalien markkinoilla. Spinnovan tavoitteena on jatkaa sen tuotantokapasiteetin laajentamista ja luoda lisää kumppanuuksia vaatebrändien ja tekstiilivalmistajien kanssa. Tavoitteidensa saavuttamiseksi Spinnova on jakanut strategiansa kolmeen osa-alueeseen:

 1. teknologiastrategia,
 2. markkinoillemenostrategia ja
 3. tuote- ja brändistrategia.

Yhtiö on luonut teknologiastrategian asetettujen tuotantotavoitteiden saavuttamiseksi ja tehdäkseen tuotantonsa kilpailukykyiseksi laajemmille markkinoille, ja se koostuu teknologian kehittämissuunnitelmasta, tutkimus- ja kehitystyöstä, teknologiakonseptista ja immateriaalioikeuksien suojaamisesta.

Markkinoillemenostrategia on luotu Spinnovan asettamien liiketoimintatavoitteiden saavuttamiseksi, ja se keskittyy yhtiön liiketoimintamallin kolmeen elementtiin: 1) teknologiamyynti, 2) kuiduntuotanto ja myynti ja 3) kankaiden myynti. Spinnovan markkinoillemenostrategia käsittää sen teknologia-alustan myymisen yksinoikeudella yhteisyrityksille, joista Spinnova omistaa 50 prosenttia ja tulevaisuudessa mahdollisesti sen teknologia-alustan myymisen yksinoikeudella muille osapuolille ja/tai Yhtiön oman tuotannon käynnistämisen tai lisenssimallin käyttämisen.

Tuote- ja brändistrategian tavoitteena on luoda kumppanuuksia johtavien vaatebrändien kanssa, kasvattaa yhtiön brändin tunnettuutta ja saada Spinnovan tuote erottautumaan SPINNOVA®-kuidun ja -kankaiden kysynnän lisäämiseksi. Yhtiön käsityksen mukaan Spinnova voisi tulevaisuudessa työskennellä sekä premium- ja luksusbrändien että ketjuvaatebrändien kanssa. Yhtiön julkaistuihin brändiyhteistöihin kuuluvat tällä hetkellä adidas, H&M-konserni, VF Corporationin Icebreaker-brändi, Marimekko, BESTSELLER, Bergans of Norway ja ECCO.

Markkinatilanne ja kilpailijat

Globaalit megatrendit liittyen ekologisuuteen ja kestävään kehitykseen ovat todella suotuisia Spinnovan liiketoiminnalle. Globaalien tekstiilimarkkinoiden alati kasvaessa myös kuidun kysyntä kasvaa. Kuluttajien kiinnostuessa yhä enemmän käyttämiensä tuotteiden ympäristövaikutuksista, kuituja tuottavien toimijoiden mahdollisuudet vastata jo nyt tarjonnan ylittävään kysyntään heikkenevät. Spinnova näkee tässä kuituvajeessa liiketoimintamahdollisuuden. Yhtiön hallituksen puheenjohtajan Timo Soinisen mukaan yhtiö uskoo, että SPINNOVA-kuitu tulee olemaan merkittävässä osassa maailmanlaajuisten vaatebrändien tulevaisuuden pyrkimyksissä vastata oikeanlaisten tekstiilikuitujen kasvavaan kysyntään korvaten samalla ympäristön kannalta muita kuin vastuullisia kuituja. Tämän Soininen arvioi luovan yhtiölle merkittävän liiketoimintamahdollisuuden, sillä selluloosapohjaisten kuitujen vajeen arvioidaan olevan noin 45–60 miljardia euroa vuoteen 2030 mennessä.

SPINNOVA-kuidun yksi vahvuuksista on se, että se soveltuu moniin eri käyttökohteisiin ja toimialoille, vaikkakin tällä hetkellä Spinnova keskittyy ensisijaisesti vaateteollisuuteen. Tämä johtuu pitkälti siitä, että SPINNOVA-kuitu vastaa ominaisuuksiltaan puuvillaa ja vastuullisten materiaalien kysyntä on korkeaa vaateteollisuudessa. Yhtiö uskoo, että SPINNOVA-kuitu voisi korvata MMCF:iä, puuvillaa ja muita luonnonkuituja sekä kierrätettyä polyesteriä, mikä tarkoittaisi, että kuidun kohdemarkkinoiden arvo vuonna 2019 oli 95 miljardia euroa. Markkinan arvioidaan kasvavan 110 miljardiin euroon vuoteen 2030 mennessä. Spinnovan kohdemarkkinoiden odotetaan myös kasvavan luonnollista alkuperää olevien kuitujen vajeen vuoksi. Yhtiön johdon mukaan ei ole olemassa teknisiä esteitä sille, etteikö SPINNOVA-kuitu voisi korvata myös muita tekstiilikuituja pidemmällä aikavälillä.

Lähde: Spinnova markkinointiesite

Sijoittajan näkökulma

Vuonna 2020 Spinnovan liikevaihto oli 253 222 euroa ja liiketappiota kertyi 5 472 748 euroa. Yhtiö on ollut tappiollinen sen koko toimintahistorian ajan. Spinnovan ensisijainen tavoite on ollut yhtiön teknologian kehitys ja varmistus konseptiluonteisen tuotannon avulla. Yhtiön liikevaihto on koostunut yhteiskehityshankkeista ja pilottituotantosopimuksista pukeutumisbrändien ja muiden osapuolten kanssa

Aloita ilmainen 14 päivän kokeilu Lue koko artikkeli

Sijoittaja.fi -jäsenenä saat lukuoikeuden tähän ja kaikkiin muihin artikkeleihin ja analyyseihin. Sijoittaja360° avulla seuraat markkinaa. Tiedät koska on oikea aika sijoittaa osakkeisiin. Mukana myös suositut Osake- ja ETF-työkalut.

Sinua voisi kiinnostaa
Suomalaiset laatuyhtiöt sijoituskohteena
Parhaat laatuosakkeet Suomesta
Wimaon osakeanti – uniikilla teknologialla ratkaisu muovin kierrätykseen
Tekoälyuutiset: Uusi askel ihmismäisempiin tekoälymalleihin
WIMAO
Sijoittajan valinnat