Merus Power listautuu – johdon haastattelu

Merus Power listautuu. Yhtiön johto vastasi sijoittajien kysymyksiin. Lue haastattelu.

Sijoittaja.fi
Sijoittaja.fi

Merus Power listautuu. Yhtiön johto vastasi sijoittajien kysymyksiin. Lue haastattelu.

Listautuminen

Lue myös laajempi analyysimme listautumisesta.

 • Merus Power hakee osakkeidensa listaamista Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle
 • Merkintäaika on käynnissä
 • 28.5.2021 klo 16.30 Listautumisannin merkintäaika voidaan keskeyttää aikaisintaan
 • 4.6.2021 klo 16.30 Listautumisannin merkintäaika päättyy (arvio)
Tutustu tarkemmin listautumiseen!

Johdon haastattelu

Sijoittajien kysymyksiin vastasi Merus Powerin toimitusjohtaja Kari Tuomala.

1. Mitä ovat Merus Powerin tuotteet ja palvelut?

Merus Powerin tuotteet voidaan jakaa kahteen kategoriaan:

 1. Sähkövarastot
 2. Sähkönlaaturatkaisut

Sähkövarastoilla mahdollistetaan lisää uusiutuvaa energiaa sähköverkkoon ja tasapainotetaan sähkön kulutusta ja tuotantoa.

Sähkönlaaturatkaisuissa päätuotteet ovat erilaiset kompensaattorit ja aktiivisuodattimet. Kompensaattorit (STATCOM ja SVC) ovat etenkin energiaintensiivisen teollisuuden energiatehokkuus- ja sähkönlaaturatkaisuja. Ne vähentävät teräs- ja kaivosteollisuuden hiilidioksidipäästöjä samalla, kun parantavat tuotantoprosessien luotettavuutta ja energiatehokkuutta. Aktiivisuodattimet parantavat sähkönlaatua ja säästävät energiaa kompensoimalla loistehoa sekä poistamalla häiriöitä sähköverkosta.

Tuotteiden lisäksi Merus Power tarjoaa palveluliiketoiminnassaan huoltopalveluita sekä digitaalisia elinkaaripalveluita.

2. Ovatko ne oman tuotekehityksen tulosta?

Kyllä, koko Merus Powerin sähkövarastojen ja sähkönlaadun tuoteperhe on oman tuotekehityksen tulosta. Tehoelektroniikka, mekaniikka, sulautetut järjestelmät ohjelmistoineen ja sähkötekniikka ovat yhtiön keskeistä osaamisaluetta.

3. Mitä ovat yhtiön tärkeimmät asiakassegmentit?

Yhtiön kolme tärkeintä asiakassegmenttiä ovat:

 1. Uusiutuvan energian toimijat erityisesti tuuli- ja aurinkovoiman alueella sekä sijoittajat, jotka etsivät tuottoja taajuudensäätömarkkinoilta.
 2. Teollisuus ja kevyt teollisuus, joilla on käytössä taajuusmuuttajia ja muita vaativia kuormia, sekä raskas teollisuus kuten teräs- ja kaivosteollisuus.
 3. Vaativat kiinteistöt – sairaalat, lentokentät, kauppakeskukset jne.

4. Minkä kokoinen on kohdemarkkina ja mikä on sen kasvuvauhti?

Sähkövarastomarkkina on globaalisti 6,5 miljardia dollaria ja se kasvaa 19,6 % vuosittain. Kyseessä on siis valtava markkina, joka kasvaa voimakkaasti.

Sähkönlaatumarkkina on karkeasti 2,4 miljardia euroa ja kasvaa segmentistä riippuen hieman hitaammin noin 4-8% vuodessa.

Molemmat päämarkkinamme ovat hyvässä kasvuvauhdissa, mutta niistä erityisesti sähkövarastomarkkinan kasvusta ennustetaan todella voimakasta.

5. Mitkä ovat kasvua ajavat megatrendit?

Tärkein megatrendi on ilmastonmuutoksen torjuminen, jossa Merus Power toimii sähköistyvässä maailmassa mahdollistamassa puhdasta energiantuotantoa sekä vähentämässä yhteiskunnan päästöjä puhtaan laadukkaan sähkön kautta. Toinen merkittävä kysyntää vahvistava trendi on yritysten pyrkimys vastuulliseen toimintaan ja uusiutuvan energian hyödyntämiseen, mihin Merus Power pystyy tarjoamaan monipuolisia innovatiivisia ratkaisuja.

Lisäksi uusiutuvan energian aleneva hinta, poliittinen tahtotila ja regulaatio ohjaavat asiakasyrityksiä tekemään investointeja Merus Powerin tuotteisiin.

6. Miten yhtiön liikevaihto jakaantuu kotimaan ja kansainvälisen markkinan kesken?

Valtaosa Merus Powerin liikevaihdosta on kansainvälistä myyntiä. Vuosien 2018-2020 aikana viennin osuus oli noin 85 % liikevaihdosta.

7. Edellyttääkö vuoden 2026 liikevaihtotavoite (80 miljoonaa euroa) yritysostoja?

Yhtiön suunnitelma on edetä orgaanisen kasvun kautta, mutta täsmälliset erityisosaamista tuovat yritysostot eivät ole poissuljettuja.

8. Miksi yhtiöön kannattaa sijoittaa

Merus Power tarjoaa ratkaisun ilmastonmuutoksen hillintään. Yhtiöllä on ainutlaatuista osaamista ja kykyä yhdistää sähkönlaatu ja sähkövarastot toimiviksi kokonaisuuksiksi. Yhtiöllä on näyttöä kilpailukyvystä ja osaamisesta kansainvälisillä markkinoilla ja vakuuttavat referenssit sähkövarastoista Suomessa. Listautumisannista saatavilla varoilla Merus Power pystyy kasvamaan nopeammin ja toteuttamaan kasvustrategiaansa.

Listautuminen

 • Merus Power hakee osakkeidensa listaamista Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle
 • Listautumisanti koostuu ensisijaisesti noin 12 miljoonan euron osakeannista ja ylimerkintätilanteessa lisäksi noin 4,9 miljoonan euron osakemyynneistä.
 • Osakeannissa ja osakemyynnissä tarjotaan alustavasti yhteensä enintään 3 000 000 osaketta
  • Yleisöannissa tarjotaan 680 000 osaketta
 • Osakkeiden merkintähinta yleisöannissa on 5,62 euroa osakkeelta
 • Yleisöannissa merkintäsitoumusten tulee koskea vähintään 150 ja enintään 30 000 tarjottavaa osaketta
 • 24.5.2021 klo 9.30 listautumisannin merkintäaika alkaa
 • 28.5.2021 klo 16.30 listautumisannin merkintäaika voidaan keskeyttää aikaisintaan
 • 4.6.2021 klo 16.30 listautumisannin merkintäaika päättyy (arvio)
 • 15.6.2021 Ensimmäinen kaupankäyntipäivä First Northissa (arvio)

Lue myös laajempi Sijoittaja.fi analyysi listautumisesta.

Lue lisää: First North -listautumisanti 24.5. - 4.6.2021

Investment Intelligence Oy tai sen palveluksessa oleva henkilökunta ei vastaa analyysin mahdollisista puutteista tai virheistä, eikä sen perusteella tehdyistä tai tekemättä jätetyistä sijoitus- tai muista toimenpiteistä aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Tehty yhteistyössä Merus Powerin kanssa.

Sinua voisi kiinnostaa
Wimaon osakeanti – uniikilla teknologialla ratkaisu muovin kierrätykseen
Tekoälyuutiset: Uusi askel ihmismäisempiin tekoälymalleihin
Helsingin pörssi on vihdoin kääntynyt – hakannut tuotossa jopa teknologiaosakkeet
WIMAO
Sijoittajan valinnat